Bor

Bor (B)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa5
Masa atomowa10.81
liczba masowa11
Grupa13
Okres2
Blokp
Protony5 p+
Neutrony6 n0
Elektrony5 e-
Animated Model atomu Bohra of B (Bor)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
85 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
85 pm
Metallic Radius
80 pm
Promień jonowy
1 pm
Crystal Radius
15 pm
promień van der Waalsa
192 pm
gęstość
2,34 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,279723 eV/particle
potencjał jonizacyjny
8,298019 eV/particle
potencjał jonizacyjny of B (Bor)
ciepło parowania
504,5 kJ/mol
ciepło topnienia
23,6 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
565 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 3
Model atomu Bohra: B (Bor)
elektron walencyjny3
Lewis structure: B (Bor)
konfiguracja elektronowa[He] 2s2 2p1
Enhanced Model atomu Bohra of B (Bor)
Orbital Diagram of B (Bor)
stopień utlenienia-5, -1, 0, 1, 2, 3
elektroujemność
2.04
Electrophilicity
1,1470276511768214 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
4 273,15 K
Temperatura topnienia
2 350,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Czarny
appearanceblack-brown
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
27,4 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,000006 1/K
molar heat capacity
11,087 J/(mol K)
Ciepło właściwe
1,026 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeInsulator
konduktywność
0,0000000001 MS/m
rezystywność
10 000 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000087 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,0000000000941 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000214
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyTrójkąt prosty (TET)
Stała sieci krystalicznej
8,73 Å
Lattice Angles1.01334, 1.01334, 1.01334
właściwość mechaniczna materiału
twardość
9,3 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
320 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
16 200 m/s
klasyfikowanie
KategoriaPółmetale, Metalloids
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number86
Mendeleev Number81
Pettifor Number86
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
20,5 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
99,5 a₀
AllotropesAlpha Rhombohedral Boron, Beta Rhombohedral Boron, Alpha Tetragonal Boron
Przekrój czynny
760
Neutron Mass Absorption
2,4
liczby kwantowe2P1/2
grupa przestrzenna166 (R_3m)

Isotopes of Boron

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy14
Radioactive Isotopes13

6B

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
6,0508 ± 0,00215 Da
liczba masowa6
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

6B Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)%

7B

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
7,029712 ± 0,000027 Da
liczba masowa7
g-factor
czas połowicznego rozpadu
570 ± 14 ys
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

7B Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

8B

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
8,024607315 ± 0,000001073 Da
liczba masowa8
g-factor
0,51775 ± 0,00015
czas połowicznego rozpadu
771,9 ± 0,9 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
0,0643 ± 0,0014
data odkrycia1950
parzystość+

8B Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)100%

9B

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
9,013329645 ± 0,000000969 Da
liczba masowa9
g-factor
czas połowicznego rozpadu
800 ± 300 zs
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość-

9B Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

10B

abundancja naturalna
19,65 ± 0,44
względna masa atomowa
10,012936862 ± 0,000000016 Da
liczba masowa10
g-factor
0,60015453333333 ± 0,00000026666666666667
czas połowicznego rozpadu
spin3
nuclear quadrupole moment
0,0846 ± 0,0002
data odkrycia1920
parzystość+

11B

abundancja naturalna
80,35 ± 0,44
względna masa atomowa
11,009305166 ± 0,000000013 Da
liczba masowa11
g-factor
1,792252 ± 0,00000066666666666667
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,04059 ± 0,0001
data odkrycia1920
parzystość-

12B

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
12,014352638 ± 0,000001418 Da
liczba masowa12
g-factor
1,003 ± 0,001
czas połowicznego rozpadu
20,2 ± 0,02 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,0132 ± 0,0003
data odkrycia1935
parzystość+

12B Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.6%

13B

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
13,017779981 ± 0,000001073 Da
liczba masowa13
g-factor
2,1185333333333 ± 0,00033333333333333
czas połowicznego rozpadu
17,16 ± 0,18 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0365 ± 0,0008
data odkrycia1956
parzystość-

13B Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.266%

14B

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
14,02540401 ± 0,000022773 Da
liczba masowa14
g-factor
0,5925 ± 0,0025
czas połowicznego rozpadu
12,36 ± 0,29 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
0,0297 ± 0,0008
data odkrycia1966
parzystość-

14B Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.04%
2n (2-neutron emission)%

15B

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
15,031087023 ± 0,000022575 Da
liczba masowa15
g-factor
1,7726666666667 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
10,18 ± 0,35 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0379 ± 0,0011
data odkrycia1966
parzystość-

15B Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)98.7%
2n (2-neutron emission)1.5%

16B

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
16,039841045 ± 0,000026373 Da
liczba masowa16
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2000
parzystość-

16B Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)%

17B

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
17,046931399 ± 0,000219114 Da
liczba masowa17
g-factor
1,7 ± 0,013333333333333
czas połowicznego rozpadu
5,08 ± 0,05 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0385 ± 0,0015
data odkrycia1973
parzystość-

17B Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)63%
2n (2-neutron emission)12%
3n (3-neutron emission)3.5%
4n0.4%

18B

abundancja naturalna
względna masa atomowa
18,055601683 ± 0,00021918 Da
liczba masowa18
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

18B Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)100%

19B

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
19,064166 ± 0,000564 Da
liczba masowa19
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,92 ± 0,13 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1984
parzystość-

19B Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)71%
2n (2-neutron emission)17%
3n (3-neutron emission)9.1%

20B

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
20,074505644 ± 0,000586538 Da
liczba masowa20
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

20B Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

21B

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
21,084147485 ± 0,00059975 Da
liczba masowa21
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

21B Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2n (2-neutron emission)100%
Boron
Electron shell 005 Boron

historia

odkrywca lub wynalazcaSir H. Davy, J.L. Gay-Lussac, L.J. Thénard
miejsce odkryciaEngland/France
data odkrycia1808
etymologiaFrom Arabic and Persian words for borax.
wymowaBO-ron (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
4,44 mg/L
Abundance in Human Body
0,00007 %
Abundance in Meteor
0,00016 %
Abundance in Sun
0,0000002 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3205
2p2.5786
2s2.4238