Astat

Astat (At)

chemical element with symbol At and atomic number 85
Vrstno število85
Atomska teža210
Masno število191
Skupina17
Perioda6
Blokp
proton85 p+
nevtron106 n0
elektron85 e-
Animated Bohrov model atoma of At (Astat)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
147 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
62 pm
Crystal Radius
76 pm
Van der Waalsov polmer
202 pm
density

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
9,31751 eV/particle
ionization energy of At (Astat)
Izparilna toplota
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 18, 7
Bohrov model atoma: At (Astat)
valence electron7
Lewis structure: At (Astat)
elektronska konfiguracija[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p5
Enhanced Bohrov model atoma of At (Astat)
Orbital Diagram of At (Astat)
Oksidacijsko stanje-1, 1, 3, 5, 7
Elektronegativnost
2.2
Electrophilicity Index
2,8161454412824063 eV/particle
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
575,15 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Silver
appearanceunknown, probably metallic
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna struktura ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaHalogeni, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number98
Mendeleev Number110
Pettifor Number96
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantno število2P3/2
Prostorska skupina ()

Isotopes of Astatine

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes39
Natural Isotopes0

191At

Masno število191
nevtronsko število106
relative atomic mass
191,004148081 ± 0,000017287 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,1 ± 0,8 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2003
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192At

Masno število192
nevtronsko število107
relative atomic mass
192,003140912 ± 0,000029922 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
11,5 ± 0,6 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2006
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.51%

193At

Masno število193
nevtronsko število108
relative atomic mass
192,999927725 ± 0,000023222 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
29 ± 5 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2003
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

194At

Masno število194
nevtronsko število109
relative atomic mass
193,999230816 ± 0,00002523 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
286 ± 7 ms
Spin5
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2009
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%
β+ SF (β+-delayed fission)0.032%

195At

Masno število195
nevtronsko število110
relative atomic mass
194,99627448 ± 0,000010276 Da
g-factor
3,2 ± 0,1
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
290 ± 20 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1999
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

196At

Masno število196
nevtronsko število111
relative atomic mass
195,995799034 ± 0,000032458 Da
g-factor
1,24 ± 0,046666666666667
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
377 ± 4 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
−0,6 ± 0,4
datum odkritja1967
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)97.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.009%

197At

Masno število197
nevtronsko število112
relative atomic mass
196,993177353 ± 0,00000857 Da
g-factor
0,85111111111111 ± 0,015555555555556
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
388,2 ± 5,6 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
−1,2 ± 0,6
datum odkritja1967
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)96.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)3.9%

198At

Masno število198
nevtronsko število113
relative atomic mass
197,992797864 ± 0,000005265 Da
g-factor
1,34 ± 0,046666666666667
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,47 ± 0,05 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
−0,6 ± 0,3
datum odkritja1967
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199At

Masno število199
nevtronsko število114
relative atomic mass
198,990527715 ± 0,00000578 Da
g-factor
0,87555555555556 ± 0,015555555555556
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7,02 ± 0,12 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
−1 ± 0,5
datum odkritja1967
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200At

Masno število200
nevtronsko število115
relative atomic mass
199,990351099 ± 0,000026264 Da
g-factor
1,4266666666667 ± 0,05
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
43,2 ± 0,9 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
−0,5 ± 0,5
datum odkritja1963
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)52%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)48%

201At

Masno število201
nevtronsko število116
relative atomic mass
200,988417058 ± 0,000008786 Da
g-factor
0,89111111111111 ± 0,015555555555556
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
85,2 ± 1,6 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
−1 ± 0,5
datum odkritja1963
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

202At

Masno število202
nevtronsko število117
relative atomic mass
201,988625686 ± 0,000029631 Da
g-factor
1,38 ± 0,053333333333333
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
184 ± 1 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
−0,5 ± 0,3
datum odkritja1961
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

203At

Masno število203
nevtronsko število118
relative atomic mass
202,986942904 ± 0,000011404 Da
g-factor
0,88888888888889 ± 0,015555555555556
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7,4 ± 0,2 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
−0,7 ± 0,4
datum odkritja1951
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)69%
α (α emission)31%

204At

Masno število204
nevtronsko število119
relative atomic mass
203,987251393 ± 0,000024335 Da
g-factor
0,68857142857143 ± 0,025714285714286
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
9,12 ± 0,11 m
Spin7
nuclear quadrupole moment
−0,6 ± 0,3
datum odkritja1961
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

205At

Masno število205
nevtronsko število120
relative atomic mass
204,986060546 ± 0,000012941 Da
g-factor
0,90888888888889 ± 0,015555555555556
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
26,9 ± 0,8 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
−0,6 ± 0,3
datum odkritja1951
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

