แอสทาทีน

แอสทาทีน (At)

chemical element with symbol At and atomic number 85
เลขอะตอม85
มวลอะตอม210
เลขมวล191
หมู่17
คาบ6
บล็อกp
โปรตอน85 p+
นิวตรอน106 n0
Electrons85 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of At (แอสทาทีน)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
147 pm
Metallic Radius
ionic radius
62 pm
Crystal Radius
76 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
202 pm
ความหนาแน่น
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
9.31751 eV/particle
ionization energy of At (แอสทาทีน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 7
แบบจำลองของบอร์: At (แอสทาทีน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน7
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: At (แอสทาทีน)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of At (แอสทาทีน)
Orbital Diagram of At (แอสทาทีน)
สถานะออกซิเดชัน-1, 1, 3, 5, 7
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.2
Electrophilicity
2.8161454412824063 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
575.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearanceunknown, probably metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแฮโลเจน, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number98
Mendeleev Number110
Pettifor Number96
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number2P3/2
space group ()

Isotopes of Astatine

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร39
Radioactive Isotopes39

191At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
191.004148081 ± 0.000017287 Da
เลขมวล191
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.1 ± 0.8 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity+

191At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

192At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
192.003140912 ± 0.000029922 Da
เลขมวล192
g-factor
ครึ่งชีวิต
11.5 ± 0.6 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2006
parity+

192At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.51%

193At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
192.999927725 ± 0.000023222 Da
เลขมวล193
g-factor
ครึ่งชีวิต
29 ± 5 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity+

193At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

194At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
193.999230816 ± 0.00002523 Da
เลขมวล194
g-factor
ครึ่งชีวิต
286 ± 7 ms
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

194At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%
β+ SF (β+-delayed fission)0.032%

195At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
194.99627448 ± 0.000010276 Da
เลขมวล195
g-factor
3.2 ± 0.1
ครึ่งชีวิต
290 ± 20 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

195At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

196At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
195.995799034 ± 0.000032458 Da
เลขมวล196
g-factor
1.24 ± 0.046666666666667
ครึ่งชีวิต
377 ± 4 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
-0.6 ± 0.4
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

196At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)97.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.009%

197At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
196.993177353 ± 0.00000857 Da
เลขมวล197
g-factor
0.85111111111111 ± 0.015555555555556
ครึ่งชีวิต
388.2 ± 5.6 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-1.2 ± 0.6
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

197At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)96.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)3.9%

198At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
197.992797864 ± 0.000005265 Da
เลขมวล198
g-factor
1.34 ± 0.046666666666667
ครึ่งชีวิต
4.47 ± 0.05 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
-0.6 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

198At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

199At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
198.990527715 ± 0.00000578 Da
เลขมวล199
g-factor
0.87555555555556 ± 0.015555555555556
ครึ่งชีวิต
7.02 ± 0.12 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0.5
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

199At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

200At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
199.990351099 ± 0.000026264 Da
เลขมวล200
g-factor
1.4266666666667 ± 0.05
ครึ่งชีวิต
43.2 ± 0.9 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
-0.5 ± 0.5
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

200At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)52%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)48%

201At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
200.988417058 ± 0.000008786 Da
เลขมวล201
g-factor
0.89111111111111 ± 0.015555555555556
ครึ่งชีวิต
85.2 ± 1.6 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0.5
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

201At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

202At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
201.988625686 ± 0.000029631 Da
เลขมวล202
g-factor
1.38 ± 0.053333333333333
ครึ่งชีวิต
184 ± 1 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
-0.5 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

202At Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

203At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
202.986942904 ± 0.000011404 Da
เลขมวล203
g-factor
0.88888888888889 ± 0.015555555555556
ครึ่งชีวิต
7.4 ± 0.2 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.7 ± 0.4
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

203At Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)69%
α (α emission)31%

204At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
203.987251393 ± 0.000024335 Da
เลขมวล204
g-factor
0.68857142857143 ± 0.025714285714286
ครึ่งชีวิต
9.12 ± 0.11 m
สปิน7
nuclear quadrupole moment
-0.6 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

204At Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

205At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
204.986060546 ± 0.000012941 Da
เลขมวล205
g-factor
0.90888888888889 ± 0.015555555555556
ครึ่งชีวิต
26.9 ± 0.8 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.6 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

