Astat

Astat (At)

85. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa85
Masa atomowa210
liczba masowa191
Grupa17
Okres6
Blokp
proton85 p+
neutron106 n0
elektron85 e-
Animated Model atomu Bohra of At (Astat)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
147 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
62 pm
Crystal Radius
76 pm
promień van der Waalsa
202 pm
gęstość

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
9,31751 eV/particle
potencjał jonizacyjny of At (Astat)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 7
Model atomu Bohra: At (Astat)
elektron walencyjny7
Lewis structure: At (Astat)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p5
Enhanced Model atomu Bohra of At (Astat)
Orbital Diagram of At (Astat)
stopień utlenienia-1, 1, 3, 5, 7
elektroujemność
2.2
Electrophilicity Index
2,8161454412824063 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
575,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearanceunknown, probably metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaHalogeny, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number98
Mendeleev Number110
Pettifor Number96
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe2P3/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Astatine

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy39
Natural Isotopes0

191At

liczba masowa191
liczba neutronów106
względna masa atomowa
191,004148081 ± 0,000017287 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,1 ± 0,8 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2003
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192At

liczba masowa192
liczba neutronów107
względna masa atomowa
192,003140912 ± 0,000029922 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,5 ± 0,6 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2006
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.51%

193At

liczba masowa193
liczba neutronów108
względna masa atomowa
192,999927725 ± 0,000023222 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
29 ± 5 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2003
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

194At

liczba masowa194
liczba neutronów109
względna masa atomowa
193,999230816 ± 0,00002523 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
286 ± 7 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%
β+ SF (β+-delayed fission)0.032%

195At

liczba masowa195
liczba neutronów110
względna masa atomowa
194,99627448 ± 0,000010276 Da
g-factor
3,2 ± 0,1
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
290 ± 20 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1999
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

196At

liczba masowa196
liczba neutronów111
względna masa atomowa
195,995799034 ± 0,000032458 Da
g-factor
1,24 ± 0,046666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
377 ± 4 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,4
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)97.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.009%

197At

liczba masowa197
liczba neutronów112
względna masa atomowa
196,993177353 ± 0,00000857 Da
g-factor
0,85111111111111 ± 0,015555555555556
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
388,2 ± 5,6 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1,2 ± 0,6
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)96.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)3.9%

198At

liczba masowa198
liczba neutronów113
względna masa atomowa
197,992797864 ± 0,000005265 Da
g-factor
1,34 ± 0,046666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,47 ± 0,05 s
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199At

liczba masowa199
liczba neutronów114
względna masa atomowa
198,990527715 ± 0,00000578 Da
g-factor
0,87555555555556 ± 0,015555555555556
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,02 ± 0,12 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0,5
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200At

liczba masowa200
liczba neutronów115
względna masa atomowa
199,990351099 ± 0,000026264 Da
g-factor
1,4266666666667 ± 0,05
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
43,2 ± 0,9 s
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,5
data odkrycia1963
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)52%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)48%

201At

liczba masowa201
liczba neutronów116
względna masa atomowa
200,988417058 ± 0,000008786 Da
g-factor
0,89111111111111 ± 0,015555555555556
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
85,2 ± 1,6 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0,5
data odkrycia1963
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

202At

liczba masowa202
liczba neutronów117
względna masa atomowa
201,988625686 ± 0,000029631 Da
g-factor
1,38 ± 0,053333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
184 ± 1 s
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

203At

liczba masowa203
liczba neutronów118
względna masa atomowa
202,986942904 ± 0,000011404 Da
g-factor
0,88888888888889 ± 0,015555555555556
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,4 ± 0,2 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,4
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)69%
α (α emission)31%

204At

liczba masowa204
liczba neutronów119
względna masa atomowa
203,987251393 ± 0,000024335 Da
g-factor
0,68857142857143 ± 0,025714285714286
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,12 ± 0,11 m
spin7
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

205At

liczba masowa205
liczba neutronów120
względna masa atomowa
204,986060546 ± 0,000012941 Da
g-factor
0,90888888888889 ± 0,015555555555556
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
26,9 ± 0,8 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

206At

liczba masowa206
liczba neutronów121
względna masa atomowa
205,986645768 ± 0,000014523 Da
g-factor
0,72833333333333 ± 0,028333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30,6 ± 0,8 m
spin6
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
data odkrycia1961
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.1%
α (α emission)0.9%

