Χλωριο

Χλωριο (Cl)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Cl και ατομικό αριθμό 17
Ατομικός Αριθμός17
Ατομικό βάρος35.45
Μαζικός αριθμός35
Ομάδα17
Περίοδος3
Τομέαςp
πρωτόνιο17 p+
νετρόνιο18 n0
ηλεκτρόνιο17 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Cl (Χλωριο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
100 pm
molar volume
covalent radius
99 pm
Metallic Radius
ionic radius
181 pm
Crystal Radius
167 pm
Van der Waals radius
175 pm
πυκνότητα
0,002898 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Χλωριο0153045607590105120135150165180pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
513,6 kJ/mol
electron affinity
3,612725 eV/particle
ενέργεια ιονισμού
12,96763 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Cl (Χλωριο)
ενθαλπία εξάτμισης
20,41 kJ/mol
enthalpy of fusion
6,41 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
121,302 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 7
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Cl (Χλωριο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο7
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Cl (Χλωριο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Ne] 3s2 3p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Cl (Χλωριο)
Orbital Diagram of Cl (Χλωριο)
Αριθμός οξείδωσης-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ηλεκτραρνητικότητα
3.16
Electrophilicity Index
3,673315922583194 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΑέρια
gaseous state of matterDiatomic
Σημείο βρασμού
239,11 K
Σημείο τήξης
171,65 K
critical pressure
7,991 MPa
critical temperature
417,05 K
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Κίτρινο
Εμφάνισηpale yellow-green gas
δείκτης διάθλασης
1,000773
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
0,009 W/(m K)
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
33,949 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,479 J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
typeInsulator
ηλεκτρική αγωγιμότητα
0,00000001 MS/m
Αντιστασιμότητα
100 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typediamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
-0,0000000072 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
-0,000000000511 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
-0,0000000231
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαBase Centered Orthorhombic (ORC)
lattice constant
6,24 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
1,1 GPa
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
206 m/s
classification
ΚατηγορίαΑλογόνα, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number101
Mendeleev Number107
Pettifor Number99
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
490,1 kJ/mol
polarizability
14,6 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
94,6 a₀
allotropeDichlorine
Neutron cross section
35,3
Neutron Mass Absorption
0,033
Κβαντικός αριθμός2P3/2
space group64 (Cmca)

Isotopes of Chlorine

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes23
Natural Isotopes2
Isotopic Composition3575.80%3575.80%3724.20%3724.20%

28Cl

Μαζικός αριθμός28
αριθμός νετρονίων11
σχετική ατομική μάζα
28,030349 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)100%

29Cl

Μαζικός αριθμός29
αριθμός νετρονίων12
σχετική ατομική μάζα
29,015053 ± 0,000203 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,4 ± 1,9 zs
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1993
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)100%

30Cl

Μαζικός αριθμός30
αριθμός νετρονίων13
σχετική ατομική μάζα
30,005018333 ± 0,000025631 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)100%

31Cl

Μαζικός αριθμός31
αριθμός νετρονίων14
σχετική ατομική μάζα
30,992448097 ± 0,0000037 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
190 ± 1 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.4%

32Cl

Μαζικός αριθμός32
αριθμός νετρονίων15
σχετική ατομική μάζα
31,985684605 ± 0,000000603 Da
g-factor
1,115 ± 0,006
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
298 ± 1 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1953
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.054%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.026%

33Cl

Μαζικός αριθμός33
αριθμός νετρονίων16
σχετική ατομική μάζα
32,977451988 ± 0,000000419 Da
g-factor
0,50313333333333 ± 0,0002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,5038 ± 0,0022 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1940
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

34Cl

Μαζικός αριθμός34
αριθμός νετρονίων17
σχετική ατομική μάζα
33,97376249 ± 0,000000052 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,5267 ± 0,0004 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Cl

