Chlór

Chlór (Cl)

chemický prvok s protónovým číslom 17
Protónové číslo17
Atómová hmotnosť35.45
Nukleónové číslo35
Skupina17
Perióda3
Orbitálp
protón17 p+
Neutrón18 n0
elektrón17 e-
Animated Bohrov model atómu of Cl (Chlór)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
100 pm
Mólový objem
Covalent Radius
99 pm
Metallic Radius
iónový polomer
181 pm
Crystal Radius
167 pm
Van der Waalsov polomer
175 pm
density
0,002898 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Chlór0102030405060708090100110120130140150160170180pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
513,6 kJ/mol
electron affinity
3,612725 eV/particle
ionization energy
12,96763 eV/particle
ionization energy of Cl (Chlór)
Merné skupenské teplo varu
20,41 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
6,41 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
121,302 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 7
Bohrov model atómu: Cl (Chlór)
Valenčný elektrón7
Lewis structure: Cl (Chlór)
electron configuration[Ne] 3s2 3p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Enhanced Bohrov model atómu of Cl (Chlór)
Orbital Diagram of Cl (Chlór)
Oxidačné číslo-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Elektronegativita
3.16
Electrophilicity Index
3,673315922583194 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterPlyny
gaseous state of matterDiatomic
Teplota varu
239,11 K
Teplota topenia
171,65 K
critical pressure
7,991 MPa
critical temperature
417,05 K
Trojný bod
podoba
farba
Žltá
podobapale yellow-green gas
Index lomu
1,000773
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
0,009 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
33,949 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,479 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)7/5
electrical properties
typeInsulator
Merná vodivosť
0,00000001 MS/m
Merný elektrický odpor
100 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000072 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000511 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000000231
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaDolno-centrovaný ortorhombický (ORC)
lattice constant
6,24 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
1,1 GPa
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
206 m/s
classification
KategóriaHalogény, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number101
Mendeleev Number107
Pettifor Number99
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
490,1 kJ/mol
polarizability
14,6 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
94,6 a₀
allotropeDichlorine
Neutron cross section
35,3
Neutron Mass Absorption
0,033
Kvantové číslo2P3/2
Priestorová grupa64 (Cmca)

Isotopes of Chlorine

Stabilné izotopy2
Nestabilné izotopy23
Natural Isotopes2
Isotopic Composition3575.80%3575.80%3724.20%3724.20%

28Cl

Nukleónové číslo28
neutrónové číslo11
Relatívna atómová hmotnosť
28,030349 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

29Cl

Nukleónové číslo29
neutrónové číslo12
Relatívna atómová hmotnosť
29,015053 ± 0,000203 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,4 ± 1,9 zs
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1993
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

30Cl

Nukleónové číslo30
neutrónové číslo13
Relatívna atómová hmotnosť
30,005018333 ± 0,000025631 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

31Cl

Nukleónové číslo31
neutrónové číslo14
Relatívna atómová hmotnosť
30,992448097 ± 0,0000037 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
190 ± 1 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.4%

32Cl

Nukleónové číslo32
neutrónové číslo15
Relatívna atómová hmotnosť
31,985684605 ± 0,000000603 Da
g-factor
1,115 ± 0,006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
298 ± 1 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1953
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.054%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.026%

33Cl

Nukleónové číslo33
neutrónové číslo16
Relatívna atómová hmotnosť
32,977451988 ± 0,000000419 Da
g-factor
0,50313333333333 ± 0,0002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,5038 ± 0,0022 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1940
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

34Cl

Nukleónové číslo34
neutrónové číslo17
Relatívna atómová hmotnosť
33,97376249 ± 0,000000052 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,5267 ± 0,0004 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Cl

Nukleónové číslo35
neutrónové číslo18
Relatívna atómová hmotnosť
34,968852694 ± 0,000000038 Da
g-factor
0,5478 ± 0,000013333333333333
natural abundance
75,8 ± 0,2
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0817 ± 0,0008
dátum objavu1919
parity+

36Cl

Nukleónové číslo36
neutrónové číslo19
Relatívna atómová hmotnosť
35,968306822 ± 0,000000038 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
301,3 ± 1,5 ky
Spin2
nuclear quadrupole moment
-0,178 ± 0,004
dátum objavu1941
parity+

decay modeintensity
β (β decay)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.9%

37Cl

Nukleónové číslo37
neutrónové číslo20
Relatívna atómová hmotnosť
36,965902573 ± 0,000000055 Da
g-factor
0,456 ± 0,0000066666666666667
natural abundance
24,2 ± 0,2
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0644 ± 0,0006
dátum objavu1919
parity+

38Cl

Nukleónové číslo38
neutrónové číslo21
Relatívna atómová hmotnosť
37,968010408 ± 0,000000105 Da
g-factor
1,025 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
37,23 ± 0,014 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

39Cl

Nukleónové číslo39
neutrónové číslo22
Relatívna atómová hmotnosť
38,968008151 ± 0,000001859 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
56,2 ± 0,6 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

40Cl

Nukleónové číslo40
neutrónové číslo23
Relatívna atómová hmotnosť
39,970415466 ± 0,000034423 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,35 ± 0,03 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

41Cl

Nukleónové číslo41
neutrónové číslo24
Relatívna atómová hmotnosť
40,970684525 ± 0,000073777 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
38,4 ± 0,8 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

42Cl

Nukleónové číslo42
neutrónové číslo25
Relatívna atómová hmotnosť
41,973342 ± 0,000064 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,8 ± 0,3 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1971
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

43Cl

Nukleónové číslo43
neutrónové číslo26
Relatívna atómová hmotnosť
42,9740637 ± 0,000066407 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,13 ± 0,09 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1976
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

44Cl

Nukleónové číslo44
neutrónové číslo27
Relatívna atómová hmotnosť
43,978014918 ± 0,000091859 Da
g-factor
0,2749 ± 0,0002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
562 ± 106 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

45Cl

Nukleónové číslo45
neutrónové číslo28
Relatívna atómová hmotnosť
44,980394353 ± 0,000146177 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
413 ± 25 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%

46Cl

Nukleónové číslo46
neutrónové číslo29
Relatívna atómová hmotnosť
45,985254926 ± 0,0001044 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
232 ± 2 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

47Cl

Nukleónové číslo47
neutrónové číslo30
Relatívna atómová hmotnosť
46,989715 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
101 ± 5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%
2n (2-neutron emission)

48Cl

Nukleónové číslo48
neutrónové číslo31
Relatívna atómová hmotnosť
47,995405 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1989
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

49Cl

Nukleónové číslo49
neutrónové číslo32
Relatívna atómová hmotnosť
49,000794 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

50Cl

Nukleónové číslo50
neutrónové číslo33
Relatívna atómová hmotnosť
50,008266 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

51Cl

Nukleónové číslo51
neutrónové číslo34
Relatívna atómová hmotnosť
51,015341 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

52Cl

Nukleónové číslo52
neutrónové číslo35
Relatívna atómová hmotnosť
52,024004 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Chlorine liquid in an ampoule

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaCarl Wilhelm Scheele
miesto nálezuSweden
dátum objavu1774
etymológiaGreek: chlôros (greenish yellow).
pronunciationKLOR-een (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
145 mg/kg
natural abundance (Oceán)
19 400 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,12 %
natural abundance (Meteoroid)
0,037 %
natural abundance (Slnko)
0,0008 %
Množstvo vo vesmíre
0,0001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4761
2p4.0068
2s5.5696
3p10.8839
3s9.9317