Χαλκος

Χαλκος (Cu)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Cu και ατομικό αριθμό 29
Ατομικός Αριθμός29
Ατομικό βάρος63.546
Μαζικός αριθμός63
Ομάδα11
Περίοδος4
Τομέαςd
πρωτόνιο29 p+
νετρόνιο34 n0
ηλεκτρόνιο29 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Cu (Χαλκος)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
135 pm
molar volume
covalent radius
112 pm
Metallic Radius
118 pm
ionic radius
46 pm
Crystal Radius
60 pm
Van der Waals radius
196 pm
πυκνότητα
8,96 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Χαλκος0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
655,3 kJ/mol
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
7,72638 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Cu (Χαλκος)
ενθαλπία εξάτμισης
304,6 kJ/mol
enthalpy of fusion
13,01 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
337,4 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 1
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Cu (Χαλκος)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο1
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Cu (Χαλκος)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Ar] 3d10 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Cu (Χαλκος)
Orbital Diagram of Cu (Χαλκος)
Αριθμός οξείδωσης-2, 0, 1, 2, 3, 4
Ηλεκτραρνητικότητα
1.9
Electrophilicity Index
1,546403297611602 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
2.833,15 K
Σημείο τήξης
1.357,77 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Copper
Εμφάνισηred-orange metallic luster
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
0,0000165 1/K
molar heat capacity
24,44 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,385 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
59 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,000000017 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typediamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
-0,00000000108 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
-0,0000000000686 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
-0,00000963
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
3,61 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
3 MPa
Συμπιεστότητα
140 GPa
shear modulus
48 GPa
Young's modulus
130 GPa
Poisson's ratio
0,34
ταχύτητα του ήχου
3.570 m/s
classification
ΚατηγορίαΣτοιχεία μετάπτωσης, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number68
Mendeleev Number71
Pettifor Number72
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
632,4 kJ/mol
polarizability
46,5 ± 0,5 a₀
C6 Dispersion Coefficient
253 a₀
allotrope
Neutron cross section
3,78
Neutron Mass Absorption
0,0021
Κβαντικός αριθμός2S1/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Copper

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes31
Natural Isotopes2
Isotopic Composition6369.15%6369.15%6530.85%6530.85%

52Cu

Μαζικός αριθμός52
αριθμός νετρονίων23
σχετική ατομική μάζα
51,997982 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)

53Cu

Μαζικός αριθμός53
αριθμός νετρονίων24
σχετική ατομική μάζα
52,985894 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)

54Cu

Μαζικός αριθμός54
αριθμός νετρονίων25
σχετική ατομική μάζα
53,977198 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)

55Cu

Μαζικός αριθμός55
αριθμός νετρονίων26
σχετική ατομική μάζα
54,966038 ± 0,000167 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
55,9 ± 1,5 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

56Cu

Μαζικός αριθμός56
αριθμός νετρονίων27
σχετική ατομική μάζα
55,958529278 ± 0,000006864 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
80,8 ± 0,6 ms
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.4%

57Cu

Μαζικός αριθμός57
αριθμός νετρονίων28
σχετική ατομική μάζα
56,949211686 ± 0,000000537 Da
g-factor
1,7213333333333 ± 0,0046666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
196,4 ± 0,7 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1976
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Cu

Μαζικός αριθμός58
αριθμός νετρονίων29
σχετική ατομική μάζα
57,944532283 ± 0,000000604 Da
g-factor
0,571 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,204 ± 0,007 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

59Cu

Μαζικός αριθμός59
αριθμός νετρονίων30
σχετική ατομική μάζα
58,939496713 ± 0,000000566 Da
g-factor
1,2620666666667 ± 0,0006
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
81,5 ± 0,5 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1947
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Cu

Μαζικός αριθμός60
αριθμός νετρονίων31
σχετική ατομική μάζα
59,937363787 ± 0,000001731 Da
g-factor
0,61 ± 0,00025
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
23,7 ± 0,4 m
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1947
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Cu

Μαζικός αριθμός61
αριθμός νετρονίων32
σχετική ατομική μάζα
60,933457375 ± 0,00000102 Da
g-factor
1,4071333333333 ± 0,00033333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,343 ± 0,016 h
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Cu

Μαζικός αριθμός62
αριθμός νετρονίων33
σχετική ατομική μάζα
61,932594803 ± 0,000000683 Da
g-factor
-0,38 ± 0,0004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,672 ± 0,008 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1936
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Cu

Μαζικός αριθμός63
αριθμός νετρονίων34
σχετική ατομική μάζα
62,929597119 ± 0,000000457 Da
g-factor
natural abundance
69,15 ± 0,15
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,015
ημερομηνία ανακάλυψης1923
parity-

64Cu

Μαζικός αριθμός64
αριθμός νετρονίων35
σχετική ατομική μάζα
63,929764001 ± 0,000000458 Da
g-factor
-0,2166 ± 0,0004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
12,7004 ± 0,0013 h
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1936
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)61.52%
β (β decay)38.48%

