Chrom

Chrom (Cr)

24. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa24
Masa atomowa51.9961
liczba masowa52
Grupa6
Okres4
Blokd
Protony24 p+
Neutrony28 n0
Elektrony24 e-
Animated Model atomu Bohra of Cr (Chrom)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
140 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
122 pm
Metallic Radius
119 pm
Promień jonowy
73 pm
Crystal Radius
87 pm
promień van der Waalsa
206 pm
gęstość
7,15 g/cm³
energia
proton affinity
791,3 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
6,76651 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Cr (Chrom)
ciepło parowania
342 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
397,48 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 13, 1
Model atomu Bohra: Cr (Chrom)
elektron walencyjny1
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d5 4s1
Enhanced Model atomu Bohra of Cr (Chrom)
Orbital Diagram of Cr (Chrom)
stopień utlenienia-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektroujemność
1.66
Electrophilicity
1,1319177597467263 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
2 944,15 K
Temperatura topnienia
2 180,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
93,9 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000049 1/K
molar heat capacity
23,35 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,449 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
7,9 MS/m
rezystywność
0,00000013 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeantiferromagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000445 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000002314 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0003177
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
393 K
Structure
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
2,88 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
8,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
160 GPa
moduł Kirchhoffa
115 GPa
moduł Younga
279 GPa
współczynnik Poissona
0,21
prędkość dźwięku
5 940 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number55
Mendeleev Number51
Pettifor Number57
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
768,4 kJ/mol
Dipole Polarizability
83 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
602 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
3,1
Neutron Mass Absorption
0,0021
liczby kwantowe7S3
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Chromium

Stabilne izotopy4
Niestabilne izotopy26
Radioactive Isotopes25

41Cr

abundancja naturalna
względna masa atomowa
41,021911 ± 0,000429 Da
liczba masowa41
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

41Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

42Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
42,007579 ± 0,000322 Da
liczba masowa42
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
13,3 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1996
parzystość+

42Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
2p (2-proton emission)%

43Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
42,997885 ± 0,000215 Da
liczba masowa43
g-factor
czas połowicznego rozpadu
21,1 ± 0,3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość+

43Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)79.3%
2p (2-proton emission)11.6%
3p0.13%
β+α (β+-delayed α emission)%

44Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
43,985591 ± 0,000055 Da
liczba masowa44
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
42,8 ± 0,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

44Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)12%

45Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
44,97905 ± 0,000038 Da
liczba masowa45
g-factor
czas połowicznego rozpadu
60,9 ± 0,4 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość-

45Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.4%

46Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
45,968360969 ± 0,000012295 Da
liczba masowa46
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
224,3 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

46Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
46,962894995 ± 0,000005578 Da
liczba masowa47
g-factor
czas połowicznego rozpadu
461,6 ± 1,5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

47Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
47,954029431 ± 0,000007848 Da
liczba masowa48
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
21,56 ± 0,03 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

48Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
48,95133372 ± 0,000002363 Da
liczba masowa49
g-factor
0,1904 ± 0,0012
czas połowicznego rozpadu
42,3 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1942
parzystość-

49Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Cr

abundancja naturalna
4,345 ± 0,013
względna masa atomowa
49,946042209 ± 0,0000001 Da
liczba masowa50
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość+

50Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

51Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
50,944765388 ± 0,000000178 Da
liczba masowa51
g-factor
0,26685714285714 ± 0,0014285714285714
czas połowicznego rozpadu
27,7015 ± 0,0011 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość-

51Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

52Cr

abundancja naturalna
83,789 ± 0,018
względna masa atomowa
51,940504714 ± 0,00000012 Da
liczba masowa52
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1923
parzystość+

53Cr

abundancja naturalna
9,501 ± 0,017
względna masa atomowa
52,940646304 ± 0,000000124 Da
liczba masowa53
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,15 ± 0,05
data odkrycia1930
parzystość-

54Cr

abundancja naturalna
2,365 ± 0,007
względna masa atomowa
53,938877359 ± 0,000000142 Da
liczba masowa54
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość+

55Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
54,940836637 ± 0,000000245 Da
liczba masowa55
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,497 ± 0,003 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość-

55Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

56Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
55,940648977 ± 0,00000062 Da
liczba masowa56
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
5,94 ± 0,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość+

56Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

57Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
56,943612112 ± 0,000002 Da
liczba masowa57
g-factor
czas połowicznego rozpadu
21,1 ± 1 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość

57Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

58Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
57,944184501 ± 0,0000032 Da
liczba masowa58
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
7 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość+

58Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

59Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
58,948345426 ± 0,00000072 Da
liczba masowa59
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1 050 ± 90 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość-

59Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

60Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
59,949641656 ± 0,0000012 Da
liczba masowa60
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
490 ± 10 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość+

60Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

61Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
60,95437813 ± 0,000002 Da
liczba masowa61
g-factor
czas połowicznego rozpadu
243 ± 9 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

61Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

62Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
61,95614292 ± 0,0000037 Da
liczba masowa62
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
206 ± 12 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

62Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

63Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
62,961161 ± 0,000078 Da
liczba masowa63
g-factor
czas połowicznego rozpadu
129 ± 2 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość-

63Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

64Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
63,963886 ± 0,000322 Da
liczba masowa64
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
43 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

64Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

65Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
64,969608 ± 0,000215 Da
liczba masowa65
g-factor
czas połowicznego rozpadu
27,5 ± 2,1 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość-

65Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

66Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
65,973011 ± 0,000322 Da
liczba masowa66
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
23,8 ± 1,8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

66Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

67Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
66,979313 ± 0,000429 Da
liczba masowa67
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość-

67Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

68Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
67,983156 ± 0,000537 Da
liczba masowa68
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2009
parzystość+

68Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

69Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
68,989662 ± 0,000537 Da
liczba masowa69
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość+

69Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

70Cr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
69,993945 ± 0,000644 Da
liczba masowa70
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2013
parzystość+

70Cr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Chromium crystals and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaLouis Vauquelin
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1797
etymologiaGreek: chrôma (color).
wymowaKROH-mi-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
102 mg/kg
Abundance in Oceans
0,0003 mg/L
Abundance in Human Body
0,000003 %
Abundance in Meteor
0,3 %
Abundance in Sun
0,002 %
Ilość we Wszechświecie
0,0015 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5862
2p3.9248
2s7.0162
3d14.2434
3p12.534
3s11.6322
4s18.8668