โครเมียม

โครเมียม (Cr)

chemical element with symbol Cr and atomic number 24
เลขอะตอม24
มวลอะตอม51.9961
เลขมวล52
หมู่6
คาบ4
บล็อกd
โปรตอน24 p+
นิวตรอน28 n0
อิเล็กตรอน24 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Cr (โครเมียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
140 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
122 pm
Metallic Radius
119 pm
ionic radius
73 pm
Crystal Radius
87 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
206 pm
ความหนาแน่น
7.15 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: โครเมียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
791.3 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.76651 eV/particle
ionization energy of Cr (โครเมียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
342 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
397.48 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 13, 1
แบบจำลองของบอร์: Cr (โครเมียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Cr (โครเมียม)
electron configuration[Ar] 3d5 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Cr (โครเมียม)
Orbital Diagram of Cr (โครเมียม)
สถานะออกซิเดชัน-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.66
Electrophilicity Index
1.1319177597467263 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
2,944.15 K
จุดหลอมเหลว
2,180.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
93.9 W/(m K)
thermal expansion
0.0000049 1/K
molar heat capacity
23.35 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.449 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
7.9 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000013 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeantiferromagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000445 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000002314 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0003177
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
393 K
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
2.88 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
8.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
160 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
115 GPa
Young's modulus
279 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.21
อัตราเร็วของเสียง
5,940 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number55
Mendeleev Number51
Pettifor Number57
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
768.4 kJ/mol
polarizability
83 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
602 a₀
allotrope
Neutron cross section
3.1
Neutron Mass Absorption
0.0021
quantum number7S3
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Chromium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร3
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร27
Natural Isotopes4
Isotopic Composition5283.79%5283.79%539.50%539.50%504.35%504.35%542.37%542.37%

41Cr

เลขมวล41
เลขนิวตรอน17
น้ำหนักอะตอม
41.021911 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

42Cr

เลขมวล42
เลขนิวตรอน18
น้ำหนักอะตอม
42.007579 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.3 ± 1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
2p (2-proton emission)

43Cr

เลขมวล43
เลขนิวตรอน19
น้ำหนักอะตอม
42.997885 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.1 ± 0.3 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)79.3%
2p (2-proton emission)11.6%
3p0.13%
β+α (β+-delayed α emission)

44Cr

เลขมวล44
เลขนิวตรอน20
น้ำหนักอะตอม
43.985591 ± 0.000055 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
42.8 ± 0.6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)12%

45Cr

เลขมวล45
เลขนิวตรอน21
น้ำหนักอะตอม
44.97905 ± 0.000038 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
60.9 ± 0.4 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.4%

46Cr

เลขมวล46
เลขนิวตรอน22
น้ำหนักอะตอม
45.968360969 ± 0.000012295 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
224.3 ± 1.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47Cr

เลขมวล47
เลขนิวตรอน23
น้ำหนักอะตอม
46.962894995 ± 0.000005578 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
461.6 ± 1.5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48Cr

เลขมวล48
เลขนิวตรอน24
น้ำหนักอะตอม
47.954029431 ± 0.000007848 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.56 ± 0.03 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49Cr

เลขมวล49
เลขนิวตรอน25
น้ำหนักอะตอม
48.95133372 ± 0.000002363 Da
g-factor
0.1904 ± 0.0012
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
42.3 ± 0.1 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1942
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Cr

เลขมวล50
เลขนิวตรอน26
น้ำหนักอะตอม
49.946042209 ± 0.0000001 Da
g-factor
0
natural abundance
4.345 ± 0.013
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

51Cr

เลขมวล51
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
50.944765388 ± 0.000000178 Da
g-factor
0.26685714285714 ± 0.0014285714285714
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
27.7015 ± 0.0011 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

52Cr

เลขมวล52
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
51.940504714 ± 0.00000012 Da
g-factor
0
natural abundance
83.789 ± 0.018
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity+

53Cr

เลขมวล53
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
52.940646304 ± 0.000000124 Da
g-factor
natural abundance
9.501 ± 0.017
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.15 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity-

