Βρωμιο

Βρωμιο (Br)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Br και ατομικό αριθμό 35
Ατομικός Αριθμός35
Ατομικό βάρος79.904
Μαζικός αριθμός79
Ομάδα17
Περίοδος4
Τομέαςp
πρωτόνιο35 p+
νετρόνιο44 n0
ηλεκτρόνιο35 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Br (Βρωμιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
115 pm
molar volume
covalent radius
114 pm
Metallic Radius
ionic radius
196 pm
Crystal Radius
182 pm
Van der Waals radius
185 pm
πυκνότητα
3,1028 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Βρωμιο0102030405060708090100110120130140150160170180190pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
554,4 kJ/mol
electron affinity
3,3635882 eV/particle
ενέργεια ιονισμού
11,81381 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Br (Βρωμιο)
ενθαλπία εξάτμισης
29,56 kJ/mol
enthalpy of fusion
10,57 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
111,85 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 7
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Br (Βρωμιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο7
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Br (Βρωμιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Ar] 3d10 4s2 4p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Br (Βρωμιο)
Orbital Diagram of Br (Βρωμιο)
Αριθμός οξείδωσης-1, 1, 2, 3, 4, 5, 7
Ηλεκτραρνητικότητα
2.96
Electrophilicity Index
3,4075054710599915 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΥγρά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
331,95 K
Σημείο τήξης
265,95 K
critical pressure
10,34 MPa
critical temperature
588,15 K
triple point
265,9 K
5,879 kPa
Εμφάνιση
χρώμα
Κόκκινο
Εμφάνιση
δείκτης διάθλασης
1,001132
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
0,005 W/(m K)
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
75,69 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,474 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
ηλεκτρική αγωγιμότητα
0,0000000000000001 MS/m
Αντιστασιμότητα
10.000.000.000 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typediamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
-0,0000000049 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
-0,000000000783 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
-0,0000153
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαBase Centered Orthorhombic (ORC)
lattice constant
6,67 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
1,9 GPa
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΑλογόνα, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number100
Mendeleev Number108
Pettifor Number98
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
531,2 kJ/mol
polarizability
21 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
162 a₀
allotropeDibromine
Neutron cross section
6,8
Neutron Mass Absorption
0,002
Κβαντικός αριθμός2P3/2
space group64 (Cmca)

Isotopes of Bromine

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes32
Natural Isotopes2
Isotopic Composition7950.65%7950.65%8149.35%8149.35%

65Br

Μαζικός αριθμός65
αριθμός νετρονίων30
σχετική ατομική μάζα
64,982297 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)

66Br

Μαζικός αριθμός66
αριθμός νετρονίων31
σχετική ατομική μάζα
65,974697 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)

67Br

Μαζικός αριθμός67
αριθμός νετρονίων32
σχετική ατομική μάζα
66,965078 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)

68Br

Μαζικός αριθμός68
αριθμός νετρονίων33
σχετική ατομική μάζα
67,958356 ± 0,000278 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)

69Br

Μαζικός αριθμός69
αριθμός νετρονίων34
σχετική ατομική μάζα
68,95033841 ± 0,000045091 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1988
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)100%

70Br

Μαζικός αριθμός70
αριθμός νετρονίων35
σχετική ατομική μάζα
69,944792321 ± 0,000016 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
78,8 ± 0,3 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1978
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

71Br

Μαζικός αριθμός71
αριθμός νετρονίων36
σχετική ατομική μάζα
70,939342153 ± 0,000005799 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
21,4 ± 0,6 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72Br

Μαζικός αριθμός72
αριθμός νετρονίων37
σχετική ατομική μάζα
71,936594606 ± 0,0000011 Da
g-factor
0,6 ± 0,1
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
78,6 ± 2,4 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Br

Μαζικός αριθμός73
αριθμός νετρονίων38
σχετική ατομική μάζα
72,931673441 ± 0,000007237 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,4 ± 0,2 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

74Br

Μαζικός αριθμός74
αριθμός νετρονίων39
σχετική ατομική μάζα
73,929910279 ± 0,000006264 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
25,4 ± 0,3 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Br

Μαζικός αριθμός75
αριθμός νετρονίων40
σχετική ατομική μάζα
74,925810566 ± 0,0000046 Da
g-factor
0,50666666666667 ± 0,12
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
96,7 ± 1,3 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Br

Μαζικός αριθμός76
αριθμός νετρονίων41
σχετική ατομική μάζα
75,924541574 ± 0,000010007 Da
g-factor
0,5477 ± 0,0001
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
16,2 ± 0,2 h
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,251 ± 0,004
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Br

Μαζικός αριθμός77
αριθμός νετρονίων42
σχετική ατομική μάζα
76,921379193 ± 0,000003017 Da
g-factor
0,64873333333333 ± 0,0004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
57,04 ± 0,12 h
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Br

