Kalsiyum

Kalsiyum (Ca)

kimyasal element
Atom numarası20
Atom ağırlığı40.078
Kütle numarası40
Grup2
Periyot4
Bloks
proton20 p+
nötron20 n0
elektron20 e-
Animated Bohr modeli of Ca (Kalsiyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
180 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
171 pm
Metallic Radius
174 pm
ionic radius
100 pm
Crystal Radius
114 pm
Van der Waals radius
231 pm
yoğunluk
1,54 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Kalsiyum0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
0,02455 eV/particle
iyonlaşma enerjisi
6,1131552 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Ca (Kalsiyum)
Buharlaşma ısısı
153,6 kJ/mol
enthalpy of fusion
9,2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
177,8 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 8, 2
Bohr modeli: Ca (Kalsiyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Ca (Kalsiyum)
electron configuration[Ar] 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
Enhanced Bohr modeli of Ca (Kalsiyum)
Orbital Diagram of Ca (Kalsiyum)
Yükseltgenme seviyesi1, 2
Elektronegatiflik
1
Electrophilicity Index
0,7734001442996138 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
1.757,15 K
Ergime noktası
1.115,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearance
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
0,0000223 1/K
molar ısı kapasitesi
25,929 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,647 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
29 MS/m
Özdirenç
0,00000003399999999999 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,0000000138 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,0000000005531 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,00002139
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıYüzey merkezli kübik (FCC)
Kafes sabiti
5,58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
1,75 MPa
Bulk modülü
17 GPa
shear modulus
7,4 GPa
Young katsayısı
20 GPa
Poisson's ratio
0,31
Ses hızı
3.810 m/s
sınıflandırma
KategoriAlkali toprak metalleri, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number16
Mendeleev Number7
Pettifor Number16
Geochemical Classmajor
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
160,8 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
2.163 a₀
allotrope
Nötron tesir kesiti
0,43
Neutron Mass Absorption
0,00037
Kuantum sayısı1S0
Uzay grubu225 (Fm_3m)

Kalsiyum izotopları

Kararlı izotoplar3
Kararsız izotoplar26
Natural Isotopes6
Isotopic Composition4096.94%4096.94%442.09%442.09%420.65%420.65%430.14%430.14%460.00%460.00%480.19%480.19%

33Ca

Kütle numarası33
nötron numarası13
Bağıl atom kütlesi
33,033312 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)

34Ca

Kütle numarası34
nötron numarası14
Bağıl atom kütlesi
34,015985 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
2p (2-proton emission)

35Ca

Kütle numarası35
nötron numarası15
Bağıl atom kütlesi
35,005572 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
25,7 ± 0,2 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%
2p (2-proton emission)4.2%

36Ca

Kütle numarası36
nötron numarası16
Bağıl atom kütlesi
35,993074388 ± 0,000042941 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
100,9 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)51.2%

37Ca

Kütle numarası37
nötron numarası17
Bağıl atom kütlesi
36,985897849 ± 0,00000068 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
181 ± 0,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)76.8%

38Ca

Kütle numarası38
nötron numarası18
Bağıl atom kütlesi
37,976319223 ± 0,000000208 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
443,7 ± 0,25 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

39Ca

Kütle numarası39
nötron numarası19
Bağıl atom kütlesi
38,970710811 ± 0,00000064 Da
g-factor
0,68093333333333 ± 0,00010666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
860,3 ± 0,8 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,038 ± 0,003
keşif veya buluş tarihi1943
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

40Ca

Kütle numarası40
nötron numarası20
Bağıl atom kütlesi
39,96259085 ± 0,000000022 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
96,941 ± 0,156
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1922
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
+ (double β+ decay)

41Ca

Kütle numarası41
nötron numarası21
Bağıl atom kütlesi
40,962277905 ± 0,000000147 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
99,4 ± 1,5 ky
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,0665 ± 0,0018
keşif veya buluş tarihi1939
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

