โบรมีน

โบรมีน (Br)

chemical element with symbol Br and atomic number 35
เลขอะตอม35
มวลอะตอม79.904
เลขมวล79
หมู่17
คาบ4
บล็อกp
โปรตอน35 p+
นิวตรอน44 n0
Electrons35 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Br (โบรมีน)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
115 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
114 pm
Metallic Radius
ionic radius
196 pm
Crystal Radius
182 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
185 pm
ความหนาแน่น
3.1028 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
554.4 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
3.3635882 eV/particle
ionization energy
11.81381 eV/particle
ionization energy of Br (โบรมีน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
29.56 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
10.57 kJ/mol
standard enthalpy of formation
111.85 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 7
แบบจำลองของบอร์: Br (โบรมีน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน7
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Br (โบรมีน)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 3d10 4s2 4p5
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Br (โบรมีน)
Orbital Diagram of Br (โบรมีน)
สถานะออกซิเดชัน-1, 1, 2, 3, 4, 5, 7
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.96
Electrophilicity
3.4075054710599915 eV/particle
Phases
phase of matterเหลว
Gas Phase
จุดเดือด
331.95 K
จุดหลอมเหลว
265.95 K
critical pressure
10.34 MPa
critical temperature
588.15 K
triple point
265.9 K
5.879 kPa
Visual
สี
สีแดง
appearance
ดรรชนีหักเห
1.001132
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.005 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
75.69 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.474 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000000000000001 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
10,000,000,000 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000049 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000783 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000153
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกBase Centered Orthorhombic (ORC)
lattice constant
6.67 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
1.9 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแฮโลเจน, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number100
Mendeleev Number108
Pettifor Number98
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
531.2 kJ/mol
Dipole Polarizability
21 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
162 a₀
AllotropesDibromine
Neutron cross section
6.8
Neutron Mass Absorption
0.002
quantum number2P3/2
space group64 (Cmca)

Isotopes of Bromine

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร32
Radioactive Isotopes28

65Br

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
64.982297 ± 0.000537 Da
เลขมวล65
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

65Br Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

66Br

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
65.974697 ± 0.000429 Da
เลขมวล66
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

66Br Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

67Br

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
66.965078 ± 0.000322 Da
เลขมวล67
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

67Br Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

68Br

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
67.958356 ± 0.000278 Da
เลขมวล68
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

68Br Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

69Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
68.95033841 ± 0.000045091 Da
เลขมวล69
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity-

69Br Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

70Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
69.944792321 ± 0.000016 Da
เลขมวล70
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
78.8 ± 0.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

70Br Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

71Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
70.939342153 ± 0.000005799 Da
เลขมวล71
g-factor
ครึ่งชีวิต
21.4 ± 0.6 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity

71Br Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
71.936594606 ± 0.0000011 Da
เลขมวล72
g-factor
0.6 ± 0.1
ครึ่งชีวิต
78.6 ± 2.4 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

72Br Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
72.931673441 ± 0.000007237 Da
เลขมวล73
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.4 ± 0.2 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

73Br Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

74Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
73.929910279 ± 0.000006264 Da
เลขมวล74
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
25.4 ± 0.3 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

74Br Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
74.925810566 ± 0.0000046 Da
เลขมวล75
g-factor
0.50666666666667 ± 0.12
ครึ่งชีวิต
96.7 ± 1.3 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

75Br Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
75.924541574 ± 0.000010007 Da
เลขมวล76
g-factor
0.5477 ± 0.0001
ครึ่งชีวิต
16.2 ± 0.2 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.251 ± 0.004
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

76Br Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
76.921379193 ± 0.000003017 Da
เลขมวล77
g-factor
0.64873333333333 ± 0.0004
ครึ่งชีวิต
57.04 ± 0.12 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.5 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

77Br Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
77.921145858 ± 0.000003842 Da
เลขมวล78
g-factor
0.13 ± 0.03
ครึ่งชีวิต
6.45 ± 0.04 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

78Br Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)0.01%

79Br

natural abundance
50.65 ± 0.09
น้ำหนักอะตอม
78.918337574 ± 0.000001074 Da
เลขมวล79
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.3087 ± 0.0002
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity-

80Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
79.918529784 ± 0.000001065 Da
เลขมวล80
g-factor
0.5135 ± 0.0006
ครึ่งชีวิต
17.68 ± 0.02 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.182 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

80Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)91.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%

81Br

natural abundance
49.35 ± 0.09
น้ำหนักอะตอม
80.916288197 ± 0.000001049 Da
เลขมวล81
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity-

82Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
81.916801752 ± 0.000001042 Da
เลขมวล82
g-factor
0.32512 ± 0.00012
ครึ่งชีวิต
35.282 ± 0.007 h
สปิน5
nuclear quadrupole moment
0.697 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

82Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

83Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
82.915175285 ± 0.000004073 Da
เลขมวล83
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.374 ± 0.004 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

83Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

84Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
83.916496417 ± 0.000027622 Da
เลขมวล84
g-factor
0.95 ± 0.35
ครึ่งชีวิต
31.76 ± 0.08 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity-

84Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

85Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
84.915645758 ± 0.000003304 Da
เลขมวล85
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.9 ± 0.06 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity-

85Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

86Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
85.918805432 ± 0.000003304 Da
เลขมวล86
g-factor
ครึ่งชีวิต
55.1 ± 0.4 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity-

86Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

87Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
86.920674016 ± 0.000003404 Da
เลขมวล87
g-factor
ครึ่งชีวิต
55.68 ± 0.12 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity-

87Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

88Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
87.92408329 ± 0.000003404 Da
เลขมวล88
g-factor
ครึ่งชีวิต
16.34 ± 0.08 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

88Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.58%

89Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
88.926704558 ± 0.000003504 Da
เลขมวล89
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.357 ± 0.022 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity-

89Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.8%

90Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
89.931292848 ± 0.000003604 Da
เลขมวล90
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.91 ± 0.01 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity

90Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25.3%

91Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
90.934398617 ± 0.000003804 Da
เลขมวล91
g-factor
ครึ่งชีวิต
543 ± 4 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

91Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29.5%

92Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
91.939631595 ± 0.000007202 Da
เลขมวล92
g-factor
ครึ่งชีวิต
314 ± 16 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

92Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33.1%
2n (2-neutron emission)%

93Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
92.94322 ± 0.0004625 Da
เลขมวล93
g-factor
ครึ่งชีวิต
152 ± 8 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

93Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)64%
2n (2-neutron emission)%

94Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
93.948846 ± 0.000215 Da
เลขมวล94
g-factor
ครึ่งชีวิต
70 ± 20 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

94Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)68%
2n (2-neutron emission)%

95Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
94.952925 ± 0.000322 Da
เลขมวล95
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

95Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

96Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
95.95898 ± 0.000322 Da
เลขมวล96
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity

96Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

97Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
96.963499 ± 0.000429 Da
เลขมวล97
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

97Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

98Br

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
97.969887 ± 0.000429 Da
เลขมวล98
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

98Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Bromine vial in acrylic cube.jpg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Antoine J. Balard
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1826
ศัพทมูลวิทยาGreek: brômos (stench).
pronunciationBRO-meen (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
2.4 mg/kg
Abundance in Oceans
67.3 mg/L
Abundance in Human Body
0.00029 %
Abundance in Meteor
0.00012 %
Abundance in Sun
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7529
2p3.9436
2s9.3566
3d15.4409
3p15.4292
3s14.7815
4p25.972
4s24.4472