Asatatin

Asatatin (At)

At sembolü ile gösterilen ve atom numarası 85 olan kimyasal element
Atom numarası85
Atom ağırlığı210
Kütle numarası191
Grup17
Periyot6
Blokp
proton85 p+
nötron106 n0
elektron85 e-
Animated Bohr modeli of At (Asatatin)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
Kovalent Yarıçapı
147 pm
Metallic Radius
ionic radius
62 pm
Crystal Radius
76 pm
Van der Waals radius
202 pm
yoğunluk

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
9,31751 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of At (Asatatin)
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 18, 7
Bohr modeli: At (Asatatin)
Değerlik elektron7
Lewis yapısı: At (Asatatin)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p5
Enhanced Bohr modeli of At (Asatatin)
Orbital Diagram of At (Asatatin)
Yükseltgenme seviyesi-1, 1, 3, 5, 7
Elektronegatiflik
2.2
Electrophilicity Index
2,8161454412824063 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
575,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearanceunknown, probably metallic
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısı ()
Kafes sabiti
Lattice Angles
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriHalojenler, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number98
Mendeleev Number110
Pettifor Number96
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı2P3/2
Uzay grubu ()

Astatin izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar39
Natural Isotopes0

191At

Kütle numarası191
nötron numarası106
Bağıl atom kütlesi
191,004148081 ± 0,000017287 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,1 ± 0,8 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2003
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192At

Kütle numarası192
nötron numarası107
Bağıl atom kütlesi
192,003140912 ± 0,000029922 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11,5 ± 0,6 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2006
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.51%

193At

Kütle numarası193
nötron numarası108
Bağıl atom kütlesi
192,999927725 ± 0,000023222 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
29 ± 5 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2003
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

194At

Kütle numarası194
nötron numarası109
Bağıl atom kütlesi
193,999230816 ± 0,00002523 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
286 ± 7 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2009
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%
β+ SF (β+-delayed fission)0.032%

195At

Kütle numarası195
nötron numarası110
Bağıl atom kütlesi
194,99627448 ± 0,000010276 Da
g-factor
3,2 ± 0,1
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
290 ± 20 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1999
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

196At

Kütle numarası196
nötron numarası111
Bağıl atom kütlesi
195,995799034 ± 0,000032458 Da
g-factor
1,24 ± 0,046666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
377 ± 4 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,4
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)97.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.009%

197At

Kütle numarası197
nötron numarası112
Bağıl atom kütlesi
196,993177353 ± 0,00000857 Da
g-factor
0,85111111111111 ± 0,015555555555556
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
388,2 ± 5,6 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1,2 ± 0,6
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)96.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)3.9%

198At

Kütle numarası198
nötron numarası113
Bağıl atom kütlesi
197,992797864 ± 0,000005265 Da
g-factor
1,34 ± 0,046666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,47 ± 0,05 s
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199At

Kütle numarası199
nötron numarası114
Bağıl atom kütlesi
198,990527715 ± 0,00000578 Da
g-factor
0,87555555555556 ± 0,015555555555556
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,02 ± 0,12 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0,5
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200At

Kütle numarası200
nötron numarası115
Bağıl atom kütlesi
199,990351099 ± 0,000026264 Da
g-factor
1,4266666666667 ± 0,05
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
43,2 ± 0,9 s
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,5
keşif veya buluş tarihi1963
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)52%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)48%

201At

Kütle numarası201
nötron numarası116
Bağıl atom kütlesi
200,988417058 ± 0,000008786 Da
g-factor
0,89111111111111 ± 0,015555555555556
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
85,2 ± 1,6 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0,5
keşif veya buluş tarihi1963
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

202At

Kütle numarası202
nötron numarası117
Bağıl atom kütlesi
201,988625686 ± 0,000029631 Da
g-factor
1,38 ± 0,053333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
184 ± 1 s
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

203At

Kütle numarası203
nötron numarası118
Bağıl atom kütlesi
202,986942904 ± 0,000011404 Da
g-factor
0,88888888888889 ± 0,015555555555556
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,4 ± 0,2 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,4
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)69%
α (α emission)31%

204At

Kütle numarası204
nötron numarası119
Bağıl atom kütlesi
203,987251393 ± 0,000024335 Da
g-factor
0,68857142857143 ± 0,025714285714286
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,12 ± 0,11 m
spin7
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

205At

Kütle numarası205
nötron numarası120
Bağıl atom kütlesi
204,986060546 ± 0,000012941 Da
g-factor
0,90888888888889 ± 0,015555555555556
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
26,9 ± 0,8 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

