Хром

Хром (Cr)

хемијски елемент 24
Атомски број24
Атомска маса51.9961
Масени број52
Група6
Периода4
Блокd
протон24 p+
неутрон28 n0
електрон24 e-
Animated Боров модел атома of Cr (Хром)

Физичко Својство

Атомски Радијус
140 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
122 pm
Metallic Radius
119 pm
ionic radius
73 pm
Crystal Radius
87 pm
Ван дер Валсов радијус
206 pm
густина
7,15 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Хром0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
791,3 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
6,76651 eV/particle
енергија јонизације of Cr (Хром)
Топлота испаравања
342 kJ/mol
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
397,48 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 13, 1
Боров модел атома: Cr (Хром)
Валентни електрони1
Lewis structure: Cr (Хром)
електронска конфигурација[Ar] 3d5 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
Enhanced Боров модел атома of Cr (Хром)
Orbital Diagram of Cr (Хром)
оксидациони број-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
електронегативност
1.66
Electrophilicity Index
1,1319177597467263 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
2.944,15 K
Температура топљења
2.180,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery metallic
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
93,9 W/(m K)
Termička dilatacija
0,0000049 1/K
molar heat capacity
23,35 J/(mol K)
Специфична топлота
0,449 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
7,9 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000013 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeantiferromagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000445 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000002314 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0003177
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
393 K
структура
Кристална структураПросторноцентрична Кубична (BCC)
lattice constant
2,88 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
8,5 MPa
модул стишљивости
160 GPa
shear modulus
115 GPa
Јангов модул
279 GPa
Пуасонов однос
0,21
брзина звука
5.940 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number55
Mendeleev Number51
Pettifor Number57
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
768,4 kJ/mol
polarizability
83 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
602 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
3,1
Neutron Mass Absorption
0,0021
квантни број7S3
кристалографска група229 (Im_3m)

Isotopes of Chromium

Стабилни изотопи3
Нестабилни изотопи27
Natural Isotopes4
Isotopic Composition5283.79%5283.79%539.50%539.50%504.35%504.35%542.37%542.37%

41Cr

Масени број41
неутронски број17
атомска тежина
41,021911 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

42Cr

Масени број42
неутронски број18
атомска тежина
42,007579 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,3 ± 1 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1996
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
2p (2-proton emission)

43Cr

Масени број43
неутронски број19
атомска тежина
42,997885 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,1 ± 0,3 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)79.3%
2p (2-proton emission)11.6%
3p0.13%
β+α (β+-delayed α emission)

44Cr

Масени број44
неутронски број20
атомска тежина
43,985591 ± 0,000055 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
42,8 ± 0,6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1987
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)12%

45Cr

Масени број45
неутронски број21
атомска тежина
44,97905 ± 0,000038 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
60,9 ± 0,4 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1974
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.4%

46Cr

Масени број46
неутронски број22
атомска тежина
45,968360969 ± 0,000012295 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
224,3 ± 1,3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47Cr

Масени број47
неутронски број23
атомска тежина
46,962894995 ± 0,000005578 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
461,6 ± 1,5 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48Cr

Масени број48
неутронски број24
атомска тежина
47,954029431 ± 0,000007848 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,56 ± 0,03 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49Cr

Масени број49
неутронски број25
атомска тежина
48,95133372 ± 0,000002363 Da
g-factor
0,1904 ± 0,0012
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
42,3 ± 0,1 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1942
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Cr

Масени број50
неутронски број26
атомска тежина
49,946042209 ± 0,0000001 Da
g-factor
0
присутност у природи
4,345 ± 0,013
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1930
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

51Cr

Масени број51
неутронски број27
атомска тежина
50,944765388 ± 0,000000178 Da
g-factor
0,26685714285714 ± 0,0014285714285714
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
27,7015 ± 0,0011 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1940
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

52Cr

Масени број52
неутронски број28
атомска тежина
51,940504714 ± 0,00000012 Da
g-factor
0
присутност у природи
83,789 ± 0,018
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1923
parity+

53Cr

Масени број53
неутронски број29
атомска тежина
52,940646304 ± 0,000000124 Da
g-factor
присутност у природи
9,501 ± 0,017
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,15 ± 0,05
датум открића1930
parity-

54Cr

Масени број54
неутронски број30
атомска тежина
53,938877359 ± 0,000000142 Da
g-factor
0
присутност у природи
2,365 ± 0,007
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1930
parity+

55Cr

Масени број55
неутронски број31
атомска тежина
54,940836637 ± 0,000000245 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,497 ± 0,003 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1952
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

56Cr

Масени број56
неутронски број32
атомска тежина
55,940648977 ± 0,00000062 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,94 ± 0,1 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

57Cr

Масени број57
неутронски број33
атомска тежина
56,943612112 ± 0,000002 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,1 ± 1 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1978
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

58Cr

Масени број58
неутронски број34
атомска тежина
57,944184501 ± 0,0000032 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7 ± 0,3 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1980
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

59Cr

Масени број59
неутронски број35
атомска тежина
58,948345426 ± 0,00000072 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1.050 ± 90 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1980
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

60Cr

Масени број60
неутронски број36
атомска тежина
59,949641656 ± 0,0000012 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
490 ± 10 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1980
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

61Cr

Масени број61
неутронски број37
атомска тежина
60,95437813 ± 0,000002 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
243 ± 9 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1985
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Cr

Масени број62
неутронски број38
атомска тежина
61,95614292 ± 0,0000037 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
206 ± 12 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1985
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Cr

Масени број63
неутронски број39
атомска тежина
62,961161 ± 0,000078 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
129 ± 2 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1992
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Cr

Масени број64
неутронски број40
атомска тежина
63,963886 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
43 ± 1 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

65Cr

Масени број65
неутронски број41
атомска тежина
64,969608 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
27,5 ± 2,1 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

66Cr

Масени број66
неутронски број42
атомска тежина
65,973011 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23,8 ± 1,8 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

67Cr

Масени број67
неутронски број43
атомска тежина
66,979313 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

68Cr

Масени број68
неутронски број44
атомска тежина
67,983156 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2009
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

69Cr

Масени број69
неутронски број45
атомска тежина
68,989662 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2013
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

70Cr

Масени број70
неутронски број46
атомска тежина
69,993945 ± 0,000644 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2013
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Chromium crystals and 1cm3 cube

историја

откриоLouis Vauquelin
место открићаFrance
датум открића1797
етимологијаGreek: chrôma (color).
изговорKROH-mi-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
102 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,0003 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,000003 %
присутност у природи (метеороид)
0,3 %
присутност у природи (Сунце)
0,002 %
Заступљеност у Космосу
0,0015 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5862
2p3.9248
2s7.0162
3d14.2434
3p12.534
3s11.6322
4s18.8668