Vápník

Vápník (Ca)

chemický prvek
Atomové číslo20
Atomová hmotnost40.078
Nukleonové číslo40
Skupina2
Perioda4
Bloks
proton20 p+
neutron20 n0
elektron20 e-
Animated Bohrův model atomu of Ca (Vápník)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
180 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
171 pm
Metallic Radius
174 pm
iontový poloměr
100 pm
Crystal Radius
114 pm
Van der Waalsův poloměr
231 pm
hustota
1,54 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Vápník0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
0,02455 eV/particle
Ionizační energie
6,1131552 eV/particle
Ionizační energie of Ca (Vápník)
měrné skupenské teplo varu
153,6 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
9,2 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
177,8 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 8, 2
Bohrův model atomu: Ca (Vápník)
Valenční elektron2
Lewis structure: Ca (Vápník)
elektronová konfigurace[Ar] 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
Enhanced Bohrův model atomu of Ca (Vápník)
Orbital Diagram of Ca (Vápník)
Oxidační číslo1, 2
elektronegativita
1
Electrophilicity Index
0,7734001442996138 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
1 757,15 K
Teplota tání
1 115,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,0000223 1/K
Molární tepelná kapacita
25,929 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,647 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
29 MS/m
rezistivita
0,00000003399999999999 m Ω
supravodivost
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000138 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,0000000005531 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,00002139
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKrychlová plošně centrovaná (FCC)
lattice constant
5,58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
1,75 MPa
stlačitelnost
17 GPa
modul pružnosti ve smyku
7,4 GPa
modul pružnosti v tahu
20 GPa
Poissonova konstanta
0,31
rychlost zvuku
3 810 m/s
klasifikace
KategorieKovy alkalických zemin, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number16
Mendeleev Number7
Pettifor Number16
Geochemical Classmajor
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
160,8 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
2 163 a₀
allotrope
Účinný průřez
0,43
Neutron Mass Absorption
0,00037
kvantové číslo1S0
space group225 (Fm_3m)

Izotopy vápníku

Stabilní izotopy3
Nestabilní izotopy26
Natural Isotopes6
Isotopic Composition4096.94%4096.94%442.09%442.09%420.65%420.65%430.14%430.14%460.00%460.00%480.19%480.19%

33Ca

Nukleonové číslo33
neutronové číslo13
relativní atomová hmotnost
33,033312 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

34Ca

Nukleonové číslo34
neutronové číslo14
relativní atomová hmotnost
34,015985 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
2p (2-proton emission)

35Ca

Nukleonové číslo35
neutronové číslo15
relativní atomová hmotnost
35,005572 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25,7 ± 0,2 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1985
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%
2p (2-proton emission)4.2%

36Ca

Nukleonové číslo36
neutronové číslo16
relativní atomová hmotnost
35,993074388 ± 0,000042941 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
100,9 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)51.2%

37Ca

Nukleonové číslo37
neutronové číslo17
relativní atomová hmotnost
36,985897849 ± 0,00000068 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
181 ± 0,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1964
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)76.8%

38Ca

Nukleonové číslo38
neutronové číslo18
relativní atomová hmotnost
37,976319223 ± 0,000000208 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
443,7 ± 0,25 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1966
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

39Ca

Nukleonové číslo39
neutronové číslo19
relativní atomová hmotnost
38,970710811 ± 0,00000064 Da
g-factor
0,68093333333333 ± 0,00010666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
860,3 ± 0,8 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,038 ± 0,003
datum objevu1943
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

40Ca

Nukleonové číslo40
neutronové číslo20
relativní atomová hmotnost
39,96259085 ± 0,000000022 Da
g-factor
0
natural abundance
96,941 ± 0,156
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1922
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
+ (double β+ decay)

41Ca

Nukleonové číslo41
neutronové číslo21
relativní atomová hmotnost
40,962277905 ± 0,000000147 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
99,4 ± 1,5 ky
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,0665 ± 0,0018
datum objevu1939
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

42Ca

Nukleonové číslo42
neutronové číslo22
relativní atomová hmotnost
41,95861778 ± 0,000000159 Da
g-factor
0
natural abundance
0,647 ± 0,023
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

