Vápník

Vápník (Ca)

chemický prvok s protónovým číslom 20
Protónové číslo20
Atómová hmotnosť40.078
Nukleónové číslo40
Skupina2
Perióda4
Orbitáls
protón20 p+
Neutrón20 n0
elektrón20 e-
Animated Bohrov model atómu of Ca (Vápník)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
180 pm
Mólový objem
Covalent Radius
171 pm
Metallic Radius
174 pm
iónový polomer
100 pm
Crystal Radius
114 pm
Van der Waalsov polomer
231 pm
density
1,54 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Vápník0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
0,02455 eV/particle
ionization energy
6,1131552 eV/particle
ionization energy of Ca (Vápník)
Merné skupenské teplo varu
153,6 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
9,2 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
177,8 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 8, 2
Bohrov model atómu: Ca (Vápník)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Ca (Vápník)
electron configuration[Ar] 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
Enhanced Bohrov model atómu of Ca (Vápník)
Orbital Diagram of Ca (Vápník)
Oxidačné číslo1, 2
Elektronegativita
1
Electrophilicity Index
0,7734001442996138 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
1 757,15 K
Teplota topenia
1 115,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000223 1/K
Molárna tepelná kapacita
25,929 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,647 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
29 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000003399999999999 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000138 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,0000000005531 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,00002139
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaTvárovo-centrovaný kockový (FCC)
lattice constant
5,58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
1,75 MPa
bulk modulus
17 GPa
shear modulus
7,4 GPa
Youngov modul
20 GPa
Poissonova konštanta
0,31
rýchlosť zvuku
3 810 m/s
classification
KategóriaKovy alkalických zemín, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number16
Mendeleev Number7
Pettifor Number16
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
160,8 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
2 163 a₀
allotrope
Neutron cross section
0,43
Neutron Mass Absorption
0,00037
Kvantové číslo1S0
Priestorová grupa225 (Fm_3m)

Isotopes of Calcium

Stabilné izotopy3
Nestabilné izotopy26
Natural Isotopes6
Isotopic Composition4096.94%4096.94%442.09%442.09%420.65%420.65%430.14%430.14%460.00%460.00%480.19%480.19%

33Ca

Nukleónové číslo33
neutrónové číslo13
Relatívna atómová hmotnosť
33,033312 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

34Ca

Nukleónové číslo34
neutrónové číslo14
Relatívna atómová hmotnosť
34,015985 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)

35Ca

Nukleónové číslo35
neutrónové číslo15
Relatívna atómová hmotnosť
35,005572 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25,7 ± 0,2 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1985
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%
2p (2-proton emission)4.2%

36Ca

Nukleónové číslo36
neutrónové číslo16
Relatívna atómová hmotnosť
35,993074388 ± 0,000042941 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
100,9 ± 1,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)51.2%

37Ca

Nukleónové číslo37
neutrónové číslo17
Relatívna atómová hmotnosť
36,985897849 ± 0,00000068 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
181 ± 0,9 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)76.8%

38Ca

Nukleónové číslo38
neutrónové číslo18
Relatívna atómová hmotnosť
37,976319223 ± 0,000000208 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
443,7 ± 0,25 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

39Ca

Nukleónové číslo39
neutrónové číslo19
Relatívna atómová hmotnosť
38,970710811 ± 0,00000064 Da
g-factor
0,68093333333333 ± 0,00010666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
860,3 ± 0,8 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,038 ± 0,003
dátum objavu1943
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

40Ca

Nukleónové číslo40
neutrónové číslo20
Relatívna atómová hmotnosť
39,96259085 ± 0,000000022 Da
g-factor
0
natural abundance
96,941 ± 0,156
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1922
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

41Ca

Nukleónové číslo41
neutrónové číslo21
Relatívna atómová hmotnosť
40,962277905 ± 0,000000147 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
99,4 ± 1,5 ky
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,0665 ± 0,0018
dátum objavu1939
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

42Ca

Nukleónové číslo42
neutrónové číslo22
Relatívna atómová hmotnosť
41,95861778 ± 0,000000159 Da
g-factor
0
natural abundance
0,647 ± 0,023
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity+

