Χρωμιο

Χρωμιο (Cr)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Cr και ατομικό αριθμό 24
Ατομικός Αριθμός24
Ατομικό βάρος51.9961
Μαζικός αριθμός52
Ομάδα6
Περίοδος4
Τομέαςd
πρωτόνιο24 p+
νετρόνιο28 n0
ηλεκτρόνιο24 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Cr (Χρωμιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
140 pm
molar volume
covalent radius
122 pm
Metallic Radius
119 pm
ionic radius
73 pm
Crystal Radius
87 pm
Van der Waals radius
206 pm
πυκνότητα
7,15 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Χρωμιο0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
791,3 kJ/mol
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
6,76651 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Cr (Χρωμιο)
ενθαλπία εξάτμισης
342 kJ/mol
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
397,48 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 13, 1
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Cr (Χρωμιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο1
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Cr (Χρωμιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Ar] 3d5 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Cr (Χρωμιο)
Orbital Diagram of Cr (Χρωμιο)
Αριθμός οξείδωσης-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ηλεκτραρνητικότητα
1.66
Electrophilicity Index
1,1319177597467263 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
2.944,15 K
Σημείο τήξης
2.180,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηsilvery metallic
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
93,9 W/(m K)
Θερμική διαστολή
0,0000049 1/K
molar heat capacity
23,35 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,449 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
7,9 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,00000013 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typeantiferromagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
0,0000000445 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
0,000000002314 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
0,0003177
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
393 K
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
2,88 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
8,5 MPa
Συμπιεστότητα
160 GPa
shear modulus
115 GPa
Young's modulus
279 GPa
Poisson's ratio
0,21
ταχύτητα του ήχου
5.940 m/s
classification
ΚατηγορίαΣτοιχεία μετάπτωσης, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number55
Mendeleev Number51
Pettifor Number57
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
768,4 kJ/mol
polarizability
83 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
602 a₀
allotrope
Neutron cross section
3,1
Neutron Mass Absorption
0,0021
Κβαντικός αριθμός7S3
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Chromium

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes27
Natural Isotopes4
Isotopic Composition5283.79%5283.79%539.50%539.50%504.35%504.35%542.37%542.37%

41Cr

Μαζικός αριθμός41
αριθμός νετρονίων17
σχετική ατομική μάζα
41,021911 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)

42Cr

Μαζικός αριθμός42
αριθμός νετρονίων18
σχετική ατομική μάζα
42,007579 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
13,3 ± 1 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1996
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
2p (2-proton emission)

43Cr

Μαζικός αριθμός43
αριθμός νετρονίων19
σχετική ατομική μάζα
42,997885 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
21,1 ± 0,3 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1992
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)79.3%
2p (2-proton emission)11.6%
3p0.13%
β+α (β+-delayed α emission)

44Cr

Μαζικός αριθμός44
αριθμός νετρονίων20
σχετική ατομική μάζα
43,985591 ± 0,000055 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
42,8 ± 0,6 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)12%

45Cr

Μαζικός αριθμός45
αριθμός νετρονίων21
σχετική ατομική μάζα
44,97905 ± 0,000038 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
60,9 ± 0,4 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1974
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.4%

46Cr

Μαζικός αριθμός46
αριθμός νετρονίων22
σχετική ατομική μάζα
45,968360969 ± 0,000012295 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
224,3 ± 1,3 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47Cr

Μαζικός αριθμός47
αριθμός νετρονίων23
σχετική ατομική μάζα
46,962894995 ± 0,000005578 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
461,6 ± 1,5 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48Cr

Μαζικός αριθμός48
αριθμός νετρονίων24
σχετική ατομική μάζα
47,954029431 ± 0,000007848 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
21,56 ± 0,03 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49Cr

Μαζικός αριθμός49
αριθμός νετρονίων25
σχετική ατομική μάζα
48,95133372 ± 0,000002363 Da
g-factor
0,1904 ± 0,0012
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
42,3 ± 0,1 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1942
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Cr

Μαζικός αριθμός50
αριθμός νετρονίων26
σχετική ατομική μάζα
49,946042209 ± 0,0000001 Da
g-factor
0
natural abundance
4,345 ± 0,013
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1930
parity+

decay modeΈνταση
+ (double β+ decay)

