Krom

Krom (Cr)

chemical element with symbol Cr and atomic number 24
Atom numarası24
Atom ağırlığı51.9961
Kütle numarası52
Grup6
Periyot4
Blokd
proton24 p+
nötron28 n0
elektron24 e-
Animated Bohr modeli of Cr (Krom)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
140 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
122 pm
Metallic Radius
119 pm
ionic radius
73 pm
Crystal Radius
87 pm
Van der Waals radius
206 pm
yoğunluk
7,15 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Krom0153045607590105120135150165180195210pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
791,3 kJ/mol
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
6,76651 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Cr (Krom)
Buharlaşma ısısı
342 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
397,48 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 13, 1
Bohr modeli: Cr (Krom)
Değerlik elektron1
Lewis yapısı: Cr (Krom)
electron configuration[Ar] 3d5 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
Enhanced Bohr modeli of Cr (Krom)
Orbital Diagram of Cr (Krom)
Yükseltgenme seviyesi-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Elektronegatiflik
1.66
Electrophilicity Index
1,1319177597467263 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
2.944,15 K
Ergime noktası
2.180,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilvery metallic
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
93,9 W/(m K)
Genleşme
0,0000049 1/K
molar ısı kapasitesi
23,35 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,449 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
7,9 MS/m
Özdirenç
0,00000013 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
typeantiferromagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,0000000445 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,000000002314 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,0003177
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
393 K
yapı
Kristal yapısıHacim merkezli kübik (BCC)
Kafes sabiti
2,88 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
8,5 MPa
Bulk modülü
160 GPa
shear modulus
115 GPa
Young katsayısı
279 GPa
Poisson's ratio
0,21
Ses hızı
5.940 m/s
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number55
Mendeleev Number51
Pettifor Number57
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
768,4 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
83 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
602 a₀
allotrope
Nötron tesir kesiti
3,1
Neutron Mass Absorption
0,0021
Kuantum sayısı7S3
Uzay grubu229 (Im_3m)

Krom izotopları

Kararlı izotoplar3
Kararsız izotoplar27
Natural Isotopes4
Isotopic Composition5283.79%5283.79%539.50%539.50%504.35%504.35%542.37%542.37%

41Cr

Kütle numarası41
nötron numarası17
Bağıl atom kütlesi
41,021911 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)

42Cr

Kütle numarası42
nötron numarası18
Bağıl atom kütlesi
42,007579 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
13,3 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1996
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
2p (2-proton emission)

43Cr

Kütle numarası43
nötron numarası19
Bağıl atom kütlesi
42,997885 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21,1 ± 0,3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1992
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)79.3%
2p (2-proton emission)11.6%
3p0.13%
β+α (β+-delayed α emission)

44Cr

Kütle numarası44
nötron numarası20
Bağıl atom kütlesi
43,985591 ± 0,000055 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
42,8 ± 0,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)12%

45Cr

Kütle numarası45
nötron numarası21
Bağıl atom kütlesi
44,97905 ± 0,000038 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
60,9 ± 0,4 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.4%

46Cr

Kütle numarası46
nötron numarası22
Bağıl atom kütlesi
45,968360969 ± 0,000012295 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
224,3 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47Cr

Kütle numarası47
nötron numarası23
Bağıl atom kütlesi
46,962894995 ± 0,000005578 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
461,6 ± 1,5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48Cr

Kütle numarası48
nötron numarası24
Bağıl atom kütlesi
47,954029431 ± 0,000007848 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21,56 ± 0,03 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49Cr

Kütle numarası49
nötron numarası25
Bağıl atom kütlesi
48,95133372 ± 0,000002363 Da
g-factor
0,1904 ± 0,0012
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
42,3 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1942
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Cr

Kütle numarası50
nötron numarası26
Bağıl atom kütlesi
49,946042209 ± 0,0000001 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
4,345 ± 0,013
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1930
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
+ (double β+ decay)

51Cr

Kütle numarası51
nötron numarası27
Bağıl atom kütlesi
50,944765388 ± 0,000000178 Da
g-factor
0,26685714285714 ± 0,0014285714285714
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
27,7015 ± 0,0011 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1940
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

52Cr

Kütle numarası52
nötron numarası28
Bağıl atom kütlesi
51,940504714 ± 0,00000012 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
83,789 ± 0,018
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1923
Dönüşümçarpanı+

53Cr

Kütle numarası53
nötron numarası29
Bağıl atom kütlesi
52,940646304 ± 0,000000124 Da
g-factor
doğadaki bolluk
9,501 ± 0,017
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,15 ± 0,05
keşif veya buluş tarihi1930
Dönüşümçarpanı-

54Cr

Kütle numarası54
nötron numarası30
Bağıl atom kütlesi
53,938877359 ± 0,000000142 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
2,365 ± 0,007
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1930
Dönüşümçarpanı+

55Cr

Kütle numarası55
nötron numarası31
Bağıl atom kütlesi
54,940836637 ± 0,000000245 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,497 ± 0,003 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

56Cr

Kütle numarası56
nötron numarası32
Bağıl atom kütlesi
55,940648977 ± 0,00000062 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,94 ± 0,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1960
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

57Cr

Kütle numarası57
nötron numarası33
Bağıl atom kütlesi
56,943612112 ± 0,000002 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21,1 ± 1 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

58Cr

Kütle numarası58
nötron numarası34
Bağıl atom kütlesi
57,944184501 ± 0,0000032 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

59Cr

Kütle numarası59
nötron numarası35
Bağıl atom kütlesi
58,948345426 ± 0,00000072 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1.050 ± 90 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

60Cr

Kütle numarası60
nötron numarası36
Bağıl atom kütlesi
59,949641656 ± 0,0000012 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
490 ± 10 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

61Cr

Kütle numarası61
nötron numarası37
Bağıl atom kütlesi
60,95437813 ± 0,000002 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
243 ± 9 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Cr

Kütle numarası62
nötron numarası38
Bağıl atom kütlesi
61,95614292 ± 0,0000037 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
206 ± 12 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Cr

Kütle numarası63
nötron numarası39
Bağıl atom kütlesi
62,961161 ± 0,000078 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
129 ± 2 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1992
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Cr

Kütle numarası64
nötron numarası40
Bağıl atom kütlesi
63,963886 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
43 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1992
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

65Cr

Kütle numarası65
nötron numarası41
Bağıl atom kütlesi
64,969608 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
27,5 ± 2,1 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

66Cr

Kütle numarası66
nötron numarası42
Bağıl atom kütlesi
65,973011 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
23,8 ± 1,8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

67Cr

Kütle numarası67
nötron numarası43
Bağıl atom kütlesi
66,979313 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

68Cr

Kütle numarası68
nötron numarası44
Bağıl atom kütlesi
67,983156 ± 0,000537 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2009
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

69Cr

Kütle numarası69
nötron numarası45
Bağıl atom kütlesi
68,989662 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2013
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

70Cr

Kütle numarası70
nötron numarası46
Bağıl atom kütlesi
69,993945 ± 0,000644 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2013
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Chromium crystals and 1cm3 cube

tarih

kâşifi ya da mucidiLouis Vauquelin
keşif yeriFrance
keşif veya buluş tarihi1797
köken bilimiGreek: chrôma (color).
telaffuzuKROH-mi-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
102 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,0003 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0,000003 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,3 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,002 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,0015 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5862
2p3.9248
2s7.0162
3d14.2434
3p12.534
3s11.6322
4s18.8668