Brom

Brom (Br)

chemický prvek s atomovým číslem 35
Atomové číslo35
Atomová hmotnost79.904
Nukleonové číslo79
Skupina17
Perioda4
Blokp
proton35 p+
neutron44 n0
elektron35 e-
Animated Bohrův model atomu of Br (Brom)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
115 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
114 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
196 pm
Crystal Radius
182 pm
Van der Waalsův poloměr
185 pm
hustota
3,1028 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Brom020406080100120140160180200pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
554,4 kJ/mol
Elektronová afinita
3,3635882 eV/particle
Ionizační energie
11,81381 eV/particle
Ionizační energie of Br (Brom)
měrné skupenské teplo varu
29,56 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
10,57 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
111,85 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 7
Bohrův model atomu: Br (Brom)
Valenční elektron7
Lewis structure: Br (Brom)
elektronová konfigurace[Ar] 3d10 4s2 4p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5
Enhanced Bohrův model atomu of Br (Brom)
Orbital Diagram of Br (Brom)
Oxidační číslo-1, 1, 2, 3, 4, 5, 7
elektronegativita
2.96
Electrophilicity Index
3,4075054710599915 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíKapalina
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
331,95 K
Teplota tání
265,95 K
critical pressure
10,34 MPa
critical temperature
588,15 K
trojný bod
265,9 K
5,879 kPa
vzhled
barva
Červená
vzhled
Index lomu
1,001132
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
0,005 W/(m K)
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
75,69 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,474 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeInsulator
konduktivita
0,0000000000000001 MS/m
rezistivita
10 000 000 000 m Ω
supravodivost
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000049 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000783 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000153
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaOrthorhombická prostorově centrovaná (ORC)
lattice constant
6,67 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
1,9 GPa
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieHalogeny, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number100
Mendeleev Number108
Pettifor Number98
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
531,2 kJ/mol
Polarizovatelnost
21 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
162 a₀
allotropeDibromine
Účinný průřez
6,8
Neutron Mass Absorption
0,002
kvantové číslo2P3/2
space group64 (Cmca)

Izotopy bromu

Stabilní izotopy2
Nestabilní izotopy32
Natural Isotopes2
Isotopic Composition7950.65%7950.65%8149.35%8149.35%

65Br

Nukleonové číslo65
neutronové číslo30
relativní atomová hmotnost
64,982297 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

66Br

Nukleonové číslo66
neutronové číslo31
relativní atomová hmotnost
65,974697 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

67Br

Nukleonové číslo67
neutronové číslo32
relativní atomová hmotnost
66,965078 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

68Br

Nukleonové číslo68
neutronové číslo33
relativní atomová hmotnost
67,958356 ± 0,000278 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

69Br

Nukleonové číslo69
neutronové číslo34
relativní atomová hmotnost
68,95033841 ± 0,000045091 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1988
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)100%

70Br

Nukleonové číslo70
neutronové číslo35
relativní atomová hmotnost
69,944792321 ± 0,000016 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
78,8 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1978
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

71Br

Nukleonové číslo71
neutronové číslo36
relativní atomová hmotnost
70,939342153 ± 0,000005799 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21,4 ± 0,6 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1981
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72Br

Nukleonové číslo72
neutronové číslo37
relativní atomová hmotnost
71,936594606 ± 0,0000011 Da
g-factor
0,6 ± 0,1
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
78,6 ± 2,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Br

Nukleonové číslo73
neutronové číslo38
relativní atomová hmotnost
72,931673441 ± 0,000007237 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,4 ± 0,2 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

74Br

Nukleonové číslo74
neutronové číslo39
relativní atomová hmotnost
73,929910279 ± 0,000006264 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25,4 ± 0,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1952
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Br

Nukleonové číslo75
neutronové číslo40
relativní atomová hmotnost
74,925810566 ± 0,0000046 Da
g-factor
0,50666666666667 ± 0,12
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
96,7 ± 1,3 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1948
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Br

Nukleonové číslo76
neutronové číslo41
relativní atomová hmotnost
75,924541574 ± 0,000010007 Da
g-factor
0,5477 ± 0,0001
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
16,2 ± 0,2 h
spin1
nuclear quadrupole moment
0,251 ± 0,004
datum objevu1952
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Br

