โบรมีน

โบรมีน (Br)

chemical element with symbol Br and atomic number 35
เลขอะตอม35
มวลอะตอม79.904
เลขมวล79
หมู่17
คาบ4
บล็อกp
โปรตอน35 p+
นิวตรอน44 n0
อิเล็กตรอน35 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Br (โบรมีน)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
115 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
114 pm
Metallic Radius
ionic radius
196 pm
Crystal Radius
182 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
185 pm
ความหนาแน่น
3.1028 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: โบรมีน0102030405060708090100110120130140150160170180190pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
554.4 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
3.3635882 eV/particle
ionization energy
11.81381 eV/particle
ionization energy of Br (โบรมีน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
29.56 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
10.57 kJ/mol
standard enthalpy of formation
111.85 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 7
แบบจำลองของบอร์: Br (โบรมีน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน7
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Br (โบรมีน)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2 4p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Br (โบรมีน)
Orbital Diagram of Br (โบรมีน)
สถานะออกซิเดชัน-1, 1, 2, 3, 4, 5, 7
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.96
Electrophilicity Index
3.4075054710599915 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterเหลว
gaseous state of matter
จุดเดือด
331.95 K
จุดหลอมเหลว
265.95 K
critical pressure
10.34 MPa
critical temperature
588.15 K
triple point
265.9 K
5.879 kPa
appearance
สี
สีแดง
appearance
ดรรชนีหักเห
1.001132
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.005 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
75.69 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.474 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000000000000001 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
10,000,000,000 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000049 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000783 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000153
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกBase Centered Orthorhombic (ORC)
lattice constant
6.67 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
1.9 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแฮโลเจน, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number100
Mendeleev Number108
Pettifor Number98
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
531.2 kJ/mol
polarizability
21 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
162 a₀
allotropeDibromine
Neutron cross section
6.8
Neutron Mass Absorption
0.002
quantum number2P3/2
space group64 (Cmca)

Isotopes of Bromine

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร32
Natural Isotopes2
Isotopic Composition7950.65%7950.65%8149.35%8149.35%

65Br

เลขมวล65
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
64.982297 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

66Br

เลขมวล66
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
65.974697 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

67Br

เลขมวล67
เลขนิวตรอน32
น้ำหนักอะตอม
66.965078 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

68Br

เลขมวล68
เลขนิวตรอน33
น้ำหนักอะตอม
67.958356 ± 0.000278 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

69Br

เลขมวล69
เลขนิวตรอน34
น้ำหนักอะตอม
68.95033841 ± 0.000045091 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

70Br

เลขมวล70
เลขนิวตรอน35
น้ำหนักอะตอม
69.944792321 ± 0.000016 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
78.8 ± 0.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

71Br

เลขมวล71
เลขนิวตรอน36
น้ำหนักอะตอม
70.939342153 ± 0.000005799 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.4 ± 0.6 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72Br

เลขมวล72
เลขนิวตรอน37
น้ำหนักอะตอม
71.936594606 ± 0.0000011 Da
g-factor
0.6 ± 0.1
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
78.6 ± 2.4 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Br

เลขมวล73
เลขนิวตรอน38
น้ำหนักอะตอม
72.931673441 ± 0.000007237 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.4 ± 0.2 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

74Br

เลขมวล74
เลขนิวตรอน39
น้ำหนักอะตอม
73.929910279 ± 0.000006264 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25.4 ± 0.3 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Br

เลขมวล75
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
74.925810566 ± 0.0000046 Da
g-factor
0.50666666666667 ± 0.12
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
96.7 ± 1.3 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Br

เลขมวล76
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
75.924541574 ± 0.000010007 Da
g-factor
0.5477 ± 0.0001
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
16.2 ± 0.2 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.251 ± 0.004
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Br

เลขมวล77
เลขนิวตรอน42
น้ำหนักอะตอม
76.921379193 ± 0.000003017 Da
g-factor
0.64873333333333 ± 0.0004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
57.04 ± 0.12 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.5 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Br

เลขมวล78
เลขนิวตรอน43
น้ำหนักอะตอม
77.921145858 ± 0.000003842 Da
g-factor
0.13 ± 0.03
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.45 ± 0.04 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)0.01%