65Cu

Μαζικός αριθμός65
αριθμός νετρονίων36
σχετική ατομική μάζα
64,927789476 ± 0,00000069 Da
g-factor
natural abundance
30,85 ± 0,15
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
-0,204 ± 0,014
ημερομηνία ανακάλυψης1923
parity-

66Cu

Μαζικός αριθμός66
αριθμός νετρονίων37
σχετική ατομική μάζα
65,928868804 ± 0,000000696 Da
g-factor
-0,2826 ± 0,0008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,12 ± 0,014 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

67Cu

Μαζικός αριθμός67
αριθμός νετρονίων38
σχετική ατομική μάζα
66,92772949 ± 0,000000957 Da
g-factor
1,6780666666667 ± 0,0004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
61,83 ± 0,12 h
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

68Cu

Μαζικός αριθμός68
αριθμός νετρονίων39
σχετική ατομική μάζα
67,929610887 ± 0,0000017 Da
g-factor
2,396 ± 0,0006
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
30,9 ± 0,6 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1953
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

69Cu

Μαζικός αριθμός69
αριθμός νετρονίων40
σχετική ατομική μάζα
68,929429267 ± 0,0000015 Da
g-factor
1,8943333333333 ± 0,00066666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,85 ± 0,15 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1966
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

70Cu

Μαζικός αριθμός70
αριθμός νετρονίων41
σχετική ατομική μάζα
69,932392078 ± 0,000001161 Da
g-factor
0,22801666666667 ± 0,000083333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
44,5 ± 0,2 s
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

71Cu

Μαζικός αριθμός71
αριθμός νετρονίων42
σχετική ατομική μάζα
70,932676831 ± 0,0000016 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
19,4 ± 1,4 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1983
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

72Cu

Μαζικός αριθμός72
αριθμός νετρονίων43
σχετική ατομική μάζα
71,935820306 ± 0,0000015 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,63 ± 0,03 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1983
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

73Cu

Μαζικός αριθμός73
αριθμός νετρονίων44
σχετική ατομική μάζα
72,936674376 ± 0,000002084 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,2 ± 0,12 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1983
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.029%

74Cu

Μαζικός αριθμός74
αριθμός νετρονίων45
σχετική ατομική μάζα
73,93987486 ± 0,0000066 Da
g-factor
-0,5335 ± 0,0006
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,606 ± 0,009 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.075%

75Cu

Μαζικός αριθμός75
αριθμός νετρονίων46
σχετική ατομική μάζα
74,941523817 ± 0,00000077 Da
g-factor
0,40276 ± 0,0004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,224 ± 0,003 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

76Cu

Μαζικός αριθμός76
αριθμός νετρονίων47
σχετική ατομική μάζα
75,945268974 ± 0,00000098 Da
g-factor
-0,36356666666667 ± 0,0005
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
637,7 ± 5,5 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.2%

77Cu

Μαζικός αριθμός77
αριθμός νετρονίων48
σχετική ατομική μάζα
76,947543599 ± 0,0000013 Da
g-factor
0,63852 ± 0,00068
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
470,3 ± 1,7 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30.1%

78Cu

Μαζικός αριθμός78
αριθμός νετρονίων49
σχετική ατομική μάζα
77,951916524 ± 0,000014312 Da
g-factor
0,039666666666667 ± 0,0005
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
330,7 ± 2 ms
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1991
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.6%
2n (2-neutron emission)

79Cu

Μαζικός αριθμός79
αριθμός νετρονίων50
σχετική ατομική μάζα
78,9544731 ± 0,0001127 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
241,3 ± 2,1 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1991
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)66%
2n (2-neutron emission)

80Cu

Μαζικός αριθμός80
αριθμός νετρονίων51
σχετική ατομική μάζα
79,960623 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
113,3 ± 6,4 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)58%
2n (2-neutron emission)

81Cu

Μαζικός αριθμός81
αριθμός νετρονίων52
σχετική ατομική μάζα
80,965743 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
73,2 ± 6,8 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)

82Cu

Μαζικός αριθμός82
αριθμός νετρονίων53
σχετική ατομική μάζα
81,972378 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
34 ± 7 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

83Cu

Μαζικός αριθμός83
αριθμός νετρονίων54
σχετική ατομική μάζα
82,97811 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2017
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

84Cu

Μαζικός αριθμός84
αριθμός νετρονίων55
σχετική ατομική μάζα
83,985271 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
NatCopper

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόKnown to the ancients.
μέρος ανακάλυψης
ημερομηνία ανακάλυψης
ΕτυμολογίαSymbol from Latin: cuprum (island of Cyprus famed for its copper mines).
pronunciationKOP-er (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
0,00025 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0,0001 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,011 %
natural abundance (Ήλιος)
0,00007 %
Abundance in Universe
0,000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6614
2p3.903
2s7.9802
3d15.7994
3p14.2694
3s13.4057
4s23.1576