Калцијум

Калцијум (Ca)

chemical element with symbol Ca and atomic number 20
Атомски број20
Атомска маса40.078
Масени број40
Група2
Периода4
Блокs
протон20 p+
неутрон20 n0
електрон20 e-
Animated Боров модел атома of Ca (Калцијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
180 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
171 pm
Metallic Radius
174 pm
ionic radius
100 pm
Crystal Radius
114 pm
Ван дер Валсов радијус
231 pm
густина
1,54 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Калцијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
0,02455 eV/particle
енергија јонизације
6,1131552 eV/particle
енергија јонизације of Ca (Калцијум)
Топлота испаравања
153,6 kJ/mol
топлота топљења
9,2 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
177,8 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 8, 2
Боров модел атома: Ca (Калцијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Ca (Калцијум)
електронска конфигурација[Ar] 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
Enhanced Боров модел атома of Ca (Калцијум)
Orbital Diagram of Ca (Калцијум)
оксидациони број1, 2
електронегативност
1
Electrophilicity Index
0,7734001442996138 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
1.757,15 K
Температура топљења
1.115,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000223 1/K
molar heat capacity
25,929 J/(mol K)
Специфична топлота
0,647 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
29 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000003399999999999 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000138 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,0000000005531 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,00002139
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПовршинскицентрична Кубична (FCC)
lattice constant
5,58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
1,75 MPa
модул стишљивости
17 GPa
shear modulus
7,4 GPa
Јангов модул
20 GPa
Пуасонов однос
0,31
брзина звука
3.810 m/s
класификација
КатегоријаЗемно-алкални метали, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number16
Mendeleev Number7
Pettifor Number16
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
160,8 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
2.163 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
0,43
Neutron Mass Absorption
0,00037
квантни број1S0
кристалографска група225 (Fm_3m)

Isotopes of Calcium

Стабилни изотопи3
Нестабилни изотопи26
Natural Isotopes6
Isotopic Composition4096.94%4096.94%442.09%442.09%420.65%420.65%430.14%430.14%460.00%460.00%480.19%480.19%

33Ca

Масени број33
неутронски број13
атомска тежина
33,033312 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

34Ca

Масени број34
неутронски број14
атомска тежина
34,015985 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
2p (2-proton emission)

35Ca

Масени број35
неутронски број15
атомска тежина
35,005572 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25,7 ± 0,2 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1985
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%
2p (2-proton emission)4.2%

36Ca

Масени број36
неутронски број16
атомска тежина
35,993074388 ± 0,000042941 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
100,9 ± 1,3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)51.2%

37Ca

Масени број37
неутронски број17
атомска тежина
36,985897849 ± 0,00000068 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
181 ± 0,9 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)76.8%

38Ca

Масени број38
неутронски број18
атомска тежина
37,976319223 ± 0,000000208 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
443,7 ± 0,25 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1966
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

39Ca

Масени број39
неутронски број19
атомска тежина
38,970710811 ± 0,00000064 Da
g-factor
0,68093333333333 ± 0,00010666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
860,3 ± 0,8 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,038 ± 0,003
датум открића1943
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

40Ca

Масени број40
неутронски број20
атомска тежина
39,96259085 ± 0,000000022 Da
g-factor
0
присутност у природи
96,941 ± 0,156
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1922
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

41Ca

Масени број41
неутронски број21
атомска тежина
40,962277905 ± 0,000000147 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
99,4 ± 1,5 ky
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,0665 ± 0,0018
датум открића1939
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

42Ca

Масени број42
неутронски број22
атомска тежина
41,95861778 ± 0,000000159 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,647 ± 0,023
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity+

43Ca

Масени број43
неутронски број23
атомска тежина
42,958766381 ± 0,000000244 Da
g-factor
-0,37638 ± 0,000017142857142857
присутност у природи
0,135 ± 0,01
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,0408 ± 0,0008
датум открића1934
parity-

44Ca

Масени број44
неутронски број24
атомска тежина
43,955481489 ± 0,000000348 Da
g-factor
0
присутност у природи
2,086 ± 0,11
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1922
parity+

45Ca

Масени број45
неутронски број25
атомска тежина
44,95618627 ± 0,000000392 Da
g-factor
-0,37897142857143 ± 0,00037142857142857
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
162,61 ± 0,09 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,038 ± 0,012
датум открића1940
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

46Ca

Масени број46
неутронски број26
атомска тежина
45,953687726 ± 0,000002398 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,004 ± 0,003
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1938
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)

47Ca

Масени број47
неутронски број27
атомска тежина
46,954541134 ± 0,000002384 Da
g-factor
-0,40182857142857 ± 0,00031428571428571
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,536 ± 0,003 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,084 ± 0,006
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

48Ca

Масени број48
неутронски број28
атомска тежина
47,952522654 ± 0,000000018 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,187 ± 0,021
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
56 ± 10 Ey
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1938
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)
β (β decay)

49Ca

Масени број49
неутронски број29
атомска тежина
48,955662625 ± 0,00000019 Da
g-factor
-0,91993333333333 ± 0,00053333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,718 ± 0,006 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,036 ± 0,003
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

50Ca

Масени број50
неутронски број30
атомска тежина
49,957499215 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,45 ± 0,05 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

51Ca

Масени број51
неутронски број31
атомска тежина
50,960995663 ± 0,00000056 Da
g-factor
-0,69973333333333 ± 0,00073333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10 ± 0,8 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,036 ± 0,012
датум открића1980
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

52Ca

Масени број52
неутронски број32
атомска тежина
51,963213646 ± 0,00000072 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,6 ± 0,3 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1985
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

53Ca

Масени број53
неутронски број33
атомска тежина
52,968451 ± 0,000047 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
461 ± 90 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1983
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

54Ca

Масени број54
неутронски број34
атомска тежина
53,972989 ± 0,000052 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
90 ± 6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

55Ca

Масени број55
неутронски број35
атомска тежина
54,979978 ± 0,000172 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22 ± 2 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

56Ca

Масени број56
неутронски број36
атомска тежина
55,985496 ± 0,000268 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11 ± 2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57Ca

Масени број57
неутронски број37
атомска тежина
56,992958 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58Ca

Масени број58
неутронски број38
атомска тежина
57,998357 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2009
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59Ca

Масени број59
неутронски број39
атомска тежина
59,006237 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Ca

Масени број60
неутронски број40
атомска тежина
60,011809 ± 0,000751 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Ca

Масени број61
неутронски број41
атомска тежина
61,020408 ± 0,000859 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Calcium 1

историја

откриоSir Humphrey Davy
место открићаEngland
датум открића1808
етимологијаLatin: calx, calcis (lime).
изговорKAL-si-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
41.500 mg/kg
присутност у природи (океан)
412 mg/L
присутност у природи (људско тело)
1,4 %
присутност у природи (метеороид)
1,1 %
присутност у природи (Сунце)
0,007 %
Заступљеност у Космосу
0,007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.527
2p3.9586
2s6.2236
3p11.3417
3s10.3985
4s15.602