Miedź

Miedź (Cu)

29. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa29
Masa atomowa63.546
liczba masowa63
Grupa11
Okres4
Blokd
Protony29 p+
Neutrony34 n0
Elektrony29 e-
Animated Model atomu Bohra of Cu (Miedź)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
112 pm
Metallic Radius
118 pm
Promień jonowy
46 pm
Crystal Radius
60 pm
promień van der Waalsa
196 pm
gęstość
8,96 g/cm³
energia
proton affinity
655,3 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
7,72638 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Cu (Miedź)
ciepło parowania
304,6 kJ/mol
ciepło topnienia
13,01 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
337,4 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 1
Model atomu Bohra: Cu (Miedź)
elektron walencyjny1
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d10 4s1
Enhanced Model atomu Bohra of Cu (Miedź)
Orbital Diagram of Cu (Miedź)
stopień utlenienia-2, 0, 1, 2, 3, 4
elektroujemność
1.9
Electrophilicity
1,546403297611602 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
2 833,15 K
Temperatura topnienia
1 357,77 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Miedziany
appearancered-orange metallic luster
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000165 1/K
molar heat capacity
24,44 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,385 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
59 MS/m
rezystywność
0,000000017 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,00000000108 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,0000000000686 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,00000963
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
3,61 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
3 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
140 GPa
moduł Kirchhoffa
48 GPa
moduł Younga
130 GPa
współczynnik Poissona
0,34
prędkość dźwięku
3 570 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number68
Mendeleev Number71
Pettifor Number72
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
632,4 kJ/mol
Dipole Polarizability
46,5 ± 0,5 a₀
C6 Dispersion Coefficient
253 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
3,78
Neutron Mass Absorption
0,0021
liczby kwantowe2S1/2
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Copper

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy31
Radioactive Isotopes27

52Cu

abundancja naturalna
względna masa atomowa
51,997982 ± 0,000644 Da
liczba masowa52
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

52Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

53Cu

abundancja naturalna
względna masa atomowa
52,985894 ± 0,000537 Da
liczba masowa53
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

53Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

54Cu

abundancja naturalna
względna masa atomowa
53,977198 ± 0,000429 Da
liczba masowa54
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

54Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

55Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
54,966038 ± 0,000167 Da
liczba masowa55
g-factor
czas połowicznego rozpadu
55,9 ± 1,5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

55Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

56Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
55,958529278 ± 0,000006864 Da
liczba masowa56
g-factor
czas połowicznego rozpadu
80,8 ± 0,6 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość+

56Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.4%

57Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
56,949211686 ± 0,000000537 Da
liczba masowa57
g-factor
1,7213333333333 ± 0,0046666666666667
czas połowicznego rozpadu
196,4 ± 0,7 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość-

57Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
57,944532283 ± 0,000000604 Da
liczba masowa58
g-factor
0,571 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
3,204 ± 0,007 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość+

58Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

59Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
58,939496713 ± 0,000000566 Da
liczba masowa59
g-factor
1,2620666666667 ± 0,0006
czas połowicznego rozpadu
81,5 ± 0,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość-

59Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
59,937363787 ± 0,000001731 Da
liczba masowa60
g-factor
0,61 ± 0,00025
czas połowicznego rozpadu
23,7 ± 0,4 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość+

60Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
60,933457375 ± 0,00000102 Da
liczba masowa61
g-factor
1,4071333333333 ± 0,00033333333333333
czas połowicznego rozpadu
3,343 ± 0,016 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość-

61Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
61,932594803 ± 0,000000683 Da
liczba masowa62
g-factor
-0,38 ± 0,0004
czas połowicznego rozpadu
9,672 ± 0,008 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1936
parzystość+

62Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Cu

abundancja naturalna
69,15 ± 0,15
względna masa atomowa
62,929597119 ± 0,000000457 Da
liczba masowa63
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,015
data odkrycia1923
parzystość-

64Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
63,929764001 ± 0,000000458 Da
liczba masowa64
g-factor
-0,2166 ± 0,0004
czas połowicznego rozpadu
12,7004 ± 0,0013 h
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1936
parzystość+

64Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)61.52%
β (β decay)38.48%

65Cu

abundancja naturalna
30,85 ± 0,15
względna masa atomowa
64,927789476 ± 0,00000069 Da
liczba masowa65
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,204 ± 0,014
data odkrycia1923
parzystość-

66Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
65,928868804 ± 0,000000696 Da
liczba masowa66
g-factor
-0,2826 ± 0,0008
czas połowicznego rozpadu
5,12 ± 0,014 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

66Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

67Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
66,92772949 ± 0,000000957 Da
liczba masowa67
g-factor
1,6780666666667 ± 0,0004
czas połowicznego rozpadu
61,83 ± 0,12 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

67Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

68Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
67,929610887 ± 0,0000017 Da
liczba masowa68
g-factor
2,396 ± 0,0006
czas połowicznego rozpadu
30,9 ± 0,6 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1953
parzystość+

68Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

69Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
68,929429267 ± 0,0000015 Da
liczba masowa69
g-factor
1,8943333333333 ± 0,00066666666666667
czas połowicznego rozpadu
2,85 ± 0,15 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1966
parzystość-

69Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

70Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
69,932392078 ± 0,000001161 Da
liczba masowa70
g-factor
0,22801666666667 ± 0,000083333333333333
czas połowicznego rozpadu
44,5 ± 0,2 s
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość-

70Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

71Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
70,932676831 ± 0,0000016 Da
liczba masowa71
g-factor
czas połowicznego rozpadu
19,4 ± 1,4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość-

71Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

72Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
71,935820306 ± 0,0000015 Da
liczba masowa72
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,63 ± 0,03 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość-

72Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

73Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
72,936674376 ± 0,000002084 Da
liczba masowa73
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 0,12 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość-

73Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.029%

74Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
73,93987486 ± 0,0000066 Da
liczba masowa74
g-factor
-0,5335 ± 0,0006
czas połowicznego rozpadu
1,606 ± 0,009 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

74Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.075%

75Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
74,941523817 ± 0,00000077 Da
liczba masowa75
g-factor
0,40276 ± 0,0004
czas połowicznego rozpadu
1,224 ± 0,003 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

75Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

76Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
75,945268974 ± 0,00000098 Da
liczba masowa76
g-factor
-0,36356666666667 ± 0,0005
czas połowicznego rozpadu
637,7 ± 5,5 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

76Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.2%

77Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
76,947543599 ± 0,0000013 Da
liczba masowa77
g-factor
0,63852 ± 0,00068
czas połowicznego rozpadu
470,3 ± 1,7 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

77Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30.1%

78Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
77,951916524 ± 0,000014312 Da
liczba masowa78
g-factor
0,039666666666667 ± 0,0005
czas połowicznego rozpadu
330,7 ± 2 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość-

78Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.6%
2n (2-neutron emission)%

79Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
78,9544731 ± 0,0001127 Da
liczba masowa79
g-factor
czas połowicznego rozpadu
241,3 ± 2,1 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość-

79Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)66%
2n (2-neutron emission)%

80Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
79,960623 ± 0,000322 Da
liczba masowa80
g-factor
czas połowicznego rozpadu
113,3 ± 6,4 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość

80Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)58%
2n (2-neutron emission)%

81Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
80,965743 ± 0,000322 Da
liczba masowa81
g-factor
czas połowicznego rozpadu
73,2 ± 6,8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

81Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)%

82Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
81,972378 ± 0,000429 Da
liczba masowa82
g-factor
czas połowicznego rozpadu
34 ± 7 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

82Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

83Cu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
82,97811 ± 0,000537 Da
liczba masowa83
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość-

83Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

84Cu

abundancja naturalna
względna masa atomowa
83,985271 ± 0,000537 Da
liczba masowa84
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

84Cu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
NatCopper

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients.
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaSymbol from Latin: cuprum (island of Cyprus famed for its copper mines).
wymowaKOP-er (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
0,00025 mg/L
Abundance in Human Body
0,0001 %
Abundance in Meteor
0,011 %
Abundance in Sun
0,00007 %
Ilość we Wszechświecie
0,000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6614
2p3.903
2s7.9802
3d15.7994
3p14.2694
3s13.4057
4s23.1576