โครเมียม

โครเมียม (Cr)

chemical element with symbol Cr and atomic number 24
เลขอะตอม24
มวลอะตอม51.9961
เลขมวล52
หมู่6
คาบ4
บล็อกd
โปรตอน24 p+
นิวตรอน28 n0
Electrons24 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Cr (โครเมียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
140 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
122 pm
Metallic Radius
119 pm
ionic radius
73 pm
Crystal Radius
87 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
206 pm
ความหนาแน่น
7.15 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
791.3 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.76651 eV/particle
ionization energy of Cr (โครเมียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
342 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
397.48 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 13, 1
แบบจำลองของบอร์: Cr (โครเมียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 3d5 4s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Cr (โครเมียม)
Orbital Diagram of Cr (โครเมียม)
สถานะออกซิเดชัน-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.66
Electrophilicity
1.1319177597467263 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
2,944.15 K
จุดหลอมเหลว
2,180.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
93.9 W/(m K)
thermal expansion
0.0000049 1/K
molar heat capacity
23.35 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.449 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
7.9 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000013 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeantiferromagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000445 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000002314 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0003177
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
393 K
Structure
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
2.88 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
8.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
160 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
115 GPa
Young's modulus
279 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.21
อัตราเร็วของเสียง
5,940 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number55
Mendeleev Number51
Pettifor Number57
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
768.4 kJ/mol
Dipole Polarizability
83 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
602 a₀
Allotropes
Neutron cross section
3.1
Neutron Mass Absorption
0.0021
quantum number7S3
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Chromium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร4
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร26
Radioactive Isotopes25

41Cr

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
41.021911 ± 0.000429 Da
เลขมวล41
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

41Cr Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

42Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
42.007579 ± 0.000322 Da
เลขมวล42
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
13.3 ± 1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity+

42Cr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
2p (2-proton emission)%

43Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
42.997885 ± 0.000215 Da
เลขมวล43
g-factor
ครึ่งชีวิต
21.1 ± 0.3 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

43Cr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)79.3%
2p (2-proton emission)11.6%
3p0.13%
β+α (β+-delayed α emission)%

44Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
43.985591 ± 0.000055 Da
เลขมวล44
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
42.8 ± 0.6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

44Cr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)12%

45Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
44.97905 ± 0.000038 Da
เลขมวล45
g-factor
ครึ่งชีวิต
60.9 ± 0.4 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

45Cr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.4%

46Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
45.968360969 ± 0.000012295 Da
เลขมวล46
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
224.3 ± 1.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

46Cr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
46.962894995 ± 0.000005578 Da
เลขมวล47
g-factor
ครึ่งชีวิต
461.6 ± 1.5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

47Cr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
47.954029431 ± 0.000007848 Da
เลขมวล48
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
21.56 ± 0.03 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

48Cr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
48.95133372 ± 0.000002363 Da
เลขมวล49
g-factor
0.1904 ± 0.0012
ครึ่งชีวิต
42.3 ± 0.1 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1942
parity-

49Cr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Cr

natural abundance
4.345 ± 0.013
น้ำหนักอะตอม
49.946042209 ± 0.0000001 Da
เลขมวล50
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity+

50Cr Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

51Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
50.944765388 ± 0.000000178 Da
เลขมวล51
g-factor
0.26685714285714 ± 0.0014285714285714
ครึ่งชีวิต
27.7015 ± 0.0011 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

51Cr Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

52Cr

natural abundance
83.789 ± 0.018
น้ำหนักอะตอม
51.940504714 ± 0.00000012 Da
เลขมวล52
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity+

53Cr

natural abundance
9.501 ± 0.017
น้ำหนักอะตอม
52.940646304 ± 0.000000124 Da
เลขมวล53
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.15 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity-

54Cr

natural abundance
2.365 ± 0.007
น้ำหนักอะตอม
53.938877359 ± 0.000000142 Da
เลขมวล54
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity+

55Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
54.940836637 ± 0.000000245 Da
เลขมวล55
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.497 ± 0.003 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

55Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

56Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
55.940648977 ± 0.00000062 Da
เลขมวล56
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
5.94 ± 0.1 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

56Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

57Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
56.943612112 ± 0.000002 Da
เลขมวล57
g-factor
ครึ่งชีวิต
21.1 ± 1 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity

57Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

58Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
57.944184501 ± 0.0000032 Da
เลขมวล58
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
7 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

58Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

59Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
58.948345426 ± 0.00000072 Da
เลขมวล59
g-factor
ครึ่งชีวิต
1,050 ± 90 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

59Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

60Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
59.949641656 ± 0.0000012 Da
เลขมวล60
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
490 ± 10 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

60Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

61Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
60.95437813 ± 0.000002 Da
เลขมวล61
g-factor
ครึ่งชีวิต
243 ± 9 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

61Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

62Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
61.95614292 ± 0.0000037 Da
เลขมวล62
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
206 ± 12 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

62Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

63Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
62.961161 ± 0.000078 Da
เลขมวล63
g-factor
ครึ่งชีวิต
129 ± 2 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

63Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

64Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
63.963886 ± 0.000322 Da
เลขมวล64
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
43 ± 1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

64Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

65Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
64.969608 ± 0.000215 Da
เลขมวล65
g-factor
ครึ่งชีวิต
27.5 ± 2.1 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

65Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

66Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
65.973011 ± 0.000322 Da
เลขมวล66
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
23.8 ± 1.8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

66Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

67Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
66.979313 ± 0.000429 Da
เลขมวล67
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

67Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

68Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
67.983156 ± 0.000537 Da
เลขมวล68
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

68Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

69Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
68.989662 ± 0.000537 Da
เลขมวล69
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity+

69Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

70Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
69.993945 ± 0.000644 Da
เลขมวล70
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity+

70Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Chromium crystals and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Louis Vauquelin
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1797
ศัพทมูลวิทยาGreek: chrôma (color).
pronunciationKROH-mi-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
102 mg/kg
Abundance in Oceans
0.0003 mg/L
Abundance in Human Body
0.000003 %
Abundance in Meteor
0.3 %
Abundance in Sun
0.002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0015 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5862
2p3.9248
2s7.0162
3d14.2434
3p12.534
3s11.6322
4s18.8668