79Br

เลขมวล79
เลขนิวตรอน44
น้ำหนักอะตอม
78.918337574 ± 0.000001074 Da
g-factor
natural abundance
50.65 ± 0.09
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.3087 ± 0.0002
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity-

80Br

เลขมวล80
เลขนิวตรอน45
น้ำหนักอะตอม
79.918529784 ± 0.000001065 Da
g-factor
0.5135 ± 0.0006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.68 ± 0.02 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.182 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)91.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%

81Br

เลขมวล81
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
80.916288197 ± 0.000001049 Da
g-factor
natural abundance
49.35 ± 0.09
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity-

82Br

เลขมวล82
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
81.916801752 ± 0.000001042 Da
g-factor
0.32512 ± 0.00012
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
35.282 ± 0.007 h
สปิน5
nuclear quadrupole moment
0.697 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

83Br

เลขมวล83
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
82.915175285 ± 0.000004073 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.374 ± 0.004 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

84Br

เลขมวล84
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
83.916496417 ± 0.000027622 Da
g-factor
0.95 ± 0.35
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
31.76 ± 0.08 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

85Br

เลขมวล85
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
84.915645758 ± 0.000003304 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.9 ± 0.06 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

86Br

เลขมวล86
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
85.918805432 ± 0.000003304 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
55.1 ± 0.4 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

87Br

เลขมวล87
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
86.920674016 ± 0.000003404 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
55.68 ± 0.12 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

88Br

เลขมวล88
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
87.92408329 ± 0.000003404 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
16.34 ± 0.08 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.58%

89Br

เลขมวล89
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
88.926704558 ± 0.000003504 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.357 ± 0.022 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.8%

90Br

เลขมวล90
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
89.931292848 ± 0.000003604 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.91 ± 0.01 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25.3%

91Br

เลขมวล91
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
90.934398617 ± 0.000003804 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
543 ± 4 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29.5%

92Br

เลขมวล92
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
91.939631595 ± 0.000007202 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
314 ± 16 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33.1%
2n (2-neutron emission)

93Br

เลขมวล93
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
92.94322 ± 0.0004625 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
152 ± 8 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)64%
2n (2-neutron emission)

94Br

เลขมวล94
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
93.948846 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
70 ± 20 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)68%
2n (2-neutron emission)

95Br

เลขมวล95
เลขนิวตรอน60
น้ำหนักอะตอม
94.952925 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

96Br

เลขมวล96
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
95.95898 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

97Br

เลขมวล97
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
96.963499 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

98Br

เลขมวล98
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
97.969887 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Bromine vial in acrylic cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Antoine J. Balard
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1826
ศัพทมูลวิทยาGreek: brômos (stench).
pronunciationBRO-meen (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
2.4 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
67.3 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.00029 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.00012 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7529
2p3.9436
2s9.3566
3d15.4409
3p15.4292
3s14.7815
4p25.972
4s24.4472

