Хлор

Хлор (Cl)

chemical element with symbol Cl and atomic number 17
Атомски број17
Атомска маса35.45
Масени број35
Група17
Периода3
Блокp
протон17 p+
неутрон18 n0
електрон17 e-
Animated Боров модел атома of Cl (Хлор)

Физичко Својство

Атомски Радијус
100 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
99 pm
Metallic Radius
ionic radius
181 pm
Crystal Radius
167 pm
Ван дер Валсов радијус
175 pm
густина
0,002898 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Хлор0102030405060708090100110120130140150160170180pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
513,6 kJ/mol
Афинитет према електрону
3,612725 eV/particle
енергија јонизације
12,96763 eV/particle
енергија јонизације of Cl (Хлор)
Топлота испаравања
20,41 kJ/mol
топлота топљења
6,41 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
121,302 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 7
Боров модел атома: Cl (Хлор)
Валентни електрони7
Lewis structure: Cl (Хлор)
електронска конфигурација[Ne] 3s2 3p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Enhanced Боров модел атома of Cl (Хлор)
Orbital Diagram of Cl (Хлор)
оксидациони број-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
електронегативност
3.16
Electrophilicity Index
3,673315922583194 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеГас
gaseous state of matterDiatomic
Температура кључања
239,11 K
Температура топљења
171,65 K
critical pressure
7,991 MPa
critical temperature
417,05 K
тројна тачка
appearance
боја
Жута
appearancepale yellow-green gas
индекс преламања
1,000773
својство материјала
Топлотна проводљивост
0,009 W/(m K)
Termička dilatacija
molar heat capacity
33,949 J/(mol K)
Специфична топлота
0,479 J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
typeInsulator
електрична проводљивост
0,00000001 MS/m
Električna otpornost i provodnost
100 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000072 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,000000000511 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,0000000231
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураБазноцентрична Орторомбна (ORC)
lattice constant
6,24 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
1,1 GPa
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
206 m/s
класификација
КатегоријаХалогени, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number101
Mendeleev Number107
Pettifor Number99
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
490,1 kJ/mol
polarizability
14,6 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
94,6 a₀
allotropeDichlorine
neutronski udarni presjek
35,3
Neutron Mass Absorption
0,033
квантни број2P3/2
кристалографска група64 (Cmca)

Isotopes of Chlorine

Стабилни изотопи2
Нестабилни изотопи23
Natural Isotopes2
Isotopic Composition3575.80%3575.80%3724.20%3724.20%

28Cl

Масени број28
неутронски број11
атомска тежина
28,030349 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%

29Cl

Масени број29
неутронски број12
атомска тежина
29,015053 ± 0,000203 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,4 ± 1,9 zs
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1993
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%

30Cl

Масени број30
неутронски број13
атомска тежина
30,005018333 ± 0,000025631 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%

31Cl

Масени број31
неутронски број14
атомска тежина
30,992448097 ± 0,0000037 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
190 ± 1 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.4%

32Cl

Масени број32
неутронски број15
атомска тежина
31,985684605 ± 0,000000603 Da
g-factor
1,115 ± 0,006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
298 ± 1 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1953
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.054%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.026%

33Cl

Масени број33
неутронски број16
атомска тежина
32,977451988 ± 0,000000419 Da
g-factor
0,50313333333333 ± 0,0002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,5038 ± 0,0022 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1940
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

34Cl

Масени број34
неутронски број17
атомска тежина
33,97376249 ± 0,000000052 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,5267 ± 0,0004 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Cl

Масени број35
неутронски број18
атомска тежина
34,968852694 ± 0,000000038 Da
g-factor
0,5478 ± 0,000013333333333333
присутност у природи
75,8 ± 0,2
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0817 ± 0,0008
датум открића1919
parity+

36Cl

Масени број36
неутронски број19
атомска тежина
35,968306822 ± 0,000000038 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
301,3 ± 1,5 ky
Спин2
nuclear quadrupole moment
-0,178 ± 0,004
датум открића1941
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.9%

37Cl

Масени број37
неутронски број20
атомска тежина
36,965902573 ± 0,000000055 Da
g-factor
0,456 ± 0,0000066666666666667
присутност у природи
24,2 ± 0,2
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0644 ± 0,0006
датум открића1919
parity+

38Cl

Масени број38
неутронски број21
атомска тежина
37,968010408 ± 0,000000105 Da
g-factor
1,025 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
37,23 ± 0,014 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1940
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

39Cl

Масени број39
неутронски број22
атомска тежина
38,968008151 ± 0,000001859 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
56,2 ± 0,6 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

40Cl

Масени број40
неутронски број23
атомска тежина
39,970415466 ± 0,000034423 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,35 ± 0,03 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1956
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

41Cl

Масени број41
неутронски број24
атомска тежина
40,970684525 ± 0,000073777 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
38,4 ± 0,8 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

42Cl

Масени број42
неутронски број25
атомска тежина
41,973342 ± 0,000064 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,8 ± 0,3 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1971
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

43Cl

Масени број43
неутронски број26
атомска тежина
42,9740637 ± 0,000066407 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,13 ± 0,09 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1976
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

44Cl

Масени број44
неутронски број27
атомска тежина
43,978014918 ± 0,000091859 Da
g-factor
0,2749 ± 0,0002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
562 ± 106 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

45Cl

Масени број45
неутронски број28
атомска тежина
44,980394353 ± 0,000146177 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
413 ± 25 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%

46Cl

Масени број46
неутронски број29
атомска тежина
45,985254926 ± 0,0001044 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
232 ± 2 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

47Cl

Масени број47
неутронски број30
атомска тежина
46,989715 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
101 ± 5 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%
2n (2-neutron emission)

48Cl

Масени број48
неутронски број31
атомска тежина
47,995405 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

49Cl

Масени број49
неутронски број32
атомска тежина
49,000794 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

50Cl

Масени број50
неутронски број33
атомска тежина
50,008266 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

51Cl

Масени број51
неутронски број34
атомска тежина
51,015341 ± 0,000751 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1990
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

52Cl

Масени број52
неутронски број35
атомска тежина
52,024004 ± 0,000751 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Chlorine liquid in an ampoule

историја

откриоCarl Wilhelm Scheele
место открићаSweden
датум открића1774
етимологијаGreek: chlôros (greenish yellow).
изговорKLOR-een (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
145 mg/kg
присутност у природи (океан)
19.400 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,12 %
присутност у природи (метеороид)
0,037 %
присутност у природи (Сунце)
0,0008 %
Заступљеност у Космосу
0,0001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4761
2p4.0068
2s5.5696
3p10.8839
3s9.9317