Кальцій

Кальцій (Ca)

хімічний елемент з атомним номером 20
Атомний номер20
Атомна маса40.078
масове число40
Група2
Період4
Блокs
протон20 p+
нейтрон20 n0
електрон20 e-
Animated Модель Бора of Ca (Кальцій)

Фізична Властивість

Атомний Радіус
180 pm
молярний об'єм
Ковалентний радіус
171 pm
Metallic Radius
174 pm
іонний радіус
100 pm
Crystal Radius
114 pm
Радіус Ван дер Ваальса
231 pm
густина
Atomic Radii Of The Elements: Кальцій020406080100120140160180200220240pmАтомний РадіусКовалентний РадіусMetallic RadiusРадіус Ван дер Ваальса

Хімічні Властивості

енергія
Протонна спорідненість
Спорідненість до електрона
0,02455 eV/particle
енергія іонізації
6,1131552 eV/particle
енергія іонізації of Ca (Кальцій)
питома теплота випаровування
153,6 kJ/mol
питома теплота плавлення
9,2 kJ/mol
теплота утворення хімічної сполуки
177,8 kJ/mol
електрон
електронна оболонка2, 8, 8, 2
Модель Бора: Ca (Кальцій)
валентний електрон2
Формула Льюїса: Ca (Кальцій)
електронна конфігурація[Ar] 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
Enhanced Модель Бора of Ca (Кальцій)
Orbital Diagram of Ca (Кальцій)
ступінь окиснення1, 2
Електронегативність
1
Electrophilicity Index
0,7734001442996138 eV/particle
fundamental state of matter
агрегатний станТверде тіло
gaseous state of matter
Температура кипіння
1 757,15 K
Температура плавлення
1 115,15 K
critical pressure
Критична температура
Потрійна точка
appearance
колір
Срібний
appearance
показник заломлення
властивість матеріалу
Теплопровідність
Теплове розширення
0,0000223 1/K
molar heat capacity
25,929 J/(mol K)
Питома теплоїмність
0,647 J/(g⋅K)
Показник адіабати
electrical properties
typeConductor
Електропровідність
29 MS/m
питомий опір
0,00000003399999999999 m Ω
Надпровідність
магнетизм
typeparamagnetic
Магнітна сприйнятливість (Mass)
0,0000000138 m³/Kg
Магнітна сприйнятливість (Molar)
0,0000000005531 m³/mol
Магнітна сприйнятливість (Volume)
0,00002139
магнітне впорядкування
Температура Кюрі
Температура Нееля
структура
Кристалічна СтруктураГранецентрована кубічна (FCC)
Період кристалічної ґратки
5,58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
механічні властивості матеріалів
твердість
1,75 MPa
модуль всебічного стиску
17 GPa
модуль зсуву
7,4 GPa
модуль Юнга
20 GPa
коефіцієнт Пуассона
0,31
швидкість звуку
3 810 m/s
класифікування
КатегоріяЛужноземельні метали, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number16
Mendeleev Number7
Pettifor Number16
Geochemical Classmajor
Геохімічна класифікація елементівlitophile

інший

Gas Basicity
Поляризовність
160,8 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
2 163 a₀
allotrope
Neutron cross section
0,43
Neutron Mass Absorption
0,00037
квантове число1S0
просторова група225 (Fm_3m)

Ізотопи кальцію

Стабільні ізотопи3
Нестабільні ізотопи26
Natural Isotopes6
Isotopic Composition4096.94%4096.94%442.09%442.09%420.65%420.65%430.14%430.14%460.00%460.00%480.19%480.19%

33Ca

масове число33
нейтронне число13
relative atomic mass
33,033312 ± 0,000429 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність+

тип розпадуінтенсивність
p (proton emission)

34Ca

масове число34
нейтронне число14
relative atomic mass
34,015985 ± 0,000322 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)
парність+

тип розпадуінтенсивність
2p (2-proton emission)

35Ca

масове число35
нейтронне число15
relative atomic mass
35,005572 ± 0,000215 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
25,7 ± 0,2 ms
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1985
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%
2p (2-proton emission)4.2%

36Ca

масове число36
нейтронне число16
relative atomic mass
35,993074388 ± 0,000042941 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
100,9 ± 1,3 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1977
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)51.2%

37Ca

масове число37
нейтронне число17
relative atomic mass
36,985897849 ± 0,00000068 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
181 ± 0,9 ms
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1964
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)76.8%

38Ca

масове число38
нейтронне число18
relative atomic mass
37,976319223 ± 0,000000208 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
443,7 ± 0,25 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1966
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

39Ca

масове число39
нейтронне число19
relative atomic mass
38,970710811 ± 0,00000064 Da
G-фактор
0,68093333333333 ± 0,00010666666666667
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
860,3 ± 0,8 ms
спін3/2
nuclear quadrupole moment
0,038 ± 0,003
дата відкриття (винаходу)1943
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

40Ca

масове число40
нейтронне число20
relative atomic mass
39,96259085 ± 0,000000022 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
96,941 ± 0,156
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1922
парність+

