Астат

Астат (At)

chemical element with symbol At and atomic number 85
Атомски број85
Атомска маса210
Масени број191
Група17
Периода6
Блокp
протон85 p+
неутрон106 n0
електрон85 e-
Animated Боров модел атома of At (Астат)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
147 pm
Metallic Radius
ionic radius
62 pm
Crystal Radius
76 pm
Ван дер Валсов радијус
202 pm
густина

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
9,31751 eV/particle
енергија јонизације of At (Астат)
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 18, 7
Боров модел атома: At (Астат)
Валентни електрони7
Lewis structure: At (Астат)
електронска конфигурација[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p5
Enhanced Боров модел атома of At (Астат)
Orbital Diagram of At (Астат)
оксидациони број-1, 1, 3, 5, 7
електронегативност
2.2
Electrophilicity Index
2,8161454412824063 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
575,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearanceunknown, probably metallic
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структура ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаХалогени, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number98
Mendeleev Number110
Pettifor Number96
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
Neutron Mass Absorption
квантни број2P3/2
кристалографска група ()

Isotopes of Astatine

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи39
Natural Isotopes0

191At

Масени број191
неутронски број106
атомска тежина
191,004148081 ± 0,000017287 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,1 ± 0,8 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2003
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192At

Масени број192
неутронски број107
атомска тежина
192,003140912 ± 0,000029922 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,5 ± 0,6 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића2006
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.51%

193At

Масени број193
неутронски број108
атомска тежина
192,999927725 ± 0,000023222 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
29 ± 5 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2003
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

194At

Масени број194
неутронски број109
атомска тежина
193,999230816 ± 0,00002523 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
286 ± 7 ms
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%
β+ SF (β+-delayed fission)0.032%

195At

Масени број195
неутронски број110
атомска тежина
194,99627448 ± 0,000010276 Da
g-factor
3,2 ± 0,1
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
290 ± 20 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1999
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

196At

Масени број196
неутронски број111
атомска тежина
195,995799034 ± 0,000032458 Da
g-factor
1,24 ± 0,046666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
377 ± 4 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,4
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)97.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.009%

197At

Масени број197
неутронски број112
атомска тежина
196,993177353 ± 0,00000857 Da
g-factor
0,85111111111111 ± 0,015555555555556
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
388,2 ± 5,6 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-1,2 ± 0,6
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)96.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)3.9%

198At

Масени број198
неутронски број113
атомска тежина
197,992797864 ± 0,000005265 Da
g-factor
1,34 ± 0,046666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,47 ± 0,05 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199At

Масени број199
неутронски број114
атомска тежина
198,990527715 ± 0,00000578 Da
g-factor
0,87555555555556 ± 0,015555555555556
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,02 ± 0,12 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0,5
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200At

Масени број200
неутронски број115
атомска тежина
199,990351099 ± 0,000026264 Da
g-factor
1,4266666666667 ± 0,05
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
43,2 ± 0,9 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,5
датум открића1963
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)52%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)48%

201At

Масени број201
неутронски број116
атомска тежина
200,988417058 ± 0,000008786 Da
g-factor
0,89111111111111 ± 0,015555555555556
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
85,2 ± 1,6 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0,5
датум открића1963
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

202At

Масени број202
неутронски број117
атомска тежина
201,988625686 ± 0,000029631 Da
g-factor
1,38 ± 0,053333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
184 ± 1 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

203At

Масени број203
неутронски број118
атомска тежина
202,986942904 ± 0,000011404 Da
g-factor
0,88888888888889 ± 0,015555555555556
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,4 ± 0,2 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,4
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)69%
α (α emission)31%

204At

Масени број204
неутронски број119
атомска тежина
203,987251393 ± 0,000024335 Da
g-factor
0,68857142857143 ± 0,025714285714286
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,12 ± 0,11 m
Спин7
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

205At

Масени број205
неутронски број120
атомска тежина
204,986060546 ± 0,000012941 Da
g-factor
0,90888888888889 ± 0,015555555555556
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
26,9 ± 0,8 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

