Chrom

Chrom (Cr)

24. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa24
Masa atomowa51.9961
liczba masowa52
Grupa6
Okres4
Blokd
proton24 p+
neutron28 n0
elektron24 e-
Animated Model atomu Bohra of Cr (Chrom)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
140 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
122 pm
Metallic Radius
119 pm
Promień jonowy
73 pm
Crystal Radius
87 pm
promień van der Waalsa
206 pm
gęstość
7,15 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Chrom0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
791,3 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
6,76651 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Cr (Chrom)
ciepło parowania
342 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
397,48 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 13, 1
Model atomu Bohra: Cr (Chrom)
elektron walencyjny1
Lewis structure: Cr (Chrom)
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d5 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
Enhanced Model atomu Bohra of Cr (Chrom)
Orbital Diagram of Cr (Chrom)
stopień utlenienia-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektroujemność
1.66
Electrophilicity Index
1,1319177597467263 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
2 944,15 K
Temperatura topnienia
2 180,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
93,9 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000049 1/K
molar heat capacity
23,35 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,449 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
7,9 MS/m
rezystywność
0,00000013 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeantiferromagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000445 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000002314 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0003177
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
393 K
struktura
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
2,88 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
8,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
160 GPa
moduł Kirchhoffa
115 GPa
moduł Younga
279 GPa
współczynnik Poissona
0,21
prędkość dźwięku
5 940 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number55
Mendeleev Number51
Pettifor Number57
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
768,4 kJ/mol
Polaryzowalność
83 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
602 a₀
allotrope
Przekrój czynny
3,1
Neutron Mass Absorption
0,0021
liczby kwantowe7S3
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Chromium

Stabilne izotopy3
Niestabilne izotopy27
Natural Isotopes4
Isotopic Composition5283.79%5283.79%539.50%539.50%504.35%504.35%542.37%542.37%

41Cr

liczba masowa41
liczba neutronów17
względna masa atomowa
41,021911 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

42Cr

liczba masowa42
liczba neutronów18
względna masa atomowa
42,007579 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,3 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1996
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
2p (2-proton emission)

43Cr

liczba masowa43
liczba neutronów19
względna masa atomowa
42,997885 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,1 ± 0,3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)79.3%
2p (2-proton emission)11.6%
3p0.13%
β+α (β+-delayed α emission)

44Cr

liczba masowa44
liczba neutronów20
względna masa atomowa
43,985591 ± 0,000055 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
42,8 ± 0,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)12%

45Cr

liczba masowa45
liczba neutronów21
względna masa atomowa
44,97905 ± 0,000038 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
60,9 ± 0,4 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.4%

46Cr

liczba masowa46
liczba neutronów22
względna masa atomowa
45,968360969 ± 0,000012295 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
224,3 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47Cr

liczba masowa47
liczba neutronów23
względna masa atomowa
46,962894995 ± 0,000005578 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
461,6 ± 1,5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48Cr

liczba masowa48
liczba neutronów24
względna masa atomowa
47,954029431 ± 0,000007848 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,56 ± 0,03 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49Cr

liczba masowa49
liczba neutronów25
względna masa atomowa
48,95133372 ± 0,000002363 Da
g-factor
0,1904 ± 0,0012
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
42,3 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1942
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Cr

liczba masowa50
liczba neutronów26
względna masa atomowa
49,946042209 ± 0,0000001 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
4,345 ± 0,013
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

51Cr

liczba masowa51
liczba neutronów27
względna masa atomowa
50,944765388 ± 0,000000178 Da
g-factor
0,26685714285714 ± 0,0014285714285714
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
27,7015 ± 0,0011 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

52Cr

liczba masowa52
liczba neutronów28
względna masa atomowa
51,940504714 ± 0,00000012 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
83,789 ± 0,018
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1923
parzystość+

53Cr

liczba masowa53
liczba neutronów29
względna masa atomowa
52,940646304 ± 0,000000124 Da
g-factor
abundancja naturalna
9,501 ± 0,017
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,15 ± 0,05
data odkrycia1930
parzystość-

54Cr

liczba masowa54
liczba neutronów30
względna masa atomowa
53,938877359 ± 0,000000142 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
2,365 ± 0,007
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość+

55Cr

liczba masowa55
liczba neutronów31
względna masa atomowa
54,940836637 ± 0,000000245 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,497 ± 0,003 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

56Cr

liczba masowa56
liczba neutronów32
względna masa atomowa
55,940648977 ± 0,00000062 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,94 ± 0,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

57Cr

liczba masowa57
liczba neutronów33
względna masa atomowa
56,943612112 ± 0,000002 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,1 ± 1 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

58Cr

liczba masowa58
liczba neutronów34
względna masa atomowa
57,944184501 ± 0,0000032 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

59Cr

liczba masowa59
liczba neutronów35
względna masa atomowa
58,948345426 ± 0,00000072 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1 050 ± 90 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

60Cr

liczba masowa60
liczba neutronów36
względna masa atomowa
59,949641656 ± 0,0000012 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
490 ± 10 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

61Cr

liczba masowa61
liczba neutronów37
względna masa atomowa
60,95437813 ± 0,000002 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
243 ± 9 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Cr

liczba masowa62
liczba neutronów38
względna masa atomowa
61,95614292 ± 0,0000037 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
206 ± 12 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Cr

liczba masowa63
liczba neutronów39
względna masa atomowa
62,961161 ± 0,000078 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
129 ± 2 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Cr

liczba masowa64
liczba neutronów40
względna masa atomowa
63,963886 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
43 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

65Cr

liczba masowa65
liczba neutronów41
względna masa atomowa
64,969608 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
27,5 ± 2,1 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

66Cr

liczba masowa66
liczba neutronów42
względna masa atomowa
65,973011 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23,8 ± 1,8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

67Cr

liczba masowa67
liczba neutronów43
względna masa atomowa
66,979313 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

68Cr

liczba masowa68
liczba neutronów44
względna masa atomowa
67,983156 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2009
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

69Cr

liczba masowa69
liczba neutronów45
względna masa atomowa
68,989662 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

70Cr

liczba masowa70
liczba neutronów46
względna masa atomowa
69,993945 ± 0,000644 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2013
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Chromium crystals and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaLouis Vauquelin
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1797
etymologiaGreek: chrôma (color).
wymowaKROH-mi-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
102 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,0003 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,000003 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,3 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,002 %
Ilość we Wszechświecie
0,0015 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5862
2p3.9248
2s7.0162
3d14.2434
3p12.534
3s11.6322
4s18.8668