Бром

Бром (Br)

chemical element with symbol Br and atomic number 35
Атомски број35
Атомска маса79.904
Масени број79
Група17
Периода4
Блокp
протон35 p+
неутрон44 n0
електрон35 e-
Animated Боров модел атома of Br (Бром)

Физичко Својство

Атомски Радијус
115 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
114 pm
Metallic Radius
ionic radius
196 pm
Crystal Radius
182 pm
Ван дер Валсов радијус
185 pm
густина
3,1028 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Бром0102030405060708090100110120130140150160170180190pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
554,4 kJ/mol
Афинитет према електрону
3,3635882 eV/particle
енергија јонизације
11,81381 eV/particle
енергија јонизације of Br (Бром)
Топлота испаравања
29,56 kJ/mol
топлота топљења
10,57 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
111,85 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 7
Боров модел атома: Br (Бром)
Валентни електрони7
Lewis structure: Br (Бром)
електронска конфигурација[Ar] 3d10 4s2 4p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5
Enhanced Боров модел атома of Br (Бром)
Orbital Diagram of Br (Бром)
оксидациони број-1, 1, 2, 3, 4, 5, 7
електронегативност
2.96
Electrophilicity Index
3,4075054710599915 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеТечност
gaseous state of matter
Температура кључања
331,95 K
Температура топљења
265,95 K
critical pressure
10,34 MPa
critical temperature
588,15 K
тројна тачка
265,9 K
5,879 kPa
appearance
боја
Црвена
appearance
индекс преламања
1,001132
својство материјала
Топлотна проводљивост
0,005 W/(m K)
Termička dilatacija
molar heat capacity
75,69 J/(mol K)
Специфична топлота
0,474 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
електрична проводљивост
0,0000000000000001 MS/m
Električna otpornost i provodnost
10.000.000.000 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000049 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,000000000783 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,0000153
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураБазноцентрична Орторомбна (ORC)
lattice constant
6,67 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
1,9 GPa
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаХалогени, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number100
Mendeleev Number108
Pettifor Number98
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
531,2 kJ/mol
polarizability
21 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
162 a₀
allotropeDibromine
neutronski udarni presjek
6,8
Neutron Mass Absorption
0,002
квантни број2P3/2
кристалографска група64 (Cmca)

Isotopes of Bromine

Стабилни изотопи2
Нестабилни изотопи32
Natural Isotopes2
Isotopic Composition7950.65%7950.65%8149.35%8149.35%

65Br

Масени број65
неутронски број30
атомска тежина
64,982297 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

66Br

Масени број66
неутронски број31
атомска тежина
65,974697 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

67Br

Масени број67
неутронски број32
атомска тежина
66,965078 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

68Br

Масени број68
неутронски број33
атомска тежина
67,958356 ± 0,000278 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

69Br

Масени број69
неутронски број34
атомска тежина
68,95033841 ± 0,000045091 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1988
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%

70Br

Масени број70
неутронски број35
атомска тежина
69,944792321 ± 0,000016 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
78,8 ± 0,3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

71Br

Масени број71
неутронски број36
атомска тежина
70,939342153 ± 0,000005799 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,4 ± 0,6 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72Br

Масени број72
неутронски број37
атомска тежина
71,936594606 ± 0,0000011 Da
g-factor
0,6 ± 0,1
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
78,6 ± 2,4 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Br

Масени број73
неутронски број38
атомска тежина
72,931673441 ± 0,000007237 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,4 ± 0,2 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

74Br

Масени број74
неутронски број39
атомска тежина
73,929910279 ± 0,000006264 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25,4 ± 0,3 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1952
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Br

Масени број75
неутронски број40
атомска тежина
74,925810566 ± 0,0000046 Da
g-factor
0,50666666666667 ± 0,12
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
96,7 ± 1,3 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Br

Масени број76
неутронски број41
атомска тежина
75,924541574 ± 0,000010007 Da
g-factor
0,5477 ± 0,0001
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
16,2 ± 0,2 h
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,251 ± 0,004
датум открића1952
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Br

