Crom

Crom (Cr)

nguyên tố hóa học số 24
Số nguyên tử24
Nguyên tử khối51.9961
số khối52
Nhóm6
Chu kỳ4
Phân lớpd
Prô ton24 p+
Nơ tron28 n0
Electrons24 e-
Animated Mô hình Bohr of Cr (Crom)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
140 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
122 pm
Metallic Radius
119 pm
ionic radius
73 pm
Crystal Radius
87 pm
Bán kính van der Waals
206 pm
mật độ
7,15 g/cm³
năng lượng
proton affinity
791,3 kJ/mol
Ái lực điện tử
ionization energy
6,76651 eV/particle
ionization energy of Cr (Crom)
Nhiệt bay hơi
342 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
397,48 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 13, 1
Mô hình Bohr: Cr (Crom)
Electron hóa trị1
Cấu hình electron[Ar] 3d5 4s1
Enhanced Mô hình Bohr of Cr (Crom)
Orbital Diagram of Cr (Crom)
trạng thái oxy hóa-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
độ âm điện
1.66
Electrophilicity
1,1319177597467263 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
2.944,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
2.180,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery metallic
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
93,9 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,0000049 1/K
molar heat capacity
23,35 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,449 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
7,9 MS/m
điện trở suất
0,00000013 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeantiferromagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000445 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000002314 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0003177
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
393 K
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm khối (BCC)
lattice constant
2,88 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
8,5 MPa
Mô đun khối
160 GPa
Modul ngang
115 GPa
mô đun Young
279 GPa
Hệ số Poisson
0,21
tốc độ âm thanh
5.940 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number55
Mendeleev Number51
Pettifor Number57
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
768,4 kJ/mol
Dipole Polarizability
83 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
602 a₀
Allotropes
Neutron cross section
3,1
Neutron Mass Absorption
0,0021
Số lượng tử7S3
space group229 (Im_3m)

Đồng vị của Crom

Các đồng vị bền4
Các đồng vị không bền26
Radioactive Isotopes25

41Cr

natural abundance
relative atomic mass
41,021911 ± 0,000429 Da
số khối41
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

41Cr Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

42Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
42,007579 ± 0,000322 Da
số khối42
g-factor
0
chu kỳ bán rã
13,3 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1996
parity+

42Cr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
2p (2-proton emission)%

43Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
42,997885 ± 0,000215 Da
số khối43
g-factor
chu kỳ bán rã
21,1 ± 0,3 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1992
parity+

43Cr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)79.3%
2p (2-proton emission)11.6%
3p0.13%
β+α (β+-delayed α emission)%

44Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
43,985591 ± 0,000055 Da
số khối44
g-factor
0
chu kỳ bán rã
42,8 ± 0,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1987
parity+

44Cr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)12%

45Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
44,97905 ± 0,000038 Da
số khối45
g-factor
chu kỳ bán rã
60,9 ± 0,4 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1974
parity-

45Cr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.4%

46Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
45,968360969 ± 0,000012295 Da
số khối46
g-factor
0
chu kỳ bán rã
224,3 ± 1,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1972
parity+

46Cr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
46,962894995 ± 0,000005578 Da
số khối47
g-factor
chu kỳ bán rã
461,6 ± 1,5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity-

47Cr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
47,954029431 ± 0,000007848 Da
số khối48
g-factor
0
chu kỳ bán rã
21,56 ± 0,03 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1952
parity+

48Cr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
48,95133372 ± 0,000002363 Da
số khối49
g-factor
0,1904 ± 0,0012
chu kỳ bán rã
42,3 ± 0,1 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1942
parity-

49Cr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Cr

natural abundance
4,345 ± 0,013
relative atomic mass
49,946042209 ± 0,0000001 Da
số khối50
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1930
parity+

50Cr Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

51Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
50,944765388 ± 0,000000178 Da
số khối51
g-factor
0,26685714285714 ± 0,0014285714285714
chu kỳ bán rã
27,7015 ± 0,0011 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1940
parity-

51Cr Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

52Cr

natural abundance
83,789 ± 0,018
relative atomic mass
51,940504714 ± 0,00000012 Da
số khối52
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1923
parity+

53Cr

natural abundance
9,501 ± 0,017
relative atomic mass
52,940646304 ± 0,000000124 Da
số khối53
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,15 ± 0,05
ngày khám phá1930
parity-

54Cr

natural abundance
2,365 ± 0,007
relative atomic mass
53,938877359 ± 0,000000142 Da
số khối54
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1930
parity+

55Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
54,940836637 ± 0,000000245 Da
số khối55
g-factor
chu kỳ bán rã
3,497 ± 0,003 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1952
parity-

55Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

56Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
55,940648977 ± 0,00000062 Da
số khối56
g-factor
0
chu kỳ bán rã
5,94 ± 0,1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1960
parity+

56Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

57Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
56,943612112 ± 0,000002 Da
số khối57
g-factor
chu kỳ bán rã
21,1 ± 1 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1978
parity

57Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

58Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
57,944184501 ± 0,0000032 Da
số khối58
g-factor
0
chu kỳ bán rã
7 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1980
parity+

58Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

59Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
58,948345426 ± 0,00000072 Da
số khối59
g-factor
chu kỳ bán rã
1.050 ± 90 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1980
parity-

59Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

60Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
59,949641656 ± 0,0000012 Da
số khối60
g-factor
0
chu kỳ bán rã
490 ± 10 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1980
parity+

60Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

61Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
60,95437813 ± 0,000002 Da
số khối61
g-factor
chu kỳ bán rã
243 ± 9 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1985
parity-

61Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

62Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
61,95614292 ± 0,0000037 Da
số khối62
g-factor
0
chu kỳ bán rã
206 ± 12 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1985
parity+

62Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

63Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
62,961161 ± 0,000078 Da
số khối63
g-factor
chu kỳ bán rã
129 ± 2 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1992
parity-

63Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

64Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
63,963886 ± 0,000322 Da
số khối64
g-factor
0
chu kỳ bán rã
43 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1992
parity+

64Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

65Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
64,969608 ± 0,000215 Da
số khối65
g-factor
chu kỳ bán rã
27,5 ± 2,1 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity-

65Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

66Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
65,973011 ± 0,000322 Da
số khối66
g-factor
0
chu kỳ bán rã
23,8 ± 1,8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity+

66Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

67Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
66,979313 ± 0,000429 Da
số khối67
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity-

67Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

68Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
67,983156 ± 0,000537 Da
số khối68
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2009
parity+

68Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

69Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
68,989662 ± 0,000537 Da
số khối69
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2013
parity+

69Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

70Cr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
69,993945 ± 0,000644 Da
số khối70
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2013
parity+

70Cr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Chromium crystals and 1cm3 cube

lịch sử

được phát hiện bởiLouis Vauquelin
nơi khám pháFrance
ngày khám phá1797
từ nguyên họcGreek: chrôma (color).
cách phát âmKROH-mi-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
102 mg/kg
Abundance in Oceans
0,0003 mg/L
Abundance in Human Body
0,000003 %
Abundance in Meteor
0,3 %
Abundance in Sun
0,002 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0015 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5862
2p3.9248
2s7.0162
3d14.2434
3p12.534
3s11.6322
4s18.8668