43Ca

Nukleonové číslo43
neutronové číslo23
relativní atomová hmotnost
42,958766381 ± 0,000000244 Da
g-factor
-0,37638 ± 0,000017142857142857
natural abundance
0,135 ± 0,01
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,0408 ± 0,0008
datum objevu1934
Narušení P-symetrie-

44Ca

Nukleonové číslo44
neutronové číslo24
relativní atomová hmotnost
43,955481489 ± 0,000000348 Da
g-factor
0
natural abundance
2,086 ± 0,11
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1922
Narušení P-symetrie+

45Ca

Nukleonové číslo45
neutronové číslo25
relativní atomová hmotnost
44,95618627 ± 0,000000392 Da
g-factor
-0,37897142857143 ± 0,00037142857142857
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
162,61 ± 0,09 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,038 ± 0,012
datum objevu1940
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

46Ca

Nukleonové číslo46
neutronové číslo26
relativní atomová hmotnost
45,953687726 ± 0,000002398 Da
g-factor
0
natural abundance
0,004 ± 0,003
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1938
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)

47Ca

Nukleonové číslo47
neutronové číslo27
relativní atomová hmotnost
46,954541134 ± 0,000002384 Da
g-factor
-0,40182857142857 ± 0,00031428571428571
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,536 ± 0,003 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,084 ± 0,006
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

48Ca

Nukleonové číslo48
neutronové číslo28
relativní atomová hmotnost
47,952522654 ± 0,000000018 Da
g-factor
0
natural abundance
0,187 ± 0,021
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
56 ± 10 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1938
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)
β (β decay)

49Ca

Nukleonové číslo49
neutronové číslo29
relativní atomová hmotnost
48,955662625 ± 0,00000019 Da
g-factor
-0,91993333333333 ± 0,00053333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,718 ± 0,006 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,036 ± 0,003
datum objevu1950
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

50Ca

Nukleonové číslo50
neutronové číslo30
relativní atomová hmotnost
49,957499215 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,45 ± 0,05 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1964
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

51Ca

Nukleonové číslo51
neutronové číslo31
relativní atomová hmotnost
50,960995663 ± 0,00000056 Da
g-factor
-0,69973333333333 ± 0,00073333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10 ± 0,8 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,036 ± 0,012
datum objevu1980
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

52Ca

Nukleonové číslo52
neutronové číslo32
relativní atomová hmotnost
51,963213646 ± 0,00000072 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,6 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1985
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

53Ca

Nukleonové číslo53
neutronové číslo33
relativní atomová hmotnost
52,968451 ± 0,000047 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
461 ± 90 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1983
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

54Ca

Nukleonové číslo54
neutronové číslo34
relativní atomová hmotnost
53,972989 ± 0,000052 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
90 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

55Ca

Nukleonové číslo55
neutronové číslo35
relativní atomová hmotnost
54,979978 ± 0,000172 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
22 ± 2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

56Ca

Nukleonové číslo56
neutronové číslo36
relativní atomová hmotnost
55,985496 ± 0,000268 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57Ca

Nukleonové číslo57
neutronové číslo37
relativní atomová hmotnost
56,992958 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2009
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58Ca

Nukleonové číslo58
neutronové číslo38
relativní atomová hmotnost
57,998357 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2009
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59Ca

Nukleonové číslo59
neutronové číslo39
relativní atomová hmotnost
59,006237 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Ca

Nukleonové číslo60
neutronové číslo40
relativní atomová hmotnost
60,011809 ± 0,000751 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2018
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Ca

Nukleonové číslo61
neutronové číslo41
relativní atomová hmotnost
61,020408 ± 0,000859 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Calcium 1

dějiny

objevitel nebo vynálezceSir Humphrey Davy
místo objevu/vynálezuEngland
datum objevu1808
etymologieLatin: calx, calcis (lime).
výslovnostKAL-si-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
41 500 mg/kg
natural abundance (oceán)
412 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
1,4 %
natural abundance (meteoroid)
1,1 %
natural abundance (Slunce)
0,007 %
Hojnost ve vesmíru
0,007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.527
2p3.9586
2s6.2236
3p11.3417
3s10.3985
4s15.602