Хром

Хром (Cr)

chemical element with symbol Cr and atomic number 24
Atomic Number24
Atomic Weight51.9961
Массалық Сан52
Group6
Period4
Blockd
Протон24 p+
Нейтрон28 n0
Электрон24 e-
Animated Бор постулаттары of Cr (Хром)

Физикалық Қасиеттер

Атом Радиусы
140 pm
molar volume
Коваленттік Радиус
122 pm
Metallic Radius
119 pm
ionic radius
73 pm
Crystal Radius
87 pm
Van der Waals radius
206 pm
density
7,15 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Хром0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmАтом РадиусыКоваленттік РадиусMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

энергия
proton affinity
791,3 kJ/mol
Электронға туыстық
ionization energy
6,76651 eV/particle
ionization energy of Cr (Хром)
Булану жылуы
342 kJ/mol
балқыту жылулығы
Реакцияның жылулық эффектісі
397,48 kJ/mol
Электрон
Химиялық элементтердің периодтық жүйесін атом құрылысы тұрғысынан сипаттау2, 8, 13, 1
Бор постулаттары: Cr (Хром)
valence electron1
Lewis structure: Cr (Хром)
electron configuration[Ar] 3d5 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
Enhanced Бор постулаттары of Cr (Хром)
Orbital Diagram of Cr (Хром)
Тотығу дәрежесі-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Электртерістілік
1.66
Electrophilicity Index
1,1319177597467263 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2 944,15 K
Melting Point
2 180,15 K
critical pressure
critical temperature
Үштік нүкте
appearance
Түс
Silver
appearancesilvery metallic
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
93,9 W/(m K)
Көлемдік ұлғаюдың термиялық коэффициенті
0,0000049 1/K
molar heat capacity
23,35 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,449 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
7,9 MS/m
electrical resistivity
0,00000013 m Ω
Асқын өткізгіштік
Магнетизм
typeantiferromagnetic
Магниттік қабылдағыштық (Mass)
0,0000000445 m³/Kg
Магниттік қабылдағыштық (Molar)
0,000000002314 m³/mol
Магниттік қабылдағыштық (Volume)
0,0003177
magnetic ordering
Кюри температурасы
Неель нүктесі
393 K
Құрылым
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
2,88 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Қаттылық
8,5 MPa
bulk modulus
160 GPa
shear modulus
115 GPa
Юнг модулі
279 GPa
Пуассон коэффициенті
0,21
Дыбыс Жылдамдығы
5 940 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number55
Mendeleev Number51
Pettifor Number57
Geochemical Classfirst series transition metal
Элементтердің геохимикалық жіктелуіlitophile

other

Gas Basicity
768,4 kJ/mol
polarizability
83 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
602 a₀
allotrope
Neutron cross section
3,1
Neutron Mass Absorption
0,0021
quantum number7S3
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Chromium

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes27
Natural Isotopes4
Isotopic Composition5283.79%5283.79%539.50%539.50%504.35%504.35%542.37%542.37%

41Cr

Массалық Сан41
neutron number17
relative atomic mass
41,021911 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention
parity+

decay modeҚарқындылық
p (proton emission)

42Cr

Массалық Сан42
neutron number18
relative atomic mass
42,007579 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
13,3 ± 1 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1996
parity+

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
2p (2-proton emission)

43Cr

Массалық Сан43
neutron number19
relative atomic mass
42,997885 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
21,1 ± 0,3 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1992
parity+

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)79.3%
2p (2-proton emission)11.6%
3p0.13%
β+α (β+-delayed α emission)

44Cr

Массалық Сан44
neutron number20
relative atomic mass
43,985591 ± 0,000055 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
42,8 ± 0,6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1987
parity+

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)12%

45Cr

Массалық Сан45
neutron number21
relative atomic mass
44,97905 ± 0,000038 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
60,9 ± 0,4 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1974
parity-

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.4%

46Cr

Массалық Сан46
neutron number22
relative atomic mass
45,968360969 ± 0,000012295 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
224,3 ± 1,3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1972
parity+

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47Cr

Массалық Сан47
neutron number23
relative atomic mass
46,962894995 ± 0,000005578 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
461,6 ± 1,5 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1972
parity-

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48Cr

Массалық Сан48
neutron number24
relative atomic mass
47,954029431 ± 0,000007848 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
21,56 ± 0,03 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1952
parity+

