Miedź

Miedź (Cu)

29. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa29
Masa atomowa63.546
liczba masowa63
Grupa11
Okres4
Blokd
proton29 p+
neutron34 n0
elektron29 e-
Animated Model atomu Bohra of Cu (Miedź)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
112 pm
Metallic Radius
118 pm
Promień jonowy
46 pm
Crystal Radius
60 pm
promień van der Waalsa
196 pm
gęstość
8,96 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Miedź020406080100120140160180200pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
655,3 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
7,72638 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Cu (Miedź)
ciepło parowania
304,6 kJ/mol
ciepło topnienia
13,01 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
337,4 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 1
Model atomu Bohra: Cu (Miedź)
elektron walencyjny1
Lewis structure: Cu (Miedź)
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d10 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1
Enhanced Model atomu Bohra of Cu (Miedź)
Orbital Diagram of Cu (Miedź)
stopień utlenienia-2, 0, 1, 2, 3, 4
elektroujemność
1.9
Electrophilicity Index
1,546403297611602 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
2 833,15 K
Temperatura topnienia
1 357,77 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Miedziany
appearancered-orange metallic luster
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000165 1/K
molar heat capacity
24,44 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,385 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
59 MS/m
rezystywność
0,000000017 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,00000000108 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,0000000000686 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,00000963
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
3,61 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
3 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
140 GPa
moduł Kirchhoffa
48 GPa
moduł Younga
130 GPa
współczynnik Poissona
0,34
prędkość dźwięku
3 570 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number68
Mendeleev Number71
Pettifor Number72
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
632,4 kJ/mol
Polaryzowalność
46,5 ± 0,5 a₀
C6 Dispersion Coefficient
253 a₀
allotrope
Przekrój czynny
3,78
Neutron Mass Absorption
0,0021
liczby kwantowe2S1/2
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Copper

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy31
Natural Isotopes2
Isotopic Composition6369.15%6369.15%6530.85%6530.85%

52Cu

liczba masowa52
liczba neutronów23
względna masa atomowa
51,997982 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

53Cu

liczba masowa53
liczba neutronów24
względna masa atomowa
52,985894 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

54Cu

liczba masowa54
liczba neutronów25
względna masa atomowa
53,977198 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

55Cu

liczba masowa55
liczba neutronów26
względna masa atomowa
54,966038 ± 0,000167 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
55,9 ± 1,5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

56Cu

liczba masowa56
liczba neutronów27
względna masa atomowa
55,958529278 ± 0,000006864 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
80,8 ± 0,6 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.4%

57Cu

liczba masowa57
liczba neutronów28
względna masa atomowa
56,949211686 ± 0,000000537 Da
g-factor
1,7213333333333 ± 0,0046666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
196,4 ± 0,7 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Cu

liczba masowa58
liczba neutronów29
względna masa atomowa
57,944532283 ± 0,000000604 Da
g-factor
0,571 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,204 ± 0,007 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

59Cu

liczba masowa59
liczba neutronów30
względna masa atomowa
58,939496713 ± 0,000000566 Da
g-factor
1,2620666666667 ± 0,0006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
81,5 ± 0,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Cu

liczba masowa60
liczba neutronów31
względna masa atomowa
59,937363787 ± 0,000001731 Da
g-factor
0,61 ± 0,00025
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23,7 ± 0,4 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Cu

liczba masowa61
liczba neutronów32
względna masa atomowa
60,933457375 ± 0,00000102 Da
g-factor
1,4071333333333 ± 0,00033333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,343 ± 0,016 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Cu

liczba masowa62
liczba neutronów33
względna masa atomowa
61,932594803 ± 0,000000683 Da
g-factor
-0,38 ± 0,0004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,672 ± 0,008 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1936
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Cu

liczba masowa63
liczba neutronów34
względna masa atomowa
62,929597119 ± 0,000000457 Da
g-factor
abundancja naturalna
69,15 ± 0,15
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,015
data odkrycia1923
parzystość-

64Cu

liczba masowa64
liczba neutronów35
względna masa atomowa
63,929764001 ± 0,000000458 Da
g-factor
-0,2166 ± 0,0004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,7004 ± 0,0013 h
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1936
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)61.52%
β (β decay)38.48%

