Měď

Měď (Cu)

chemický prvek, značka Cu, atomové číslo 29
Atomové číslo29
Atomová hmotnost63.546
Nukleonové číslo63
Skupina11
Perioda4
Blokd
proton29 p+
neutron34 n0
elektron29 e-
Animated Bohrův model atomu of Cu (Měď)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
135 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
112 pm
Metallic Radius
118 pm
iontový poloměr
46 pm
Crystal Radius
60 pm
Van der Waalsův poloměr
196 pm
hustota
8,96 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Měď0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
655,3 kJ/mol
Elektronová afinita
Ionizační energie
7,72638 eV/particle
Ionizační energie of Cu (Měď)
měrné skupenské teplo varu
304,6 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
13,01 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
337,4 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 1
Bohrův model atomu: Cu (Měď)
Valenční elektron1
Lewis structure: Cu (Měď)
elektronová konfigurace[Ar] 3d10 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1
Enhanced Bohrův model atomu of Cu (Měď)
Orbital Diagram of Cu (Měď)
Oxidační číslo-2, 0, 1, 2, 3, 4
elektronegativita
1.9
Electrophilicity Index
1,546403297611602 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
2 833,15 K
Teplota tání
1 357,77 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Měděná
vzhledred-orange metallic luster
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,0000165 1/K
Molární tepelná kapacita
24,44 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,385 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
59 MS/m
rezistivita
0,000000017 m Ω
supravodivost
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,00000000108 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,0000000000686 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,00000963
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKrychlová plošně centrovaná (FCC)
lattice constant
3,61 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
3 MPa
stlačitelnost
140 GPa
modul pružnosti ve smyku
48 GPa
modul pružnosti v tahu
130 GPa
Poissonova konstanta
0,34
rychlost zvuku
3 570 m/s
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number68
Mendeleev Number71
Pettifor Number72
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůchalcophile

ostatní

Gas Basicity
632,4 kJ/mol
Polarizovatelnost
46,5 ± 0,5 a₀
C6 Dispersion Coefficient
253 a₀
allotrope
Účinný průřez
3,78
Neutron Mass Absorption
0,0021
kvantové číslo2S1/2
space group225 (Fm_3m)

Izotopy mědi

Stabilní izotopy2
Nestabilní izotopy31
Natural Isotopes2
Isotopic Composition6369.15%6369.15%6530.85%6530.85%

52Cu

Nukleonové číslo52
neutronové číslo23
relativní atomová hmotnost
51,997982 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

53Cu

Nukleonové číslo53
neutronové číslo24
relativní atomová hmotnost
52,985894 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

54Cu

Nukleonové číslo54
neutronové číslo25
relativní atomová hmotnost
53,977198 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

55Cu

Nukleonové číslo55
neutronové číslo26
relativní atomová hmotnost
54,966038 ± 0,000167 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
55,9 ± 1,5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

56Cu

Nukleonové číslo56
neutronové číslo27
relativní atomová hmotnost
55,958529278 ± 0,000006864 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
80,8 ± 0,6 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.4%

57Cu

Nukleonové číslo57
neutronové číslo28
relativní atomová hmotnost
56,949211686 ± 0,000000537 Da
g-factor
1,7213333333333 ± 0,0046666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
196,4 ± 0,7 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1976
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Cu

Nukleonové číslo58
neutronové číslo29
relativní atomová hmotnost
57,944532283 ± 0,000000604 Da
g-factor
0,571 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,204 ± 0,007 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

59Cu

Nukleonové číslo59
neutronové číslo30
relativní atomová hmotnost
58,939496713 ± 0,000000566 Da
g-factor
1,2620666666667 ± 0,0006
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
81,5 ± 0,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1947
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Cu

Nukleonové číslo60
neutronové číslo31
relativní atomová hmotnost
59,937363787 ± 0,000001731 Da
g-factor
0,61 ± 0,00025
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23,7 ± 0,4 m
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1947
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Cu

Nukleonové číslo61
neutronové číslo32
relativní atomová hmotnost
60,933457375 ± 0,00000102 Da
g-factor
1,4071333333333 ± 0,00033333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,343 ± 0,016 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1937
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Cu

Nukleonové číslo62
neutronové číslo33
relativní atomová hmotnost
61,932594803 ± 0,000000683 Da
g-factor
-0,38 ± 0,0004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,672 ± 0,008 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1936
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Cu

Nukleonové číslo63
neutronové číslo34
relativní atomová hmotnost
62,929597119 ± 0,000000457 Da
g-factor
natural abundance
69,15 ± 0,15
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,015
datum objevu1923
Narušení P-symetrie-

