Krom

Krom (Cr)

chemical element with symbol Cr and atomic number 24
Vrstno število24
Atomska teža51.9961
Masno število52
Skupina6
Perioda4
Blokd
proton24 p+
nevtron28 n0
elektron24 e-
Animated Bohrov model atoma of Cr (Krom)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
140 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
122 pm
Metallic Radius
119 pm
Ionski polmer
73 pm
Crystal Radius
87 pm
Van der Waalsov polmer
206 pm
density
7,15 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Krom0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
791,3 kJ/mol
Elektronska afiniteta
ionization energy
6,76651 eV/particle
ionization energy of Cr (Krom)
Izparilna toplota
342 kJ/mol
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
397,48 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 13, 1
Bohrov model atoma: Cr (Krom)
valence electron1
Lewis structure: Cr (Krom)
elektronska konfiguracija[Ar] 3d5 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
Enhanced Bohrov model atoma of Cr (Krom)
Orbital Diagram of Cr (Krom)
Oksidacijsko stanje-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Elektronegativnost
1.66
Electrophilicity Index
1,1319177597467263 eV/particle
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
2.944,15 K
Tališče
2.180,15 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Silver
appearancesilvery metallic
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
93,9 W/(m K)
thermal expansion
0,0000049 1/K
molar heat capacity
23,35 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
0,449 J/(g⋅K)
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeConductor
Električna prevodnost
7,9 MS/m
Specifična upornost
0,00000013 m Ω
Superprevodnost
Magnetizem
typeantiferromagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000445 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000002314 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0003177
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
393 K
struktura
Kristalna strukturaTelesno centrirana kubična (BCC)
lattice constant
2,88 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Trdota
8,5 MPa
Stisljivostni modul
160 GPa
Strižni modul
115 GPa
Young's modulus
279 GPa
Poissonovo število
0,21
hitrost zvoka
5.940 m/s
klasifikacija
KategorijaPrehodne kovine, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number55
Mendeleev Number51
Pettifor Number57
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidtovo razvrščanje elementovlitophile

other

Gas Basicity
768,4 kJ/mol
Polarizabilnost
83 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
602 a₀
allotrope
Neutron cross section
3,1
Neutron Mass Absorption
0,0021
Kvantno število7S3
Prostorska skupina229 (Im_3m)

Isotopes of Chromium

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes27
Natural Isotopes4
Isotopic Composition5283.79%5283.79%539.50%539.50%504.35%504.35%542.37%542.37%

41Cr

Masno število41
nevtronsko število17
relative atomic mass
41,021911 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
p (proton emission)

42Cr

Masno število42
nevtronsko število18
relative atomic mass
42,007579 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
13,3 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1996
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
2p (2-proton emission)

43Cr

Masno število43
nevtronsko število19
relative atomic mass
42,997885 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
21,1 ± 0,3 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1992
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)79.3%
2p (2-proton emission)11.6%
3p0.13%
β+α (β+-delayed α emission)

44Cr

Masno število44
nevtronsko število20
relative atomic mass
43,985591 ± 0,000055 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
42,8 ± 0,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1987
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)12%

45Cr

Masno število45
nevtronsko število21
relative atomic mass
44,97905 ± 0,000038 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
60,9 ± 0,4 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1974
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.4%

46Cr

Masno število46
nevtronsko število22
relative atomic mass
45,968360969 ± 0,000012295 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
224,3 ± 1,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1972
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47Cr

Masno število47
nevtronsko število23
relative atomic mass
46,962894995 ± 0,000005578 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
461,6 ± 1,5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1972
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48Cr

Masno število48
nevtronsko število24
relative atomic mass
47,954029431 ± 0,000007848 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
21,56 ± 0,03 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1952
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49Cr

Masno število49
nevtronsko število25
relative atomic mass
48,95133372 ± 0,000002363 Da
g-factor
0,1904 ± 0,0012
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
42,3 ± 0,1 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1942
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Cr