206At

Kütle numarası206
nötron numarası121
Bağıl atom kütlesi
205,986645768 ± 0,000014523 Da
g-factor
0,72833333333333 ± 0,028333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
30,6 ± 0,8 m
spin6
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.1%
α (α emission)0.9%

207At

Kütle numarası207
nötron numarası122
Bağıl atom kütlesi
206,985799715 ± 0,000013318 Da
g-factor
0,91777777777778 ± 0,015555555555556
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,81 ± 0,03 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

208At

Kütle numarası208
nötron numarası123
Bağıl atom kütlesi
207,986613011 ± 0,000009577 Da
g-factor
0,74333333333333 ± 0,03
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,63 ± 0,03 h
spin6
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,3
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

209At

Kütle numarası209
nötron numarası124
Bağıl atom kütlesi
208,986168701 ± 0,000005094 Da
g-factor
0,91555555555556 ± 0,015555555555556
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,42 ± 0,05 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%

210At

Kütle numarası210
nötron numarası125
Bağıl atom kütlesi
209,987147423 ± 0,000008261 Da
g-factor
0,944 ± 0,032
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,1 ± 0,4 h
spin5
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.825%
α (α emission)0.175%

211At

Kütle numarası211
nötron numarası126
Bağıl atom kütlesi
210,987496226 ± 0,000002929 Da
g-factor
0,92 ± 0,0088888888888889
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,214 ± 0,007 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1940
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)58.2%
α (α emission)41.8%

212At

Kütle numarası212
nötron numarası127
Bağıl atom kütlesi
211,990737301 ± 0,000002559 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
314 ± 3 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β (β decay)

213At

Kütle numarası213
nötron numarası128
Bağıl atom kütlesi
212,992936593 ± 0,000005258 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
125 ± 6 ns
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1968
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

214At

Kütle numarası214
nötron numarası129
Bağıl atom kütlesi
213,996372331 ± 0,000004274 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
558 ± 10 ns
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

215At

Kütle numarası215
nötron numarası130
Bağıl atom kütlesi
214,998651002 ± 0,000007116 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
37 ± 3 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1944
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

216At

Kütle numarası216
nötron numarası131
Bağıl atom kütlesi
216,002422643 ± 0,000003837 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
300 ± 30 us
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β (β decay)
ϵ (electron capture)

217At

Kütle numarası217
nötron numarası132
Bağıl atom kütlesi
217,004717794 ± 0,000005368 Da
g-factor
0,84444444444444 ± 0,044444444444444
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
32,6 ± 0,3 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1947
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)99.992%
β (β decay)0.008%

218At

Kütle numarası218
nötron numarası133
Bağıl atom kütlesi
218,008695941 ± 0,000012349 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,28 ± 0,06 s
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1943
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β (β decay)

219At

Kütle numarası219
nötron numarası134
Bağıl atom kütlesi
219,011160587 ± 0,000003474 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
56 ± 3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1953
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)93.6%
β (β decay)6.4%

220At

Kütle numarası220
nötron numarası135
Bağıl atom kütlesi
220,015433 ± 0,000015 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,71 ± 0,04 m
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)92%
α (α emission)8%

221At

Kütle numarası221
nötron numarası136
Bağıl atom kütlesi
221,018017 ± 0,000015 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,3 ± 0,2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

222At

Kütle numarası222
nötron numarası137
Bağıl atom kütlesi
222,022494 ± 0,000017 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
54 ± 10 s
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

223At

Kütle numarası223
nötron numarası138
Bağıl atom kütlesi
223,025151 ± 0,000015 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
50 ± 7 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

224At

Kütle numarası224
nötron numarası139
Bağıl atom kütlesi
224,029749 ± 0,000024 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,5 ± 1,5 m
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

225At

Kütle numarası225
nötron numarası140
Bağıl atom kütlesi
225,032528 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

226At

Kütle numarası226
nötron numarası141
Bağıl atom kütlesi
226,037209 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

227At

Kütle numarası227
nötron numarası142
Bağıl atom kütlesi
227,040183 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

228At

Kütle numarası228
nötron numarası143
Bağıl atom kütlesi
228,04496 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

229At

Kütle numarası229
nötron numarası144
Bağıl atom kütlesi
229,048191 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Electron shell 085 Astatine

tarih

kâşifi ya da mucidiD.R.Corson, K.R.MacKenzie, E.Segré
keşif yeriUnited States
keşif veya buluş tarihi1940
köken bilimiGreek: astatos (unstable).
telaffuzuAS-teh-teen (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6446
2p4.5524
2s22.3324
3d13.4155
3p23.5024
3s24.6481
4d37.9504
4f37.7596
4p36.516
4s35.6644
5d58.661
5p53.96
5s52.0665
6p69.8368
6s67.7002