43Ca

Nukleónové číslo43
neutrónové číslo23
Relatívna atómová hmotnosť
42,958766381 ± 0,000000244 Da
g-factor
-0,37638 ± 0,000017142857142857
natural abundance
0,135 ± 0,01
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,0408 ± 0,0008
dátum objavu1934
parity-

44Ca

Nukleónové číslo44
neutrónové číslo24
Relatívna atómová hmotnosť
43,955481489 ± 0,000000348 Da
g-factor
0
natural abundance
2,086 ± 0,11
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1922
parity+

45Ca

Nukleónové číslo45
neutrónové číslo25
Relatívna atómová hmotnosť
44,95618627 ± 0,000000392 Da
g-factor
-0,37897142857143 ± 0,00037142857142857
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
162,61 ± 0,09 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,038 ± 0,012
dátum objavu1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

46Ca

Nukleónové číslo46
neutrónové číslo26
Relatívna atómová hmotnosť
45,953687726 ± 0,000002398 Da
g-factor
0
natural abundance
0,004 ± 0,003
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1938
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

47Ca

Nukleónové číslo47
neutrónové číslo27
Relatívna atómová hmotnosť
46,954541134 ± 0,000002384 Da
g-factor
-0,40182857142857 ± 0,00031428571428571
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,536 ± 0,003 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,084 ± 0,006
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

48Ca

Nukleónové číslo48
neutrónové číslo28
Relatívna atómová hmotnosť
47,952522654 ± 0,000000018 Da
g-factor
0
natural abundance
0,187 ± 0,021
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
56 ± 10 Ey
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1938
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
β (β decay)

49Ca

Nukleónové číslo49
neutrónové číslo29
Relatívna atómová hmotnosť
48,955662625 ± 0,00000019 Da
g-factor
-0,91993333333333 ± 0,00053333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,718 ± 0,006 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,036 ± 0,003
dátum objavu1950
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

50Ca

Nukleónové číslo50
neutrónové číslo30
Relatívna atómová hmotnosť
49,957499215 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,45 ± 0,05 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

51Ca

Nukleónové číslo51
neutrónové číslo31
Relatívna atómová hmotnosť
50,960995663 ± 0,00000056 Da
g-factor
-0,69973333333333 ± 0,00073333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10 ± 0,8 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,036 ± 0,012
dátum objavu1980
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

52Ca

Nukleónové číslo52
neutrónové číslo32
Relatívna atómová hmotnosť
51,963213646 ± 0,00000072 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,6 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

53Ca

Nukleónové číslo53
neutrónové číslo33
Relatívna atómová hmotnosť
52,968451 ± 0,000047 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
461 ± 90 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1983
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

54Ca

Nukleónové číslo54
neutrónové číslo34
Relatívna atómová hmotnosť
53,972989 ± 0,000052 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
90 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

55Ca

Nukleónové číslo55
neutrónové číslo35
Relatívna atómová hmotnosť
54,979978 ± 0,000172 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22 ± 2 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

56Ca

Nukleónové číslo56
neutrónové číslo36
Relatívna atómová hmotnosť
55,985496 ± 0,000268 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11 ± 2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57Ca

Nukleónové číslo57
neutrónové číslo37
Relatívna atómová hmotnosť
56,992958 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58Ca

Nukleónové číslo58
neutrónové číslo38
Relatívna atómová hmotnosť
57,998357 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59Ca

Nukleónové číslo59
neutrónové číslo39
Relatívna atómová hmotnosť
59,006237 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Ca

Nukleónové číslo60
neutrónové číslo40
Relatívna atómová hmotnosť
60,011809 ± 0,000751 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Ca

Nukleónové číslo61
neutrónové číslo41
Relatívna atómová hmotnosť
61,020408 ± 0,000859 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Calcium 1

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaSir Humphrey Davy
miesto nálezuEngland
dátum objavu1808
etymológiaLatin: calx, calcis (lime).
pronunciationKAL-si-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
41 500 mg/kg
natural abundance (Oceán)
412 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
1,4 %
natural abundance (Meteoroid)
1,1 %
natural abundance (Slnko)
0,007 %
Množstvo vo vesmíre
0,007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.527
2p3.9586
2s6.2236
3p11.3417
3s10.3985
4s15.602