51Cr

Μαζικός αριθμός51
αριθμός νετρονίων27
σχετική ατομική μάζα
50,944765388 ± 0,000000178 Da
g-factor
0,26685714285714 ± 0,0014285714285714
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
27,7015 ± 0,0011 d
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1940
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

52Cr

Μαζικός αριθμός52
αριθμός νετρονίων28
σχετική ατομική μάζα
51,940504714 ± 0,00000012 Da
g-factor
0
natural abundance
83,789 ± 0,018
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1923
parity+

53Cr

Μαζικός αριθμός53
αριθμός νετρονίων29
σχετική ατομική μάζα
52,940646304 ± 0,000000124 Da
g-factor
natural abundance
9,501 ± 0,017
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
-0,15 ± 0,05
ημερομηνία ανακάλυψης1930
parity-

54Cr

Μαζικός αριθμός54
αριθμός νετρονίων30
σχετική ατομική μάζα
53,938877359 ± 0,000000142 Da
g-factor
0
natural abundance
2,365 ± 0,007
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1930
parity+

55Cr

Μαζικός αριθμός55
αριθμός νετρονίων31
σχετική ατομική μάζα
54,940836637 ± 0,000000245 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,497 ± 0,003 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

56Cr

Μαζικός αριθμός56
αριθμός νετρονίων32
σχετική ατομική μάζα
55,940648977 ± 0,00000062 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,94 ± 0,1 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

57Cr

Μαζικός αριθμός57
αριθμός νετρονίων33
σχετική ατομική μάζα
56,943612112 ± 0,000002 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
21,1 ± 1 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1978
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

58Cr

Μαζικός αριθμός58
αριθμός νετρονίων34
σχετική ατομική μάζα
57,944184501 ± 0,0000032 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7 ± 0,3 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

59Cr

Μαζικός αριθμός59
αριθμός νετρονίων35
σχετική ατομική μάζα
58,948345426 ± 0,00000072 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1.050 ± 90 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

60Cr

Μαζικός αριθμός60
αριθμός νετρονίων36
σχετική ατομική μάζα
59,949641656 ± 0,0000012 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
490 ± 10 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

61Cr

Μαζικός αριθμός61
αριθμός νετρονίων37
σχετική ατομική μάζα
60,95437813 ± 0,000002 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
243 ± 9 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Cr

Μαζικός αριθμός62
αριθμός νετρονίων38
σχετική ατομική μάζα
61,95614292 ± 0,0000037 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
206 ± 12 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Cr

Μαζικός αριθμός63
αριθμός νετρονίων39
σχετική ατομική μάζα
62,961161 ± 0,000078 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
129 ± 2 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1992
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Cr

Μαζικός αριθμός64
αριθμός νετρονίων40
σχετική ατομική μάζα
63,963886 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
43 ± 1 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1992
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

65Cr

Μαζικός αριθμός65
αριθμός νετρονίων41
σχετική ατομική μάζα
64,969608 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
27,5 ± 2,1 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

66Cr

Μαζικός αριθμός66
αριθμός νετρονίων42
σχετική ατομική μάζα
65,973011 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
23,8 ± 1,8 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

67Cr

Μαζικός αριθμός67
αριθμός νετρονίων43
σχετική ατομική μάζα
66,979313 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

68Cr

Μαζικός αριθμός68
αριθμός νετρονίων44
σχετική ατομική μάζα
67,983156 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2009
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

69Cr

Μαζικός αριθμός69
αριθμός νετρονίων45
σχετική ατομική μάζα
68,989662 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2013
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

70Cr

Μαζικός αριθμός70
αριθμός νετρονίων46
σχετική ατομική μάζα
69,993945 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2013
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Chromium crystals and 1cm3 cube

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόLouis Vauquelin
μέρος ανακάλυψηςFrance
ημερομηνία ανακάλυψης1797
ΕτυμολογίαGreek: chrôma (color).
pronunciationKROH-mi-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
102 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,0003 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0,000003 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,3 %
natural abundance (Ήλιος)
0,002 %
Abundance in Universe
0,0015 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5862
2p3.9248
2s7.0162
3d14.2434
3p12.534
3s11.6322
4s18.8668