205At Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

206At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
205.986645768 ± 0.000014523 Da
เลขมวล206
g-factor
0.72833333333333 ± 0.028333333333333
ครึ่งชีวิต
30.6 ± 0.8 m
สปิน6
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity

206At Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.1%
α (α emission)0.9%

207At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
206.985799715 ± 0.000013318 Da
เลขมวล207
g-factor
0.91777777777778 ± 0.015555555555556
ครึ่งชีวิต
1.81 ± 0.03 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.5 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

207At Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

208At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
207.986613011 ± 0.000009577 Da
เลขมวล208
g-factor
0.74333333333333 ± 0.03
ครึ่งชีวิต
1.63 ± 0.03 h
สปิน6
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

208At Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

209At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
208.986168701 ± 0.000005094 Da
เลขมวล209
g-factor
0.91555555555556 ± 0.015555555555556
ครึ่งชีวิต
5.42 ± 0.05 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

209At Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%

210At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
209.987147423 ± 0.000008261 Da
เลขมวล210
g-factor
0.944 ± 0.032
ครึ่งชีวิต
8.1 ± 0.4 h
สปิน5
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity

210At Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.825%
α (α emission)0.175%

211At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
210.987496226 ± 0.000002929 Da
เลขมวล211
g-factor
0.92 ± 0.0088888888888889
ครึ่งชีวิต
7.214 ± 0.007 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

211At Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)58.2%
α (α emission)41.8%

212At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
211.990737301 ± 0.000002559 Da
เลขมวล212
g-factor
ครึ่งชีวิต
314 ± 3 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

212At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β (β decay)%

213At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
212.992936593 ± 0.000005258 Da
เลขมวล213
g-factor
ครึ่งชีวิต
125 ± 6 ns
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

213At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

214At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
213.996372331 ± 0.000004274 Da
เลขมวล214
g-factor
ครึ่งชีวิต
558 ± 10 ns
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

214At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

215At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
214.998651002 ± 0.000007116 Da
เลขมวล215
g-factor
ครึ่งชีวิต
37 ± 3 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1944
parity-

215At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

216At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
216.002422643 ± 0.000003837 Da
เลขมวล216
g-factor
ครึ่งชีวิต
300 ± 30 us
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

216At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)%
ϵ (electron capture)%

217At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
217.004717794 ± 0.000005368 Da
เลขมวล217
g-factor
0.84444444444444 ± 0.044444444444444
ครึ่งชีวิต
32.6 ± 0.3 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

217At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99.992%
β (β decay)0.008%

218At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
218.008695941 ± 0.000012349 Da
เลขมวล218
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.28 ± 0.06 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity-

218At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)%

219At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
219.011160587 ± 0.000003474 Da
เลขมวล219
g-factor
ครึ่งชีวิต
56 ± 3 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity-

219At Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)93.6%
β (β decay)6.4%

220At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
220.015433 ± 0.000015 Da
เลขมวล220
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.71 ± 0.04 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

220At Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)92%
α (α emission)8%

221At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
221.018017 ± 0.000015 Da
เลขมวล221
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 0.2 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

221At Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

222At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
222.022494 ± 0.000017 Da
เลขมวล222
g-factor
ครึ่งชีวิต
54 ± 10 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity

222At Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

223At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
223.025151 ± 0.000015 Da
เลขมวล223
g-factor
ครึ่งชีวิต
50 ± 7 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

223At Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)%

224At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
224.029749 ± 0.000024 Da
เลขมวล224
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.5 ± 1.5 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

224At Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

225At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
225.032528 ± 0.000322 Da
เลขมวล225
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

225At Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

226At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
226.037209 ± 0.000322 Da
เลขมวล226
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

226At Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

227At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
227.040183 ± 0.000322 Da
เลขมวล227
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

227At Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

228At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
228.04496 ± 0.000429 Da
เลขมวล228
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

228At Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

229At

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
229.048191 ± 0.000429 Da
เลขมวล229
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

229At Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Electron shell 085 Astatine

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์D.R.Corson, K.R.MacKenzie, E.Segré
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1940
ศัพทมูลวิทยาGreek: astatos (unstable).
pronunciationAS-teh-teen (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6446
2p4.5524
2s22.3324
3d13.4155
3p23.5024
3s24.6481
4d37.9504
4f37.7596
4p36.516
4s35.6644
5d58.661
5p53.96
5s52.0665
6p69.8368
6s67.7002