โบรอน

โบรอน (B)

chemical element with symbol B and atomic number 5
เลขอะตอม5
มวลอะตอม10.81
เลขมวล11
หมู่13
คาบ2
บล็อกp
โปรตอน5 p+
นิวตรอน6 n0
Electrons5 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of B (โบรอน)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
85 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
85 pm
Metallic Radius
80 pm
ionic radius
1 pm
Crystal Radius
15 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
192 pm
ความหนาแน่น
2.34 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.279723 eV/particle
ionization energy
8.298019 eV/particle
ionization energy of B (โบรอน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
504.5 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
23.6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
565 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 3
แบบจำลองของบอร์: B (โบรอน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน3
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: B (โบรอน)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[He] 2s2 2p1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of B (โบรอน)
Orbital Diagram of B (โบรอน)
สถานะออกซิเดชัน-5, -1, 0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.04
Electrophilicity
1.1470276511768214 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
4,273.15 K
จุดหลอมเหลว
2,350.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีดำ
appearanceblack-brown
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
27.4 W/(m K)
thermal expansion
0.000006 1/K
molar heat capacity
11.087 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
1.026 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000000001 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
10,000 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000087 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.0000000000941 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000214
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกรอมโบฮีดรัลแบบง่าย (TET)
lattice constant
8.73 Å
Lattice Angles1.01334, 1.01334, 1.01334
mechanical property
hardness
9.3 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
320 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
16,200 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทธาตุกึ่งโลหะ, Metalloids
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number86
Mendeleev Number81
Pettifor Number86
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
20.5 ± 0.1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
99.5 a₀
AllotropesAlpha Rhombohedral Boron, Beta Rhombohedral Boron, Alpha Tetragonal Boron
Neutron cross section
760
Neutron Mass Absorption
2.4
quantum number2P1/2
space group166 (R_3m)

Isotopes of Boron

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร14
Radioactive Isotopes13

6B

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
6.0508 ± 0.00215 Da
เลขมวล6
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

6B Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)%

7B

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
7.029712 ± 0.000027 Da
เลขมวล7
g-factor
ครึ่งชีวิต
570 ± 14 ys
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

7B Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

8B

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
8.024607315 ± 0.000001073 Da
เลขมวล8
g-factor
0.51775 ± 0.00015
ครึ่งชีวิต
771.9 ± 0.9 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.0643 ± 0.0014
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

8B Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)100%

9B

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
9.013329645 ± 0.000000969 Da
เลขมวล9
g-factor
ครึ่งชีวิต
800 ± 300 zs
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

9B Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

10B

natural abundance
19.65 ± 0.44
น้ำหนักอะตอม
10.012936862 ± 0.000000016 Da
เลขมวล10
g-factor
0.60015453333333 ± 0.00000026666666666667
ครึ่งชีวิต
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.0846 ± 0.0002
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

11B

natural abundance
80.35 ± 0.44
น้ำหนักอะตอม
11.009305166 ± 0.000000013 Da
เลขมวล11
g-factor
1.792252 ± 0.00000066666666666667
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.04059 ± 0.0001
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity-

12B

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
12.014352638 ± 0.000001418 Da
เลขมวล12
g-factor
1.003 ± 0.001
ครึ่งชีวิต
20.2 ± 0.02 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.0132 ± 0.0003
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

12B Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.6%

13B

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
13.017779981 ± 0.000001073 Da
เลขมวล13
g-factor
2.1185333333333 ± 0.00033333333333333
ครึ่งชีวิต
17.16 ± 0.18 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.0365 ± 0.0008
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity-

13B Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.266%

14B

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
14.02540401 ± 0.000022773 Da
เลขมวล14
g-factor
0.5925 ± 0.0025
ครึ่งชีวิต
12.36 ± 0.29 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.0297 ± 0.0008
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

14B Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.04%
2n (2-neutron emission)%

15B

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
15.031087023 ± 0.000022575 Da
เลขมวล15
g-factor
1.7726666666667 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
10.18 ± 0.35 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.0379 ± 0.0011
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

15B Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)98.7%
2n (2-neutron emission)1.5%

16B

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
16.039841045 ± 0.000026373 Da
เลขมวล16
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity-

16B Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%

17B

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
17.046931399 ± 0.000219114 Da
เลขมวล17
g-factor
1.7 ± 0.013333333333333
ครึ่งชีวิต
5.08 ± 0.05 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.0385 ± 0.0015
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

17B Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)63%
2n (2-neutron emission)12%
3n (3-neutron emission)3.5%
4n0.4%

18B

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
18.055601683 ± 0.00021918 Da
เลขมวล18
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

18B Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)100%

19B

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
19.064166 ± 0.000564 Da
เลขมวล19
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.92 ± 0.13 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity-

19B Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)71%
2n (2-neutron emission)17%
3n (3-neutron emission)9.1%

20B

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
20.074505644 ± 0.000586538 Da
เลขมวล20
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

20B Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

21B

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
21.084147485 ± 0.00059975 Da
เลขมวล21
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

21B Decay Modes
decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%
Boron.jpg
Electron shell 005 Boron.png

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir H. Davy, J.L. Gay-Lussac, L.J. Thénard
สถานที่ค้นพบEngland/France
ถูกค้นพบเมื่อ1808
ศัพทมูลวิทยาFrom Arabic and Persian words for borax.
pronunciationBO-ron (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
4.44 mg/L
Abundance in Human Body
0.00007 %
Abundance in Meteor
0.00016 %
Abundance in Sun
0.0000002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3205
2p2.5786
2s2.4238