אסטטין

אסטטין (At)

יסוד כימי בעל המספר האטומי 85
מספר אטומי85
מסה אטומי210
מספר מסה191
קבוצה17
מחזור6
חסוםp
פרוטון85 p+
נייטרון106 n0
אלקטרון85 e-
Animated מודל האטום של בוהר of At (אסטטין)

תכונה פיזיקלית

רדיוס אטומי
נפח מולרי
רדיוס קוולנטי
147 pm
Metallic Radius
רדיוס יוני
62 pm
Crystal Radius
76 pm
רדיוס ואן דר ואלס
202 pm
צפיפות

תכונה כימית

אנרגיה
proton affinity
זיקה אלקטרונית
אנרגיה ליינון
9.31751 eV/particle
אנרגיה ליינון of At (אסטטין)
אנתלפיית אידוי
enthalpy of fusion
אנתלפיית התהוות סטנדרטית
אלקטרון
קליפת אלקטרונים2, 8, 18, 32, 18, 7
מודל האטום של בוהר: At (אסטטין)
אלקטרון ערכיות7
מבנה לואיס: At (אסטטין)
מבנה אלקטרונים[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p5
Enhanced מודל האטום של בוהר of At (אסטטין)
Orbital Diagram of At (אסטטין)
דרגת חמצון-1, 1, 3, 5, 7
אלקטרושליליות
2.2
Electrophilicity Index
2.8161454412824063 eV/particle
fundamental state of matter
פאזת החומרמוצק
gaseous state of matter
נקודת רתיחה
נקודת התכה
575.15 K
critical pressure
critical temperature
נקודה משולשת
appearance
צבע
כסף
appearanceunknown, probably metallic
מקדם שבירה
תכונה של חומר
מוליכות חום
התפשטות תרמית
קיבול חום מולרי
קיבול חום סגולי
יחס קיבולי החום
electrical properties
type
מוליכות חשמלית סגולית
התנגדות חשמלית סגולית
מוליכות-על
מגנטיות
type
סוספטיביליות מגנטית (Mass)
סוספטיביליות מגנטית (Molar)
סוספטיביליות מגנטית (Volume)
סדר מגנטי
טמפרטורת קירי
Néel temperature
מבנה
מבנה גבישי ()
פרמטר סריג
Lattice Angles
תכונה מכנית של חומר
קשיות
מודול הנפח
מודול הגזירה
מודול יאנג
מקדם פואסון
מהירות הקול
מיון
קטגוריההלוגנים, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number98
Mendeleev Number110
Pettifor Number96
Geochemical ClassU/Th decay series
סיווג גולדשמידטsynthetic

other

Gas Basicity
פולריזביליות
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
חתך פעולה
Neutron Mass Absorption
מספר קוונטי2P3/2
חבורת סימטריות מרחבית ()

Isotopes of Astatine

איזוטופים יציבים0
איזוטופים לא יציבים39
Natural Isotopes0

191At

מספר מסה191
מספר הנייטרונים106
משקל אטומי
191.004148081 ± 0.000017287 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
2.1 ± 0.8 ms
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה2003
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192At

מספר מסה192
מספר הנייטרונים107
משקל אטומי
192.003140912 ± 0.000029922 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
11.5 ± 0.6 ms
ספין3
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2006
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.51%

193At

מספר מסה193
מספר הנייטרונים108
משקל אטומי
192.999927725 ± 0.000023222 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
29 ± 5 ms
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה2003
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)100%

194At

מספר מסה194
מספר הנייטרונים109
משקל אטומי
193.999230816 ± 0.00002523 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
286 ± 7 ms
ספין5
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2009
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%
β+ SF (β+-delayed fission)0.032%

195At

מספר מסה195
מספר הנייטרונים110
משקל אטומי
194.99627448 ± 0.000010276 Da
g-factor
3.2 ± 0.1
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
290 ± 20 ms
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1999
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

196At

מספר מסה196
מספר הנייטרונים111
משקל אטומי
195.995799034 ± 0.000032458 Da
g-factor
1.24 ± 0.046666666666667
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
377 ± 4 ms
ספין3
nuclear quadrupole moment
‎-0.6 ± 0.4
תאריך גילוי או המצאה1967
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)97.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.009%

