Brom

Brom (Br)

35. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa35
Masa atomowa79.904
liczba masowa79
Grupa17
Okres4
Blokp
Protony35 p+
Neutrony44 n0
Elektrony35 e-
Animated Model atomu Bohra of Br (Brom)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
115 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
114 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
196 pm
Crystal Radius
182 pm
promień van der Waalsa
185 pm
gęstość
3,1028 g/cm³
energia
proton affinity
554,4 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
3,3635882 eV/particle
potencjał jonizacyjny
11,81381 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Br (Brom)
ciepło parowania
29,56 kJ/mol
ciepło topnienia
10,57 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
111,85 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 7
Model atomu Bohra: Br (Brom)
elektron walencyjny7
Lewis structure: Br (Brom)
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d10 4s2 4p5
Enhanced Model atomu Bohra of Br (Brom)
Orbital Diagram of Br (Brom)
stopień utlenienia-1, 1, 2, 3, 4, 5, 7
elektroujemność
2.96
Electrophilicity
3,4075054710599915 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiecze
Gas Phase
Temperatura wrzenia
331,95 K
Temperatura topnienia
265,95 K
ciśnienie krytyczne
10,34 MPa
Temperatura krytyczna
588,15 K
punkt potrójny
265,9 K
5,879 kPa
Visual
barwa
Czerwony
appearance
współczynnik załamania
1,001132
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,005 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
75,69 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,474 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeInsulator
konduktywność
0,0000000000000001 MS/m
rezystywność
10 000 000 000 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000049 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000783 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000153
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyBase Centered Orthorhombic (ORC)
Stała sieci krystalicznej
6,67 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
1,9 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaHalogeny, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number100
Mendeleev Number108
Pettifor Number98
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
531,2 kJ/mol
Dipole Polarizability
21 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
162 a₀
AllotropesDibromine
Przekrój czynny
6,8
Neutron Mass Absorption
0,002
liczby kwantowe2P3/2
grupa przestrzenna64 (Cmca)

Isotopes of Bromine

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy32
Radioactive Isotopes28

65Br

abundancja naturalna
względna masa atomowa
64,982297 ± 0,000537 Da
liczba masowa65
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

65Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

66Br

abundancja naturalna
względna masa atomowa
65,974697 ± 0,000429 Da
liczba masowa66
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

66Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

67Br

abundancja naturalna
względna masa atomowa
66,965078 ± 0,000322 Da
liczba masowa67
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość-

67Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

68Br

abundancja naturalna
względna masa atomowa
67,958356 ± 0,000278 Da
liczba masowa68
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość+

68Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

69Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
68,95033841 ± 0,000045091 Da
liczba masowa69
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość-

69Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

70Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
69,944792321 ± 0,000016 Da
liczba masowa70
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
78,8 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

70Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

71Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
70,939342153 ± 0,000005799 Da
liczba masowa71
g-factor
czas połowicznego rozpadu
21,4 ± 0,6 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość

71Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
71,936594606 ± 0,0000011 Da
liczba masowa72
g-factor
0,6 ± 0,1
czas połowicznego rozpadu
78,6 ± 2,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

72Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
72,931673441 ± 0,000007237 Da
liczba masowa73
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,4 ± 0,2 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość-

73Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

74Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
73,929910279 ± 0,000006264 Da
liczba masowa74
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
25,4 ± 0,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość-

74Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
74,925810566 ± 0,0000046 Da
liczba masowa75
g-factor
0,50666666666667 ± 0,12
czas połowicznego rozpadu
96,7 ± 1,3 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

75Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
75,924541574 ± 0,000010007 Da
liczba masowa76
g-factor
0,5477 ± 0,0001
czas połowicznego rozpadu
16,2 ± 0,2 h
spin1
nuclear quadrupole moment
0,251 ± 0,004
data odkrycia1952
parzystość-

76Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
76,921379193 ± 0,000003017 Da
liczba masowa77
g-factor
0,64873333333333 ± 0,0004
czas połowicznego rozpadu
57,04 ± 0,12 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 0,02
data odkrycia1948
parzystość-

77Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
77,921145858 ± 0,000003842 Da
liczba masowa78
g-factor
0,13 ± 0,03
czas połowicznego rozpadu
6,45 ± 0,04 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

78Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)0.01%

79Br

abundancja naturalna
50,65 ± 0,09
względna masa atomowa
78,918337574 ± 0,000001074 Da
liczba masowa79
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,3087 ± 0,0002
data odkrycia1920
parzystość-

80Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
79,918529784 ± 0,000001065 Da
liczba masowa80
g-factor
0,5135 ± 0,0006
czas połowicznego rozpadu
17,68 ± 0,02 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,182 ± 0,003
data odkrycia1937
parzystość+

80Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)91.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%

81Br

abundancja naturalna
49,35 ± 0,09
względna masa atomowa
80,916288197 ± 0,000001049 Da
liczba masowa81
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1920
parzystość-

82Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
81,916801752 ± 0,000001042 Da
liczba masowa82
g-factor
0,32512 ± 0,00012
czas połowicznego rozpadu
35,282 ± 0,007 h
spin5
nuclear quadrupole moment
0,697 ± 0,01
data odkrycia1937
parzystość-

82Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

83Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
82,915175285 ± 0,000004073 Da
liczba masowa83
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,374 ± 0,004 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość-

83Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

84Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
83,916496417 ± 0,000027622 Da
liczba masowa84
g-factor
0,95 ± 0,35
czas połowicznego rozpadu
31,76 ± 0,08 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1943
parzystość-

84Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

85Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
84,915645758 ± 0,000003304 Da
liczba masowa85
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,9 ± 0,06 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1943
parzystość-

85Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

86Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
85,918805432 ± 0,000003304 Da
liczba masowa86
g-factor
czas połowicznego rozpadu
55,1 ± 0,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1962
parzystość-

86Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

87Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
86,920674016 ± 0,000003404 Da
liczba masowa87
g-factor
czas połowicznego rozpadu
55,68 ± 0,12 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1943
parzystość-

87Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

88Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
87,92408329 ± 0,000003404 Da
liczba masowa88
g-factor
czas połowicznego rozpadu
16,34 ± 0,08 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

88Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.58%

89Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
88,926704558 ± 0,000003504 Da
liczba masowa89
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,357 ± 0,022 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1959
parzystość-

89Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.8%

90Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
89,931292848 ± 0,000003604 Da
liczba masowa90
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,91 ± 0,01 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1959
parzystość

90Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25.3%

91Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
90,934398617 ± 0,000003804 Da
liczba masowa91
g-factor
czas połowicznego rozpadu
543 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość-

91Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29.5%

92Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
91,939631595 ± 0,000007202 Da
liczba masowa92
g-factor
czas połowicznego rozpadu
314 ± 16 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość-

92Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33.1%
2n (2-neutron emission)%

93Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
92,94322 ± 0,0004625 Da
liczba masowa93
g-factor
czas połowicznego rozpadu
152 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

93Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)64%
2n (2-neutron emission)%

94Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
93,948846 ± 0,000215 Da
liczba masowa94
g-factor
czas połowicznego rozpadu
70 ± 20 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

94Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)68%
2n (2-neutron emission)%

95Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
94,952925 ± 0,000322 Da
liczba masowa95
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

95Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

96Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
95,95898 ± 0,000322 Da
liczba masowa96
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość

96Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

97Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
96,963499 ± 0,000429 Da
liczba masowa97
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

97Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

98Br

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
97,969887 ± 0,000429 Da
liczba masowa98
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

98Br Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Bromine vial in acrylic cube

historia

odkrywca lub wynalazcaAntoine J. Balard
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1826
etymologiaGreek: brômos (stench).
wymowaBRO-meen (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
2,4 mg/kg
Abundance in Oceans
67,3 mg/L
Abundance in Human Body
0,00029 %
Abundance in Meteor
0,00012 %
Abundance in Sun
Ilość we Wszechświecie
0,0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7529
2p3.9436
2s9.3566
3d15.4409
3p15.4292
3s14.7815
4p25.972
4s24.4472