แอสทาทีน

แอสทาทีน (At)

chemical element with symbol At and atomic number 85
เลขอะตอม85
มวลอะตอม210
เลขมวล191
หมู่17
คาบ6
บล็อกp
โปรตอน85 p+
นิวตรอน106 n0
อิเล็กตรอน85 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of At (แอสทาทีน)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
147 pm
Metallic Radius
ionic radius
62 pm
Crystal Radius
76 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
202 pm
ความหนาแน่น

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
9.31751 eV/particle
ionization energy of At (แอสทาทีน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 7
แบบจำลองของบอร์: At (แอสทาทีน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน7
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: At (แอสทาทีน)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p5
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of At (แอสทาทีน)
Orbital Diagram of At (แอสทาทีน)
สถานะออกซิเดชัน-1, 1, 3, 5, 7
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.2
Electrophilicity Index
2.8161454412824063 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
575.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearanceunknown, probably metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแฮโลเจน, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number98
Mendeleev Number110
Pettifor Number96
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number2P3/2
space group ()

Isotopes of Astatine

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร39
Natural Isotopes0

191At

เลขมวล191
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
191.004148081 ± 0.000017287 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.1 ± 0.8 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192At

เลขมวล192
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
192.003140912 ± 0.000029922 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.5 ± 0.6 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2006
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.51%

193At

เลขมวล193
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
192.999927725 ± 0.000023222 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
29 ± 5 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

194At

เลขมวล194
เลขนิวตรอน109
น้ำหนักอะตอม
193.999230816 ± 0.00002523 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
286 ± 7 ms
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%
β+ SF (β+-delayed fission)0.032%

195At

เลขมวล195
เลขนิวตรอน110
น้ำหนักอะตอม
194.99627448 ± 0.000010276 Da
g-factor
3.2 ± 0.1
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
290 ± 20 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

196At

เลขมวล196
เลขนิวตรอน111
น้ำหนักอะตอม
195.995799034 ± 0.000032458 Da
g-factor
1.24 ± 0.046666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
377 ± 4 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
-0.6 ± 0.4
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)97.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.009%

197At

เลขมวล197
เลขนิวตรอน112
น้ำหนักอะตอม
196.993177353 ± 0.00000857 Da
g-factor
0.85111111111111 ± 0.015555555555556
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
388.2 ± 5.6 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-1.2 ± 0.6
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)96.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)3.9%

198At

เลขมวล198
เลขนิวตรอน113
น้ำหนักอะตอม
197.992797864 ± 0.000005265 Da
g-factor
1.34 ± 0.046666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.47 ± 0.05 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
-0.6 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199At

เลขมวล199
เลขนิวตรอน114
น้ำหนักอะตอม
198.990527715 ± 0.00000578 Da
g-factor
0.87555555555556 ± 0.015555555555556
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.02 ± 0.12 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0.5
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200At

เลขมวล200
เลขนิวตรอน115
น้ำหนักอะตอม
199.990351099 ± 0.000026264 Da
g-factor
1.4266666666667 ± 0.05
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
43.2 ± 0.9 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
-0.5 ± 0.5
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

decay modeintensity
α (α emission)52%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)48%

201At

เลขมวล201
เลขนิวตรอน116
น้ำหนักอะตอม
200.988417058 ± 0.000008786 Da
g-factor
0.89111111111111 ± 0.015555555555556
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
85.2 ± 1.6 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0.5
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

decay modeintensity
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

202At

เลขมวล202
เลขนิวตรอน117
น้ำหนักอะตอม
201.988625686 ± 0.000029631 Da
g-factor
1.38 ± 0.053333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
184 ± 1 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
-0.5 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

203At

เลขมวล203
เลขนิวตรอน118
น้ำหนักอะตอม
202.986942904 ± 0.000011404 Da
g-factor
0.88888888888889 ± 0.015555555555556
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.4 ± 0.2 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.7 ± 0.4
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)69%
α (α emission)31%

204At

เลขมวล204
เลขนิวตรอน119
น้ำหนักอะตอม
203.987251393 ± 0.000024335 Da
g-factor
0.68857142857143 ± 0.025714285714286
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.12 ± 0.11 m
สปิน7
nuclear quadrupole moment
-0.6 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

205At

เลขมวล205
เลขนิวตรอน120
น้ำหนักอะตอม
204.986060546 ± 0.000012941 Da
g-factor
0.90888888888889 ± 0.015555555555556
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
26.9 ± 0.8 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.6 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

206At

เลขมวล206
เลขนิวตรอน121
น้ำหนักอะตอม
205.986645768 ± 0.000014523 Da
g-factor
0.72833333333333 ± 0.028333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30.6 ± 0.8 m
สปิน6
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.1%
α (α emission)0.9%

