โบรอน

โบรอน (B)

chemical element with symbol B and atomic number 5
เลขอะตอม5
มวลอะตอม10.81
เลขมวล11
หมู่13
คาบ2
บล็อกp
โปรตอน5 p+
นิวตรอน6 n0
อิเล็กตรอน5 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of B (โบรอน)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
85 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
85 pm
Metallic Radius
80 pm
ionic radius
1 pm
Crystal Radius
15 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
192 pm
ความหนาแน่น
2.34 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: โบรอน0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.279723 eV/particle
ionization energy
8.298019 eV/particle
ionization energy of B (โบรอน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
504.5 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
23.6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
565 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 3
แบบจำลองของบอร์: B (โบรอน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน3
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: B (โบรอน)
electron configuration[He] 2s2 2p1
1s2 2s2 2p1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of B (โบรอน)
Orbital Diagram of B (โบรอน)
สถานะออกซิเดชัน-5, -1, 0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.04
Electrophilicity Index
1.1470276511768214 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
4,273.15 K
จุดหลอมเหลว
2,350.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีดำ
appearanceblack-brown
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
27.4 W/(m K)
thermal expansion
0.000006 1/K
molar heat capacity
11.087 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
1.026 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000000001 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
10,000 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000087 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.0000000000941 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000214
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกรอมโบฮีดรัลแบบง่าย (TET)
lattice constant
8.73 Å
Lattice Angles1.01334, 1.01334, 1.01334
mechanical property
hardness
9.3 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
320 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
16,200 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทธาตุกึ่งโลหะ, Metalloids
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number86
Mendeleev Number81
Pettifor Number86
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
20.5 ± 0.1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
99.5 a₀
allotropeAlpha Rhombohedral Boron, Beta Rhombohedral Boron, Alpha Tetragonal Boron
Neutron cross section
760
Neutron Mass Absorption
2.4
quantum number2P1/2
space group166 (R_3m)

Isotopes of Boron

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร14
Natural Isotopes2
Isotopic Composition1180.35%1180.35%1019.65%1019.65%

6B

เลขมวล6
เลขนิวตรอน1
น้ำหนักอะตอม
6.0508 ± 0.00215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
2p (2-proton emission)

7B

เลขมวล7
เลขนิวตรอน2
น้ำหนักอะตอม
7.029712 ± 0.000027 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
570 ± 14 ys
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

8B

เลขมวล8
เลขนิวตรอน3
น้ำหนักอะตอม
8.024607315 ± 0.000001073 Da
g-factor
0.51775 ± 0.00015
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
771.9 ± 0.9 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.0643 ± 0.0014
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)100%

9B

เลขมวล9
เลขนิวตรอน4
น้ำหนักอะตอม
9.013329645 ± 0.000000969 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
800 ± 300 zs
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

10B

เลขมวล10
เลขนิวตรอน5
น้ำหนักอะตอม
10.012936862 ± 0.000000016 Da
g-factor
0.60015453333333 ± 0.00000026666666666667
natural abundance
19.65 ± 0.44
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.0846 ± 0.0002
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

11B

เลขมวล11
เลขนิวตรอน6
น้ำหนักอะตอม
11.009305166 ± 0.000000013 Da
g-factor
1.792252 ± 0.00000066666666666667
natural abundance
80.35 ± 0.44
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.04059 ± 0.0001
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity-

12B

เลขมวล12
เลขนิวตรอน7
น้ำหนักอะตอม
12.014352638 ± 0.000001418 Da
g-factor
1.003 ± 0.001
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20.2 ± 0.02 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.0132 ± 0.0003
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.6%

13B

เลขมวล13
เลขนิวตรอน8
น้ำหนักอะตอม
13.017779981 ± 0.000001073 Da
g-factor
2.1185333333333 ± 0.00033333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.16 ± 0.18 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.0365 ± 0.0008
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.266%

14B

เลขมวล14
เลขนิวตรอน9
น้ำหนักอะตอม
14.02540401 ± 0.000022773 Da
g-factor
0.5925 ± 0.0025
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.36 ± 0.29 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.0297 ± 0.0008
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.04%
2n (2-neutron emission)

15B

เลขมวล15
เลขนิวตรอน10
น้ำหนักอะตอม
15.031087023 ± 0.000022575 Da
g-factor
1.7726666666667 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.18 ± 0.35 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.0379 ± 0.0011
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)98.7%
2n (2-neutron emission)1.5%

16B

เลขมวล16
เลขนิวตรอน11
น้ำหนักอะตอม
16.039841045 ± 0.000026373 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)

17B

เลขมวล17
เลขนิวตรอน12
น้ำหนักอะตอม
17.046931399 ± 0.000219114 Da
g-factor
1.7 ± 0.013333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.08 ± 0.05 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.0385 ± 0.0015
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)63%
2n (2-neutron emission)12%
3n (3-neutron emission)3.5%
4n0.4%

18B

เลขมวล18
เลขนิวตรอน13
น้ำหนักอะตอม
18.055601683 ± 0.00021918 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

19B

เลขมวล19
เลขนิวตรอน14
น้ำหนักอะตอม
19.064166 ± 0.000564 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.92 ± 0.13 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)71%
2n (2-neutron emission)17%
3n (3-neutron emission)9.1%

20B

เลขมวล20
เลขนิวตรอน15
น้ำหนักอะตอม
20.074505644 ± 0.000586538 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

21B

เลขมวล21
เลขนิวตรอน16
น้ำหนักอะตอม
21.084147485 ± 0.00059975 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%
Boron
Electron shell 005 Boron