Μαζικός αριθμός78
αριθμός νετρονίων43
σχετική ατομική μάζα
77,921145858 ± 0,000003842 Da
g-factor
0,13 ± 0,03
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,45 ± 0,04 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)0.01%

79Br

Μαζικός αριθμός79
αριθμός νετρονίων44
σχετική ατομική μάζα
78,918337574 ± 0,000001074 Da
g-factor
natural abundance
50,65 ± 0,09
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,3087 ± 0,0002
ημερομηνία ανακάλυψης1920
parity-

80Br

Μαζικός αριθμός80
αριθμός νετρονίων45
σχετική ατομική μάζα
79,918529784 ± 0,000001065 Da
g-factor
0,5135 ± 0,0006
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
17,68 ± 0,02 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,182 ± 0,003
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)91.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%

81Br

Μαζικός αριθμός81
αριθμός νετρονίων46
σχετική ατομική μάζα
80,916288197 ± 0,000001049 Da
g-factor
natural abundance
49,35 ± 0,09
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1920
parity-

82Br

Μαζικός αριθμός82
αριθμός νετρονίων47
σχετική ατομική μάζα
81,916801752 ± 0,000001042 Da
g-factor
0,32512 ± 0,00012
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
35,282 ± 0,007 h
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
0,697 ± 0,01
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

83Br

Μαζικός αριθμός83
αριθμός νετρονίων48
σχετική ατομική μάζα
82,915175285 ± 0,000004073 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,374 ± 0,004 h
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

84Br

Μαζικός αριθμός84
αριθμός νετρονίων49
σχετική ατομική μάζα
83,916496417 ± 0,000027622 Da
g-factor
0,95 ± 0,35
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
31,76 ± 0,08 m
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1943
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

85Br

Μαζικός αριθμός85
αριθμός νετρονίων50
σχετική ατομική μάζα
84,915645758 ± 0,000003304 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,9 ± 0,06 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1943
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

86Br

Μαζικός αριθμός86
αριθμός νετρονίων51
σχετική ατομική μάζα
85,918805432 ± 0,000003304 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
55,1 ± 0,4 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1962
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

87Br

Μαζικός αριθμός87
αριθμός νετρονίων52
σχετική ατομική μάζα
86,920674016 ± 0,000003404 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
55,68 ± 0,12 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1943
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

88Br

Μαζικός αριθμός88
αριθμός νετρονίων53
σχετική ατομική μάζα
87,92408329 ± 0,000003404 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
16,34 ± 0,08 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.58%

89Br

Μαζικός αριθμός89
αριθμός νετρονίων54
σχετική ατομική μάζα
88,926704558 ± 0,000003504 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,357 ± 0,022 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1959
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.8%

90Br

Μαζικός αριθμός90
αριθμός νετρονίων55
σχετική ατομική μάζα
89,931292848 ± 0,000003604 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,91 ± 0,01 s
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1959
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25.3%

91Br

Μαζικός αριθμός91
αριθμός νετρονίων56
σχετική ατομική μάζα
90,934398617 ± 0,000003804 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
543 ± 4 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1974
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29.5%

92Br

Μαζικός αριθμός92
αριθμός νετρονίων57
σχετική ατομική μάζα
91,939631595 ± 0,000007202 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
314 ± 16 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1974
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33.1%
2n (2-neutron emission)

93Br

Μαζικός αριθμός93
αριθμός νετρονίων58
σχετική ατομική μάζα
92,94322 ± 0,0004625 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
152 ± 8 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)64%
2n (2-neutron emission)

94Br

Μαζικός αριθμός94
αριθμός νετρονίων59
σχετική ατομική μάζα
93,948846 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
70 ± 20 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)68%
2n (2-neutron emission)

95Br

Μαζικός αριθμός95
αριθμός νετρονίων60
σχετική ατομική μάζα
94,952925 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

96Br

Μαζικός αριθμός96
αριθμός νετρονίων61
σχετική ατομική μάζα
95,95898 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

97Br

Μαζικός αριθμός97
αριθμός νετρονίων62
σχετική ατομική μάζα
96,963499 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

98Br

Μαζικός αριθμός98
αριθμός νετρονίων63
σχετική ατομική μάζα
97,969887 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Bromine vial in acrylic cube

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόAntoine J. Balard
μέρος ανακάλυψηςFrance
ημερομηνία ανακάλυψης1826
ΕτυμολογίαGreek: brômos (stench).
pronunciationBRO-meen (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
2,4 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
67,3 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0,00029 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,00012 %
natural abundance (Ήλιος)
Abundance in Universe
0,0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7529
2p3.9436
2s9.3566
3d15.4409
3p15.4292
3s14.7815
4p25.972
4s24.4472