Bróm

Bróm (Br)

chemický prvok s protónovým číslom 35
Protónové číslo35
Atómová hmotnosť79.904
Nukleónové číslo79
Skupina17
Perióda4
Orbitálp
protón35 p+
Neutrón44 n0
elektrón35 e-
Animated Bohrov model atómu of Br (Bróm)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
115 pm
Mólový objem
Covalent Radius
114 pm
Metallic Radius
iónový polomer
196 pm
Crystal Radius
182 pm
Van der Waalsov polomer
185 pm
density
3,1028 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Bróm0102030405060708090100110120130140150160170180190pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
554,4 kJ/mol
electron affinity
3,3635882 eV/particle
ionization energy
11,81381 eV/particle
ionization energy of Br (Bróm)
Merné skupenské teplo varu
29,56 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
10,57 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
111,85 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 7
Bohrov model atómu: Br (Bróm)
Valenčný elektrón7
Lewis structure: Br (Bróm)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2 4p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5
Enhanced Bohrov model atómu of Br (Bróm)
Orbital Diagram of Br (Bróm)
Oxidačné číslo-1, 1, 2, 3, 4, 5, 7
Elektronegativita
2.96
Electrophilicity Index
3,4075054710599915 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterKvapaliny
gaseous state of matter
Teplota varu
331,95 K
Teplota topenia
265,95 K
critical pressure
10,34 MPa
critical temperature
588,15 K
Trojný bod
265,9 K
5,879 kPa
podoba
farba
Červená
podoba
Index lomu
1,001132
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
0,005 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
75,69 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,474 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeInsulator
Merná vodivosť
0,0000000000000001 MS/m
Merný elektrický odpor
10 000 000 000 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000049 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000783 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000153
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaDolno-centrovaný ortorhombický (ORC)
lattice constant
6,67 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
1,9 GPa
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaHalogény, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number100
Mendeleev Number108
Pettifor Number98
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
531,2 kJ/mol
polarizability
21 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
162 a₀
allotropeDibromine
Neutron cross section
6,8
Neutron Mass Absorption
0,002
Kvantové číslo2P3/2
Priestorová grupa64 (Cmca)

Isotopes of Bromine

Stabilné izotopy2
Nestabilné izotopy32
Natural Isotopes2
Isotopic Composition7950.65%7950.65%8149.35%8149.35%

65Br

Nukleónové číslo65
neutrónové číslo30
Relatívna atómová hmotnosť
64,982297 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

66Br

Nukleónové číslo66
neutrónové číslo31
Relatívna atómová hmotnosť
65,974697 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

67Br

Nukleónové číslo67
neutrónové číslo32
Relatívna atómová hmotnosť
66,965078 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

68Br

Nukleónové číslo68
neutrónové číslo33
Relatívna atómová hmotnosť
67,958356 ± 0,000278 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

69Br

Nukleónové číslo69
neutrónové číslo34
Relatívna atómová hmotnosť
68,95033841 ± 0,000045091 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1988
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

70Br

Nukleónové číslo70
neutrónové číslo35
Relatívna atómová hmotnosť
69,944792321 ± 0,000016 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
78,8 ± 0,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

71Br

Nukleónové číslo71
neutrónové číslo36
Relatívna atómová hmotnosť
70,939342153 ± 0,000005799 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,4 ± 0,6 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72Br

Nukleónové číslo72
neutrónové číslo37
Relatívna atómová hmotnosť
71,936594606 ± 0,0000011 Da
g-factor
0,6 ± 0,1
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
78,6 ± 2,4 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Br

Nukleónové číslo73
neutrónové číslo38
Relatívna atómová hmotnosť
72,931673441 ± 0,000007237 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,4 ± 0,2 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

74Br

Nukleónové číslo74
neutrónové číslo39
Relatívna atómová hmotnosť
73,929910279 ± 0,000006264 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25,4 ± 0,3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Br

Nukleónové číslo75
neutrónové číslo40
Relatívna atómová hmotnosť
74,925810566 ± 0,0000046 Da
g-factor
0,50666666666667 ± 0,12
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
96,7 ± 1,3 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Br

Nukleónové číslo76
neutrónové číslo41
Relatívna atómová hmotnosť
75,924541574 ± 0,000010007 Da
g-factor
0,5477 ± 0,0001
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
16,2 ± 0,2 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,251 ± 0,004
dátum objavu1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Br