Masno število50
nevtronsko število26
relative atomic mass
49,946042209 ± 0,0000001 Da
g-factor
0
natural abundance
4,345 ± 0,013
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1930
Parnost+

decay modeJakost
+ (double β+ decay)

51Cr

Masno število51
nevtronsko število27
relative atomic mass
50,944765388 ± 0,000000178 Da
g-factor
0,26685714285714 ± 0,0014285714285714
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
27,7015 ± 0,0011 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1940
Parnost-

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

52Cr

Masno število52
nevtronsko število28
relative atomic mass
51,940504714 ± 0,00000012 Da
g-factor
0
natural abundance
83,789 ± 0,018
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1923
Parnost+

53Cr

Masno število53
nevtronsko število29
relative atomic mass
52,940646304 ± 0,000000124 Da
g-factor
natural abundance
9,501 ± 0,017
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
−0,15 ± 0,05
datum odkritja1930
Parnost-

54Cr

Masno število54
nevtronsko število30
relative atomic mass
53,938877359 ± 0,000000142 Da
g-factor
0
natural abundance
2,365 ± 0,007
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1930
Parnost+

55Cr

Masno število55
nevtronsko število31
relative atomic mass
54,940836637 ± 0,000000245 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,497 ± 0,003 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1952
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

56Cr

Masno število56
nevtronsko število32
relative atomic mass
55,940648977 ± 0,00000062 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,94 ± 0,1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1960
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

57Cr

Masno število57
nevtronsko število33
relative atomic mass
56,943612112 ± 0,000002 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
21,1 ± 1 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1978
Parnost

decay modeJakost
β (β decay)100%

58Cr

Masno število58
nevtronsko število34
relative atomic mass
57,944184501 ± 0,0000032 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1980
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

59Cr

Masno število59
nevtronsko število35
relative atomic mass
58,948345426 ± 0,00000072 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1.050 ± 90 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1980
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

60Cr

Masno število60
nevtronsko število36
relative atomic mass
59,949641656 ± 0,0000012 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
490 ± 10 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1980
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

61Cr

Masno število61
nevtronsko število37
relative atomic mass
60,95437813 ± 0,000002 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
243 ± 9 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1985
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Cr

Masno število62
nevtronsko število38
relative atomic mass
61,95614292 ± 0,0000037 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
206 ± 12 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1985
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Cr

Masno število63
nevtronsko število39
relative atomic mass
62,961161 ± 0,000078 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
129 ± 2 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1992
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Cr

Masno število64
nevtronsko število40
relative atomic mass
63,963886 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
43 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1992
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

65Cr

Masno število65
nevtronsko število41
relative atomic mass
64,969608 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
27,5 ± 2,1 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1997
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

66Cr

Masno število66
nevtronsko število42
relative atomic mass
65,973011 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
23,8 ± 1,8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1997
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

67Cr

Masno število67
nevtronsko število43
relative atomic mass
66,979313 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1997
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

68Cr

Masno število68
nevtronsko število44
relative atomic mass
67,983156 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2009
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

69Cr

Masno število69
nevtronsko število45
relative atomic mass
68,989662 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2013
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

70Cr

Masno število70
nevtronsko število46
relative atomic mass
69,993945 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2013
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Chromium crystals and 1cm3 cube

zgodovina

odkritelj ali izumiteljLouis Vauquelin
nahajališčeFrance
datum odkritja1797
etimologijaGreek: chrôma (color).
pronunciationKROH-mi-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
102 mg/kg
natural abundance (ocean)
0,0003 mg/L
natural abundance (človeško telo)
0,000003 %
natural abundance (Meteoroid)
0,3 %
natural abundance (Sonce)
0,002 %
Abundance in Universe
0,0015 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5862
2p3.9248
2s7.0162
3d14.2434
3p12.534
3s11.6322
4s18.8668