207At

เลขมวล207
เลขนิวตรอน122
น้ำหนักอะตอม
206.985799715 ± 0.000013318 Da
g-factor
0.91777777777778 ± 0.015555555555556
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.81 ± 0.03 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.5 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

208At

เลขมวล208
เลขนิวตรอน123
น้ำหนักอะตอม
207.986613011 ± 0.000009577 Da
g-factor
0.74333333333333 ± 0.03
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.63 ± 0.03 h
สปิน6
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

209At

เลขมวล209
เลขนิวตรอน124
น้ำหนักอะตอม
208.986168701 ± 0.000005094 Da
g-factor
0.91555555555556 ± 0.015555555555556
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.42 ± 0.05 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%

210At

เลขมวล210
เลขนิวตรอน125
น้ำหนักอะตอม
209.987147423 ± 0.000008261 Da
g-factor
0.944 ± 0.032
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.1 ± 0.4 h
สปิน5
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.825%
α (α emission)0.175%

211At

เลขมวล211
เลขนิวตรอน126
น้ำหนักอะตอม
210.987496226 ± 0.000002929 Da
g-factor
0.92 ± 0.0088888888888889
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.214 ± 0.007 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)58.2%
α (α emission)41.8%

212At

เลขมวล212
เลขนิวตรอน127
น้ำหนักอะตอม
211.990737301 ± 0.000002559 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
314 ± 3 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β (β decay)

213At

เลขมวล213
เลขนิวตรอน128
น้ำหนักอะตอม
212.992936593 ± 0.000005258 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
125 ± 6 ns
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

214At

เลขมวล214
เลขนิวตรอน129
น้ำหนักอะตอม
213.996372331 ± 0.000004274 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
558 ± 10 ns
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

215At

เลขมวล215
เลขนิวตรอน130
น้ำหนักอะตอม
214.998651002 ± 0.000007116 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
37 ± 3 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1944
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

216At

เลขมวล216
เลขนิวตรอน131
น้ำหนักอะตอม
216.002422643 ± 0.000003837 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
300 ± 30 us
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)
ϵ (electron capture)

217At

เลขมวล217
เลขนิวตรอน132
น้ำหนักอะตอม
217.004717794 ± 0.000005368 Da
g-factor
0.84444444444444 ± 0.044444444444444
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32.6 ± 0.3 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

decay modeintensity
α (α emission)99.992%
β (β decay)0.008%

218At

เลขมวล218
เลขนิวตรอน133
น้ำหนักอะตอม
218.008695941 ± 0.000012349 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.28 ± 0.06 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)

219At

เลขมวล219
เลขนิวตรอน134
น้ำหนักอะตอม
219.011160587 ± 0.000003474 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
56 ± 3 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity-

decay modeintensity
α (α emission)93.6%
β (β decay)6.4%

220At

เลขมวล220
เลขนิวตรอน135
น้ำหนักอะตอม
220.015433 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.71 ± 0.04 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)92%
α (α emission)8%

221At

เลขมวล221
เลขนิวตรอน136
น้ำหนักอะตอม
221.018017 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 0.2 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

222At

เลขมวล222
เลขนิวตรอน137
น้ำหนักอะตอม
222.022494 ± 0.000017 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
54 ± 10 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

223At

เลขมวล223
เลขนิวตรอน138
น้ำหนักอะตอม
223.025151 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
50 ± 7 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

224At

เลขมวล224
เลขนิวตรอน139
น้ำหนักอะตอม
224.029749 ± 0.000024 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.5 ± 1.5 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

225At

เลขมวล225
เลขนิวตรอน140
น้ำหนักอะตอม
225.032528 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

226At

เลขมวล226
เลขนิวตรอน141
น้ำหนักอะตอม
226.037209 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

227At

เลขมวล227
เลขนิวตรอน142
น้ำหนักอะตอม
227.040183 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

228At

เลขมวล228
เลขนิวตรอน143
น้ำหนักอะตอม
228.04496 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

229At

เลขมวล229
เลขนิวตรอน144
น้ำหนักอะตอม
229.048191 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Electron shell 085 Astatine

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์D.R.Corson, K.R.MacKenzie, E.Segré
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1940
ศัพทมูลวิทยาGreek: astatos (unstable).
pronunciationAS-teh-teen (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6446
2p4.5524
2s22.3324
3d13.4155
3p23.5024
3s24.6481
4d37.9504
4f37.7596
4p36.516
4s35.6644
5d58.661
5p53.96
5s52.0665
6p69.8368
6s67.7002