197At

מספר מסה197
מספר הנייטרונים112
משקל אטומי
196.993177353 ± 0.00000857 Da
g-factor
0.85111111111111 ± 0.015555555555556
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
388.2 ± 5.6 ms
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
‎-1.2 ± 0.6
תאריך גילוי או המצאה1967
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)96.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)3.9%

198At

מספר מסה198
מספר הנייטרונים113
משקל אטומי
197.992797864 ± 0.000005265 Da
g-factor
1.34 ± 0.046666666666667
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
4.47 ± 0.05 s
ספין3
nuclear quadrupole moment
‎-0.6 ± 0.3
תאריך גילוי או המצאה1967
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199At

מספר מסה199
מספר הנייטרונים114
משקל אטומי
198.990527715 ± 0.00000578 Da
g-factor
0.87555555555556 ± 0.015555555555556
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
7.02 ± 0.12 s
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
‎-1 ± 0.5
תאריך גילוי או המצאה1967
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200At

מספר מסה200
מספר הנייטרונים115
משקל אטומי
199.990351099 ± 0.000026264 Da
g-factor
1.4266666666667 ± 0.05
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
43.2 ± 0.9 s
ספין3
nuclear quadrupole moment
‎-0.5 ± 0.5
תאריך גילוי או המצאה1963
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)52%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)48%

201At

מספר מסה201
מספר הנייטרונים116
משקל אטומי
200.988417058 ± 0.000008786 Da
g-factor
0.89111111111111 ± 0.015555555555556
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
85.2 ± 1.6 s
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
‎-1 ± 0.5
תאריך גילוי או המצאה1963
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

202At

מספר מסה202
מספר הנייטרונים117
משקל אטומי
201.988625686 ± 0.000029631 Da
g-factor
1.38 ± 0.053333333333333
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
184 ± 1 s
ספין3
nuclear quadrupole moment
‎-0.5 ± 0.3
תאריך גילוי או המצאה1961
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

203At

מספר מסה203
מספר הנייטרונים118
משקל אטומי
202.986942904 ± 0.000011404 Da
g-factor
0.88888888888889 ± 0.015555555555556
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
7.4 ± 0.2 m
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
‎-0.7 ± 0.4
תאריך גילוי או המצאה1951
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)69%
α (α emission)31%

204At

מספר מסה204
מספר הנייטרונים119
משקל אטומי
203.987251393 ± 0.000024335 Da
g-factor
0.68857142857143 ± 0.025714285714286
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
9.12 ± 0.11 m
ספין7
nuclear quadrupole moment
‎-0.6 ± 0.3
תאריך גילוי או המצאה1961
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

205At

מספר מסה205
מספר הנייטרונים120
משקל אטומי
204.986060546 ± 0.000012941 Da
g-factor
0.90888888888889 ± 0.015555555555556
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
26.9 ± 0.8 m
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
‎-0.6 ± 0.3
תאריך גילוי או המצאה1951
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

206At

מספר מסה206
מספר הנייטרונים121
משקל אטומי
205.986645768 ± 0.000014523 Da
g-factor
0.72833333333333 ± 0.028333333333333
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
30.6 ± 0.8 m
ספין6
nuclear quadrupole moment
‎-0.4 ± 0.2
תאריך גילוי או המצאה1961
זוגיות

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.1%
α (α emission)0.9%

207At

מספר מסה207
מספר הנייטרונים122
משקל אטומי
206.985799715 ± 0.000013318 Da
g-factor
0.91777777777778 ± 0.015555555555556
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.81 ± 0.03 h
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
‎-0.5 ± 0.3
תאריך גילוי או המצאה1951
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

208At

מספר מסה208
מספר הנייטרונים123
משקל אטומי
207.986613011 ± 0.000009577 Da
g-factor
0.74333333333333 ± 0.03
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.63 ± 0.03 h
ספין6
nuclear quadrupole moment
‎-0.4 ± 0.3
תאריך גילוי או המצאה1950
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

209At

מספר מסה209
מספר הנייטרונים124
משקל אטומי
208.986168701 ± 0.000005094 Da
g-factor
0.91555555555556 ± 0.015555555555556
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
5.42 ± 0.05 h
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
‎-0.4 ± 0.2
תאריך גילוי או המצאה1951
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%

