คลอรีน

คลอรีน (Cl)

chemical element with symbol Cl and atomic number 17
เลขอะตอม17
มวลอะตอม35.45
เลขมวล35
หมู่17
คาบ3
บล็อกp
โปรตอน17 p+
นิวตรอน18 n0
Electrons17 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Cl (คลอรีน)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
100 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
99 pm
Metallic Radius
ionic radius
181 pm
Crystal Radius
167 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
175 pm
ความหนาแน่น
0.002898 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
513.6 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
3.612725 eV/particle
ionization energy
12.96763 eV/particle
ionization energy of Cl (คลอรีน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
20.41 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
6.41 kJ/mol
standard enthalpy of formation
121.302 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 7
แบบจำลองของบอร์: Cl (คลอรีน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน7
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Cl (คลอรีน)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ne] 3s2 3p5
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Cl (คลอรีน)
Orbital Diagram of Cl (คลอรีน)
สถานะออกซิเดชัน-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
3.16
Electrophilicity
3.673315922583194 eV/particle
Phases
phase of matterก๊าซ
Gas PhaseDiatomic
จุดเดือด
239.11 K
จุดหลอมเหลว
171.65 K
critical pressure
7.991 MPa
critical temperature
417.05 K
triple point
Visual
สี
สีเหลือง
appearancepale yellow-green gas
ดรรชนีหักเห
1.000773
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.009 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
33.949 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.479 J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
typeInsulator
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000001 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
100 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000072 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000511 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000000231
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกBase Centered Orthorhombic (ORC)
lattice constant
6.24 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
1.1 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
206 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแฮโลเจน, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number101
Mendeleev Number107
Pettifor Number99
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
490.1 kJ/mol
Dipole Polarizability
14.6 ± 0.1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
94.6 a₀
AllotropesDichlorine
Neutron cross section
35.3
Neutron Mass Absorption
0.033
quantum number2P3/2
space group64 (Cmca)

Isotopes of Chlorine

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร23
Radioactive Isotopes21

28Cl

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
28.030349 ± 0.000537 Da
เลขมวล28
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

28Cl Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

29Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
29.015053 ± 0.000203 Da
เลขมวล29
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.4 ± 1.9 zs
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity+

29Cl Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

30Cl

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
30.005018333 ± 0.000025631 Da
เลขมวล30
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

30Cl Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

31Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
30.992448097 ± 0.0000037 Da
เลขมวล31
g-factor
ครึ่งชีวิต
190 ± 1 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

31Cl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.4%

32Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
31.985684605 ± 0.000000603 Da
เลขมวล32
g-factor
1.115 ± 0.006
ครึ่งชีวิต
298 ± 1 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

32Cl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.054%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.026%

33Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
32.977451988 ± 0.000000419 Da
เลขมวล33
g-factor
0.50313333333333 ± 0.0002
ครึ่งชีวิต
2.5038 ± 0.0022 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

33Cl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

34Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
33.97376249 ± 0.000000052 Da
เลขมวล34
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.5267 ± 0.0004 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

34Cl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Cl

natural abundance
75.8 ± 0.2
น้ำหนักอะตอม
34.968852694 ± 0.000000038 Da
เลขมวล35
g-factor
0.5478 ± 0.000013333333333333
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.0817 ± 0.0008
ถูกค้นพบเมื่อ1919
parity+

36Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
35.968306822 ± 0.000000038 Da
เลขมวล36
g-factor
ครึ่งชีวิต
301.3 ± 1.5 ky
สปิน2
nuclear quadrupole moment
-0.178 ± 0.004
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity+

36Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.9%

37Cl

natural abundance
24.2 ± 0.2
น้ำหนักอะตอม
36.965902573 ± 0.000000055 Da
เลขมวล37
g-factor
0.456 ± 0.0000066666666666667
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.0644 ± 0.0006
ถูกค้นพบเมื่อ1919
parity+

38Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
37.968010408 ± 0.000000105 Da
เลขมวล38
g-factor
1.025 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
37.23 ± 0.014 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

38Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

39Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
38.968008151 ± 0.000001859 Da
เลขมวล39
g-factor
ครึ่งชีวิต
56.2 ± 0.6 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

39Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

40Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
39.970415466 ± 0.000034423 Da
เลขมวล40
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.35 ± 0.03 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity-

40Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

41Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
40.970684525 ± 0.000073777 Da
เลขมวล41
g-factor
ครึ่งชีวิต
38.4 ± 0.8 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

41Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

42Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
41.973342 ± 0.000064 Da
เลขมวล42
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.8 ± 0.3 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

42Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

43Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
42.9740637 ± 0.000066407 Da
เลขมวล43
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.13 ± 0.09 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

43Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

44Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
43.978014918 ± 0.000091859 Da
เลขมวล44
g-factor
0.2749 ± 0.0002
ครึ่งชีวิต
562 ± 106 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

44Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

45Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
44.980394353 ± 0.000146177 Da
เลขมวล45
g-factor
ครึ่งชีวิต
413 ± 25 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

45Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%

46Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
45.985254926 ± 0.0001044 Da
เลขมวล46
g-factor
ครึ่งชีวิต
232 ± 2 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

46Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)%

47Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
46.989715 ± 0.000215 Da
เลขมวล47
g-factor
ครึ่งชีวิต
101 ± 5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

47Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%
2n (2-neutron emission)%

48Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
47.995405 ± 0.000537 Da
เลขมวล48
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity

48Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

49Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
49.000794 ± 0.000429 Da
เลขมวล49
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

49Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

50Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
50.008266 ± 0.000429 Da
เลขมวล50
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity

50Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

51Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
51.015341 ± 0.000751 Da
เลขมวล51
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

51Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

52Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
52.024004 ± 0.000751 Da
เลขมวล52
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity

52Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Chlorine liquid in an ampoule

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Carl Wilhelm Scheele
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1774
ศัพทมูลวิทยาGreek: chlôros (greenish yellow).
pronunciationKLOR-een (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
145 mg/kg
Abundance in Oceans
19,400 mg/L
Abundance in Human Body
0.12 %
Abundance in Meteor
0.037 %
Abundance in Sun
0.0008 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4761
2p4.0068
2s5.5696
3p10.8839
3s9.9317