Αστατο

Αστατο (At)

chemical element with symbol At and atomic number 85
Ατομικός Αριθμός85
Ατομικό βάρος210
Μαζικός αριθμός191
Ομάδα17
Περίοδος6
Τομέαςp
πρωτόνιο85 p+
νετρόνιο106 n0
ηλεκτρόνιο85 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of At (Αστατο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
molar volume
covalent radius
147 pm
Metallic Radius
ionic radius
62 pm
Crystal Radius
76 pm
Van der Waals radius
202 pm
πυκνότητα

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
9,31751 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of At (Αστατο)
ενθαλπία εξάτμισης
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 18, 7
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: At (Αστατο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο7
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: At (Αστατο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p5
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of At (Αστατο)
Orbital Diagram of At (Αστατο)
Αριθμός οξείδωσης-1, 1, 3, 5, 7
Ηλεκτραρνητικότητα
2.2
Electrophilicity Index
2,8161454412824063 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
Σημείο τήξης
575,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηunknown, probably metallic
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημα ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΑλογόνα, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number98
Mendeleev Number110
Pettifor Number96
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός2P3/2
space group ()

Isotopes of Astatine

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes39
Natural Isotopes0

191At

Μαζικός αριθμός191
αριθμός νετρονίων106
σχετική ατομική μάζα
191,004148081 ± 0,000017287 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,1 ± 0,8 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2003
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192At

Μαζικός αριθμός192
αριθμός νετρονίων107
σχετική ατομική μάζα
192,003140912 ± 0,000029922 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11,5 ± 0,6 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2006
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.51%

193At

Μαζικός αριθμός193
αριθμός νετρονίων108
σχετική ατομική μάζα
192,999927725 ± 0,000023222 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
29 ± 5 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2003
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

194At

Μαζικός αριθμός194
αριθμός νετρονίων109
σχετική ατομική μάζα
193,999230816 ± 0,00002523 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
286 ± 7 ms
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2009
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%
β+ SF (β+-delayed fission)0.032%

195At

Μαζικός αριθμός195
αριθμός νετρονίων110
σχετική ατομική μάζα
194,99627448 ± 0,000010276 Da
g-factor
3,2 ± 0,1
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
290 ± 20 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1999
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

196At

Μαζικός αριθμός196
αριθμός νετρονίων111
σχετική ατομική μάζα
195,995799034 ± 0,000032458 Da
g-factor
1,24 ± 0,046666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
377 ± 4 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,4
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)97.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.009%

197At

Μαζικός αριθμός197
αριθμός νετρονίων112
σχετική ατομική μάζα
196,993177353 ± 0,00000857 Da
g-factor
0,85111111111111 ± 0,015555555555556
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
388,2 ± 5,6 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-1,2 ± 0,6
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)96.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)3.9%

198At

Μαζικός αριθμός198
αριθμός νετρονίων113
σχετική ατομική μάζα
197,992797864 ± 0,000005265 Da
g-factor
1,34 ± 0,046666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,47 ± 0,05 s
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199At

Μαζικός αριθμός199
αριθμός νετρονίων114
σχετική ατομική μάζα
198,990527715 ± 0,00000578 Da
g-factor
0,87555555555556 ± 0,015555555555556
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,02 ± 0,12 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0,5
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200At

Μαζικός αριθμός200
αριθμός νετρονίων115
σχετική ατομική μάζα
199,990351099 ± 0,000026264 Da
g-factor
1,4266666666667 ± 0,05
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
43,2 ± 0,9 s
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,5
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)52%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)48%

201At

Μαζικός αριθμός201
αριθμός νετρονίων116
σχετική ατομική μάζα
200,988417058 ± 0,000008786 Da
g-factor
0,89111111111111 ± 0,015555555555556
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
85,2 ± 1,6 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0,5
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

202At

Μαζικός αριθμός202
αριθμός νετρονίων117
σχετική ατομική μάζα
201,988625686 ± 0,000029631 Da
g-factor
1,38 ± 0,053333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
184 ± 1 s
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
ημερομηνία ανακάλυψης1961
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

203At

Μαζικός αριθμός203
αριθμός νετρονίων118
σχετική ατομική μάζα
202,986942904 ± 0,000011404 Da
g-factor
0,88888888888889 ± 0,015555555555556
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,4 ± 0,2 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,4
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)69%
α (α emission)31%

204At

Μαζικός αριθμός204
αριθμός νετρονίων119
σχετική ατομική μάζα
203,987251393 ± 0,000024335 Da
g-factor
0,68857142857143 ± 0,025714285714286
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,12 ± 0,11 m
Σπιν7
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
ημερομηνία ανακάλυψης1961
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

205At

Μαζικός αριθμός205
αριθμός νετρονίων120
σχετική ατομική μάζα
204,986060546 ± 0,000012941 Da
g-factor
0,90888888888889 ± 0,015555555555556
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
26,9 ± 0,8 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

206At

Μαζικός αριθμός206
αριθμός νετρονίων121
σχετική ατομική μάζα
205,986645768 ± 0,000014523 Da
g-factor
0,72833333333333 ± 0,028333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
30,6 ± 0,8 m
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
ημερομηνία ανακάλυψης1961
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.1%
α (α emission)0.9%