Μαζικός αριθμός35
αριθμός νετρονίων18
σχετική ατομική μάζα
34,968852694 ± 0,000000038 Da
g-factor
0,5478 ± 0,000013333333333333
natural abundance
75,8 ± 0,2
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0817 ± 0,0008
ημερομηνία ανακάλυψης1919
parity+

36Cl

Μαζικός αριθμός36
αριθμός νετρονίων19
σχετική ατομική μάζα
35,968306822 ± 0,000000038 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
301,3 ± 1,5 ky
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
-0,178 ± 0,004
ημερομηνία ανακάλυψης1941
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.9%

37Cl

Μαζικός αριθμός37
αριθμός νετρονίων20
σχετική ατομική μάζα
36,965902573 ± 0,000000055 Da
g-factor
0,456 ± 0,0000066666666666667
natural abundance
24,2 ± 0,2
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0644 ± 0,0006
ημερομηνία ανακάλυψης1919
parity+

38Cl

Μαζικός αριθμός38
αριθμός νετρονίων21
σχετική ατομική μάζα
37,968010408 ± 0,000000105 Da
g-factor
1,025 ± 0,01
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
37,23 ± 0,014 m
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1940
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

39Cl

Μαζικός αριθμός39
αριθμός νετρονίων22
σχετική ατομική μάζα
38,968008151 ± 0,000001859 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
56,2 ± 0,6 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

40Cl

Μαζικός αριθμός40
αριθμός νετρονίων23
σχετική ατομική μάζα
39,970415466 ± 0,000034423 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,35 ± 0,03 m
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1956
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

41Cl

Μαζικός αριθμός41
αριθμός νετρονίων24
σχετική ατομική μάζα
40,970684525 ± 0,000073777 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
38,4 ± 0,8 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

42Cl

Μαζικός αριθμός42
αριθμός νετρονίων25
σχετική ατομική μάζα
41,973342 ± 0,000064 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,8 ± 0,3 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

43Cl

Μαζικός αριθμός43
αριθμός νετρονίων26
σχετική ατομική μάζα
42,9740637 ± 0,000066407 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,13 ± 0,09 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1976
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

44Cl

Μαζικός αριθμός44
αριθμός νετρονίων27
σχετική ατομική μάζα
43,978014918 ± 0,000091859 Da
g-factor
0,2749 ± 0,0002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
562 ± 106 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

45Cl

Μαζικός αριθμός45
αριθμός νετρονίων28
σχετική ατομική μάζα
44,980394353 ± 0,000146177 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
413 ± 25 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%

46Cl

Μαζικός αριθμός46
αριθμός νετρονίων29
σχετική ατομική μάζα
45,985254926 ± 0,0001044 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
232 ± 2 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

47Cl

Μαζικός αριθμός47
αριθμός νετρονίων30
σχετική ατομική μάζα
46,989715 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
101 ± 5 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%
2n (2-neutron emission)

48Cl

Μαζικός αριθμός48
αριθμός νετρονίων31
σχετική ατομική μάζα
47,995405 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

49Cl

Μαζικός αριθμός49
αριθμός νετρονίων32
σχετική ατομική μάζα
49,000794 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

50Cl

Μαζικός αριθμός50
αριθμός νετρονίων33
σχετική ατομική μάζα
50,008266 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2009
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

51Cl

Μαζικός αριθμός51
αριθμός νετρονίων34
σχετική ατομική μάζα
51,015341 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1990
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

52Cl

Μαζικός αριθμός52
αριθμός νετρονίων35
σχετική ατομική μάζα
52,024004 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Chlorine liquid in an ampoule

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόCarl Wilhelm Scheele
μέρος ανακάλυψηςSweden
ημερομηνία ανακάλυψης1774
ΕτυμολογίαGreek: chlôros (greenish yellow).
pronunciationKLOR-een (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
145 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
19.400 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0,12 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,037 %
natural abundance (Ήλιος)
0,0008 %
Abundance in Universe
0,0001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4761
2p4.0068
2s5.5696
3p10.8839
3s9.9317