Astat

Astat (At)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa85
Masa atomowa210
liczba masowa191
Grupa17
Okres6
Blokp
Protony85 p+
Neutrony106 n0
Elektrony85 e-
Animated Model atomu Bohra of At (Astat)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
147 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
62 pm
Crystal Radius
76 pm
promień van der Waalsa
202 pm
gęstość
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
9,31751 eV/particle
potencjał jonizacyjny of At (Astat)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 7
Model atomu Bohra: At (Astat)
elektron walencyjny7
Lewis structure: At (Astat)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
Enhanced Model atomu Bohra of At (Astat)
Orbital Diagram of At (Astat)
stopień utlenienia-1, 1, 3, 5, 7
elektroujemność
2.2
Electrophilicity
2,8161454412824063 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
575,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearanceunknown, probably metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaHalogeny, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number98
Mendeleev Number110
Pettifor Number96
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe2P3/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Astatine

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy39
Radioactive Isotopes39

191At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
191,004148081 ± 0,000017287 Da
liczba masowa191
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,1 ± 0,8 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2003
parzystość+

191At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

192At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
192,003140912 ± 0,000029922 Da
liczba masowa192
g-factor
czas połowicznego rozpadu
11,5 ± 0,6 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2006
parzystość+

192At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.51%

193At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
192,999927725 ± 0,000023222 Da
liczba masowa193
g-factor
czas połowicznego rozpadu
29 ± 5 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2003
parzystość+

193At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

194At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
193,999230816 ± 0,00002523 Da
liczba masowa194
g-factor
czas połowicznego rozpadu
286 ± 7 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

194At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%
β+ SF (β+-delayed fission)0.032%

195At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
194,99627448 ± 0,000010276 Da
liczba masowa195
g-factor
3,2 ± 0,1
czas połowicznego rozpadu
290 ± 20 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1999
parzystość+

195At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

196At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
195,995799034 ± 0,000032458 Da
liczba masowa196
g-factor
1,24 ± 0,046666666666667
czas połowicznego rozpadu
377 ± 4 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,4
data odkrycia1967
parzystość+

196At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)97.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.009%

197At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
196,993177353 ± 0,00000857 Da
liczba masowa197
g-factor
0,85111111111111 ± 0,015555555555556
czas połowicznego rozpadu
388,2 ± 5,6 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1,2 ± 0,6
data odkrycia1967
parzystość-

197At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)96.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)3.9%

198At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
197,992797864 ± 0,000005265 Da
liczba masowa198
g-factor
1,34 ± 0,046666666666667
czas połowicznego rozpadu
4,47 ± 0,05 s
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
data odkrycia1967
parzystość+

198At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

199At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
198,990527715 ± 0,00000578 Da
liczba masowa199
g-factor
0,87555555555556 ± 0,015555555555556
czas połowicznego rozpadu
7,02 ± 0,12 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0,5
data odkrycia1967
parzystość-

199At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

200At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
199,990351099 ± 0,000026264 Da
liczba masowa200
g-factor
1,4266666666667 ± 0,05
czas połowicznego rozpadu
43,2 ± 0,9 s
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,5
data odkrycia1963
parzystość+

200At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)52%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)48%

201At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
200,988417058 ± 0,000008786 Da
liczba masowa201
g-factor
0,89111111111111 ± 0,015555555555556
czas połowicznego rozpadu
85,2 ± 1,6 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0,5
data odkrycia1963
parzystość-

201At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

202At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
201,988625686 ± 0,000029631 Da
liczba masowa202
g-factor
1,38 ± 0,053333333333333
czas połowicznego rozpadu
184 ± 1 s
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
data odkrycia1961
parzystość+

202At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

203At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
202,986942904 ± 0,000011404 Da
liczba masowa203
g-factor
0,88888888888889 ± 0,015555555555556
czas połowicznego rozpadu
7,4 ± 0,2 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,4
data odkrycia1951
parzystość-

203At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)69%
α (α emission)31%

204At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
203,987251393 ± 0,000024335 Da
liczba masowa204
g-factor
0,68857142857143 ± 0,025714285714286
czas połowicznego rozpadu
9,12 ± 0,11 m
spin7
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
data odkrycia1961
parzystość+

204At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

205At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
204,986060546 ± 0,000012941 Da
liczba masowa205
g-factor
0,90888888888889 ± 0,015555555555556
czas połowicznego rozpadu
26,9 ± 0,8 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
data odkrycia1951
parzystość-