тип розпадуінтенсивність
+ (double β+ decay)

41Ca

масове число41
нейтронне число21
relative atomic mass
40,962277905 ± 0,000000147 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
99,4 ± 1,5 ky
спін7/2
nuclear quadrupole moment
-0,0665 ± 0,0018
дата відкриття (винаходу)1939
парність-

тип розпадуінтенсивність
ϵ (electron capture)100%

42Ca

масове число42
нейтронне число22
relative atomic mass
41,95861778 ± 0,000000159 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
0,647 ± 0,023
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1934
парність+

43Ca

масове число43
нейтронне число23
relative atomic mass
42,958766381 ± 0,000000244 Da
G-фактор
-0,37638 ± 0,000017142857142857
ізотопна поширеність
0,135 ± 0,01
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін7/2
nuclear quadrupole moment
-0,0408 ± 0,0008
дата відкриття (винаходу)1934
парність-

44Ca

масове число44
нейтронне число24
relative atomic mass
43,955481489 ± 0,000000348 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
2,086 ± 0,11
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1922
парність+

45Ca

масове число45
нейтронне число25
relative atomic mass
44,95618627 ± 0,000000392 Da
G-фактор
-0,37897142857143 ± 0,00037142857142857
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
162,61 ± 0,09 d
спін7/2
nuclear quadrupole moment
0,038 ± 0,012
дата відкриття (винаходу)1940
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

46Ca

масове число46
нейтронне число26
relative atomic mass
45,953687726 ± 0,000002398 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
0,004 ± 0,003
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1938
парність+

тип розпадуінтенсивність
(double β decay)

47Ca

масове число47
нейтронне число27
relative atomic mass
46,954541134 ± 0,000002384 Da
G-фактор
-0,40182857142857 ± 0,00031428571428571
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
4,536 ± 0,003 d
спін7/2
nuclear quadrupole moment
0,084 ± 0,006
дата відкриття (винаходу)1951
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

48Ca

масове число48
нейтронне число28
relative atomic mass
47,952522654 ± 0,000000018 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
0,187 ± 0,021
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
56 ± 10 Ey
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1938
парність+

тип розпадуінтенсивність
(double β decay)
β (β decay)

49Ca

масове число49
нейтронне число29
relative atomic mass
48,955662625 ± 0,00000019 Da
G-фактор
-0,91993333333333 ± 0,00053333333333333
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
8,718 ± 0,006 m
спін3/2
nuclear quadrupole moment
-0,036 ± 0,003
дата відкриття (винаходу)1950
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

50Ca

масове число50
нейтронне число30
relative atomic mass
49,957499215 ± 0,0000017 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
13,45 ± 0,05 s
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1964
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

51Ca

масове число51
нейтронне число31
relative atomic mass
50,960995663 ± 0,00000056 Da
G-фактор
-0,69973333333333 ± 0,00073333333333333
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
10 ± 0,8 s
спін3/2
nuclear quadrupole moment
0,036 ± 0,012
дата відкриття (винаходу)1980
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

52Ca

масове число52
нейтронне число32
relative atomic mass
51,963213646 ± 0,00000072 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
4,6 ± 0,3 s
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1985
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

53Ca

масове число53
нейтронне число33
relative atomic mass
52,968451 ± 0,000047 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
461 ± 90 ms
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1983
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

54Ca

масове число54
нейтронне число34
relative atomic mass
53,972989 ± 0,000052 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
90 ± 6 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1997
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

55Ca

масове число55
нейтронне число35
relative atomic mass
54,979978 ± 0,000172 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
22 ± 2 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1997
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

56Ca

масове число56
нейтронне число36
relative atomic mass
55,985496 ± 0,000268 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
11 ± 2 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1997
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57Ca

масове число57
нейтронне число37
relative atomic mass
56,992958 ± 0,000429 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2009
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58Ca

масове число58
нейтронне число38
relative atomic mass
57,998357 ± 0,000537 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)2009
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59Ca

масове число59
нейтронне число39
relative atomic mass
59,006237 ± 0,000644 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2018
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Ca

масове число60
нейтронне число40
relative atomic mass
60,011809 ± 0,000751 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)2018
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Ca

масове число61
нейтронне число41
relative atomic mass
61,020408 ± 0,000859 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Calcium 1

історія

першовідкривач або винахідникSir Humphrey Davy
місце відкриттяEngland
дата відкриття (винаходу)1808
етимологіяLatin: calx, calcis (lime).
вимоваKAL-si-em (англійська)

джерело

Достаток
Достаток в земній корі
41 500 mg/kg
ізотопна поширеність (океан)
412 mg/L
ізотопна поширеність (людський організм)
1,4 %
ізотопна поширеність (метеороїд)
1,1 %
ізотопна поширеність (Сонце)
0,007 %
Достаток в Всесвіті
0,007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.527
2p3.9586
2s6.2236
3p11.3417
3s10.3985
4s15.602