Wapń

Wapń (Ca)

20. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa20
Masa atomowa40.078
liczba masowa40
Grupa2
Okres4
Bloks
proton20 p+
neutron20 n0
elektron20 e-
Animated Model atomu Bohra of Ca (Wapń)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
180 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
171 pm
Metallic Radius
174 pm
Promień jonowy
100 pm
Crystal Radius
114 pm
promień van der Waalsa
231 pm
gęstość
1,54 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Wapń020406080100120140160180200220240pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,02455 eV/particle
potencjał jonizacyjny
6,1131552 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ca (Wapń)
ciepło parowania
153,6 kJ/mol
ciepło topnienia
9,2 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
177,8 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 8, 2
Model atomu Bohra: Ca (Wapń)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Ca (Wapń)
konfiguracja elektronowa[Ar] 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
Enhanced Model atomu Bohra of Ca (Wapń)
Orbital Diagram of Ca (Wapń)
stopień utlenienia1, 2
elektroujemność
1
Electrophilicity Index
0,7734001442996138 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
1 757,15 K
Temperatura topnienia
1 115,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000223 1/K
molar heat capacity
25,929 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,647 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
29 MS/m
rezystywność
0,00000003399999999999 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000138 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,0000000005531 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,00002139
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
5,58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
1,75 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
17 GPa
moduł Kirchhoffa
7,4 GPa
moduł Younga
20 GPa
współczynnik Poissona
0,31
prędkość dźwięku
3 810 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale ziem alkalicznych, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number16
Mendeleev Number7
Pettifor Number16
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
160,8 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
2 163 a₀
allotrope
Przekrój czynny
0,43
Neutron Mass Absorption
0,00037
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Calcium

Stabilne izotopy3
Niestabilne izotopy26
Natural Isotopes6
Isotopic Composition4096.94%4096.94%442.09%442.09%420.65%420.65%430.14%430.14%460.00%460.00%480.19%480.19%

33Ca

liczba masowa33
liczba neutronów13
względna masa atomowa
33,033312 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

34Ca

liczba masowa34
liczba neutronów14
względna masa atomowa
34,015985 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)

35Ca

liczba masowa35
liczba neutronów15
względna masa atomowa
35,005572 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25,7 ± 0,2 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%
2p (2-proton emission)4.2%

36Ca

liczba masowa36
liczba neutronów16
względna masa atomowa
35,993074388 ± 0,000042941 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
100,9 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)51.2%

37Ca

liczba masowa37
liczba neutronów17
względna masa atomowa
36,985897849 ± 0,00000068 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
181 ± 0,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)76.8%

38Ca

liczba masowa38
liczba neutronów18
względna masa atomowa
37,976319223 ± 0,000000208 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
443,7 ± 0,25 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

39Ca

liczba masowa39
liczba neutronów19
względna masa atomowa
38,970710811 ± 0,00000064 Da
g-factor
0,68093333333333 ± 0,00010666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
860,3 ± 0,8 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,038 ± 0,003
data odkrycia1943
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

40Ca

liczba masowa40
liczba neutronów20
względna masa atomowa
39,96259085 ± 0,000000022 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
96,941 ± 0,156
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

41Ca

liczba masowa41
liczba neutronów21
względna masa atomowa
40,962277905 ± 0,000000147 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
99,4 ± 1,5 ky
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,0665 ± 0,0018
data odkrycia1939
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

42Ca

liczba masowa42
liczba neutronów22
względna masa atomowa
41,95861778 ± 0,000000159 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,647 ± 0,023
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

43Ca

liczba masowa43
liczba neutronów23
względna masa atomowa
42,958766381 ± 0,000000244 Da
g-factor
-0,37638 ± 0,000017142857142857
abundancja naturalna
0,135 ± 0,01
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,0408 ± 0,0008
data odkrycia1934
parzystość-

44Ca

liczba masowa44
liczba neutronów24
względna masa atomowa
43,955481489 ± 0,000000348 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
2,086 ± 0,11
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

45Ca

liczba masowa45
liczba neutronów25
względna masa atomowa
44,95618627 ± 0,000000392 Da
g-factor
-0,37897142857143 ± 0,00037142857142857
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
162,61 ± 0,09 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,038 ± 0,012
data odkrycia1940
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

46Ca

liczba masowa46
liczba neutronów26
względna masa atomowa
45,953687726 ± 0,000002398 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,004 ± 0,003
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1938
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)

47Ca

liczba masowa47
liczba neutronów27
względna masa atomowa
46,954541134 ± 0,000002384 Da
g-factor
-0,40182857142857 ± 0,00031428571428571
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,536 ± 0,003 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,084 ± 0,006
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

48Ca

liczba masowa48
liczba neutronów28
względna masa atomowa
47,952522654 ± 0,000000018 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,187 ± 0,021
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
56 ± 10 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1938
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)
β (β decay)

49Ca

liczba masowa49
liczba neutronów29
względna masa atomowa
48,955662625 ± 0,00000019 Da
g-factor
-0,91993333333333 ± 0,00053333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,718 ± 0,006 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,036 ± 0,003
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

50Ca

liczba masowa50
liczba neutronów30
względna masa atomowa
49,957499215 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,45 ± 0,05 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

51Ca

liczba masowa51
liczba neutronów31
względna masa atomowa
50,960995663 ± 0,00000056 Da
g-factor
-0,69973333333333 ± 0,00073333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10 ± 0,8 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,036 ± 0,012
data odkrycia1980
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

52Ca

liczba masowa52
liczba neutronów32
względna masa atomowa
51,963213646 ± 0,00000072 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,6 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

53Ca

liczba masowa53
liczba neutronów33
względna masa atomowa
52,968451 ± 0,000047 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
461 ± 90 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1983
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

54Ca

liczba masowa54
liczba neutronów34
względna masa atomowa
53,972989 ± 0,000052 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
90 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

55Ca

liczba masowa55
liczba neutronów35
względna masa atomowa
54,979978 ± 0,000172 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22 ± 2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

56Ca

liczba masowa56
liczba neutronów36
względna masa atomowa
55,985496 ± 0,000268 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57Ca

liczba masowa57
liczba neutronów37
względna masa atomowa
56,992958 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58Ca

liczba masowa58
liczba neutronów38
względna masa atomowa
57,998357 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2009
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59Ca

liczba masowa59
liczba neutronów39
względna masa atomowa
59,006237 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Ca

liczba masowa60
liczba neutronów40
względna masa atomowa
60,011809 ± 0,000751 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Ca

liczba masowa61
liczba neutronów41
względna masa atomowa
61,020408 ± 0,000859 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Calcium 1

historia

odkrywca lub wynalazcaSir Humphrey Davy
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1808
etymologiaLatin: calx, calcis (lime).
wymowaKAL-si-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
41 500 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
412 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
1,4 %
abundancja naturalna (meteoroid)
1,1 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,007 %
Ilość we Wszechświecie
0,007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.527
2p3.9586
2s6.2236
3p11.3417
3s10.3985
4s15.602