54Cr

เลขมวล54
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
53.938877359 ± 0.000000142 Da
g-factor
0
natural abundance
2.365 ± 0.007
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity+

55Cr

เลขมวล55
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
54.940836637 ± 0.000000245 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.497 ± 0.003 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

56Cr

เลขมวล56
เลขนิวตรอน32
น้ำหนักอะตอม
55.940648977 ± 0.00000062 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.94 ± 0.1 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

57Cr

เลขมวล57
เลขนิวตรอน33
น้ำหนักอะตอม
56.943612112 ± 0.000002 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.1 ± 1 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

58Cr

เลขมวล58
เลขนิวตรอน34
น้ำหนักอะตอม
57.944184501 ± 0.0000032 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

59Cr

เลขมวล59
เลขนิวตรอน35
น้ำหนักอะตอม
58.948345426 ± 0.00000072 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1,050 ± 90 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

60Cr

เลขมวล60
เลขนิวตรอน36
น้ำหนักอะตอม
59.949641656 ± 0.0000012 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
490 ± 10 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

61Cr

เลขมวล61
เลขนิวตรอน37
น้ำหนักอะตอม
60.95437813 ± 0.000002 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
243 ± 9 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Cr

เลขมวล62
เลขนิวตรอน38
น้ำหนักอะตอม
61.95614292 ± 0.0000037 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
206 ± 12 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Cr

เลขมวล63
เลขนิวตรอน39
น้ำหนักอะตอม
62.961161 ± 0.000078 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
129 ± 2 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Cr

เลขมวล64
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
63.963886 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
43 ± 1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

65Cr

เลขมวล65
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
64.969608 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
27.5 ± 2.1 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

66Cr

เลขมวล66
เลขนิวตรอน42
น้ำหนักอะตอม
65.973011 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23.8 ± 1.8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

67Cr

เลขมวล67
เลขนิวตรอน43
น้ำหนักอะตอม
66.979313 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

68Cr

เลขมวล68
เลขนิวตรอน44
น้ำหนักอะตอม
67.983156 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

69Cr

เลขมวล69
เลขนิวตรอน45
น้ำหนักอะตอม
68.989662 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

70Cr

เลขมวล70
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
69.993945 ± 0.000644 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Chromium crystals and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Louis Vauquelin
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1797
ศัพทมูลวิทยาGreek: chrôma (color).
pronunciationKROH-mi-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
102 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.0003 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.000003 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.3 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0015 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5862
2p3.9248
2s7.0162
3d14.2434
3p12.534
3s11.6322
4s18.8668

