Бор

Бор (B)

хемијски елемент са симболом B и атомским бројем 5
Атомски број5
Атомска маса10.81
Масени број11
Група13
Периода2
Блокp
протон5 p+
неутрон6 n0
електрон5 e-
Animated Боров модел атома of B (Бор)

Физичко Својство

Атомски Радијус
85 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
85 pm
Metallic Radius
80 pm
ionic radius
1 pm
Crystal Radius
15 pm
Ван дер Валсов радијус
192 pm
густина
2,34 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Бор0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
0,279723 eV/particle
енергија јонизације
8,298019 eV/particle
енергија јонизације of B (Бор)
Топлота испаравања
504,5 kJ/mol
топлота топљења
23,6 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
565 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 3
Боров модел атома: B (Бор)
Валентни електрони3
Lewis structure: B (Бор)
електронска конфигурација[He] 2s2 2p1
1s2 2s2 2p1
Enhanced Боров модел атома of B (Бор)
Orbital Diagram of B (Бор)
оксидациони број-5, -1, 0, 1, 2, 3
електронегативност
2.04
Electrophilicity Index
1,1470276511768214 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
4.273,15 K
Температура топљења
2.350,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Црно
appearanceblack-brown
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
27,4 W/(m K)
Termička dilatacija
0,000006 1/K
molar heat capacity
11,087 J/(mol K)
Специфична топлота
1,026 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
електрична проводљивост
0,0000000001 MS/m
Električna otpornost i provodnost
10.000 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000087 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,0000000000941 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,0000214
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураSimple Trigonal (TET)
lattice constant
8,73 Å
Lattice Angles1.01334, 1.01334, 1.01334
mechanical property
тврдоћа
9,3 MPa
модул стишљивости
320 GPa
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
16.200 m/s
класификација
КатегоријаМеталоиди, Metalloids
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number86
Mendeleev Number81
Pettifor Number86
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
20,5 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
99,5 a₀
allotropeAlpha Rhombohedral Boron, Beta Rhombohedral Boron, Alpha Tetragonal Boron
neutronski udarni presjek
760
Neutron Mass Absorption
2,4
квантни број2P1/2
кристалографска група166 (R_3m)

Isotopes of Boron

Стабилни изотопи2
Нестабилни изотопи14
Natural Isotopes2
Isotopic Composition1180.35%1180.35%1019.65%1019.65%

6B

Масени број6
неутронски број1
атомска тежина
6,0508 ± 0,00215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
2p (2-proton emission)

7B

Масени број7
неутронски број2
атомска тежина
7,029712 ± 0,000027 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
570 ± 14 ys
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%

8B

Масени број8
неутронски број3
атомска тежина
8,024607315 ± 0,000001073 Da
g-factor
0,51775 ± 0,00015
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
771,9 ± 0,9 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
0,0643 ± 0,0014
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)100%

9B

Масени број9
неутронски број4
атомска тежина
9,013329645 ± 0,000000969 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
800 ± 300 zs
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1940
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%

10B

Масени број10
неутронски број5
атомска тежина
10,012936862 ± 0,000000016 Da
g-factor
0,60015453333333 ± 0,00000026666666666667
присутност у природи
19,65 ± 0,44
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3
nuclear quadrupole moment
0,0846 ± 0,0002
датум открића1920
parity+

11B

Масени број11
неутронски број6
атомска тежина
11,009305166 ± 0,000000013 Da
g-factor
1,792252 ± 0,00000066666666666667
присутност у природи
80,35 ± 0,44
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,04059 ± 0,0001
датум открића1920
parity-

12B

Масени број12
неутронски број7
атомска тежина
12,014352638 ± 0,000001418 Da
g-factor
1,003 ± 0,001
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20,2 ± 0,02 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,0132 ± 0,0003
датум открића1935
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.6%

13B

Масени број13
неутронски број8
атомска тежина
13,017779981 ± 0,000001073 Da
g-factor
2,1185333333333 ± 0,00033333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,16 ± 0,18 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,0365 ± 0,0008
датум открића1956
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.266%

14B

Масени број14
неутронски број9
атомска тежина
14,02540401 ± 0,000022773 Da
g-factor
0,5925 ± 0,0025
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,36 ± 0,29 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
0,0297 ± 0,0008
датум открића1966
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.04%
2n (2-neutron emission)

15B

Масени број15
неутронски број10
атомска тежина
15,031087023 ± 0,000022575 Da
g-factor
1,7726666666667 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,18 ± 0,35 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,0379 ± 0,0011
датум открића1966
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)98.7%
2n (2-neutron emission)1.5%

16B

Масени број16
неутронски број11
атомска тежина
16,039841045 ± 0,000026373 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2000
parity-

начин распадаинтензитет
n (neutron emission)

17B

Масени број17
неутронски број12
атомска тежина
17,046931399 ± 0,000219114 Da
g-factor
1,7 ± 0,013333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,08 ± 0,05 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,0385 ± 0,0015
датум открића1973
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)63%
2n (2-neutron emission)12%
3n (3-neutron emission)3.5%
4n0.4%

18B

Масени број18
неутронски број13
атомска тежина
18,055601683 ± 0,00021918 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity-

начин распадаинтензитет
n (neutron emission)100%

19B

Масени број19
неутронски број14
атомска тежина
19,064166 ± 0,000564 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,92 ± 0,13 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1984
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)71%
2n (2-neutron emission)17%
3n (3-neutron emission)9.1%

20B

Масени број20
неутронски број15
атомска тежина
20,074505644 ± 0,000586538 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity-

начин распадаинтензитет
n (neutron emission)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

21B

Масени број21
неутронски број16
атомска тежина
21,084147485 ± 0,00059975 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity-

начин распадаинтензитет
2n (2-neutron emission)100%
Boron
Electron shell 005 Boron

историја

откриоSir H. Davy, J.L. Gay-Lussac, L.J. Thénard
место открићаEngland/France
датум открића1808
етимологијаFrom Arabic and Persian words for borax.
изговорBO-ron (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
4,44 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,00007 %
присутност у природи (метеороид)
0,00016 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000002 %
Заступљеност у Космосу
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3205
2p2.5786
2s2.4238