Chlor

Chlor (Cl)

chemický prvek s protonovým číslem 17
Atomové číslo17
Atomová hmotnost35.45
Nukleonové číslo35
Skupina17
Perioda3
Blokp
proton17 p+
neutron18 n0
elektron17 e-
Animated Bohrův model atomu of Cl (Chlor)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
100 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
99 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
181 pm
Crystal Radius
167 pm
Van der Waalsův poloměr
175 pm
hustota
0,002898 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Chlor0102030405060708090100110120130140150160170180pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
513,6 kJ/mol
Elektronová afinita
3,612725 eV/particle
Ionizační energie
12,96763 eV/particle
Ionizační energie of Cl (Chlor)
měrné skupenské teplo varu
20,41 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
6,41 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
121,302 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 7
Bohrův model atomu: Cl (Chlor)
Valenční elektron7
Lewis structure: Cl (Chlor)
elektronová konfigurace[Ne] 3s2 3p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Enhanced Bohrův model atomu of Cl (Chlor)
Orbital Diagram of Cl (Chlor)
Oxidační číslo-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
elektronegativita
3.16
Electrophilicity Index
3,673315922583194 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPlyn
plynné skupenství hmotyDiatomic
Teplota varu
239,11 K
Teplota tání
171,65 K
critical pressure
7,991 MPa
critical temperature
417,05 K
trojný bod
vzhled
barva
Žlutá
vzhledpale yellow-green gas
Index lomu
1,000773
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
0,009 W/(m K)
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
33,949 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,479 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta7/5
electrical properties
typeInsulator
konduktivita
0,00000001 MS/m
rezistivita
100 m Ω
supravodivost
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000072 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000511 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000000231
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaOrthorhombická prostorově centrovaná (ORC)
lattice constant
6,24 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
1,1 GPa
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
206 m/s
klasifikace
KategorieHalogeny, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number101
Mendeleev Number107
Pettifor Number99
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
490,1 kJ/mol
Polarizovatelnost
14,6 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
94,6 a₀
allotropeDichlorine
Účinný průřez
35,3
Neutron Mass Absorption
0,033
kvantové číslo2P3/2
space group64 (Cmca)

Izotopy chloru

Stabilní izotopy2
Nestabilní izotopy23
Natural Isotopes2
Isotopic Composition3575.80%3575.80%3724.20%3724.20%

28Cl

Nukleonové číslo28
neutronové číslo11
relativní atomová hmotnost
28,030349 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)100%

29Cl

Nukleonové číslo29
neutronové číslo12
relativní atomová hmotnost
29,015053 ± 0,000203 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,4 ± 1,9 zs
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1993
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)100%

30Cl

Nukleonové číslo30
neutronové číslo13
relativní atomová hmotnost
30,005018333 ± 0,000025631 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)100%

31Cl

Nukleonové číslo31
neutronové číslo14
relativní atomová hmotnost
30,992448097 ± 0,0000037 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
190 ± 1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.4%

32Cl

Nukleonové číslo32
neutronové číslo15
relativní atomová hmotnost
31,985684605 ± 0,000000603 Da
g-factor
1,115 ± 0,006
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
298 ± 1 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1953
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.054%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.026%

33Cl

Nukleonové číslo33
neutronové číslo16
relativní atomová hmotnost
32,977451988 ± 0,000000419 Da
g-factor
0,50313333333333 ± 0,0002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,5038 ± 0,0022 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1940
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

34Cl

Nukleonové číslo34
neutronové číslo17
relativní atomová hmotnost
33,97376249 ± 0,000000052 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,5267 ± 0,0004 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Cl

Nukleonové číslo35
neutronové číslo18
relativní atomová hmotnost
34,968852694 ± 0,000000038 Da
g-factor
0,5478 ± 0,000013333333333333
natural abundance
75,8 ± 0,2
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0817 ± 0,0008
datum objevu1919
Narušení P-symetrie+

36Cl

Nukleonové číslo36
neutronové číslo19
relativní atomová hmotnost
35,968306822 ± 0,000000038 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
301,3 ± 1,5 ky
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,178 ± 0,004
datum objevu1941
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.9%

37Cl

Nukleonové číslo37
neutronové číslo20
relativní atomová hmotnost
36,965902573 ± 0,000000055 Da
g-factor
0,456 ± 0,0000066666666666667
natural abundance
24,2 ± 0,2
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0644 ± 0,0006
datum objevu1919
Narušení P-symetrie+

38Cl

Nukleonové číslo38
neutronové číslo21
relativní atomová hmotnost
37,968010408 ± 0,000000105 Da
g-factor
1,025 ± 0,01
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
37,23 ± 0,014 m
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1940
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

39Cl

Nukleonové číslo39
neutronové číslo22
relativní atomová hmotnost
38,968008151 ± 0,000001859 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
56,2 ± 0,6 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

40Cl

Nukleonové číslo40
neutronové číslo23
relativní atomová hmotnost
39,970415466 ± 0,000034423 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,35 ± 0,03 m
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1956
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

41Cl

Nukleonové číslo41
neutronové číslo24
relativní atomová hmotnost
40,970684525 ± 0,000073777 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
38,4 ± 0,8 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

42Cl

Nukleonové číslo42
neutronové číslo25
relativní atomová hmotnost
41,973342 ± 0,000064 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,8 ± 0,3 s
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1971
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

43Cl

Nukleonové číslo43
neutronové číslo26
relativní atomová hmotnost
42,9740637 ± 0,000066407 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,13 ± 0,09 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1976
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

44Cl

Nukleonové číslo44
neutronové číslo27
relativní atomová hmotnost
43,978014918 ± 0,000091859 Da
g-factor
0,2749 ± 0,0002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
562 ± 106 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

45Cl

Nukleonové číslo45
neutronové číslo28
relativní atomová hmotnost
44,980394353 ± 0,000146177 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
413 ± 25 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%

46Cl

Nukleonové číslo46
neutronové číslo29
relativní atomová hmotnost
45,985254926 ± 0,0001044 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
232 ± 2 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

47Cl

Nukleonové číslo47
neutronové číslo30
relativní atomová hmotnost
46,989715 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
101 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%
2n (2-neutron emission)

48Cl

Nukleonové číslo48
neutronové číslo31
relativní atomová hmotnost
47,995405 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

49Cl

Nukleonové číslo49
neutronové číslo32
relativní atomová hmotnost
49,000794 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

50Cl

Nukleonové číslo50
neutronové číslo33
relativní atomová hmotnost
50,008266 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2009
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

51Cl

Nukleonové číslo51
neutronové číslo34
relativní atomová hmotnost
51,015341 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1990
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

52Cl

Nukleonové číslo52
neutronové číslo35
relativní atomová hmotnost
52,024004 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Chlorine liquid in an ampoule

dějiny

objevitel nebo vynálezceCarl Wilhelm Scheele
místo objevu/vynálezuSweden
datum objevu1774
etymologieGreek: chlôros (greenish yellow).
výslovnostKLOR-een (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
145 mg/kg
natural abundance (oceán)
19 400 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,12 %
natural abundance (meteoroid)
0,037 %
natural abundance (Slunce)
0,0008 %
Hojnost ve vesmíru
0,0001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4761
2p4.0068
2s5.5696
3p10.8839
3s9.9317