Brom

Brom (Br)

35. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa35
Masa atomowa79.904
liczba masowa79
Grupa17
Okres4
Blokp
proton35 p+
neutron44 n0
elektron35 e-
Animated Model atomu Bohra of Br (Brom)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
115 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
114 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
196 pm
Crystal Radius
182 pm
promień van der Waalsa
185 pm
gęstość
3,1028 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Brom0102030405060708090100110120130140150160170180190pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
554,4 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
3,3635882 eV/particle
potencjał jonizacyjny
11,81381 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Br (Brom)
ciepło parowania
29,56 kJ/mol
ciepło topnienia
10,57 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
111,85 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 7
Model atomu Bohra: Br (Brom)
elektron walencyjny7
Lewis structure: Br (Brom)
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d10 4s2 4p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5
Enhanced Model atomu Bohra of Br (Brom)
Orbital Diagram of Br (Brom)
stopień utlenienia-1, 1, 2, 3, 4, 5, 7
elektroujemność
2.96
Electrophilicity Index
3,4075054710599915 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiecze
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
331,95 K
Temperatura topnienia
265,95 K
ciśnienie krytyczne
10,34 MPa
Temperatura krytyczna
588,15 K
punkt potrójny
265,9 K
5,879 kPa
appearance
barwa
Czerwony
appearance
współczynnik załamania
1,001132
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,005 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
75,69 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,474 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeInsulator
konduktywność
0,0000000000000001 MS/m
rezystywność
10 000 000 000 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000049 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000783 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000153
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyBase Centered Orthorhombic (ORC)
Stała sieci krystalicznej
6,67 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
1,9 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaHalogeny, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number100
Mendeleev Number108
Pettifor Number98
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
531,2 kJ/mol
Polaryzowalność
21 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
162 a₀
allotropeDibromine
Przekrój czynny
6,8
Neutron Mass Absorption
0,002
liczby kwantowe2P3/2
grupa przestrzenna64 (Cmca)

Isotopes of Bromine

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy32
Natural Isotopes2
Isotopic Composition7950.65%7950.65%8149.35%8149.35%

65Br

liczba masowa65
liczba neutronów30
względna masa atomowa
64,982297 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

66Br

liczba masowa66
liczba neutronów31
względna masa atomowa
65,974697 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

67Br

liczba masowa67
liczba neutronów32
względna masa atomowa
66,965078 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

68Br

liczba masowa68
liczba neutronów33
względna masa atomowa
67,958356 ± 0,000278 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

69Br

liczba masowa69
liczba neutronów34
względna masa atomowa
68,95033841 ± 0,000045091 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

70Br

liczba masowa70
liczba neutronów35
względna masa atomowa
69,944792321 ± 0,000016 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
78,8 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

71Br

liczba masowa71
liczba neutronów36
względna masa atomowa
70,939342153 ± 0,000005799 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,4 ± 0,6 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72Br

liczba masowa72
liczba neutronów37
względna masa atomowa
71,936594606 ± 0,0000011 Da
g-factor
0,6 ± 0,1
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
78,6 ± 2,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Br

liczba masowa73
liczba neutronów38
względna masa atomowa
72,931673441 ± 0,000007237 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,4 ± 0,2 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

74Br

liczba masowa74
liczba neutronów39
względna masa atomowa
73,929910279 ± 0,000006264 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25,4 ± 0,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Br

liczba masowa75
liczba neutronów40
względna masa atomowa
74,925810566 ± 0,0000046 Da
g-factor
0,50666666666667 ± 0,12
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
96,7 ± 1,3 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Br

liczba masowa76
liczba neutronów41
względna masa atomowa
75,924541574 ± 0,000010007 Da
g-factor
0,5477 ± 0,0001
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
16,2 ± 0,2 h
spin1
nuclear quadrupole moment
0,251 ± 0,004
data odkrycia1952
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Br

liczba masowa77
liczba neutronów42
względna masa atomowa
76,921379193 ± 0,000003017 Da
g-factor
0,64873333333333 ± 0,0004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
57,04 ± 0,12 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 0,02
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Br

liczba masowa78
liczba neutronów43
względna masa atomowa
77,921145858 ± 0,000003842 Da
g-factor
0,13 ± 0,03
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,45 ± 0,04 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)0.01%

