Chrom

Chrom (Cr)

chemický prvek s atomovým číslem 24
Atomové číslo24
Atomová hmotnost51.9961
Nukleonové číslo52
Skupina6
Perioda4
Blokd
proton24 p+
neutron28 n0
elektron24 e-
Animated Bohrův model atomu of Cr (Chrom)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
140 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
122 pm
Metallic Radius
119 pm
iontový poloměr
73 pm
Crystal Radius
87 pm
Van der Waalsův poloměr
206 pm
hustota
7,15 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Chrom0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
791,3 kJ/mol
Elektronová afinita
Ionizační energie
6,76651 eV/particle
Ionizační energie of Cr (Chrom)
měrné skupenské teplo varu
342 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
397,48 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 13, 1
Bohrův model atomu: Cr (Chrom)
Valenční elektron1
Lewis structure: Cr (Chrom)
elektronová konfigurace[Ar] 3d5 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
Enhanced Bohrův model atomu of Cr (Chrom)
Orbital Diagram of Cr (Chrom)
Oxidační číslo-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektronegativita
1.66
Electrophilicity Index
1,1319177597467263 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
2 944,15 K
Teplota tání
2 180,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
93,9 W/(m K)
teplotní roztažnost
0,0000049 1/K
Molární tepelná kapacita
23,35 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,449 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
7,9 MS/m
rezistivita
0,00000013 m Ω
supravodivost
magnetismus
typeantiferromagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000445 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000002314 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0003177
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
393 K
struktura
Krystalografická soustavaKubická prostorově centrovaná (BCC)
lattice constant
2,88 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
8,5 MPa
stlačitelnost
160 GPa
modul pružnosti ve smyku
115 GPa
modul pružnosti v tahu
279 GPa
Poissonova konstanta
0,21
rychlost zvuku
5 940 m/s
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number55
Mendeleev Number51
Pettifor Number57
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
768,4 kJ/mol
Polarizovatelnost
83 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
602 a₀
allotrope
Účinný průřez
3,1
Neutron Mass Absorption
0,0021
kvantové číslo7S3
space group229 (Im_3m)

Izotopy chromu

Stabilní izotopy3
Nestabilní izotopy27
Natural Isotopes4
Isotopic Composition5283.79%5283.79%539.50%539.50%504.35%504.35%542.37%542.37%

41Cr

Nukleonové číslo41
neutronové číslo17
relativní atomová hmotnost
41,021911 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

42Cr

Nukleonové číslo42
neutronové číslo18
relativní atomová hmotnost
42,007579 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,3 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1996
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
2p (2-proton emission)

43Cr

Nukleonové číslo43
neutronové číslo19
relativní atomová hmotnost
42,997885 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21,1 ± 0,3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)79.3%
2p (2-proton emission)11.6%
3p0.13%
β+α (β+-delayed α emission)

44Cr

Nukleonové číslo44
neutronové číslo20
relativní atomová hmotnost
43,985591 ± 0,000055 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
42,8 ± 0,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1987
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)12%

45Cr

Nukleonové číslo45
neutronové číslo21
relativní atomová hmotnost
44,97905 ± 0,000038 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
60,9 ± 0,4 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1974
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.4%

46Cr

Nukleonové číslo46
neutronové číslo22
relativní atomová hmotnost
45,968360969 ± 0,000012295 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
224,3 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47Cr

Nukleonové číslo47
neutronové číslo23
relativní atomová hmotnost
46,962894995 ± 0,000005578 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
461,6 ± 1,5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1972
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48Cr

Nukleonové číslo48
neutronové číslo24
relativní atomová hmotnost
47,954029431 ± 0,000007848 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21,56 ± 0,03 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49Cr

Nukleonové číslo49
neutronové číslo25
relativní atomová hmotnost
48,95133372 ± 0,000002363 Da
g-factor
0,1904 ± 0,0012
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
42,3 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1942
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Cr