alias

 • Cr

การแปล

 • อังกฤษchromium
 • อิตาลีcromo
 • นอร์เวย์บุคมอลkrom
 • เยอรมันChrom
 • ฝรั่งเศสchrome
 • ดัตช์chroom
 • สเปนcromo
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • แอฟริกานส์chroom
 • อัมฮาราክሮሚየም
 • อารากอนCromo
 • อาหรับكروم
 • อัสตูเรียสCromu
 • อาเซอร์ไบจานXrom
 • เบลารุสХром
 • บัลแกเรียхром
 • บังกลาক্রোমিয়াম
 • เบรตันKrom
 • บอสเนียhrom
 • คาตาลันcrom
 • คอร์ซิกาCromu
 • เช็กchrom
 • ชูวัชХром
 • เวลส์Cromiwm
 • เดนมาร์กkrom
 • ธิเวหิކްރޯމިއަމް
 • กรีกχρώμιο
 • เอสเปรันโตkromo
 • เอสโตเนียkroom
 • บาสก์kromo
 • เปอร์เซียکروم
 • ฟินแลนด์kromi
 • ฟรูลีCrom
 • ไอริชCróimiam
 • กาลิเซียcromo
 • มานซ์cromium
 • จีนแคะchromium
 • ฮิบรูכרום
 • ฮินดีक्रोमियम
 • ฮินดีฟิจิChromium
 • โครเอเชียkrom
 • ซอร์เบียตอนบนChrom
 • เฮติครีโอลKwòm
 • ฮังการีkróm
 • อาร์เมเนียքրոմ
 • อินเตอร์ลิงกัวchromo
 • อินโดนีเซียkromium
 • อีโดkromo
 • ไอซ์แลนด์króm
 • ญี่ปุ่นクロム
 • โลชบันrogjinme
 • จอร์เจียქრომი
 • กันนาดาಕ್ರೋಮಿಯಮ್
 • เกาหลี크로뮴
 • เคิร์ดKrom
 • โกมิХром
 • ละตินchromium
 • ลักเซมเบิร์กChrom
 • ลิกูเรียCrommo
 • ลิทัวเนียchromas
 • ลัตเวียhroms
 • เมารีkonukita
 • มาซิโดเนียхром
 • มาลายาลัมക്രോമിയം
 • มองโกเลียхром
 • มราฐีक्रोमियम
 • มารีตะวันตกХром
 • มาเลย์Kromium
 • พม่าခရိုမီယမ်
 • nahTlapāltepoztli
 • เยอรมันต่ำChrom
 • นอร์เวย์นีนอสก์krom
 • อ็อกซิตันCròme
 • ปัญจาบਕ੍ਰੋਮੀਅਮ
 • โปแลนด์chrom
 • ลาฮ์นดาکرومیم
 • โปรตุเกสcromo
 • เคชวาKrumu
 • โรมาเนียcrom
 • รัสเซียхром
 • ซิซิลีcromu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียHrom
 • สโลวักchróm
 • สโลวีเนียkrom
 • แอลเบเนียKromi
 • เซอร์เบียхром
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Chrom
 • สวีเดนkrom
 • สวาฮีลีChromi
 • ทมิฬகுரோமியம்
 • เตลูกูక్రోమియం
 • ตุรกีkrom
 • อุยกูร์خروم
 • ยูเครนхром
 • อุซเบกXrom
 • เวปส์Hrom
 • เวียดนามchromi
 • วาเรย์Cromo
 • คัลมืยค์Хром
 • ยิดดิชכראם
 • โยรูบาKrómíọ̀mù
 • จีน
 • อังกฤษ (แคนาดา)chromium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)chromium
 • โปรตุเกส (บราซิล)cromo
 • กวางตุ้ง
 • คาซัคХром
 • ตากาล็อกKromyo
 • เซบูKromyo
 • เคิร์ดตอนกลางکرۆم
 • ฟริเซียนเหนือKroom
 • โอดิยาକ୍ରୋମିୟମ
 • คุชราตક્રોમિયમ
 • พีดมอนต์Cròm
 • ตาตาร์Хром
 • สกอตส์chromium
 • เนวาร์क्रोमियम
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Хром
 • เอียร์ซยาХром
 • โซมาลีKoroomiyaam
 • เยอรมัน (ออสเตรีย)Chrom
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Chrom
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • อาโรมาเนียCromu
 • สันสกฤตक्रोमियम
 • คีร์กีซХром
 • ซาร์เดญาCromu
 • ลิมเบิร์กChroeam
 • cdoGáuk
 • แฟโรKrom
 • ลอมบาร์ดCróm
 • มอลตาkromju
 • เนปาลक्रोमियम
 • บาลีक्रोमियम
 • จีนมินหนานChromium
 • โภชปุรีक्रोमियम
 • ทิเบตཀོ་ལྕགས།
 • ซุนดาKromium
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาcromo
 • oloHrom
 • จีนอู๋
 • อูรดูکرومیئم
 • kbpKurom
 • ทาจิกХром
 • ชวาKromiyum
 • บาวาเรียChrom
 • เกลิกสกอตCròmium
 • โคตาวาVogel
 • อาหรับโมร็อกโกكروم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์كروم
 • พัชโตکروميم
 • lldCrom
 • คอร์นิชKromiom
 • บิกอลKromyo
 • มีนังกาเบาKromium
 • บาหลีKromium
 • ยูกันดาKolomiyaamu
 • มาลากาซีKrômia
 • blkခရိုမီယမ်
 • ซูลูUmChiyangqwala