alias

 • At
 • element 85

การแปล

 • อังกฤษastatine
 • อิตาลีastato
 • นอร์เวย์บุคมอลastat
 • ฝรั่งเศสastate
 • เยอรมันAstat
 • สเปนástato
 • นอร์เวย์นีนอสก์astat
 • ฮังการีasztácium
 • โปรตุเกสastato
 • อัมฮาราአስታታይን
 • อารากอนAstato
 • อาหรับأستاتين
 • อาเซอร์ไบจานAstat
 • บัชคีร์Астат
 • เบลารุสАстат
 • บัลแกเรียастатий
 • บังกลาএস্টাটিন
 • บอสเนียastat
 • คาตาลันàstat
 • คอร์ซิกาAstatu
 • เช็กastat
 • ชูวัชАстат
 • เวลส์Astatin
 • เดนมาร์กastat
 • กรีกάστατο
 • เอสเปรันโตastato
 • เอสโตเนียAstaat
 • บาสก์astato
 • เปอร์เซียآستاتین
 • ฟินแลนด์astatiini
 • ฟรูลีAstat
 • ไอริชAstaitín
 • กาลิเซียástato
 • มานซ์astatçheen
 • จีนแคะastatine
 • ฮิบรูאסטטין
 • ฮินดีฟิจิAstatine
 • โครเอเชียAstat
 • อาร์เมเนียաստատ
 • อินเตอร์ลิงกัวAstato
 • อินโดนีเซียastatin
 • อีโดAstato
 • ไอซ์แลนด์astat
 • ญี่ปุ่นアスタチン
 • โลชบันklirlxastati
 • ชวาAstatin
 • คาซัคАстат
 • กันนาดาಆಸ್ಟಟೈನ್
 • เกาหลี아스타틴
 • โกมิАстат
 • ละตินastatum
 • ลักเซมเบิร์กAstat
 • ลิกูเรียAstö
 • ลิทัวเนียAstatis
 • ลัตเวียastats
 • มาลายาลัมആസ്റ്ററ്റീൻ
 • มองโกเลียастат
 • มราฐีएस्टाटाइन
 • มารีตะวันตกАстат
 • มาเลย์Astatin
 • พม่าအက်စ်တက်တိုင်း
 • มาซันดารานีاستاتین
 • เยอรมันต่ำAstat
 • ดัตช์astaat
 • อ็อกซิตันAstat
 • โปแลนด์astat
 • ลาฮ์นดาایسٹاٹین
 • เคชวาAstatu
 • โรมาเนียastatin
 • รัสเซียастат
 • ซิซิลีastatu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียAstat
 • สโลวักastát
 • สโลวีเนียAstat
 • แอลเบเนียAstati
 • เซอร์เบียастат
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Astat
 • สวีเดนastat
 • สวาฮีลีAstatini
 • ตากาล็อกAstatino
 • ตุรกีastatin
 • ตาตาร์Астат
 • อุยกูร์ئاستاتىن
 • ยูเครนастат
 • อูรดูعیسٹاٹین
 • เวปส์Astat
 • เวียดนามastatin
 • วาเรย์Astato
 • คัลมืยค์Астатум
 • โยรูบาAstatínì
 • จีน
 • อังกฤษ (แคนาดา)Astatine
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)astatine
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • โปรตุเกส (บราซิล)astato
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จอร์เจียასტატი
 • เซบูAstato
 • อุซเบกAstat
 • เคิร์ดตอนกลางئەستاتین
 • มาซิโดเนียастат
 • ปัญจาบਐਸਟਾਟੀਨ
 • เบรตันAstat
 • ทมิฬஅஸ்டடைன்
 • โอดิยาଆଷ୍ଟାଟାଇନ
 • คุชราตએસ્ટાટીન
 • พีดมอนต์Astat
 • กวางตุ้ง
 • แอฟริกานส์astaat
 • เอียร์ซยาАстат
 • โซมาลีAstatiin
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)астат
 • ฮินดีऐस्टाटीन
 • เนวาร์एस्टाटिन
 • อาโรมาเนียAstatiniu
 • คีร์กีซАстат
 • ทาจิกАстат
 • แฟโรAstat
 • เตลูกูఆస్టాటీన్
 • สันสกฤตएस्टाटिन
 • มอลตาastatina
 • อัสตูเรียสAstatu
 • เกลิกสกอตAstatain
 • ลอมบาร์ดAstato
 • เนปาลएस्टाटिन
 • จีนกั้น
 • บาลีएस्टाटिन
 • cdoAstatine
 • จีนมินหนานAstatine
 • โภชปุรีएस्टाटिन
 • ทิเบตཨསེ་ཊེ་ཊིན།
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาastato
 • kbpAstatɩ
 • จีนคลาสสิก
 • ฟริเซียนเหนือAstaat
 • oloAstattu
 • โวลาพึคlastatin
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาÀstatu
 • โคตาวาKrepayot (Erythrogonys)
 • อาหรับโมร็อกโกآسطاط
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์استاتين
 • พัชโตآستاتين
 • บิกอลAstato
 • คอร์นิชAstatin
 • บาหลีAstatin
 • ซูลูIsAtsha