Bór

Bór (B)

chemický prvok s protónovým číslom 5
Protónové číslo5
Atómová hmotnosť10.81
Nukleónové číslo11
Skupina13
Perióda2
Orbitálp
protón5 p+
Neutrón6 n0
elektrón5 e-
Animated Bohrov model atómu of B (Bór)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
85 pm
Mólový objem
Covalent Radius
85 pm
Metallic Radius
80 pm
iónový polomer
1 pm
Crystal Radius
15 pm
Van der Waalsov polomer
192 pm
density
2,34 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Bór0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
0,279723 eV/particle
ionization energy
8,298019 eV/particle
ionization energy of B (Bór)
Merné skupenské teplo varu
504,5 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
23,6 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
565 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 3
Bohrov model atómu: B (Bór)
Valenčný elektrón3
Lewis structure: B (Bór)
electron configuration[He] 2s2 2p1
1s2 2s2 2p1
Enhanced Bohrov model atómu of B (Bór)
Orbital Diagram of B (Bór)
Oxidačné číslo-5, -1, 0, 1, 2, 3
Elektronegativita
2.04
Electrophilicity Index
1,1470276511768214 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
4 273,15 K
Teplota topenia
2 350,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Čierna
podobablack-brown
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
27,4 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,000006 1/K
Molárna tepelná kapacita
11,087 J/(mol K)
Tepelná kapacita
1,026 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeInsulator
Merná vodivosť
0,0000000001 MS/m
Merný elektrický odpor
10 000 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000087 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,0000000000941 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000214
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý trigonálny (TET)
lattice constant
8,73 Å
Lattice Angles1.01334, 1.01334, 1.01334
mechanical property
Materiálová tvrdosť
9,3 MPa
bulk modulus
320 GPa
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
16 200 m/s
classification
KategóriaPolokovy, Metalloids
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number86
Mendeleev Number81
Pettifor Number86
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
20,5 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
99,5 a₀
allotropeAlpha Rhombohedral Boron, Beta Rhombohedral Boron, Alpha Tetragonal Boron
Neutron cross section
760
Neutron Mass Absorption
2,4
Kvantové číslo2P1/2
Priestorová grupa166 (R_3m)

Isotopes of Boron

Stabilné izotopy2
Nestabilné izotopy14
Natural Isotopes2
Isotopic Composition1180.35%1180.35%1019.65%1019.65%

6B

Nukleónové číslo6
neutrónové číslo1
Relatívna atómová hmotnosť
6,0508 ± 0,00215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
2p (2-proton emission)

7B

Nukleónové číslo7
neutrónové číslo2
Relatívna atómová hmotnosť
7,029712 ± 0,000027 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
570 ± 14 ys
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

8B

Nukleónové číslo8
neutrónové číslo3
Relatívna atómová hmotnosť
8,024607315 ± 0,000001073 Da
g-factor
0,51775 ± 0,00015
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
771,9 ± 0,9 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,0643 ± 0,0014
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)100%

9B

Nukleónové číslo9
neutrónové číslo4
Relatívna atómová hmotnosť
9,013329645 ± 0,000000969 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
800 ± 300 zs
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1940
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

10B

Nukleónové číslo10
neutrónové číslo5
Relatívna atómová hmotnosť
10,012936862 ± 0,000000016 Da
g-factor
0,60015453333333 ± 0,00000026666666666667
natural abundance
19,65 ± 0,44
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,0846 ± 0,0002
dátum objavu1920
parity+

11B

Nukleónové číslo11
neutrónové číslo6
Relatívna atómová hmotnosť
11,009305166 ± 0,000000013 Da
g-factor
1,792252 ± 0,00000066666666666667
natural abundance
80,35 ± 0,44
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,04059 ± 0,0001
dátum objavu1920
parity-

12B

Nukleónové číslo12
neutrónové číslo7
Relatívna atómová hmotnosť
12,014352638 ± 0,000001418 Da
g-factor
1,003 ± 0,001
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20,2 ± 0,02 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,0132 ± 0,0003
dátum objavu1935
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.6%

13B

Nukleónové číslo13
neutrónové číslo8
Relatívna atómová hmotnosť
13,017779981 ± 0,000001073 Da
g-factor
2,1185333333333 ± 0,00033333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,16 ± 0,18 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0365 ± 0,0008
dátum objavu1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.266%

14B

Nukleónové číslo14
neutrónové číslo9
Relatívna atómová hmotnosť
14,02540401 ± 0,000022773 Da
g-factor
0,5925 ± 0,0025
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,36 ± 0,29 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,0297 ± 0,0008
dátum objavu1966
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.04%
2n (2-neutron emission)

15B

Nukleónové číslo15
neutrónové číslo10
Relatívna atómová hmotnosť
15,031087023 ± 0,000022575 Da
g-factor
1,7726666666667 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,18 ± 0,35 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0379 ± 0,0011
dátum objavu1966
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)98.7%
2n (2-neutron emission)1.5%

16B

Nukleónové číslo16
neutrónové číslo11
Relatívna atómová hmotnosť
16,039841045 ± 0,000026373 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2000
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)

17B

Nukleónové číslo17
neutrónové číslo12
Relatívna atómová hmotnosť
17,046931399 ± 0,000219114 Da
g-factor
1,7 ± 0,013333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,08 ± 0,05 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0385 ± 0,0015
dátum objavu1973
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)63%
2n (2-neutron emission)12%
3n (3-neutron emission)3.5%
4n0.4%

18B

Nukleónové číslo18
neutrónové číslo13
Relatívna atómová hmotnosť
18,055601683 ± 0,00021918 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

19B

Nukleónové číslo19
neutrónové číslo14
Relatívna atómová hmotnosť
19,064166 ± 0,000564 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,92 ± 0,13 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1984
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)71%
2n (2-neutron emission)17%
3n (3-neutron emission)9.1%

20B

Nukleónové číslo20
neutrónové číslo15
Relatívna atómová hmotnosť
20,074505644 ± 0,000586538 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

21B

Nukleónové číslo21
neutrónové číslo16
Relatívna atómová hmotnosť
21,084147485 ± 0,00059975 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity-

decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%
Boron
Electron shell 005 Boron

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaSir H. Davy, J.L. Gay-Lussac, L.J. Thénard
miesto nálezuEngland/France
dátum objavu1808
etymológiaFrom Arabic and Persian words for borax.
pronunciationBO-ron (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
4,44 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,00007 %
natural abundance (Meteoroid)
0,00016 %
natural abundance (Slnko)
0,0000002 %
Množstvo vo vesmíre
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3205
2p2.5786
2s2.4238