207At

liczba masowa207
liczba neutronów122
względna masa atomowa
206,985799715 ± 0,000013318 Da
g-factor
0,91777777777778 ± 0,015555555555556
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,81 ± 0,03 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

208At

liczba masowa208
liczba neutronów123
względna masa atomowa
207,986613011 ± 0,000009577 Da
g-factor
0,74333333333333 ± 0,03
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,63 ± 0,03 h
spin6
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,3
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

209At

liczba masowa209
liczba neutronów124
względna masa atomowa
208,986168701 ± 0,000005094 Da
g-factor
0,91555555555556 ± 0,015555555555556
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,42 ± 0,05 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%

210At

liczba masowa210
liczba neutronów125
względna masa atomowa
209,987147423 ± 0,000008261 Da
g-factor
0,944 ± 0,032
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,1 ± 0,4 h
spin5
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
data odkrycia1949
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.825%
α (α emission)0.175%

211At

liczba masowa211
liczba neutronów126
względna masa atomowa
210,987496226 ± 0,000002929 Da
g-factor
0,92 ± 0,0088888888888889
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,214 ± 0,007 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)58.2%
α (α emission)41.8%

212At

liczba masowa212
liczba neutronów127
względna masa atomowa
211,990737301 ± 0,000002559 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
314 ± 3 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β (β decay)

213At

liczba masowa213
liczba neutronów128
względna masa atomowa
212,992936593 ± 0,000005258 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
125 ± 6 ns
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

214At

liczba masowa214
liczba neutronów129
względna masa atomowa
213,996372331 ± 0,000004274 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
558 ± 10 ns
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

215At

liczba masowa215
liczba neutronów130
względna masa atomowa
214,998651002 ± 0,000007116 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
37 ± 3 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1944
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

216At

liczba masowa216
liczba neutronów131
względna masa atomowa
216,002422643 ± 0,000003837 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
300 ± 30 us
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β (β decay)
ϵ (electron capture)

217At

liczba masowa217
liczba neutronów132
względna masa atomowa
217,004717794 ± 0,000005368 Da
g-factor
0,84444444444444 ± 0,044444444444444
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32,6 ± 0,3 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.992%
β (β decay)0.008%

218At

liczba masowa218
liczba neutronów133
względna masa atomowa
218,008695941 ± 0,000012349 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,28 ± 0,06 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1943
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β (β decay)

219At

liczba masowa219
liczba neutronów134
względna masa atomowa
219,011160587 ± 0,000003474 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
56 ± 3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1953
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)93.6%
β (β decay)6.4%

220At

liczba masowa220
liczba neutronów135
względna masa atomowa
220,015433 ± 0,000015 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,71 ± 0,04 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)92%
α (α emission)8%

221At

liczba masowa221
liczba neutronów136
względna masa atomowa
221,018017 ± 0,000015 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 0,2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

222At

liczba masowa222
liczba neutronów137
względna masa atomowa
222,022494 ± 0,000017 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
54 ± 10 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

223At

liczba masowa223
liczba neutronów138
względna masa atomowa
223,025151 ± 0,000015 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
50 ± 7 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)

224At

liczba masowa224
liczba neutronów139
względna masa atomowa
224,029749 ± 0,000024 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,5 ± 1,5 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

225At

liczba masowa225
liczba neutronów140
względna masa atomowa
225,032528 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

226At

liczba masowa226
liczba neutronów141
względna masa atomowa
226,037209 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

227At

liczba masowa227
liczba neutronów142
względna masa atomowa
227,040183 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

228At

liczba masowa228
liczba neutronów143
względna masa atomowa
228,04496 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

229At

liczba masowa229
liczba neutronów144
względna masa atomowa
229,048191 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Electron shell 085 Astatine

historia

odkrywca lub wynalazcaD.R.Corson, K.R.MacKenzie, E.Segré
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1940
etymologiaGreek: astatos (unstable).
wymowaAS-teh-teen (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6446
2p4.5524
2s22.3324
3d13.4155
3p23.5024
3s24.6481
4d37.9504
4f37.7596
4p36.516
4s35.6644
5d58.661
5p53.96
5s52.0665
6p69.8368
6s67.7002