Хром

Хром (Cr)

chemical element with symbol Cr and atomic number 24
Atomic Number24
Atomic Weight51.9961
Массалық Сан52
Group6
Period4
Blockd
Protons24 p+
Neutrons28 n0
Electrons24 e-
Animated Бор постулаттары of Cr (Хром)

Properties

Физикалық қасиеттер
Атом радиусы
140 pm
molar volume
Коваленттік радиус
122 pm
Metallic Radius
119 pm
ionic radius
73 pm
Crystal Radius
87 pm
Van der Waals radius
206 pm
density
7,15 g/cm³
энергия
proton affinity
791,3 kJ/mol
Электронға туыстық
ionization energy
6,76651 eV/particle
ionization energy of Cr (Хром)
Булану жылуы
342 kJ/mol
балқыту жылулығы
Реакцияның жылулық эффектісі
397,48 kJ/mol
Electrons
Химиялық элементтердің периодтық жүйесін атом құрылысы тұрғысынан сипаттау2, 8, 13, 1
Бор постулаттары: Cr (Хром)
valence electron1
electron configuration[Ar] 3d5 4s1
Enhanced Бор постулаттары of Cr (Хром)
Orbital Diagram of Cr (Хром)
Тотығу дәрежесі-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Электртерістілік
1.66
Electrophilicity
1,1319177597467263 eV/particle
Phases
phase of matterSolid
Gas Phase
Boiling Point
2 944,15 K
Melting Point
2 180,15 K
critical pressure
critical temperature
Үштік нүкте
Visual
Түс
Silver
appearancesilvery metallic
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
93,9 W/(m K)
Көлемдік ұлғаюдың термиялық коэффициенті
0,0000049 1/K
molar heat capacity
23,35 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,449 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
7,9 MS/m
electrical resistivity
0,00000013 m Ω
Асқын өткізгіштік
Магнетизм
typeantiferromagnetic
Магниттік қабылдағыштық (Mass)
0,0000000445 m³/Kg
Магниттік қабылдағыштық (Molar)
0,000000002314 m³/mol
Магниттік қабылдағыштық (Volume)
0,0003177
magnetic ordering
Кюри температурасы
Неель нүктесі
393 K
Structure
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
2,88 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Қаттылық
8,5 MPa
bulk modulus
160 GPa
shear modulus
115 GPa
Юнг модулі
279 GPa
Пуассон коэффициенті
0,21
Дыбыс Жылдамдығы
5 940 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number55
Mendeleev Number51
Pettifor Number57
Geochemical Classfirst series transition metal
Элементтердің геохимикалық жіктелуіlitophile
other
Gas Basicity
768,4 kJ/mol
Dipole Polarizability
83 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
602 a₀
Allotropes
Neutron cross section
3,1
Neutron Mass Absorption
0,0021
quantum number7S3
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Chromium

Stable Isotopes4
Unstable Isotopes26
Radioactive Isotopes25

41Cr

natural abundance
relative atomic mass
41,021911 ± 0,000429 Da
Массалық Сан41
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention
parity+

41Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
p (proton emission)%

42Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
42,007579 ± 0,000322 Da
Массалық Сан42
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
13,3 ± 1 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1996
parity+

42Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
2p (2-proton emission)%

43Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
42,997885 ± 0,000215 Da
Массалық Сан43
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
21,1 ± 0,3 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1992
parity+

43Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)79.3%
2p (2-proton emission)11.6%
3p0.13%
β+α (β+-delayed α emission)%

44Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
43,985591 ± 0,000055 Da
Массалық Сан44
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
42,8 ± 0,6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1987
parity+

44Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)12%

45Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
44,97905 ± 0,000038 Da
Массалық Сан45
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
60,9 ± 0,4 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1974
parity-

45Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.4%

46Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
45,968360969 ± 0,000012295 Da
Массалық Сан46
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
224,3 ± 1,3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1972
parity+

46Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
46,962894995 ± 0,000005578 Da
Массалық Сан47
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
461,6 ± 1,5 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1972
parity-

47Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
47,954029431 ± 0,000007848 Da
Массалық Сан48
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
21,56 ± 0,03 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1952
parity+

48Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
48,95133372 ± 0,000002363 Da
Массалық Сан49
g-factor
0,1904 ± 0,0012
Жартылай ыдырау мерзімі
42,3 ± 0,1 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1942
parity-

49Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Cr

natural abundance
4,345 ± 0,013
relative atomic mass
49,946042209 ± 0,0000001 Da
Массалық Сан50
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1930
parity+

50Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
+ (double β+ decay)%

51Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
50,944765388 ± 0,000000178 Da
Массалық Сан51
g-factor
0,26685714285714 ± 0,0014285714285714
Жартылай ыдырау мерзімі
27,7015 ± 0,0011 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1940
parity-

51Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
ϵ (electron capture)100%

52Cr

natural abundance
83,789 ± 0,018
relative atomic mass
51,940504714 ± 0,00000012 Da
Массалық Сан52
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1923
parity+

53Cr

natural abundance
9,501 ± 0,017
relative atomic mass
52,940646304 ± 0,000000124 Da
Массалық Сан53
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,15 ± 0,05
time of discovery or invention1930
parity-

54Cr

natural abundance
2,365 ± 0,007
relative atomic mass
53,938877359 ± 0,000000142 Da
Массалық Сан54
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1930
parity+

55Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
54,940836637 ± 0,000000245 Da
Массалық Сан55
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
3,497 ± 0,003 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1952
parity-

55Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

56Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
55,940648977 ± 0,00000062 Da
Массалық Сан56
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
5,94 ± 0,1 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1960
parity+

56Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

57Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
56,943612112 ± 0,000002 Da
Массалық Сан57
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
21,1 ± 1 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1978
parity

57Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

58Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
57,944184501 ± 0,0000032 Da
Массалық Сан58
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
7 ± 0,3 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1980
parity+

58Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

59Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
58,948345426 ± 0,00000072 Da
Массалық Сан59
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
1 050 ± 90 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1980
parity-

59Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

60Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
59,949641656 ± 0,0000012 Da
Массалық Сан60
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
490 ± 10 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1980
parity+

60Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

61Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
60,95437813 ± 0,000002 Da
Массалық Сан61
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
243 ± 9 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1985
parity-

61Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

62Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
61,95614292 ± 0,0000037 Da
Массалық Сан62
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
206 ± 12 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1985
parity+

62Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

63Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
62,961161 ± 0,000078 Da
Массалық Сан63
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
129 ± 2 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1992
parity-

63Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

64Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
63,963886 ± 0,000322 Da
Массалық Сан64
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
43 ± 1 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1992
parity+

64Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

65Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
64,969608 ± 0,000215 Da
Массалық Сан65
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
27,5 ± 2,1 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1997
parity-

65Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

66Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
65,973011 ± 0,000322 Da
Массалық Сан66
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
23,8 ± 1,8 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1997
parity+

66Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

67Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
66,979313 ± 0,000429 Da
Массалық Сан67
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1997
parity-

67Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

68Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
67,983156 ± 0,000537 Da
Массалық Сан68
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention2009
parity+

68Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

69Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
68,989662 ± 0,000537 Da
Массалық Сан69
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2013
parity+

69Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

70Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
69,993945 ± 0,000644 Da
Массалық Сан70
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention2013
parity+

70Cr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Chromium crystals and 1cm3 cube

тарих

discoverer or inventorLouis Vauquelin
location of discoveryFrance
time of discovery or invention1797
ЭтимологияGreek: chrôma (color).
pronunciationKROH-mi-em (ағылшын тілі)

Sources

Abundance
Abundance in Earth's crust
102 mg/kg
Abundance in Oceans
0,0003 mg/L
Abundance in Human Body
0,000003 %
Abundance in Meteor
0,3 %
Abundance in Sun
0,002 %
Abundance in Universe
0,0015 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5862
2p3.9248
2s7.0162
3d14.2434
3p12.534
3s11.6322
4s18.8668