คลอรีน

คลอรีน (Cl)

chemical element with symbol Cl and atomic number 17
เลขอะตอม17
มวลอะตอม35.45
เลขมวล35
หมู่17
คาบ3
บล็อกp
โปรตอน17 p+
นิวตรอน18 n0
อิเล็กตรอน17 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Cl (คลอรีน)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
100 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
99 pm
Metallic Radius
ionic radius
181 pm
Crystal Radius
167 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
175 pm
ความหนาแน่น
0.002898 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: คลอรีน0102030405060708090100110120130140150160170180pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
513.6 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
3.612725 eV/particle
ionization energy
12.96763 eV/particle
ionization energy of Cl (คลอรีน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
20.41 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
6.41 kJ/mol
standard enthalpy of formation
121.302 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 7
แบบจำลองของบอร์: Cl (คลอรีน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน7
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Cl (คลอรีน)
electron configuration[Ne] 3s2 3p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Cl (คลอรีน)
Orbital Diagram of Cl (คลอรีน)
สถานะออกซิเดชัน-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
3.16
Electrophilicity Index
3.673315922583194 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterก๊าซ
gaseous state of matterDiatomic
จุดเดือด
239.11 K
จุดหลอมเหลว
171.65 K
critical pressure
7.991 MPa
critical temperature
417.05 K
triple point
appearance
สี
สีเหลือง
appearancepale yellow-green gas
ดรรชนีหักเห
1.000773
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.009 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
33.949 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.479 J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
typeInsulator
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000001 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
100 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000072 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000511 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000000231
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกBase Centered Orthorhombic (ORC)
lattice constant
6.24 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
1.1 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
206 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแฮโลเจน, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number101
Mendeleev Number107
Pettifor Number99
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
490.1 kJ/mol
polarizability
14.6 ± 0.1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
94.6 a₀
allotropeDichlorine
Neutron cross section
35.3
Neutron Mass Absorption
0.033
quantum number2P3/2
space group64 (Cmca)

Isotopes of Chlorine

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร23
Natural Isotopes2
Isotopic Composition3575.80%3575.80%3724.20%3724.20%

28Cl

เลขมวล28
เลขนิวตรอน11
น้ำหนักอะตอม
28.030349 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

29Cl

เลขมวล29
เลขนิวตรอน12
น้ำหนักอะตอม
29.015053 ± 0.000203 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.4 ± 1.9 zs
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

30Cl

เลขมวล30
เลขนิวตรอน13
น้ำหนักอะตอม
30.005018333 ± 0.000025631 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

31Cl

เลขมวล31
เลขนิวตรอน14
น้ำหนักอะตอม
30.992448097 ± 0.0000037 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
190 ± 1 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.4%

32Cl

เลขมวล32
เลขนิวตรอน15
น้ำหนักอะตอม
31.985684605 ± 0.000000603 Da
g-factor
1.115 ± 0.006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
298 ± 1 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.054%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.026%

33Cl

เลขมวล33
เลขนิวตรอน16
น้ำหนักอะตอม
32.977451988 ± 0.000000419 Da
g-factor
0.50313333333333 ± 0.0002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.5038 ± 0.0022 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

34Cl

เลขมวล34
เลขนิวตรอน17
น้ำหนักอะตอม
33.97376249 ± 0.000000052 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.5267 ± 0.0004 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Cl

เลขมวล35
เลขนิวตรอน18
น้ำหนักอะตอม
34.968852694 ± 0.000000038 Da
g-factor
0.5478 ± 0.000013333333333333
natural abundance
75.8 ± 0.2
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.0817 ± 0.0008
ถูกค้นพบเมื่อ1919
parity+

36Cl

เลขมวล36
เลขนิวตรอน19
น้ำหนักอะตอม
35.968306822 ± 0.000000038 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
301.3 ± 1.5 ky
สปิน2
nuclear quadrupole moment
-0.178 ± 0.004
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity+

decay modeintensity
β (β decay)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.9%

37Cl

เลขมวล37
เลขนิวตรอน20
น้ำหนักอะตอม
36.965902573 ± 0.000000055 Da
g-factor
0.456 ± 0.0000066666666666667
natural abundance
24.2 ± 0.2
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.0644 ± 0.0006
ถูกค้นพบเมื่อ1919
parity+