42Ca

Kütle numarası42
nötron numarası22
Bağıl atom kütlesi
41,95861778 ± 0,000000159 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,647 ± 0,023
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı+

43Ca

Kütle numarası43
nötron numarası23
Bağıl atom kütlesi
42,958766381 ± 0,000000244 Da
g-factor
-0,37638 ± 0,000017142857142857
doğadaki bolluk
0,135 ± 0,01
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,0408 ± 0,0008
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı-

44Ca

Kütle numarası44
nötron numarası24
Bağıl atom kütlesi
43,955481489 ± 0,000000348 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
2,086 ± 0,11
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1922
Dönüşümçarpanı+

45Ca

Kütle numarası45
nötron numarası25
Bağıl atom kütlesi
44,95618627 ± 0,000000392 Da
g-factor
-0,37897142857143 ± 0,00037142857142857
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
162,61 ± 0,09 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,038 ± 0,012
keşif veya buluş tarihi1940
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

46Ca

Kütle numarası46
nötron numarası26
Bağıl atom kütlesi
45,953687726 ± 0,000002398 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,004 ± 0,003
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1938
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
(double β decay)

47Ca

Kütle numarası47
nötron numarası27
Bağıl atom kütlesi
46,954541134 ± 0,000002384 Da
g-factor
-0,40182857142857 ± 0,00031428571428571
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,536 ± 0,003 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,084 ± 0,006
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

48Ca

Kütle numarası48
nötron numarası28
Bağıl atom kütlesi
47,952522654 ± 0,000000018 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,187 ± 0,021
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
56 ± 10 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1938
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
(double β decay)
β (β decay)

49Ca

Kütle numarası49
nötron numarası29
Bağıl atom kütlesi
48,955662625 ± 0,00000019 Da
g-factor
-0,91993333333333 ± 0,00053333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,718 ± 0,006 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,036 ± 0,003
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

50Ca

Kütle numarası50
nötron numarası30
Bağıl atom kütlesi
49,957499215 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
13,45 ± 0,05 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

51Ca

Kütle numarası51
nötron numarası31
Bağıl atom kütlesi
50,960995663 ± 0,00000056 Da
g-factor
-0,69973333333333 ± 0,00073333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10 ± 0,8 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,036 ± 0,012
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

52Ca

Kütle numarası52
nötron numarası32
Bağıl atom kütlesi
51,963213646 ± 0,00000072 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,6 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

53Ca

Kütle numarası53
nötron numarası33
Bağıl atom kütlesi
52,968451 ± 0,000047 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
461 ± 90 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1983
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

54Ca

Kütle numarası54
nötron numarası34
Bağıl atom kütlesi
53,972989 ± 0,000052 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
90 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

55Ca

Kütle numarası55
nötron numarası35
Bağıl atom kütlesi
54,979978 ± 0,000172 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
22 ± 2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

56Ca

Kütle numarası56
nötron numarası36
Bağıl atom kütlesi
55,985496 ± 0,000268 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57Ca

Kütle numarası57
nötron numarası37
Bağıl atom kütlesi
56,992958 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2009
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58Ca

Kütle numarası58
nötron numarası38
Bağıl atom kütlesi
57,998357 ± 0,000537 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2009
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59Ca

Kütle numarası59
nötron numarası39
Bağıl atom kütlesi
59,006237 ± 0,000644 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Ca

Kütle numarası60
nötron numarası40
Bağıl atom kütlesi
60,011809 ± 0,000751 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Ca

Kütle numarası61
nötron numarası41
Bağıl atom kütlesi
61,020408 ± 0,000859 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Calcium 1

tarih

kâşifi ya da mucidiSir Humphrey Davy
keşif yeriEngland
keşif veya buluş tarihi1808
köken bilimiLatin: calx, calcis (lime).
telaffuzuKAL-si-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
41.500 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
412 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
1,4 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
1,1 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,007 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.527
2p3.9586
2s6.2236
3p11.3417
3s10.3985
4s15.602