64Cu

Nukleonové číslo64
neutronové číslo35
relativní atomová hmotnost
63,929764001 ± 0,000000458 Da
g-factor
-0,2166 ± 0,0004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12,7004 ± 0,0013 h
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1936
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)61.52%
β (β decay)38.48%

65Cu

Nukleonové číslo65
neutronové číslo36
relativní atomová hmotnost
64,927789476 ± 0,00000069 Da
g-factor
natural abundance
30,85 ± 0,15
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,204 ± 0,014
datum objevu1923
Narušení P-symetrie-

66Cu

Nukleonové číslo66
neutronové číslo37
relativní atomová hmotnost
65,928868804 ± 0,000000696 Da
g-factor
-0,2826 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,12 ± 0,014 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1937
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

67Cu

Nukleonové číslo67
neutronové číslo38
relativní atomová hmotnost
66,92772949 ± 0,000000957 Da
g-factor
1,6780666666667 ± 0,0004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
61,83 ± 0,12 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1948
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

68Cu

Nukleonové číslo68
neutronové číslo39
relativní atomová hmotnost
67,929610887 ± 0,0000017 Da
g-factor
2,396 ± 0,0006
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30,9 ± 0,6 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1953
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

69Cu

Nukleonové číslo69
neutronové číslo40
relativní atomová hmotnost
68,929429267 ± 0,0000015 Da
g-factor
1,8943333333333 ± 0,00066666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,85 ± 0,15 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1966
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

70Cu

Nukleonové číslo70
neutronové číslo41
relativní atomová hmotnost
69,932392078 ± 0,000001161 Da
g-factor
0,22801666666667 ± 0,000083333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
44,5 ± 0,2 s
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1971
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

71Cu

Nukleonové číslo71
neutronové číslo42
relativní atomová hmotnost
70,932676831 ± 0,0000016 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19,4 ± 1,4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1983
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

72Cu

Nukleonové číslo72
neutronové číslo43
relativní atomová hmotnost
71,935820306 ± 0,0000015 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,63 ± 0,03 s
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1983
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

73Cu

Nukleonové číslo73
neutronové číslo44
relativní atomová hmotnost
72,936674376 ± 0,000002084 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,2 ± 0,12 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1983
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.029%

74Cu

Nukleonové číslo74
neutronové číslo45
relativní atomová hmotnost
73,93987486 ± 0,0000066 Da
g-factor
-0,5335 ± 0,0006
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,606 ± 0,009 s
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.075%

75Cu

Nukleonové číslo75
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
74,941523817 ± 0,00000077 Da
g-factor
0,40276 ± 0,0004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,224 ± 0,003 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1985
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

76Cu

Nukleonové číslo76
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
75,945268974 ± 0,00000098 Da
g-factor
-0,36356666666667 ± 0,0005
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
637,7 ± 5,5 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.2%

77Cu

Nukleonové číslo77
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
76,947543599 ± 0,0000013 Da
g-factor
0,63852 ± 0,00068
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
470,3 ± 1,7 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30.1%

78Cu

Nukleonové číslo78
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
77,951916524 ± 0,000014312 Da
g-factor
0,039666666666667 ± 0,0005
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
330,7 ± 2 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1991
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.6%
2n (2-neutron emission)

79Cu

Nukleonové číslo79
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
78,9544731 ± 0,0001127 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
241,3 ± 2,1 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1991
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)66%
2n (2-neutron emission)

80Cu

Nukleonové číslo80
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
79,960623 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
113,3 ± 6,4 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)58%
2n (2-neutron emission)

81Cu

Nukleonové číslo81
neutronové číslo52
relativní atomová hmotnost
80,965743 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
73,2 ± 6,8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)

82Cu

Nukleonové číslo82
neutronové číslo53
relativní atomová hmotnost
81,972378 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
34 ± 7 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

83Cu

Nukleonové číslo83
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
82,97811 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2017
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

84Cu

Nukleonové číslo84
neutronové číslo55
relativní atomová hmotnost
83,985271 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
NatCopper

dějiny

objevitel nebo vynálezceKnown to the ancients.
místo objevu/vynálezu
datum objevu
etymologieSymbol from Latin: cuprum (island of Cyprus famed for its copper mines).
výslovnostKOP-er (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
0,00025 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,0001 %
natural abundance (meteoroid)
0,011 %
natural abundance (Slunce)
0,00007 %
Hojnost ve vesmíru
0,000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6614
2p3.903
2s7.9802
3d15.7994
3p14.2694
3s13.4057
4s23.1576