Wapń

Wapń (Ca)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa20
Masa atomowa40.078
liczba masowa40
Grupa2
Okres4
Bloks
Protony20 p+
Neutrony20 n0
Elektrony20 e-
Animated Model atomu Bohra of Ca (Wapń)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
180 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
171 pm
Metallic Radius
174 pm
Promień jonowy
100 pm
Crystal Radius
114 pm
promień van der Waalsa
231 pm
gęstość
1,54 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,02455 eV/particle
potencjał jonizacyjny
6,1131552 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ca (Wapń)
ciepło parowania
153,6 kJ/mol
ciepło topnienia
9,2 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
177,8 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 8, 2
Model atomu Bohra: Ca (Wapń)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Ca (Wapń)
konfiguracja elektronowa[Ar] 4s2
Enhanced Model atomu Bohra of Ca (Wapń)
Orbital Diagram of Ca (Wapń)
stopień utlenienia1, 2
elektroujemność
1
Electrophilicity
0,7734001442996138 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
1 757,15 K
Temperatura topnienia
1 115,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000223 1/K
molar heat capacity
25,929 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,647 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
29 MS/m
rezystywność
0,00000003399999999999 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000138 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,0000000005531 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,00002139
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
5,58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
1,75 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
17 GPa
moduł Kirchhoffa
7,4 GPa
moduł Younga
20 GPa
współczynnik Poissona
0,31
prędkość dźwięku
3 810 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale ziem alkalicznych, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number16
Mendeleev Number7
Pettifor Number16
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
160,8 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
2 163 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
0,43
Neutron Mass Absorption
0,00037
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Calcium

Stabilne izotopy6
Niestabilne izotopy23
Radioactive Isotopes22

33Ca

abundancja naturalna
względna masa atomowa
33,033312 ± 0,000429 Da
liczba masowa33
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

33Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

34Ca

abundancja naturalna
względna masa atomowa
34,015985 ± 0,000322 Da
liczba masowa34
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

34Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)%

35Ca

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
35,005572 ± 0,000215 Da
liczba masowa35
g-factor
czas połowicznego rozpadu
25,7 ± 0,2 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

35Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%
2p (2-proton emission)4.2%

36Ca

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
35,993074388 ± 0,000042941 Da
liczba masowa36
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
100,9 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

36Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)51.2%

37Ca

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
36,985897849 ± 0,00000068 Da
liczba masowa37
g-factor
czas połowicznego rozpadu
181 ± 0,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość+

37Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)76.8%

38Ca

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
37,976319223 ± 0,000000208 Da
liczba masowa38
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
443,7 ± 0,25 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość+

38Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

39Ca

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
38,970710811 ± 0,00000064 Da
liczba masowa39
g-factor
0,68093333333333 ± 0,00010666666666667
czas połowicznego rozpadu
860,3 ± 0,8 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,038 ± 0,003
data odkrycia1943
parzystość+

39Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

40Ca

abundancja naturalna
96,941 ± 0,156
względna masa atomowa
39,96259085 ± 0,000000022 Da
liczba masowa40
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

40Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

41Ca

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
40,962277905 ± 0,000000147 Da
liczba masowa41
g-factor
czas połowicznego rozpadu
99,4 ± 1,5 ky
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,0665 ± 0,0018
data odkrycia1939
parzystość-

41Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

42Ca

abundancja naturalna
0,647 ± 0,023
względna masa atomowa
41,95861778 ± 0,000000159 Da
liczba masowa42
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

43Ca

abundancja naturalna
0,135 ± 0,01
względna masa atomowa
42,958766381 ± 0,000000244 Da
liczba masowa43
g-factor
-0,37638 ± 0,000017142857142857
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,0408 ± 0,0008
data odkrycia1934
parzystość-

44Ca

abundancja naturalna
2,086 ± 0,11
względna masa atomowa
43,955481489 ± 0,000000348 Da
liczba masowa44
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

45Ca

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
44,95618627 ± 0,000000392 Da
liczba masowa45
g-factor
-0,37897142857143 ± 0,00037142857142857
czas połowicznego rozpadu
162,61 ± 0,09 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,038 ± 0,012
data odkrycia1940
parzystość-

45Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

46Ca

abundancja naturalna
0,004 ± 0,003
względna masa atomowa
45,953687726 ± 0,000002398 Da
liczba masowa46
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1938
parzystość+

46Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)%

47Ca

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
46,954541134 ± 0,000002384 Da
liczba masowa47
g-factor
-0,40182857142857 ± 0,00031428571428571
czas połowicznego rozpadu
4,536 ± 0,003 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,084 ± 0,006
data odkrycia1951
parzystość-

47Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

48Ca

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
0,187 ± 0,021
względna masa atomowa
47,952522654 ± 0,000000018 Da
liczba masowa48
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
56 ± 10 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1938
parzystość+

48Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)%
β (β decay)%

49Ca

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
48,955662625 ± 0,00000019 Da
liczba masowa49
g-factor
-0,91993333333333 ± 0,00053333333333333
czas połowicznego rozpadu
8,718 ± 0,006 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,036 ± 0,003
data odkrycia1950
parzystość-

49Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

50Ca

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
49,957499215 ± 0,0000017 Da
liczba masowa50
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
13,45 ± 0,05 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1964
parzystość+

50Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

51Ca

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
50,960995663 ± 0,00000056 Da
liczba masowa51
g-factor
-0,69973333333333 ± 0,00073333333333333
czas połowicznego rozpadu
10 ± 0,8 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,036 ± 0,012
data odkrycia1980
parzystość-

51Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

52Ca

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
51,963213646 ± 0,00000072 Da
liczba masowa52
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,6 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

52Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

53Ca

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
52,968451 ± 0,000047 Da
liczba masowa53
g-factor
czas połowicznego rozpadu
461 ± 90 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1983
parzystość-

53Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

54Ca

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
53,972989 ± 0,000052 Da
liczba masowa54
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
90 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

54Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

55Ca

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
54,979978 ± 0,000172 Da
liczba masowa55
g-factor
czas połowicznego rozpadu
22 ± 2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

55Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

56Ca

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
55,985496 ± 0,000268 Da
liczba masowa56
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
11 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

56Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

57Ca

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
56,992958 ± 0,000429 Da
liczba masowa57
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

57Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

58Ca

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
57,998357 ± 0,000537 Da
liczba masowa58
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2009
parzystość+

58Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

59Ca

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
59,006237 ± 0,000644 Da
liczba masowa59
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

59Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

60Ca

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
60,011809 ± 0,000751 Da
liczba masowa60
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

60Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

61Ca

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
61,020408 ± 0,000859 Da
liczba masowa61
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość-

61Ca Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Calcium 1

historia

odkrywca lub wynalazcaSir Humphrey Davy
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1808
etymologiaLatin: calx, calcis (lime).
wymowaKAL-si-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
41 500 mg/kg
Abundance in Oceans
412 mg/L
Abundance in Human Body
1,4 %
Abundance in Meteor
1,1 %
Abundance in Sun
0,007 %
Ilość we Wszechświecie
0,007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.527
2p3.9586
2s6.2236
3p11.3417
3s10.3985
4s15.602