Chróm

Chróm (Cr)

chemický prvok s protónovým číslom 24
Protónové číslo24
Atómová hmotnosť51.9961
Nukleónové číslo52
Skupina6
Perióda4
Orbitáld
protón24 p+
Neutrón28 n0
elektrón24 e-
Animated Bohrov model atómu of Cr (Chróm)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
140 pm
Mólový objem
Covalent Radius
122 pm
Metallic Radius
119 pm
iónový polomer
73 pm
Crystal Radius
87 pm
Van der Waalsov polomer
206 pm
density
7,15 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Chróm0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
791,3 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
6,76651 eV/particle
ionization energy of Cr (Chróm)
Merné skupenské teplo varu
342 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
397,48 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 13, 1
Bohrov model atómu: Cr (Chróm)
Valenčný elektrón1
Lewis structure: Cr (Chróm)
electron configuration[Ar] 3d5 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
Enhanced Bohrov model atómu of Cr (Chróm)
Orbital Diagram of Cr (Chróm)
Oxidačné číslo-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Elektronegativita
1.66
Electrophilicity Index
1,1319177597467263 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
2 944,15 K
Teplota topenia
2 180,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
93,9 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,0000049 1/K
Molárna tepelná kapacita
23,35 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,449 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
7,9 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000013 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeantiferromagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000445 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000002314 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0003177
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
393 K
štruktúra
Kryštálová sústavaCentrovaný kockový (BCC)
lattice constant
2,88 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
8,5 MPa
bulk modulus
160 GPa
shear modulus
115 GPa
Youngov modul
279 GPa
Poissonova konštanta
0,21
rýchlosť zvuku
5 940 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number55
Mendeleev Number51
Pettifor Number57
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
768,4 kJ/mol
polarizability
83 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
602 a₀
allotrope
Neutron cross section
3,1
Neutron Mass Absorption
0,0021
Kvantové číslo7S3
Priestorová grupa229 (Im_3m)

Isotopes of Chromium

Stabilné izotopy3
Nestabilné izotopy27
Natural Isotopes4
Isotopic Composition5283.79%5283.79%539.50%539.50%504.35%504.35%542.37%542.37%

41Cr

Nukleónové číslo41
neutrónové číslo17
Relatívna atómová hmotnosť
41,021911 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

42Cr

Nukleónové číslo42
neutrónové číslo18
Relatívna atómová hmotnosť
42,007579 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,3 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1996
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
2p (2-proton emission)

43Cr

Nukleónové číslo43
neutrónové číslo19
Relatívna atómová hmotnosť
42,997885 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,1 ± 0,3 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)79.3%
2p (2-proton emission)11.6%
3p0.13%
β+α (β+-delayed α emission)

44Cr

Nukleónové číslo44
neutrónové číslo20
Relatívna atómová hmotnosť
43,985591 ± 0,000055 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
42,8 ± 0,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)12%

45Cr

Nukleónové číslo45
neutrónové číslo21
Relatívna atómová hmotnosť
44,97905 ± 0,000038 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
60,9 ± 0,4 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1974
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.4%

46Cr

Nukleónové číslo46
neutrónové číslo22
Relatívna atómová hmotnosť
45,968360969 ± 0,000012295 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
224,3 ± 1,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47Cr

Nukleónové číslo47
neutrónové číslo23
Relatívna atómová hmotnosť
46,962894995 ± 0,000005578 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
461,6 ± 1,5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48Cr

Nukleónové číslo48
neutrónové číslo24
Relatívna atómová hmotnosť
47,954029431 ± 0,000007848 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,56 ± 0,03 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49Cr

Nukleónové číslo49
neutrónové číslo25
Relatívna atómová hmotnosť
48,95133372 ± 0,000002363 Da
g-factor
0,1904 ± 0,0012
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
42,3 ± 0,1 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1942
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Cr

Nukleónové číslo50
neutrónové číslo26
Relatívna atómová hmotnosť
49,946042209 ± 0,0000001 Da
g-factor
0
natural abundance
4,345 ± 0,013
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1930
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