79Br

liczba masowa79
liczba neutronów44
względna masa atomowa
78,918337574 ± 0,000001074 Da
g-factor
abundancja naturalna
50,65 ± 0,09
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,3087 ± 0,0002
data odkrycia1920
parzystość-

80Br

liczba masowa80
liczba neutronów45
względna masa atomowa
79,918529784 ± 0,000001065 Da
g-factor
0,5135 ± 0,0006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,68 ± 0,02 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,182 ± 0,003
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)91.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%

81Br

liczba masowa81
liczba neutronów46
względna masa atomowa
80,916288197 ± 0,000001049 Da
g-factor
abundancja naturalna
49,35 ± 0,09
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1920
parzystość-

82Br

liczba masowa82
liczba neutronów47
względna masa atomowa
81,916801752 ± 0,000001042 Da
g-factor
0,32512 ± 0,00012
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
35,282 ± 0,007 h
spin5
nuclear quadrupole moment
0,697 ± 0,01
data odkrycia1937
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

83Br

liczba masowa83
liczba neutronów48
względna masa atomowa
82,915175285 ± 0,000004073 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,374 ± 0,004 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

84Br

liczba masowa84
liczba neutronów49
względna masa atomowa
83,916496417 ± 0,000027622 Da
g-factor
0,95 ± 0,35
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
31,76 ± 0,08 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1943
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

85Br

liczba masowa85
liczba neutronów50
względna masa atomowa
84,915645758 ± 0,000003304 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,9 ± 0,06 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1943
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

86Br

liczba masowa86
liczba neutronów51
względna masa atomowa
85,918805432 ± 0,000003304 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
55,1 ± 0,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1962
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

87Br

liczba masowa87
liczba neutronów52
względna masa atomowa
86,920674016 ± 0,000003404 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
55,68 ± 0,12 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1943
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

88Br

liczba masowa88
liczba neutronów53
względna masa atomowa
87,92408329 ± 0,000003404 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
16,34 ± 0,08 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.58%

89Br

liczba masowa89
liczba neutronów54
względna masa atomowa
88,926704558 ± 0,000003504 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,357 ± 0,022 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1959
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.8%

90Br

liczba masowa90
liczba neutronów55
względna masa atomowa
89,931292848 ± 0,000003604 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,91 ± 0,01 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1959
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25.3%

91Br

liczba masowa91
liczba neutronów56
względna masa atomowa
90,934398617 ± 0,000003804 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
543 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29.5%

92Br

liczba masowa92
liczba neutronów57
względna masa atomowa
91,939631595 ± 0,000007202 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
314 ± 16 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33.1%
2n (2-neutron emission)

93Br

liczba masowa93
liczba neutronów58
względna masa atomowa
92,94322 ± 0,0004625 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
152 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)64%
2n (2-neutron emission)

94Br

liczba masowa94
liczba neutronów59
względna masa atomowa
93,948846 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
70 ± 20 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)68%
2n (2-neutron emission)

95Br

liczba masowa95
liczba neutronów60
względna masa atomowa
94,952925 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

96Br

liczba masowa96
liczba neutronów61
względna masa atomowa
95,95898 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

97Br

liczba masowa97
liczba neutronów62
względna masa atomowa
96,963499 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

98Br

liczba masowa98
liczba neutronów63
względna masa atomowa
97,969887 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Bromine vial in acrylic cube

historia

odkrywca lub wynalazcaAntoine J. Balard
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1826
etymologiaGreek: brômos (stench).
wymowaBRO-meen (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
2,4 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
67,3 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,00029 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,00012 %
abundancja naturalna (Słońce)
Ilość we Wszechświecie
0,0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7529
2p3.9436
2s9.3566
3d15.4409
3p15.4292
3s14.7815
4p25.972
4s24.4472