210At

מספר מסה210
מספר הנייטרונים125
משקל אטומי
209.987147423 ± 0.000008261 Da
g-factor
0.944 ± 0.032
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
8.1 ± 0.4 h
ספין5
nuclear quadrupole moment
‎-0.4 ± 0.2
תאריך גילוי או המצאה1949
זוגיות

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.825%
α (α emission)0.175%

211At

מספר מסה211
מספר הנייטרונים126
משקל אטומי
210.987496226 ± 0.000002929 Da
g-factor
0.92 ± 0.0088888888888889
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
7.214 ± 0.007 h
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1940
זוגיות-

decay modeעוצמה
ϵ (electron capture)58.2%
α (α emission)41.8%

212At

מספר מסה212
מספר הנייטרונים127
משקל אטומי
211.990737301 ± 0.000002559 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
314 ± 3 ms
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1954
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β (β decay)

213At

מספר מסה213
מספר הנייטרונים128
משקל אטומי
212.992936593 ± 0.000005258 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
125 ± 6 ns
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1968
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)100%

214At

מספר מסה214
מספר הנייטרונים129
משקל אטומי
213.996372331 ± 0.000004274 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
558 ± 10 ns
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1949
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)100%

215At

מספר מסה215
מספר הנייטרונים130
משקל אטומי
214.998651002 ± 0.000007116 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
37 ± 3 us
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1944
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)100%

216At

מספר מסה216
מספר הנייטרונים131
משקל אטומי
216.002422643 ± 0.000003837 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
300 ± 30 us
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1948
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
β (β decay)
ϵ (electron capture)

217At

מספר מסה217
מספר הנייטרונים132
משקל אטומי
217.004717794 ± 0.000005368 Da
g-factor
0.84444444444444 ± 0.044444444444444
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
32.6 ± 0.3 ms
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1947
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)99.992%
β (β decay)0.008%

218At

מספר מסה218
מספר הנייטרונים133
משקל אטומי
218.008695941 ± 0.000012349 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.28 ± 0.06 s
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1943
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
β (β decay)

219At

מספר מסה219
מספר הנייטרונים134
משקל אטומי
219.011160587 ± 0.000003474 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
56 ± 3 s
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1953
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)93.6%
β (β decay)6.4%

220At

מספר מסה220
מספר הנייטרונים135
משקל אטומי
220.015433 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
3.71 ± 0.04 m
ספין3
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1989
זוגיות-

decay modeעוצמה
β (β decay)92%
α (α emission)8%

221At

מספר מסה221
מספר הנייטרונים136
משקל אטומי
221.018017 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
2.3 ± 0.2 m
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1989
זוגיות-

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

222At

מספר מסה222
מספר הנייטרונים137
משקל אטומי
222.022494 ± 0.000017 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
54 ± 10 s
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1989
זוגיות

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

223At

מספר מסה223
מספר הנייטרונים138
משקל אטומי
223.025151 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
50 ± 7 s
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1989
זוגיות-

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
α (α emission)

224At

מספר מסה224
מספר הנייטרונים139
משקל אטומי
224.029749 ± 0.000024 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
2.5 ± 1.5 m
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2010
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

225At

מספר מסה225
מספר הנייטרונים140
משקל אטומי
225.032528 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה2010
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

226At

מספר מסה226
מספר הנייטרונים141
משקל אטומי
226.037209 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2010
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

227At

מספר מסה227
מספר הנייטרונים142
משקל אטומי
227.040183 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה2010
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

228At

מספר מסה228
מספר הנייטרונים143
משקל אטומי
228.04496 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין3
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2010
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

229At

מספר מסה229
מספר הנייטרונים144
משקל אטומי
229.048191 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה2010
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Electron shell 085 Astatine

היסטוריה

מגלה או ממציאD.R.Corson, K.R.MacKenzie, E.Segré
מקום גילויUnited States
תאריך גילוי או המצאה1940
אטימולוגיהGreek: astatos (unstable).
הגייהAS-teh-teen (אנגלית)

מקור

שכיחות
Abundance in Earth's crust
natural abundance (אוקיינוס)
natural abundance (גוף האדם)
0 %
natural abundance (מטאורואיד)
0 %
natural abundance (השמש)
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6446
2p4.5524
2s22.3324
3d13.4155
3p23.5024
3s24.6481
4d37.9504
4f37.7596
4p36.516
4s35.6644
5d58.661
5p53.96
5s52.0665
6p69.8368
6s67.7002