Nukleónové číslo77
neutrónové číslo42
Relatívna atómová hmotnosť
76,921379193 ± 0,000003017 Da
g-factor
0,64873333333333 ± 0,0004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
57,04 ± 0,12 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 0,02
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Br

Nukleónové číslo78
neutrónové číslo43
Relatívna atómová hmotnosť
77,921145858 ± 0,000003842 Da
g-factor
0,13 ± 0,03
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,45 ± 0,04 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)0.01%

79Br

Nukleónové číslo79
neutrónové číslo44
Relatívna atómová hmotnosť
78,918337574 ± 0,000001074 Da
g-factor
natural abundance
50,65 ± 0,09
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,3087 ± 0,0002
dátum objavu1920
parity-

80Br

Nukleónové číslo80
neutrónové číslo45
Relatívna atómová hmotnosť
79,918529784 ± 0,000001065 Da
g-factor
0,5135 ± 0,0006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,68 ± 0,02 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,182 ± 0,003
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)91.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%

81Br

Nukleónové číslo81
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
80,916288197 ± 0,000001049 Da
g-factor
natural abundance
49,35 ± 0,09
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1920
parity-

82Br

Nukleónové číslo82
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
81,916801752 ± 0,000001042 Da
g-factor
0,32512 ± 0,00012
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
35,282 ± 0,007 h
Spin5
nuclear quadrupole moment
0,697 ± 0,01
dátum objavu1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

83Br

Nukleónové číslo83
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
82,915175285 ± 0,000004073 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,374 ± 0,004 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

84Br

Nukleónové číslo84
neutrónové číslo49
Relatívna atómová hmotnosť
83,916496417 ± 0,000027622 Da
g-factor
0,95 ± 0,35
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
31,76 ± 0,08 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1943
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

85Br

Nukleónové číslo85
neutrónové číslo50
Relatívna atómová hmotnosť
84,915645758 ± 0,000003304 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,9 ± 0,06 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1943
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

86Br

Nukleónové číslo86
neutrónové číslo51
Relatívna atómová hmotnosť
85,918805432 ± 0,000003304 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
55,1 ± 0,4 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1962
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

87Br

Nukleónové číslo87
neutrónové číslo52
Relatívna atómová hmotnosť
86,920674016 ± 0,000003404 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
55,68 ± 0,12 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1943
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

88Br

Nukleónové číslo88
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
87,92408329 ± 0,000003404 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
16,34 ± 0,08 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.58%

89Br

Nukleónové číslo89
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
88,926704558 ± 0,000003504 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,357 ± 0,022 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1959
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.8%

90Br

Nukleónové číslo90
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
89,931292848 ± 0,000003604 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,91 ± 0,01 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1959
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25.3%

91Br

Nukleónové číslo91
neutrónové číslo56
Relatívna atómová hmotnosť
90,934398617 ± 0,000003804 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
543 ± 4 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1974
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29.5%

92Br

Nukleónové číslo92
neutrónové číslo57
Relatívna atómová hmotnosť
91,939631595 ± 0,000007202 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
314 ± 16 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1974
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33.1%
2n (2-neutron emission)

93Br

Nukleónové číslo93
neutrónové číslo58
Relatívna atómová hmotnosť
92,94322 ± 0,0004625 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
152 ± 8 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)64%
2n (2-neutron emission)

94Br

Nukleónové číslo94
neutrónové číslo59
Relatívna atómová hmotnosť
93,948846 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
70 ± 20 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)68%
2n (2-neutron emission)

95Br

Nukleónové číslo95
neutrónové číslo60
Relatívna atómová hmotnosť
94,952925 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

96Br

Nukleónové číslo96
neutrónové číslo61
Relatívna atómová hmotnosť
95,95898 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

97Br

Nukleónové číslo97
neutrónové číslo62
Relatívna atómová hmotnosť
96,963499 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

98Br

Nukleónové číslo98
neutrónové číslo63
Relatívna atómová hmotnosť
97,969887 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Bromine vial in acrylic cube

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaAntoine J. Balard
miesto nálezuFrance
dátum objavu1826
etymológiaGreek: brômos (stench).
pronunciationBRO-meen (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
2,4 mg/kg
natural abundance (Oceán)
67,3 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,00029 %
natural abundance (Meteoroid)
0,00012 %
natural abundance (Slnko)
Množstvo vo vesmíre
0,0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7529
2p3.9436
2s9.3566
3d15.4409
3p15.4292
3s14.7815
4p25.972
4s24.4472