205At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

206At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
205,986645768 ± 0,000014523 Da
liczba masowa206
g-factor
0,72833333333333 ± 0,028333333333333
czas połowicznego rozpadu
30,6 ± 0,8 m
spin6
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
data odkrycia1961
parzystość

206At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.1%
α (α emission)0.9%

207At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
206,985799715 ± 0,000013318 Da
liczba masowa207
g-factor
0,91777777777778 ± 0,015555555555556
czas połowicznego rozpadu
1,81 ± 0,03 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
data odkrycia1951
parzystość-

207At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

208At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
207,986613011 ± 0,000009577 Da
liczba masowa208
g-factor
0,74333333333333 ± 0,03
czas połowicznego rozpadu
1,63 ± 0,03 h
spin6
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,3
data odkrycia1950
parzystość+

208At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

209At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
208,986168701 ± 0,000005094 Da
liczba masowa209
g-factor
0,91555555555556 ± 0,015555555555556
czas połowicznego rozpadu
5,42 ± 0,05 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
data odkrycia1951
parzystość-

209At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%

210At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
209,987147423 ± 0,000008261 Da
liczba masowa210
g-factor
0,944 ± 0,032
czas połowicznego rozpadu
8,1 ± 0,4 h
spin5
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
data odkrycia1949
parzystość

210At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.825%
α (α emission)0.175%

211At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
210,987496226 ± 0,000002929 Da
liczba masowa211
g-factor
0,92 ± 0,0088888888888889
czas połowicznego rozpadu
7,214 ± 0,007 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość-

211At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)58.2%
α (α emission)41.8%

212At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
211,990737301 ± 0,000002559 Da
liczba masowa212
g-factor
czas połowicznego rozpadu
314 ± 3 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość-

212At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β (β decay)%

213At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
212,992936593 ± 0,000005258 Da
liczba masowa213
g-factor
czas połowicznego rozpadu
125 ± 6 ns
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

213At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

214At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
213,996372331 ± 0,000004274 Da
liczba masowa214
g-factor
czas połowicznego rozpadu
558 ± 10 ns
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

214At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

215At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
214,998651002 ± 0,000007116 Da
liczba masowa215
g-factor
czas połowicznego rozpadu
37 ± 3 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1944
parzystość-

215At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

216At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
216,002422643 ± 0,000003837 Da
liczba masowa216
g-factor
czas połowicznego rozpadu
300 ± 30 us
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

216At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β (β decay)%
ϵ (electron capture)%

217At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
217,004717794 ± 0,000005368 Da
liczba masowa217
g-factor
0,84444444444444 ± 0,044444444444444
czas połowicznego rozpadu
32,6 ± 0,3 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość-

217At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.992%
β (β decay)0.008%

218At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
218,008695941 ± 0,000012349 Da
liczba masowa218
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,28 ± 0,06 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1943
parzystość-

218At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β (β decay)%

219At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
219,011160587 ± 0,000003474 Da
liczba masowa219
g-factor
czas połowicznego rozpadu
56 ± 3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1953
parzystość-

219At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)93.6%
β (β decay)6.4%

220At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
220,015433 ± 0,000015 Da
liczba masowa220
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,71 ± 0,04 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

220At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)92%
α (α emission)8%

221At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
221,018017 ± 0,000015 Da
liczba masowa221
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 0,2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

221At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

222At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
222,022494 ± 0,000017 Da
liczba masowa222
g-factor
czas połowicznego rozpadu
54 ± 10 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość

222At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

223At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
223,025151 ± 0,000015 Da
liczba masowa223
g-factor
czas połowicznego rozpadu
50 ± 7 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

223At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)%

224At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
224,029749 ± 0,000024 Da
liczba masowa224
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,5 ± 1,5 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

224At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

225At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
225,032528 ± 0,000322 Da
liczba masowa225
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

225At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

226At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
226,037209 ± 0,000322 Da
liczba masowa226
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

226At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

227At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
227,040183 ± 0,000322 Da
liczba masowa227
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

227At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

228At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
228,04496 ± 0,000429 Da
liczba masowa228
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

228At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

229At

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
229,048191 ± 0,000429 Da
liczba masowa229
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

229At Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Electron shell 085 Astatine

historia

odkrywca lub wynalazcaD.R.Corson, K.R.MacKenzie, E.Segré
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1940
etymologiaGreek: astatos (unstable).
wymowaAS-teh-teen (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6446
2p4.5524
2s22.3324
3d13.4155
3p23.5024
3s24.6481
4d37.9504
4f37.7596
4p36.516
4s35.6644
5d58.661
5p53.96
5s52.0665
6p69.8368
6s67.7002