38Cl

เลขมวล38
เลขนิวตรอน21
น้ำหนักอะตอม
37.968010408 ± 0.000000105 Da
g-factor
1.025 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
37.23 ± 0.014 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

39Cl

เลขมวล39
เลขนิวตรอน22
น้ำหนักอะตอม
38.968008151 ± 0.000001859 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
56.2 ± 0.6 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

40Cl

เลขมวล40
เลขนิวตรอน23
น้ำหนักอะตอม
39.970415466 ± 0.000034423 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.35 ± 0.03 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

41Cl

เลขมวล41
เลขนิวตรอน24
น้ำหนักอะตอม
40.970684525 ± 0.000073777 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
38.4 ± 0.8 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

42Cl

เลขมวล42
เลขนิวตรอน25
น้ำหนักอะตอม
41.973342 ± 0.000064 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.8 ± 0.3 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

43Cl

เลขมวล43
เลขนิวตรอน26
น้ำหนักอะตอม
42.9740637 ± 0.000066407 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.13 ± 0.09 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

44Cl

เลขมวล44
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
43.978014918 ± 0.000091859 Da
g-factor
0.2749 ± 0.0002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
562 ± 106 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

45Cl

เลขมวล45
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
44.980394353 ± 0.000146177 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
413 ± 25 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%

46Cl

เลขมวล46
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
45.985254926 ± 0.0001044 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
232 ± 2 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

47Cl

เลขมวล47
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
46.989715 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
101 ± 5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%
2n (2-neutron emission)

48Cl

เลขมวล48
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
47.995405 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

49Cl

เลขมวล49
เลขนิวตรอน32
น้ำหนักอะตอม
49.000794 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

50Cl

เลขมวล50
เลขนิวตรอน33
น้ำหนักอะตอม
50.008266 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

51Cl

เลขมวล51
เลขนิวตรอน34
น้ำหนักอะตอม
51.015341 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

52Cl

เลขมวล52
เลขนิวตรอน35
น้ำหนักอะตอม
52.024004 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Chlorine liquid in an ampoule

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Carl Wilhelm Scheele
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1774
ศัพทมูลวิทยาGreek: chlôros (greenish yellow).
pronunciationKLOR-een (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
145 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
19,400 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.12 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.037 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0008 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4761
2p4.0068
2s5.5696
3p10.8839
3s9.9317