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir H. Davy, J.L. Gay-Lussac, L.J. Thénard
สถานที่ค้นพบEngland/France
ถูกค้นพบเมื่อ1808
ศัพทมูลวิทยาFrom Arabic and Persian words for borax.
pronunciationBO-ron (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
4.44 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.00007 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.00016 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3205
2p2.5786
2s2.4238

alias

 • B

การแปล

 • อังกฤษboron
 • ฝรั่งเศสbore
 • อิตาลีboro
 • นอร์เวย์บุคมอลbor
 • เยอรมันBor
 • เอสเปรันโตboro
 • โปแลนด์bor
 • รัสเซียбор
 • สเปนboro
 • ดัตช์boor
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • คุชราตબોરોન
 • ฮิบรูבור
 • แอฟริกานส์boor
 • อัมฮาราቦሮን
 • อารากอนBoro
 • อาหรับبورون
 • อัสตูเรียสBoru
 • อาเซอร์ไบจานBor
 • เบลารุสБор
 • บัลแกเรียбор
 • บังกลาবোরন
 • เบรตันBor
 • บอสเนียbor
 • คาตาลันbor
 • เคิร์ดตอนกลางبۆرۆن
 • คอร์ซิกาBoru
 • เช็กbor
 • ชูวัชБор
 • เวลส์Boron
 • เดนมาร์กbor
 • ธิเวหิބޯރޯން
 • กรีกβόριο
 • เอสโตเนียboor
 • บาสก์boro
 • เปอร์เซียبور
 • ฟินแลนด์boori
 • ฟริเซียนเหนือBoor
 • ฟรูลีBôr
 • ฟริเซียนตะวันตกBoar
 • ไอริชBórón
 • กากาอุซBor
 • กาลิเซียboro
 • มานซ์Boron
 • จีนแคะPhìn
 • ฮาวายBoron
 • ฮินดีबोरॉन
 • ฮินดีฟิจิBoron
 • โครเอเชียbor
 • ฮังการีbór
 • อาร์เมเนียբոր
 • อินเตอร์ลิงกัวboro
 • อินโดนีเซียboron
 • อีโดborono
 • ไอซ์แลนด์bór
 • ญี่ปุ่นホウ素
 • โลชบันjicmrboro
 • ชวาBoron
 • จอร์เจียბორი
 • กันนาดาಬೊರಾನ್
 • เกาหลี붕소
 • เคิร์ดBor
 • โกมิБор
 • ละตินborium
 • ลักเซมเบิร์กBor
 • ลิกูเรียBoro
 • ลิงกาลาBolo
 • ลิทัวเนียboras
 • ลัตเวียbors
 • เมารีpūtiwha
 • มาซิโดเนียБор
 • มาลายาลัมബോറോൺ
 • มราฐีबोरॉन
 • มารีตะวันตกБор
 • มาเลย์boron
 • พม่าဘိုရွန်
 • nahXacoiztatl
 • เยอรมันต่ำBor
 • เนปาลबोरोन
 • เนวาร์बोरोन
 • นอร์เวย์นีนอสก์bor
 • โนเวียลbore
 • อ็อกซิตันBòr
 • ปัญจาบਬੋਰਾਨ
 • พีดมอนต์Bòr
 • ลาฮ์นดาبورون
 • โปรตุเกสboro
 • เคชวาBoru
 • โรมาเนียbor
 • สันสกฤตबोरान
 • ซิซิลีboru
 • เซอร์โบ-โครเอเชียBor
 • สิงหลබෝරෝන්
 • สโลวักbór
 • สโลวีเนียbor
 • แอลเบเนียBori
 • เซอร์เบียбор
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Bor
 • สวีเดนbor
 • สวาฮีลีBoroni
 • ทมิฬபோரன்
 • เตลูกูబోరాన్
 • ทาจิกБор
 • ตากาล็อกBoron
 • ตุรกีbor
 • อุยกูร์بور
 • ยูเครนбор
 • อุซเบกBor
 • เวปส์Bor
 • เวียดนามbo
 • วาเรย์Boro
 • คัลมืยค์Борон
 • ยิดดิชבאר
 • โยรูบาBoron
 • จีน
 • อังกฤษ (แคนาดา)Boron
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)boron
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Bor
 • โปรตุเกส (บราซิล)boro
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)бор
 • เซบูBoro
 • โอดิยาବୋରନ
 • คาซัคбор
 • ตาตาร์Бор
 • สกอตส์boron
 • จีน (จีน)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีนคลาสสิก
 • โซมาลีBooron
 • เชเชนБор
 • เอียร์ซยาБор
 • อาโรมาเนียBoru
 • cdoBèng
 • ลิมเบิร์กBoor
 • เกลิกสกอตBòron
 • ลอมบาร์ดBoro
 • มอลตาboru
 • กีกูยูBoron
 • คีร์กีซБор
 • จีนมินหนานPhêng-sò͘
 • บาลีबोरोन
 • มองโกเลียбор
 • โภชปุรีबोरॉन
 • ทิเบตཚ་ནག
 • ซุนดาBoron
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาboro
 • จีนอู๋
 • เขมรបរ
 • oloBorum
 • kbpBɔrɩ
 • อังกฤษคลีโอลจาเมกาBuoran
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ซาร์เดญาBoru
 • สันตาลีᱵᱳᱨᱚᱱ
 • จีน (สิงคโปร์)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • อาหรับโมร็อกโกبور
 • azbبور
 • พัชโตبورون
 • อัสสัมব'ৰণ
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์بورون
 • บิกอลBoron
 • lldBor
 • คอร์นิชBoron
 • มณีปุระꯕꯣꯔꯣꯟ
 • บาหลีBoron
 • มาเลย์ (อาหรับ)بورون
 • โชนาBhawaraki
 • อูรดูبورون
 • จีนกั้น
 • แฟโรBor
 • blkဘိုရွန်
 • ซูลูUmBohlwa
 • โอโรโมBooroonii