alias

 • Br

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลbrom
 • อังกฤษbromine
 • ฝรั่งเศสbrome
 • อิตาลีbromo
 • เยอรมันBrom
 • ดัตช์broom
 • สเปนbromo
 • เดนมาร์กbrom
 • นอร์เวย์นีนอสก์brom
 • ฮังการีbróm
 • แอฟริกานส์broom
 • อัมฮาราብሮሚን
 • อารากอนBromo
 • อาหรับبروم
 • อาเซอร์ไบจานBrom
 • เบลารุสБром
 • บัลแกเรียбром
 • บังกลาব্রোমিন
 • เบรตันBrom
 • บอสเนียbrom
 • คาตาลันbrom
 • คอร์ซิกาBromu
 • เช็กbrom
 • ชูวัชБром
 • เวลส์Bromin
 • กรีกβρώμιο
 • เอสเปรันโตbromo
 • เอสโตเนียbroom
 • บาสก์bromo
 • เปอร์เซียبرم
 • ฟินแลนด์bromi
 • ฟรูลีBrom
 • ไอริชBróimín
 • กาลิเซียbromo
 • มานซ์bromeen
 • จีนแคะChhiu
 • ฮิบรูברום
 • ฮินดีब्रोमीन
 • ฮินดีฟิจิBromine
 • โครเอเชียBrom
 • เฮติครีโอลBwòm
 • อาร์เมเนียբրոմ
 • อินเตอร์ลิงกัวbromo
 • อินโดนีเซียbromin
 • อีโดbromo
 • ไอซ์แลนด์bróm
 • ญี่ปุ่น臭素
 • โลชบันxunkliru
 • ชวาBrom
 • จอร์เจียბრომი
 • คาซัคБром
 • กันนาดาಬ್ರೋಮಿನ್
 • เกาหลี브로민
 • โกมิБром
 • ละตินbromum
 • ลักเซมเบิร์กBrom
 • ลิกูเรียBrommo
 • ลิทัวเนียBromas
 • ลัตเวียbroms
 • เมารีpūkane
 • มาซิโดเนียБром
 • มาลายาลัมബ്രോമിൻ
 • มราฐีब्रोमिन
 • มารีตะวันตกБром
 • มาเลย์bromin
 • พม่าဘရိုမင်း
 • เยอรมันต่ำBrom
 • อ็อกซิตันBròme
 • ปัญจาบਬ੍ਰੋਮੀਨ
 • โปแลนด์brom
 • ลาฮ์นดาبرومائن
 • โปรตุเกสbromo
 • เคชวาBromu
 • โรมาเนียbrom
 • รัสเซียбром
 • เซอร์โบ-โครเอเชียBrom
 • สโลวักBróm
 • สโลวีเนียBrom
 • แอลเบเนียBromi
 • เซอร์เบียбром
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Bromium
 • สวีเดนbrom
 • สวาฮีลีBromi
 • ทมิฬபுரோமின்
 • เตลูกูబ్రోమిన్
 • ทาจิกБром
 • ตากาล็อกBromina
 • ตุรกีBrom
 • ตาตาร์Бром
 • อุยกูร์بروم
 • ยูเครนбром
 • อุซเบกBrom
 • เวปส์Brom
 • เวียดนามbrom
 • วาเรย์Bromo
 • คัลมืยค์Бром
 • ยิดดิชבראם
 • โยรูบาBromine
 • จีน
 • ฟริเซียนเหนือBrom
 • เซบูBromo
 • เคิร์ดตอนกลางبرۆم
 • คุชราตબ્રોમિન
 • โอดิยาବ୍ରୋମିନ
 • พีดมอนต์Bròm
 • สกอตส์bromine
 • โซมาลีBoromiin
 • เอียร์ซยาБром
 • จีนคลาสสิก
 • จีนมินหนานChhàu-sò͘
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)бром
 • กวางตุ้ง
 • เนวาร์ब्रोमिन
 • ซิซิลีbromu
 • อาโรมาเนียBromu
 • คีร์กีซБром
 • cdoChéu
 • แฟโรBrom
 • โปรตุเกส (บราซิล)bromo
 • สันสกฤตब्रोमिन
 • ลอมบาร์ดBrom
 • มอลตาbromu
 • อัสตูเรียสBromu
 • เนปาลब्रोमिन
 • เกลิกสกอตBròmain
 • สิงหลබ්‍රෝමීන්
 • ลิมเบิร์กBroeam
 • จีนกั้น
 • บาลีब्रोमिन
 • azbبروم
 • มองโกเลียбром
 • อูรดูبرومین
 • โภชปุรีब्रोमीन
 • ทิเบตརྦོར་མིན།
 • ซุนดาBromin
 • ยูกันดาBbolomayini
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาbromo
 • จีนอู๋
 • kbpPurom
 • oloBrom
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ซาร์เดญาBromu
 • บัชคีร์Бром
 • อาหรับโมร็อกโกبروم
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Brom
 • อังกฤษ (แคนาดา)Bromine
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)bromine
 • พัชโตبرومين
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์بروم
 • บิกอลBromina
 • คอร์นิชBromin
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • บาหลีBrom
 • มาเลย์ (อาหรับ)برومين
 • ซามิสคอลต์broom
 • ซามิเหนือbroma
 • ซามิอีนารีbromi
 • ซูลูUmBhulufu