Clo

Clo (Cl)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 17, một chất khí độc, gây kích ứng, khí vàng xanh
Số nguyên tử17
Nguyên tử khối35.45
số khối35
Nhóm17
Chu kỳ3
Phân lớpp
Prô ton17 p+
Nơ tron18 n0
Electrons17 e-
Animated Mô hình Bohr of Cl (Clo)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
100 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
99 pm
Metallic Radius
ionic radius
181 pm
Crystal Radius
167 pm
Bán kính van der Waals
175 pm
mật độ
0,002898 g/cm³
năng lượng
proton affinity
513,6 kJ/mol
Ái lực điện tử
3,612725 eV/particle
ionization energy
12,96763 eV/particle
ionization energy of Cl (Clo)
Nhiệt bay hơi
20,41 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
6,41 kJ/mol
standard enthalpy of formation
121,302 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 7
Mô hình Bohr: Cl (Clo)
Electron hóa trị7
Cấu trúc Lewis: Cl (Clo)
Cấu hình electron[Ne] 3s2 3p5
Enhanced Mô hình Bohr of Cl (Clo)
Orbital Diagram of Cl (Clo)
trạng thái oxy hóa-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
độ âm điện
3.16
Electrophilicity
3,673315922583194 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtKhí
Gas PhaseDiatomic
Nhiệt độ sôi
239,11 K
Nhiệt độ nóng chảy
171,65 K
critical pressure
7,991 MPa
critical temperature
417,05 K
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Vàng
appearancepale yellow-green gas
chiết suất
1,000773
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
0,009 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
33,949 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,479 J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
typeInsulator
dẫn điện
0,00000001 MS/m
điện trở suất
100 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,0000000072 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,000000000511 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,0000000231
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểTrực thoi tâm đáy (ORC)
lattice constant
6,24 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
1,1 GPa
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
206 m/s
phân loại
Danh mụcHalôgen, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number101
Mendeleev Number107
Pettifor Number99
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
490,1 kJ/mol
Dipole Polarizability
14,6 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
94,6 a₀
AllotropesDichlorine
Neutron cross section
35,3
Neutron Mass Absorption
0,033
Số lượng tử2P3/2
space group64 (Cmca)

Đồng vị của Clo

Các đồng vị bền2
Các đồng vị không bền23
Radioactive Isotopes21

28Cl

natural abundance
relative atomic mass
28,030349 ± 0,000537 Da
số khối28
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity+

28Cl Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

29Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
29,015053 ± 0,000203 Da
số khối29
g-factor
chu kỳ bán rã
5,4 ± 1,9 zs
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1993
parity+

29Cl Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

30Cl

natural abundance
relative atomic mass
30,005018333 ± 0,000025631 Da
số khối30
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity+

30Cl Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

31Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
30,992448097 ± 0,0000037 Da
số khối31
g-factor
chu kỳ bán rã
190 ± 1 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1977
parity+

31Cl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.4%

32Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
31,985684605 ± 0,000000603 Da
số khối32
g-factor
1,115 ± 0,006
chu kỳ bán rã
298 ± 1 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1953
parity+

32Cl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.054%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.026%

33Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
32,977451988 ± 0,000000419 Da
số khối33
g-factor
0,50313333333333 ± 0,0002
chu kỳ bán rã
2,5038 ± 0,0022 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1940
parity+

33Cl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

34Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
33,97376249 ± 0,000000052 Da
số khối34
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,5267 ± 0,0004 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1934
parity+

34Cl Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Cl

natural abundance
75,8 ± 0,2
relative atomic mass
34,968852694 ± 0,000000038 Da
số khối35
g-factor
0,5478 ± 0,000013333333333333
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0817 ± 0,0008
ngày khám phá1919
parity+

36Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
35,968306822 ± 0,000000038 Da
số khối36
g-factor
chu kỳ bán rã
301,3 ± 1,5 ky
Spin2
nuclear quadrupole moment
-0,178 ± 0,004
ngày khám phá1941
parity+

36Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.9%

37Cl

natural abundance
24,2 ± 0,2
relative atomic mass
36,965902573 ± 0,000000055 Da
số khối37
g-factor
0,456 ± 0,0000066666666666667
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0644 ± 0,0006
ngày khám phá1919
parity+

38Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
37,968010408 ± 0,000000105 Da
số khối38
g-factor
1,025 ± 0,01
chu kỳ bán rã
37,23 ± 0,014 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1940
parity-

38Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

39Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
38,968008151 ± 0,000001859 Da
số khối39
g-factor
chu kỳ bán rã
56,2 ± 0,6 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity+

39Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

40Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
39,970415466 ± 0,000034423 Da
số khối40
g-factor
chu kỳ bán rã
1,35 ± 0,03 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1956
parity-

40Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

41Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
40,970684525 ± 0,000073777 Da
số khối41
g-factor
chu kỳ bán rã
38,4 ± 0,8 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1971
parity+

41Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

42Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
41,973342 ± 0,000064 Da
số khối42
g-factor
chu kỳ bán rã
6,8 ± 0,3 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity-

42Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

43Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
42,9740637 ± 0,000066407 Da
số khối43
g-factor
chu kỳ bán rã
3,13 ± 0,09 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1976
parity+

43Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

44Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
43,978014918 ± 0,000091859 Da
số khối44
g-factor
0,2749 ± 0,0002
chu kỳ bán rã
562 ± 106 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity-

44Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

45Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
44,980394353 ± 0,000146177 Da
số khối45
g-factor
chu kỳ bán rã
413 ± 25 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity+

45Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%

46Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
45,985254926 ± 0,0001044 Da
số khối46
g-factor
chu kỳ bán rã
232 ± 2 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity-

46Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)%

47Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
46,989715 ± 0,000215 Da
số khối47
g-factor
chu kỳ bán rã
101 ± 5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity+

47Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%
2n (2-neutron emission)%

48Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
47,995405 ± 0,000537 Da
số khối48
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity

48Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

49Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
49,000794 ± 0,000429 Da
số khối49
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity+

49Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

50Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
50,008266 ± 0,000429 Da
số khối50
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity

50Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

51Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
51,015341 ± 0,000751 Da
số khối51
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1990
parity+

51Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

52Cl

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
52,024004 ± 0,000751 Da
số khối52
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity

52Cl Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Chlorine liquid in an ampoule

lịch sử

được phát hiện bởiCarl Wilhelm Scheele
nơi khám pháSweden
ngày khám phá1774
từ nguyên họcGreek: chlôros (greenish yellow).
cách phát âmKLOR-een (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
145 mg/kg
Abundance in Oceans
19.400 mg/L
Abundance in Human Body
0,12 %
Abundance in Meteor
0,037 %
Abundance in Sun
0,0008 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4761
2p4.0068
2s5.5696
3p10.8839
3s9.9317