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49Cr

Массалық Сан49
neutron number25
relative atomic mass
48,95133372 ± 0,000002363 Da
g-factor
0,1904 ± 0,0012
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
42,3 ± 0,1 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1942
parity-

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Cr

Массалық Сан50
neutron number26
relative atomic mass
49,946042209 ± 0,0000001 Da
g-factor
0
natural abundance
4,345 ± 0,013
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1930
parity+

decay modeҚарқындылық
+ (double β+ decay)

51Cr

Массалық Сан51
neutron number27
relative atomic mass
50,944765388 ± 0,000000178 Da
g-factor
0,26685714285714 ± 0,0014285714285714
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
27,7015 ± 0,0011 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1940
parity-

decay modeҚарқындылық
ϵ (electron capture)100%

52Cr

Массалық Сан52
neutron number28
relative atomic mass
51,940504714 ± 0,00000012 Da
g-factor
0
natural abundance
83,789 ± 0,018
Табиғи радиоактивтікstable isotope
Жартылай ыдырау мерзіміNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1923
parity+

53Cr

Массалық Сан53
neutron number29
relative atomic mass
52,940646304 ± 0,000000124 Da
g-factor
natural abundance
9,501 ± 0,017
Табиғи радиоактивтікstable isotope
Жартылай ыдырау мерзіміNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,15 ± 0,05
time of discovery or invention1930
parity-

54Cr

Массалық Сан54
neutron number30
relative atomic mass
53,938877359 ± 0,000000142 Da
g-factor
0
natural abundance
2,365 ± 0,007
Табиғи радиоактивтікstable isotope
Жартылай ыдырау мерзіміNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1930
parity+

55Cr

Массалық Сан55
neutron number31
relative atomic mass
54,940836637 ± 0,000000245 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
3,497 ± 0,003 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1952
parity-

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

56Cr

Массалық Сан56
neutron number32
relative atomic mass
55,940648977 ± 0,00000062 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
5,94 ± 0,1 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1960
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

57Cr

Массалық Сан57
neutron number33
relative atomic mass
56,943612112 ± 0,000002 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
21,1 ± 1 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1978
parity

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

58Cr

Массалық Сан58
neutron number34
relative atomic mass
57,944184501 ± 0,0000032 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
7 ± 0,3 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1980
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

59Cr

Массалық Сан59
neutron number35
relative atomic mass
58,948345426 ± 0,00000072 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
1 050 ± 90 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1980
parity-

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

60Cr

Массалық Сан60
neutron number36
relative atomic mass
59,949641656 ± 0,0000012 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
490 ± 10 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1980
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

61Cr

Массалық Сан61
neutron number37
relative atomic mass
60,95437813 ± 0,000002 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
243 ± 9 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1985
parity-

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Cr

Массалық Сан62
neutron number38
relative atomic mass
61,95614292 ± 0,0000037 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
206 ± 12 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1985
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Cr

Массалық Сан63
neutron number39
relative atomic mass
62,961161 ± 0,000078 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
129 ± 2 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1992
parity-

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Cr

Массалық Сан64
neutron number40
relative atomic mass
63,963886 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
43 ± 1 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1992
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

65Cr

Массалық Сан65
neutron number41
relative atomic mass
64,969608 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
27,5 ± 2,1 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1997
parity-

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

66Cr

Массалық Сан66
neutron number42
relative atomic mass
65,973011 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
23,8 ± 1,8 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1997
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

67Cr

Массалық Сан67
neutron number43
relative atomic mass
66,979313 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1997
parity-

decay modeҚарқындылық
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

68Cr

Массалық Сан68
neutron number44
relative atomic mass
67,983156 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention2009
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

69Cr

Массалық Сан69
neutron number45
relative atomic mass
68,989662 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2013
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

70Cr

Массалық Сан70
neutron number46
relative atomic mass
69,993945 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention2013
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Chromium crystals and 1cm3 cube

тарих

discoverer or inventorLouis Vauquelin
location of discoveryFrance
time of discovery or invention1797
ЭтимологияGreek: chrôma (color).
pronunciationKROH-mi-em (ағылшын тілі)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
102 mg/kg
natural abundance (Мұхит)
0,0003 mg/L
natural abundance (Адам денесі)
0,000003 %
natural abundance (Метеор)
0,3 %
natural abundance (Күн)
0,002 %
Abundance in Universe
0,0015 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5862
2p3.9248
2s7.0162
3d14.2434
3p12.534
3s11.6322
4s18.8668