207At

Μαζικός αριθμός207
αριθμός νετρονίων122
σχετική ατομική μάζα
206,985799715 ± 0,000013318 Da
g-factor
0,91777777777778 ± 0,015555555555556
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,81 ± 0,03 h
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

208At

Μαζικός αριθμός208
αριθμός νετρονίων123
σχετική ατομική μάζα
207,986613011 ± 0,000009577 Da
g-factor
0,74333333333333 ± 0,03
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,63 ± 0,03 h
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,3
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

209At

Μαζικός αριθμός209
αριθμός νετρονίων124
σχετική ατομική μάζα
208,986168701 ± 0,000005094 Da
g-factor
0,91555555555556 ± 0,015555555555556
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,42 ± 0,05 h
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%

210At

Μαζικός αριθμός210
αριθμός νετρονίων125
σχετική ατομική μάζα
209,987147423 ± 0,000008261 Da
g-factor
0,944 ± 0,032
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,1 ± 0,4 h
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.825%
α (α emission)0.175%

211At

Μαζικός αριθμός211
αριθμός νετρονίων126
σχετική ατομική μάζα
210,987496226 ± 0,000002929 Da
g-factor
0,92 ± 0,0088888888888889
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,214 ± 0,007 h
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1940
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)58.2%
α (α emission)41.8%

212At

Μαζικός αριθμός212
αριθμός νετρονίων127
σχετική ατομική μάζα
211,990737301 ± 0,000002559 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
314 ± 3 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β (β decay)

213At

Μαζικός αριθμός213
αριθμός νετρονίων128
σχετική ατομική μάζα
212,992936593 ± 0,000005258 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
125 ± 6 ns
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

214At

Μαζικός αριθμός214
αριθμός νετρονίων129
σχετική ατομική μάζα
213,996372331 ± 0,000004274 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
558 ± 10 ns
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

215At

Μαζικός αριθμός215
αριθμός νετρονίων130
σχετική ατομική μάζα
214,998651002 ± 0,000007116 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
37 ± 3 us
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1944
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

216At

Μαζικός αριθμός216
αριθμός νετρονίων131
σχετική ατομική μάζα
216,002422643 ± 0,000003837 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
300 ± 30 us
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β (β decay)
ϵ (electron capture)

217At

Μαζικός αριθμός217
αριθμός νετρονίων132
σχετική ατομική μάζα
217,004717794 ± 0,000005368 Da
g-factor
0,84444444444444 ± 0,044444444444444
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
32,6 ± 0,3 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1947
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)99.992%
β (β decay)0.008%

218At

Μαζικός αριθμός218
αριθμός νετρονίων133
σχετική ατομική μάζα
218,008695941 ± 0,000012349 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,28 ± 0,06 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1943
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β (β decay)

219At

Μαζικός αριθμός219
αριθμός νετρονίων134
σχετική ατομική μάζα
219,011160587 ± 0,000003474 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
56 ± 3 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1953
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)93.6%
β (β decay)6.4%

220At

Μαζικός αριθμός220
αριθμός νετρονίων135
σχετική ατομική μάζα
220,015433 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,71 ± 0,04 m
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)92%
α (α emission)8%

221At

Μαζικός αριθμός221
αριθμός νετρονίων136
σχετική ατομική μάζα
221,018017 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,3 ± 0,2 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

222At

Μαζικός αριθμός222
αριθμός νετρονίων137
σχετική ατομική μάζα
222,022494 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
54 ± 10 s
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

223At

Μαζικός αριθμός223
αριθμός νετρονίων138
σχετική ατομική μάζα
223,025151 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
50 ± 7 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
α (α emission)

224At

Μαζικός αριθμός224
αριθμός νετρονίων139
σχετική ατομική μάζα
224,029749 ± 0,000024 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,5 ± 1,5 m
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

225At

Μαζικός αριθμός225
αριθμός νετρονίων140
σχετική ατομική μάζα
225,032528 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

226At

Μαζικός αριθμός226
αριθμός νετρονίων141
σχετική ατομική μάζα
226,037209 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

227At

Μαζικός αριθμός227
αριθμός νετρονίων142
σχετική ατομική μάζα
227,040183 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

228At

Μαζικός αριθμός228
αριθμός νετρονίων143
σχετική ατομική μάζα
228,04496 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

229At

Μαζικός αριθμός229
αριθμός νετρονίων144
σχετική ατομική μάζα
229,048191 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Electron shell 085 Astatine

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόD.R.Corson, K.R.MacKenzie, E.Segré
μέρος ανακάλυψηςUnited States
ημερομηνία ανακάλυψης1940
ΕτυμολογίαGreek: astatos (unstable).
pronunciationAS-teh-teen (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0 %
natural abundance (Ήλιος)
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6446
2p4.5524
2s22.3324
3d13.4155
3p23.5024
3s24.6481
4d37.9504
4f37.7596
4p36.516
4s35.6644
5d58.661
5p53.96
5s52.0665
6p69.8368
6s67.7002