51Cr

Nukleónové číslo51
neutrónové číslo27
Relatívna atómová hmotnosť
50,944765388 ± 0,000000178 Da
g-factor
0,26685714285714 ± 0,0014285714285714
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
27,7015 ± 0,0011 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1940
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

52Cr

Nukleónové číslo52
neutrónové číslo28
Relatívna atómová hmotnosť
51,940504714 ± 0,00000012 Da
g-factor
0
natural abundance
83,789 ± 0,018
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1923
parity+

53Cr

Nukleónové číslo53
neutrónové číslo29
Relatívna atómová hmotnosť
52,940646304 ± 0,000000124 Da
g-factor
natural abundance
9,501 ± 0,017
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,15 ± 0,05
dátum objavu1930
parity-

54Cr

Nukleónové číslo54
neutrónové číslo30
Relatívna atómová hmotnosť
53,938877359 ± 0,000000142 Da
g-factor
0
natural abundance
2,365 ± 0,007
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1930
parity+

55Cr

Nukleónové číslo55
neutrónové číslo31
Relatívna atómová hmotnosť
54,940836637 ± 0,000000245 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,497 ± 0,003 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1952
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

56Cr

Nukleónové číslo56
neutrónové číslo32
Relatívna atómová hmotnosť
55,940648977 ± 0,00000062 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,94 ± 0,1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

57Cr

Nukleónové číslo57
neutrónové číslo33
Relatívna atómová hmotnosť
56,943612112 ± 0,000002 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,1 ± 1 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1978
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

58Cr

Nukleónové číslo58
neutrónové číslo34
Relatívna atómová hmotnosť
57,944184501 ± 0,0000032 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1980
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

59Cr

Nukleónové číslo59
neutrónové číslo35
Relatívna atómová hmotnosť
58,948345426 ± 0,00000072 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1 050 ± 90 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1980
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

60Cr

Nukleónové číslo60
neutrónové číslo36
Relatívna atómová hmotnosť
59,949641656 ± 0,0000012 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
490 ± 10 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1980
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

61Cr

Nukleónové číslo61
neutrónové číslo37
Relatívna atómová hmotnosť
60,95437813 ± 0,000002 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
243 ± 9 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Cr

Nukleónové číslo62
neutrónové číslo38
Relatívna atómová hmotnosť
61,95614292 ± 0,0000037 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
206 ± 12 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Cr

Nukleónové číslo63
neutrónové číslo39
Relatívna atómová hmotnosť
62,961161 ± 0,000078 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
129 ± 2 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1992
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Cr

Nukleónové číslo64
neutrónové číslo40
Relatívna atómová hmotnosť
63,963886 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
43 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

65Cr

Nukleónové číslo65
neutrónové číslo41
Relatívna atómová hmotnosť
64,969608 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
27,5 ± 2,1 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

66Cr

Nukleónové číslo66
neutrónové číslo42
Relatívna atómová hmotnosť
65,973011 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23,8 ± 1,8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

67Cr

Nukleónové číslo67
neutrónové číslo43
Relatívna atómová hmotnosť
66,979313 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

68Cr

Nukleónové číslo68
neutrónové číslo44
Relatívna atómová hmotnosť
67,983156 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

69Cr

Nukleónové číslo69
neutrónové číslo45
Relatívna atómová hmotnosť
68,989662 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2013
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

70Cr

Nukleónové číslo70
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
69,993945 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2013
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Chromium crystals and 1cm3 cube

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaLouis Vauquelin
miesto nálezuFrance
dátum objavu1797
etymológiaGreek: chrôma (color).
pronunciationKROH-mi-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
102 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,0003 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,000003 %
natural abundance (Meteoroid)
0,3 %
natural abundance (Slnko)
0,002 %
Množstvo vo vesmíre
0,0015 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5862
2p3.9248
2s7.0162
3d14.2434
3p12.534
3s11.6322
4s18.8668