206At

Masno število206
nevtronsko število121
relative atomic mass
205,986645768 ± 0,000014523 Da
g-factor
0,72833333333333 ± 0,028333333333333
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
30,6 ± 0,8 m
Spin6
nuclear quadrupole moment
−0,4 ± 0,2
datum odkritja1961
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.1%
α (α emission)0.9%

207At

Masno število207
nevtronsko število122
relative atomic mass
206,985799715 ± 0,000013318 Da
g-factor
0,91777777777778 ± 0,015555555555556
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,81 ± 0,03 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
−0,5 ± 0,3
datum odkritja1951
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

208At

Masno število208
nevtronsko število123
relative atomic mass
207,986613011 ± 0,000009577 Da
g-factor
0,74333333333333 ± 0,03
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,63 ± 0,03 h
Spin6
nuclear quadrupole moment
−0,4 ± 0,3
datum odkritja1950
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

209At

Masno število209
nevtronsko število124
relative atomic mass
208,986168701 ± 0,000005094 Da
g-factor
0,91555555555556 ± 0,015555555555556
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,42 ± 0,05 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
−0,4 ± 0,2
datum odkritja1951
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%

210At

Masno število210
nevtronsko število125
relative atomic mass
209,987147423 ± 0,000008261 Da
g-factor
0,944 ± 0,032
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
8,1 ± 0,4 h
Spin5
nuclear quadrupole moment
−0,4 ± 0,2
datum odkritja1949
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.825%
α (α emission)0.175%

211At

Masno število211
nevtronsko število126
relative atomic mass
210,987496226 ± 0,000002929 Da
g-factor
0,92 ± 0,0088888888888889
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7,214 ± 0,007 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1940
Parnost-

decay modeJakost
ϵ (electron capture)58.2%
α (α emission)41.8%

212At

Masno število212
nevtronsko število127
relative atomic mass
211,990737301 ± 0,000002559 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
314 ± 3 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1954
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β (β decay)

213At

Masno število213
nevtronsko število128
relative atomic mass
212,992936593 ± 0,000005258 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
125 ± 6 ns
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1968
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

214At

Masno število214
nevtronsko število129
relative atomic mass
213,996372331 ± 0,000004274 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
558 ± 10 ns
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1949
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

215At

Masno število215
nevtronsko število130
relative atomic mass
214,998651002 ± 0,000007116 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
37 ± 3 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1944
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

216At

Masno število216
nevtronsko število131
relative atomic mass
216,002422643 ± 0,000003837 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
300 ± 30 us
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1948
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β (β decay)
ϵ (electron capture)

217At

Masno število217
nevtronsko število132
relative atomic mass
217,004717794 ± 0,000005368 Da
g-factor
0,84444444444444 ± 0,044444444444444
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
32,6 ± 0,3 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1947
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)99.992%
β (β decay)0.008%

218At

Masno število218
nevtronsko število133
relative atomic mass
218,008695941 ± 0,000012349 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,28 ± 0,06 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1943
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β (β decay)

219At

Masno število219
nevtronsko število134
relative atomic mass
219,011160587 ± 0,000003474 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
56 ± 3 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1953
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)93.6%
β (β decay)6.4%

220At

Masno število220
nevtronsko število135
relative atomic mass
220,015433 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,71 ± 0,04 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1989
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)92%
α (α emission)8%

221At

Masno število221
nevtronsko število136
relative atomic mass
221,018017 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,3 ± 0,2 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1989
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

222At

Masno število222
nevtronsko število137
relative atomic mass
222,022494 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
54 ± 10 s
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1989
Parnost

decay modeJakost
β (β decay)100%

223At

Masno število223
nevtronsko število138
relative atomic mass
223,025151 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
50 ± 7 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1989
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
α (α emission)

224At

Masno število224
nevtronsko število139
relative atomic mass
224,029749 ± 0,000024 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,5 ± 1,5 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

225At

Masno število225
nevtronsko število140
relative atomic mass
225,032528 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

226At

Masno število226
nevtronsko število141
relative atomic mass
226,037209 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

227At

Masno število227
nevtronsko število142
relative atomic mass
227,040183 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

228At

Masno število228
nevtronsko število143
relative atomic mass
228,04496 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

229At

Masno število229
nevtronsko število144
relative atomic mass
229,048191 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Electron shell 085 Astatine

zgodovina

odkritelj ali izumiteljD.R.Corson, K.R.MacKenzie, E.Segré
nahajališčeUnited States
datum odkritja1940
etimologijaGreek: astatos (unstable).
pronunciationAS-teh-teen (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Sonce)
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6446
2p4.5524
2s22.3324
3d13.4155
3p23.5024
3s24.6481
4d37.9504
4f37.7596
4p36.516
4s35.6644
5d58.661
5p53.96
5s52.0665
6p69.8368
6s67.7002