Масени број77
неутронски број42
атомска тежина
76,921379193 ± 0,000003017 Da
g-factor
0,64873333333333 ± 0,0004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
57,04 ± 0,12 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 0,02
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Br

Масени број78
неутронски број43
атомска тежина
77,921145858 ± 0,000003842 Da
g-factor
0,13 ± 0,03
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,45 ± 0,04 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)0.01%

79Br

Масени број79
неутронски број44
атомска тежина
78,918337574 ± 0,000001074 Da
g-factor
присутност у природи
50,65 ± 0,09
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,3087 ± 0,0002
датум открића1920
parity-

80Br

Масени број80
неутронски број45
атомска тежина
79,918529784 ± 0,000001065 Da
g-factor
0,5135 ± 0,0006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,68 ± 0,02 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,182 ± 0,003
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)91.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%

81Br

Масени број81
неутронски број46
атомска тежина
80,916288197 ± 0,000001049 Da
g-factor
присутност у природи
49,35 ± 0,09
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1920
parity-

82Br

Масени број82
неутронски број47
атомска тежина
81,916801752 ± 0,000001042 Da
g-factor
0,32512 ± 0,00012
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
35,282 ± 0,007 h
Спин5
nuclear quadrupole moment
0,697 ± 0,01
датум открића1937
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

83Br

Масени број83
неутронски број48
атомска тежина
82,915175285 ± 0,000004073 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,374 ± 0,004 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1937
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

84Br

Масени број84
неутронски број49
атомска тежина
83,916496417 ± 0,000027622 Da
g-factor
0,95 ± 0,35
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
31,76 ± 0,08 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1943
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

85Br

Масени број85
неутронски број50
атомска тежина
84,915645758 ± 0,000003304 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,9 ± 0,06 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1943
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

86Br

Масени број86
неутронски број51
атомска тежина
85,918805432 ± 0,000003304 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
55,1 ± 0,4 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1962
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

87Br

Масени број87
неутронски број52
атомска тежина
86,920674016 ± 0,000003404 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
55,68 ± 0,12 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1943
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

88Br

Масени број88
неутронски број53
атомска тежина
87,92408329 ± 0,000003404 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
16,34 ± 0,08 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.58%

89Br

Масени број89
неутронски број54
атомска тежина
88,926704558 ± 0,000003504 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,357 ± 0,022 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1959
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.8%

90Br

Масени број90
неутронски број55
атомска тежина
89,931292848 ± 0,000003604 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,91 ± 0,01 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1959
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25.3%

91Br

Масени број91
неутронски број56
атомска тежина
90,934398617 ± 0,000003804 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
543 ± 4 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1974
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29.5%

92Br

Масени број92
неутронски број57
атомска тежина
91,939631595 ± 0,000007202 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
314 ± 16 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1974
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33.1%
2n (2-neutron emission)

93Br

Масени број93
неутронски број58
атомска тежина
92,94322 ± 0,0004625 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
152 ± 8 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)64%
2n (2-neutron emission)

94Br

Масени број94
неутронски број59
атомска тежина
93,948846 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
70 ± 20 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)68%
2n (2-neutron emission)

95Br

Масени број95
неутронски број60
атомска тежина
94,952925 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

96Br

Масени број96
неутронски број61
атомска тежина
95,95898 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

97Br

Масени број97
неутронски број62
атомска тежина
96,963499 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

98Br

Масени број98
неутронски број63
атомска тежина
97,969887 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Bromine vial in acrylic cube

историја

откриоAntoine J. Balard
место открићаFrance
датум открића1826
етимологијаGreek: brômos (stench).
изговорBRO-meen (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
2,4 mg/kg
присутност у природи (океан)
67,3 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,00029 %
присутност у природи (метеороид)
0,00012 %
присутност у природи (Сунце)
Заступљеност у Космосу
0,0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7529
2p3.9436
2s9.3566
3d15.4409
3p15.4292
3s14.7815
4p25.972
4s24.4472