Klor

Klor (Cl)

17 atomik numaralı kimyasal element
Atom numarası17
Atom ağırlığı35.45
Kütle numarası35
Grup17
Periyot3
Blokp
proton17 p+
nötron18 n0
elektron17 e-
Animated Bohr modeli of Cl (Klor)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
100 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
99 pm
Metallic Radius
ionic radius
181 pm
Crystal Radius
167 pm
Van der Waals radius
175 pm
yoğunluk
0,002898 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Klor0102030405060708090100110120130140150160170180pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
513,6 kJ/mol
Elektron ilgisi
3,612725 eV/particle
iyonlaşma enerjisi
12,96763 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Cl (Klor)
Buharlaşma ısısı
20,41 kJ/mol
enthalpy of fusion
6,41 kJ/mol
standard enthalpy of formation
121,302 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 7
Bohr modeli: Cl (Klor)
Değerlik elektron7
Lewis yapısı: Cl (Klor)
electron configuration[Ne] 3s2 3p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Enhanced Bohr modeli of Cl (Klor)
Orbital Diagram of Cl (Klor)
Yükseltgenme seviyesi-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Elektronegatiflik
3.16
Electrophilicity Index
3,673315922583194 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıGaz
gaseous state of matterDiatomic
Kaynama noktası
239,11 K
Ergime noktası
171,65 K
critical pressure
7,991 MPa
critical temperature
417,05 K
Üçlü nokta
appearance
renk
Sarı
appearancepale yellow-green gas
Kırılma indisi
1,000773
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
0,009 W/(m K)
Genleşme
molar ısı kapasitesi
33,949 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,479 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı7/5
electrical properties
typeInsulator
Elektriksel iletkenlik
0,00000001 MS/m
Özdirenç
100 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
typediamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
-0,0000000072 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
-0,000000000511 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
-0,0000000231
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıTaban merkezli ortorombik (ORC)
Kafes sabiti
6,24 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
1,1 GPa
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
206 m/s
sınıflandırma
KategoriHalojenler, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number101
Mendeleev Number107
Pettifor Number99
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
490,1 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
14,6 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
94,6 a₀
allotropeDichlorine
Nötron tesir kesiti
35,3
Neutron Mass Absorption
0,033
Kuantum sayısı2P3/2
Uzay grubu64 (Cmca)

Klor izotopları

Kararlı izotoplar2
Kararsız izotoplar23
Natural Isotopes2
Isotopic Composition3575.80%3575.80%3724.20%3724.20%

28Cl

Kütle numarası28
nötron numarası11
Bağıl atom kütlesi
28,030349 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)100%

29Cl

Kütle numarası29
nötron numarası12
Bağıl atom kütlesi
29,015053 ± 0,000203 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,4 ± 1,9 zs
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1993
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)100%

30Cl

Kütle numarası30
nötron numarası13
Bağıl atom kütlesi
30,005018333 ± 0,000025631 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)100%

31Cl

Kütle numarası31
nötron numarası14
Bağıl atom kütlesi
30,992448097 ± 0,0000037 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
190 ± 1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.4%

32Cl

Kütle numarası32
nötron numarası15
Bağıl atom kütlesi
31,985684605 ± 0,000000603 Da
g-factor
1,115 ± 0,006
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
298 ± 1 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1953
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.054%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.026%

33Cl

Kütle numarası33
nötron numarası16
Bağıl atom kütlesi
32,977451988 ± 0,000000419 Da
g-factor
0,50313333333333 ± 0,0002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,5038 ± 0,0022 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1940
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

34Cl

Kütle numarası34
nötron numarası17
Bağıl atom kütlesi
33,97376249 ± 0,000000052 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,5267 ± 0,0004 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Cl

Kütle numarası35
nötron numarası18
Bağıl atom kütlesi
34,968852694 ± 0,000000038 Da
g-factor
0,5478 ± 0,000013333333333333
doğadaki bolluk
75,8 ± 0,2
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0817 ± 0,0008
keşif veya buluş tarihi1919
Dönüşümçarpanı+

36Cl

Kütle numarası36
nötron numarası19
Bağıl atom kütlesi
35,968306822 ± 0,000000038 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
301,3 ± 1,5 ky
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,178 ± 0,004
keşif veya buluş tarihi1941
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.9%

37Cl

Kütle numarası37
nötron numarası20
Bağıl atom kütlesi
36,965902573 ± 0,000000055 Da
g-factor
0,456 ± 0,0000066666666666667
doğadaki bolluk
24,2 ± 0,2
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0644 ± 0,0006
keşif veya buluş tarihi1919
Dönüşümçarpanı+

38Cl

Kütle numarası38
nötron numarası21
Bağıl atom kütlesi
37,968010408 ± 0,000000105 Da
g-factor
1,025 ± 0,01
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
37,23 ± 0,014 m
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1940
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

39Cl

Kütle numarası39
nötron numarası22
Bağıl atom kütlesi
38,968008151 ± 0,000001859 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
56,2 ± 0,6 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

40Cl

Kütle numarası40
nötron numarası23
Bağıl atom kütlesi
39,970415466 ± 0,000034423 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,35 ± 0,03 m
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1956
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

41Cl

Kütle numarası41
nötron numarası24
Bağıl atom kütlesi
40,970684525 ± 0,000073777 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
38,4 ± 0,8 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

42Cl

Kütle numarası42
nötron numarası25
Bağıl atom kütlesi
41,973342 ± 0,000064 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,8 ± 0,3 s
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

43Cl

Kütle numarası43
nötron numarası26
Bağıl atom kütlesi
42,9740637 ± 0,000066407 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,13 ± 0,09 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1976
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

44Cl

Kütle numarası44
nötron numarası27
Bağıl atom kütlesi
43,978014918 ± 0,000091859 Da
g-factor
0,2749 ± 0,0002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
562 ± 106 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

45Cl

Kütle numarası45
nötron numarası28
Bağıl atom kütlesi
44,980394353 ± 0,000146177 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
413 ± 25 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%

46Cl

Kütle numarası46
nötron numarası29
Bağıl atom kütlesi
45,985254926 ± 0,0001044 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
232 ± 2 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

47Cl

Kütle numarası47
nötron numarası30
Bağıl atom kütlesi
46,989715 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
101 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%
2n (2-neutron emission)

48Cl

Kütle numarası48
nötron numarası31
Bağıl atom kütlesi
47,995405 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

49Cl

Kütle numarası49
nötron numarası32
Bağıl atom kütlesi
49,000794 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

50Cl

Kütle numarası50
nötron numarası33
Bağıl atom kütlesi
50,008266 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2009
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

51Cl

Kütle numarası51
nötron numarası34
Bağıl atom kütlesi
51,015341 ± 0,000751 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1990
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

52Cl

Kütle numarası52
nötron numarası35
Bağıl atom kütlesi
52,024004 ± 0,000751 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Chlorine liquid in an ampoule

tarih

kâşifi ya da mucidiCarl Wilhelm Scheele
keşif yeriSweden
keşif veya buluş tarihi1774
köken bilimiGreek: chlôros (greenish yellow).
telaffuzuKLOR-een (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
145 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
19.400 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0,12 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,037 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,0008 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,0001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4761
2p4.0068
2s5.5696
3p10.8839
3s9.9317