alias

 • Cl

การแปล

 • อังกฤษchlorine
 • อิตาลีcloro
 • ดัตช์chloor
 • นอร์เวย์บุคมอลklor
 • ฝรั่งเศสchlore
 • เยอรมันChlor
 • สเปนcloro
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • แอฟริกานส์chloor
 • อัมฮาราክሎሪን
 • อารากอนCloro
 • อาหรับكلور
 • อัสตูเรียสCloru
 • อาเซอร์ไบจานXlor
 • บัชคีร์Хлор
 • เบลารุสхлор
 • บัลแกเรียхлор
 • บังกลาক্লোরিন
 • เบรตันKlor
 • บอสเนียhlor
 • คาตาลันclor
 • เคิร์ดตอนกลางکلۆر
 • คอร์ซิกาCloru
 • เช็กchlor
 • ชูวัชХлор
 • เวลส์Clorin
 • เดนมาร์กklor
 • ธิเวหิކްލޮރިން
 • กรีกχλώριο
 • เอสเปรันโตkloro
 • เอสโตเนียkloor
 • บาสก์kloro
 • เปอร์เซียکلر
 • ฟินแลนด์kloori
 • ฟริเซียนเหนือKloor
 • ฟรูลีClôr
 • ไอริชclóirín
 • กาลิเซียCloro
 • คุชราตનીરજી
 • มานซ์cloreen
 • จีนแคะLiu̍k
 • ฮาวายKolorine
 • ฮิบรูכלור
 • ฮินดีक्लोरीन
 • ฮินดีฟิจิChlorine
 • โครเอเชียklor
 • เฮติครีโอลKlò
 • ฮังการีklór
 • อาร์เมเนียքլոր
 • อินเตอร์ลิงกัวchloro
 • อินโดนีเซียklorin
 • อีโดkloro
 • ไอซ์แลนด์klór
 • ญี่ปุ่น塩素
 • โลชบันkliru
 • ชวาKlor
 • จอร์เจียქლორი
 • คาซัคХлор
 • กันนาดาಕ್ಲೋರಿನ್
 • เกาหลี염소
 • โกมิХлор
 • ละตินchlorum
 • ลักเซมเบิร์กChlor
 • ลิกูเรียCloro
 • ลิงกาลาKoloki
 • ลิทัวเนียchloras
 • ลัตเวียhlors
 • เมารีhau māota
 • มาซิโดเนียХлор
 • มาลายาลัมക്ലോറിൻ
 • มราฐีक्लोरिन
 • มารีตะวันตกХлор
 • มาเลย์Klorin
 • พม่าကလိုရင်း
 • เยอรมันต่ำChlor
 • เนปาลक्लोरिन
 • นอร์เวย์นีนอสก์klor
 • โนเวียลklore
 • อ็อกซิตันclòr
 • ปัญจาบਕਲੋਰੀਨ
 • โปแลนด์chlor
 • ลาฮ์นดาکلورین
 • โปรตุเกสcloro
 • เคชวาKluru
 • โรมาเนียclor
 • รัสเซียхлор
 • เซอร์โบ-โครเอเชียHlor
 • สิงหลක්ලෝරීන්
 • สโลวักchlór
 • สโลวีเนียklor
 • แอลเบเนียKlori
 • เซอร์เบียхлор
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Chlor
 • สวีเดนklor
 • สวาฮีลีchlorini
 • ทมิฬகுளோரின்
 • เตลูกูక్లోరిన్
 • ทาจิกХлор
 • ตากาล็อกKloro
 • ตุรกีklor
 • ตาตาร์хлор
 • อุยกูร์خلور گازى
 • ยูเครนхлор
 • อุซเบกXlor
 • เวปส์Hlor
 • เวียดนามchlor
 • วาเรย์Cloro
 • คัลมืยค์Хлор
 • ยิดดิชכלאר
 • โยรูบาKlorínì
 • จีน
 • เซบูKlorin
 • โอดิยาକ୍ଲୋରିନ
 • พีดมอนต์Clòr
 • จีนอู๋氯气
 • สกอตส์chlorine
 • จีน (จีน)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • เนวาร์क्लोरिन
 • ซิซิลีcloru
 • กวางตุ้ง
 • จีนมินหนานIâm-sò͘
 • เอียร์ซยาХлор
 • โซมาลีKoloriin
 • ซาโมจิเตียนChluors
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)хлёр
 • อาโรมาเนียCloru
 • ฟริเซียนตะวันตกgloar
 • ลิมเบิร์กChloear
 • คีร์กีซХлор
 • cdoLṳ̆k
 • แฟโรKlor
 • เกลิกสกอตClòrain
 • สันสกฤตक्लोरिन
 • ลอมบาร์ดCloro
 • มอลตาkloru
 • โปรตุเกส (บราซิล)cloro
 • จีนกั้น
 • บาลีक्लोरिन
 • azbکولور
 • มองโกเลียхлор
 • โภชปุรีक्लोरीन
 • ทิเบตཚྭ་རླུང་།
 • ซุนดาKlor
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาcloro
 • ตาตาร์ (ซีริลลิก)хлор
 • kbpKlɔrɩ
 • เคิร์ดKlorîn
 • oloHlor
 • ตูลูಕ್ಲೋರಿನ್
 • hywՔղոր
 • จีน (ไต้หวัน)
 • เอกซ์เตรมาดูราCloru
 • รูซินХлор
 • อูรดูکلورین
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ซาร์เดญาCloro
 • อาหรับโมร็อกโกكلور
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์كلور
 • พัชโตکلورين
 • คอร์นิชklorin
 • วอลลูนClôre
 • บิกอลKlorina
 • มณีปุระꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟ
 • บาหลีKlorin
 • ยูกันดาkololiini
 • สินธิڪلورين
 • blkကလိုရဉ်း
 • จ้วงLuz
 • ซูลูIChwenzi
 • ไซลีเซียchlor
 • ซอร์เบียตอนล่างchlor