Nukleonové číslo77
neutronové číslo42
relativní atomová hmotnost
76,921379193 ± 0,000003017 Da
g-factor
0,64873333333333 ± 0,0004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
57,04 ± 0,12 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 0,02
datum objevu1948
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Br

Nukleonové číslo78
neutronové číslo43
relativní atomová hmotnost
77,921145858 ± 0,000003842 Da
g-factor
0,13 ± 0,03
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,45 ± 0,04 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1937
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)0.01%

79Br

Nukleonové číslo79
neutronové číslo44
relativní atomová hmotnost
78,918337574 ± 0,000001074 Da
g-factor
natural abundance
50,65 ± 0,09
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,3087 ± 0,0002
datum objevu1920
Narušení P-symetrie-

80Br

Nukleonové číslo80
neutronové číslo45
relativní atomová hmotnost
79,918529784 ± 0,000001065 Da
g-factor
0,5135 ± 0,0006
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17,68 ± 0,02 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,182 ± 0,003
datum objevu1937
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)91.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%

81Br

Nukleonové číslo81
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
80,916288197 ± 0,000001049 Da
g-factor
natural abundance
49,35 ± 0,09
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1920
Narušení P-symetrie-

82Br

Nukleonové číslo82
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
81,916801752 ± 0,000001042 Da
g-factor
0,32512 ± 0,00012
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
35,282 ± 0,007 h
spin5
nuclear quadrupole moment
0,697 ± 0,01
datum objevu1937
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

83Br

Nukleonové číslo83
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
82,915175285 ± 0,000004073 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,374 ± 0,004 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1937
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

84Br

Nukleonové číslo84
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
83,916496417 ± 0,000027622 Da
g-factor
0,95 ± 0,35
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
31,76 ± 0,08 m
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1943
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

85Br

Nukleonové číslo85
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
84,915645758 ± 0,000003304 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,9 ± 0,06 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1943
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

86Br

Nukleonové číslo86
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
85,918805432 ± 0,000003304 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
55,1 ± 0,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1962
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

87Br

Nukleonové číslo87
neutronové číslo52
relativní atomová hmotnost
86,920674016 ± 0,000003404 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
55,68 ± 0,12 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1943
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

88Br

Nukleonové číslo88
neutronové číslo53
relativní atomová hmotnost
87,92408329 ± 0,000003404 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
16,34 ± 0,08 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1948
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.58%

89Br

Nukleonové číslo89
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
88,926704558 ± 0,000003504 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,357 ± 0,022 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1959
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.8%

90Br

Nukleonové číslo90
neutronové číslo55
relativní atomová hmotnost
89,931292848 ± 0,000003604 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,91 ± 0,01 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1959
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25.3%

91Br

Nukleonové číslo91
neutronové číslo56
relativní atomová hmotnost
90,934398617 ± 0,000003804 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
543 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1974
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29.5%

92Br

Nukleonové číslo92
neutronové číslo57
relativní atomová hmotnost
91,939631595 ± 0,000007202 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
314 ± 16 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1974
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33.1%
2n (2-neutron emission)

93Br

Nukleonové číslo93
neutronové číslo58
relativní atomová hmotnost
92,94322 ± 0,0004625 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
152 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1981
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)64%
2n (2-neutron emission)

94Br

Nukleonové číslo94
neutronové číslo59
relativní atomová hmotnost
93,948846 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
70 ± 20 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1981
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)68%
2n (2-neutron emission)

95Br

Nukleonové číslo95
neutronové číslo60
relativní atomová hmotnost
94,952925 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

96Br

Nukleonové číslo96
neutronové číslo61
relativní atomová hmotnost
95,95898 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

97Br

Nukleonové číslo97
neutronové číslo62
relativní atomová hmotnost
96,963499 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

98Br

Nukleonové číslo98
neutronové číslo63
relativní atomová hmotnost
97,969887 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Bromine vial in acrylic cube

dějiny

objevitel nebo vynálezceAntoine J. Balard
místo objevu/vynálezuFrance
datum objevu1826
etymologieGreek: brômos (stench).
výslovnostBRO-meen (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
2,4 mg/kg
natural abundance (oceán)
67,3 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,00029 %
natural abundance (meteoroid)
0,00012 %
natural abundance (Slunce)
Hojnost ve vesmíru
0,0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7529
2p3.9436
2s9.3566
3d15.4409
3p15.4292
3s14.7815
4p25.972
4s24.4472