65Cu

liczba masowa65
liczba neutronów36
względna masa atomowa
64,927789476 ± 0,00000069 Da
g-factor
abundancja naturalna
30,85 ± 0,15
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,204 ± 0,014
data odkrycia1923
parzystość-

66Cu

liczba masowa66
liczba neutronów37
względna masa atomowa
65,928868804 ± 0,000000696 Da
g-factor
-0,2826 ± 0,0008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,12 ± 0,014 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

67Cu

liczba masowa67
liczba neutronów38
względna masa atomowa
66,92772949 ± 0,000000957 Da
g-factor
1,6780666666667 ± 0,0004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
61,83 ± 0,12 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

68Cu

liczba masowa68
liczba neutronów39
względna masa atomowa
67,929610887 ± 0,0000017 Da
g-factor
2,396 ± 0,0006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30,9 ± 0,6 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1953
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

69Cu

liczba masowa69
liczba neutronów40
względna masa atomowa
68,929429267 ± 0,0000015 Da
g-factor
1,8943333333333 ± 0,00066666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,85 ± 0,15 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1966
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

70Cu

liczba masowa70
liczba neutronów41
względna masa atomowa
69,932392078 ± 0,000001161 Da
g-factor
0,22801666666667 ± 0,000083333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
44,5 ± 0,2 s
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

71Cu

liczba masowa71
liczba neutronów42
względna masa atomowa
70,932676831 ± 0,0000016 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,4 ± 1,4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

72Cu

liczba masowa72
liczba neutronów43
względna masa atomowa
71,935820306 ± 0,0000015 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,63 ± 0,03 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

73Cu

liczba masowa73
liczba neutronów44
względna masa atomowa
72,936674376 ± 0,000002084 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 0,12 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.029%

74Cu

liczba masowa74
liczba neutronów45
względna masa atomowa
73,93987486 ± 0,0000066 Da
g-factor
-0,5335 ± 0,0006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,606 ± 0,009 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.075%

75Cu

liczba masowa75
liczba neutronów46
względna masa atomowa
74,941523817 ± 0,00000077 Da
g-factor
0,40276 ± 0,0004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,224 ± 0,003 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

76Cu

liczba masowa76
liczba neutronów47
względna masa atomowa
75,945268974 ± 0,00000098 Da
g-factor
-0,36356666666667 ± 0,0005
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
637,7 ± 5,5 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.2%

77Cu

liczba masowa77
liczba neutronów48
względna masa atomowa
76,947543599 ± 0,0000013 Da
g-factor
0,63852 ± 0,00068
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
470,3 ± 1,7 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30.1%

78Cu

liczba masowa78
liczba neutronów49
względna masa atomowa
77,951916524 ± 0,000014312 Da
g-factor
0,039666666666667 ± 0,0005
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
330,7 ± 2 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.6%
2n (2-neutron emission)

79Cu

liczba masowa79
liczba neutronów50
względna masa atomowa
78,9544731 ± 0,0001127 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
241,3 ± 2,1 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)66%
2n (2-neutron emission)

80Cu

liczba masowa80
liczba neutronów51
względna masa atomowa
79,960623 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
113,3 ± 6,4 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)58%
2n (2-neutron emission)

81Cu

liczba masowa81
liczba neutronów52
względna masa atomowa
80,965743 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
73,2 ± 6,8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)

82Cu

liczba masowa82
liczba neutronów53
względna masa atomowa
81,972378 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
34 ± 7 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

83Cu

liczba masowa83
liczba neutronów54
względna masa atomowa
82,97811 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

84Cu

liczba masowa84
liczba neutronów55
względna masa atomowa
83,985271 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
NatCopper

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients.
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaSymbol from Latin: cuprum (island of Cyprus famed for its copper mines).
wymowaKOP-er (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
0,00025 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,0001 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,011 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,00007 %
Ilość we Wszechświecie
0,000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6614
2p3.903
2s7.9802
3d15.7994
3p14.2694
3s13.4057
4s23.1576