Nukleonové číslo50
neutronové číslo26
relativní atomová hmotnost
49,946042209 ± 0,0000001 Da
g-factor
0
natural abundance
4,345 ± 0,013
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1930
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
+ (double β+ decay)

51Cr

Nukleonové číslo51
neutronové číslo27
relativní atomová hmotnost
50,944765388 ± 0,000000178 Da
g-factor
0,26685714285714 ± 0,0014285714285714
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
27,7015 ± 0,0011 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1940
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

52Cr

Nukleonové číslo52
neutronové číslo28
relativní atomová hmotnost
51,940504714 ± 0,00000012 Da
g-factor
0
natural abundance
83,789 ± 0,018
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1923
Narušení P-symetrie+

53Cr

Nukleonové číslo53
neutronové číslo29
relativní atomová hmotnost
52,940646304 ± 0,000000124 Da
g-factor
natural abundance
9,501 ± 0,017
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,15 ± 0,05
datum objevu1930
Narušení P-symetrie-

54Cr

Nukleonové číslo54
neutronové číslo30
relativní atomová hmotnost
53,938877359 ± 0,000000142 Da
g-factor
0
natural abundance
2,365 ± 0,007
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1930
Narušení P-symetrie+

55Cr

Nukleonové číslo55
neutronové číslo31
relativní atomová hmotnost
54,940836637 ± 0,000000245 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,497 ± 0,003 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1952
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

56Cr

Nukleonové číslo56
neutronové číslo32
relativní atomová hmotnost
55,940648977 ± 0,00000062 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,94 ± 0,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1960
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

57Cr

Nukleonové číslo57
neutronové číslo33
relativní atomová hmotnost
56,943612112 ± 0,000002 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21,1 ± 1 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1978
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

58Cr

Nukleonové číslo58
neutronové číslo34
relativní atomová hmotnost
57,944184501 ± 0,0000032 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1980
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

59Cr

Nukleonové číslo59
neutronové číslo35
relativní atomová hmotnost
58,948345426 ± 0,00000072 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1 050 ± 90 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1980
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

60Cr

Nukleonové číslo60
neutronové číslo36
relativní atomová hmotnost
59,949641656 ± 0,0000012 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
490 ± 10 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1980
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

61Cr

Nukleonové číslo61
neutronové číslo37
relativní atomová hmotnost
60,95437813 ± 0,000002 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
243 ± 9 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1985
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Cr

Nukleonové číslo62
neutronové číslo38
relativní atomová hmotnost
61,95614292 ± 0,0000037 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
206 ± 12 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1985
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Cr

Nukleonové číslo63
neutronové číslo39
relativní atomová hmotnost
62,961161 ± 0,000078 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
129 ± 2 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1992
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Cr

Nukleonové číslo64
neutronové číslo40
relativní atomová hmotnost
63,963886 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
43 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

65Cr

Nukleonové číslo65
neutronové číslo41
relativní atomová hmotnost
64,969608 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
27,5 ± 2,1 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1997
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

66Cr

Nukleonové číslo66
neutronové číslo42
relativní atomová hmotnost
65,973011 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23,8 ± 1,8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

67Cr

Nukleonové číslo67
neutronové číslo43
relativní atomová hmotnost
66,979313 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1997
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

68Cr

Nukleonové číslo68
neutronové číslo44
relativní atomová hmotnost
67,983156 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2009
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

69Cr

Nukleonové číslo69
neutronové číslo45
relativní atomová hmotnost
68,989662 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2013
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

70Cr

Nukleonové číslo70
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
69,993945 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2013
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Chromium crystals and 1cm3 cube

dějiny

objevitel nebo vynálezceLouis Vauquelin
místo objevu/vynálezuFrance
datum objevu1797
etymologieGreek: chrôma (color).
výslovnostKROH-mi-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
102 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,0003 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,000003 %
natural abundance (meteoroid)
0,3 %
natural abundance (Slunce)
0,002 %
Hojnost ve vesmíru
0,0015 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5862
2p3.9248
2s7.0162
3d14.2434
3p12.534
3s11.6322
4s18.8668