206At

Масени број206
неутронски број121
атомска тежина
205,986645768 ± 0,000014523 Da
g-factor
0,72833333333333 ± 0,028333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30,6 ± 0,8 m
Спин6
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
датум открића1961
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.1%
α (α emission)0.9%

207At

Масени број207
неутронски број122
атомска тежина
206,985799715 ± 0,000013318 Da
g-factor
0,91777777777778 ± 0,015555555555556
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,81 ± 0,03 h
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

208At

Масени број208
неутронски број123
атомска тежина
207,986613011 ± 0,000009577 Da
g-factor
0,74333333333333 ± 0,03
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,63 ± 0,03 h
Спин6
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,3
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

209At

Масени број209
неутронски број124
атомска тежина
208,986168701 ± 0,000005094 Da
g-factor
0,91555555555556 ± 0,015555555555556
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,42 ± 0,05 h
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%

210At

Масени број210
неутронски број125
атомска тежина
209,987147423 ± 0,000008261 Da
g-factor
0,944 ± 0,032
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,1 ± 0,4 h
Спин5
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
датум открића1949
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.825%
α (α emission)0.175%

211At

Масени број211
неутронски број126
атомска тежина
210,987496226 ± 0,000002929 Da
g-factor
0,92 ± 0,0088888888888889
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,214 ± 0,007 h
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1940
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)58.2%
α (α emission)41.8%

212At

Масени број212
неутронски број127
атомска тежина
211,990737301 ± 0,000002559 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
314 ± 3 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1954
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β (β decay)

213At

Масени број213
неутронски број128
атомска тежина
212,992936593 ± 0,000005258 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
125 ± 6 ns
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

214At

Масени број214
неутронски број129
атомска тежина
213,996372331 ± 0,000004274 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
558 ± 10 ns
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

215At

Масени број215
неутронски број130
атомска тежина
214,998651002 ± 0,000007116 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
37 ± 3 us
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1944
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

216At

Масени број216
неутронски број131
атомска тежина
216,002422643 ± 0,000003837 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
300 ± 30 us
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β (β decay)
ϵ (electron capture)

217At

Масени број217
неутронски број132
атомска тежина
217,004717794 ± 0,000005368 Da
g-factor
0,84444444444444 ± 0,044444444444444
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32,6 ± 0,3 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1947
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)99.992%
β (β decay)0.008%

218At

Масени број218
неутронски број133
атомска тежина
218,008695941 ± 0,000012349 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,28 ± 0,06 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1943
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β (β decay)

219At

Масени број219
неутронски број134
атомска тежина
219,011160587 ± 0,000003474 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
56 ± 3 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1953
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)93.6%
β (β decay)6.4%

220At

Масени број220
неутронски број135
атомска тежина
220,015433 ± 0,000015 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,71 ± 0,04 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)92%
α (α emission)8%

221At

Масени број221
неутронски број136
атомска тежина
221,018017 ± 0,000015 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,3 ± 0,2 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

222At

Масени број222
неутронски број137
атомска тежина
222,022494 ± 0,000017 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
54 ± 10 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

223At

Масени број223
неутронски број138
атомска тежина
223,025151 ± 0,000015 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
50 ± 7 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
α (α emission)

224At

Масени број224
неутронски број139
атомска тежина
224,029749 ± 0,000024 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,5 ± 1,5 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

225At

Масени број225
неутронски број140
атомска тежина
225,032528 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

226At

Масени број226
неутронски број141
атомска тежина
226,037209 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

227At

Масени број227
неутронски број142
атомска тежина
227,040183 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

228At

Масени број228
неутронски број143
атомска тежина
228,04496 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

229At

Масени број229
неутронски број144
атомска тежина
229,048191 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Electron shell 085 Astatine

историја

откриоD.R.Corson, K.R.MacKenzie, E.Segré
место открићаUnited States
датум открића1940
етимологијаGreek: astatos (unstable).
изговорAS-teh-teen (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6446
2p4.5524
2s22.3324
3d13.4155
3p23.5024
3s24.6481
4d37.9504
4f37.7596
4p36.516
4s35.6644
5d58.661
5p53.96
5s52.0665
6p69.8368
6s67.7002