Meď

Meď (Cu)

chemický prvok s protónovým číslom 29
Protónové číslo29
Atómová hmotnosť63.546
Nukleónové číslo63
Skupina11
Perióda4
Orbitáld
protón29 p+
Neutrón34 n0
elektrón29 e-
Animated Bohrov model atómu of Cu (Meď)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
135 pm
Mólový objem
Covalent Radius
112 pm
Metallic Radius
118 pm
iónový polomer
46 pm
Crystal Radius
60 pm
Van der Waalsov polomer
196 pm
density
8,96 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Meď0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
655,3 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
7,72638 eV/particle
ionization energy of Cu (Meď)
Merné skupenské teplo varu
304,6 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
13,01 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
337,4 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 1
Bohrov model atómu: Cu (Meď)
Valenčný elektrón1
Lewis structure: Cu (Meď)
electron configuration[Ar] 3d10 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1
Enhanced Bohrov model atómu of Cu (Meď)
Orbital Diagram of Cu (Meď)
Oxidačné číslo-2, 0, 1, 2, 3, 4
Elektronegativita
1.9
Electrophilicity Index
1,546403297611602 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
2 833,15 K
Teplota topenia
1 357,77 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Medená
podobared-orange metallic luster
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000165 1/K
Molárna tepelná kapacita
24,44 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,385 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
59 MS/m
Merný elektrický odpor
0,000000017 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,00000000108 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,0000000000686 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,00000963
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaTvárovo-centrovaný kockový (FCC)
lattice constant
3,61 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
3 MPa
bulk modulus
140 GPa
shear modulus
48 GPa
Youngov modul
130 GPa
Poissonova konštanta
0,34
rýchlosť zvuku
3 570 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number68
Mendeleev Number71
Pettifor Number72
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
632,4 kJ/mol
polarizability
46,5 ± 0,5 a₀
C6 Dispersion Coefficient
253 a₀
allotrope
Neutron cross section
3,78
Neutron Mass Absorption
0,0021
Kvantové číslo2S1/2
Priestorová grupa225 (Fm_3m)

Isotopes of Copper

Stabilné izotopy2
Nestabilné izotopy31
Natural Isotopes2
Isotopic Composition6369.15%6369.15%6530.85%6530.85%

52Cu

Nukleónové číslo52
neutrónové číslo23
Relatívna atómová hmotnosť
51,997982 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

53Cu

Nukleónové číslo53
neutrónové číslo24
Relatívna atómová hmotnosť
52,985894 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

54Cu

Nukleónové číslo54
neutrónové číslo25
Relatívna atómová hmotnosť
53,977198 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

55Cu

Nukleónové číslo55
neutrónové číslo26
Relatívna atómová hmotnosť
54,966038 ± 0,000167 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
55,9 ± 1,5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

56Cu

Nukleónové číslo56
neutrónové číslo27
Relatívna atómová hmotnosť
55,958529278 ± 0,000006864 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
80,8 ± 0,6 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.4%

57Cu

Nukleónové číslo57
neutrónové číslo28
Relatívna atómová hmotnosť
56,949211686 ± 0,000000537 Da
g-factor
1,7213333333333 ± 0,0046666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
196,4 ± 0,7 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1976
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Cu

Nukleónové číslo58
neutrónové číslo29
Relatívna atómová hmotnosť
57,944532283 ± 0,000000604 Da
g-factor
0,571 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,204 ± 0,007 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

59Cu

Nukleónové číslo59
neutrónové číslo30
Relatívna atómová hmotnosť
58,939496713 ± 0,000000566 Da
g-factor
1,2620666666667 ± 0,0006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
81,5 ± 0,5 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1947
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Cu

Nukleónové číslo60
neutrónové číslo31
Relatívna atómová hmotnosť
59,937363787 ± 0,000001731 Da
g-factor
0,61 ± 0,00025
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23,7 ± 0,4 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Cu

Nukleónové číslo61
neutrónové číslo32
Relatívna atómová hmotnosť
60,933457375 ± 0,00000102 Da
g-factor
1,4071333333333 ± 0,00033333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,343 ± 0,016 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1937
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Cu

Nukleónové číslo62
neutrónové číslo33
Relatívna atómová hmotnosť
61,932594803 ± 0,000000683 Da
g-factor
-0,38 ± 0,0004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,672 ± 0,008 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1936
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Cu

Nukleónové číslo63
neutrónové číslo34
Relatívna atómová hmotnosť
62,929597119 ± 0,000000457 Da
g-factor
natural abundance
69,15 ± 0,15
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,015
dátum objavu1923
parity-

64Cu

Nukleónové číslo64
neutrónové číslo35
Relatívna atómová hmotnosť
63,929764001 ± 0,000000458 Da
g-factor
-0,2166 ± 0,0004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,7004 ± 0,0013 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1936
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)61.52%
β (β decay)38.48%

65Cu

Nukleónové číslo65
neutrónové číslo36
Relatívna atómová hmotnosť
64,927789476 ± 0,00000069 Da
g-factor
natural abundance
30,85 ± 0,15
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,204 ± 0,014
dátum objavu1923
parity-

66Cu

Nukleónové číslo66
neutrónové číslo37
Relatívna atómová hmotnosť
65,928868804 ± 0,000000696 Da
g-factor
-0,2826 ± 0,0008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,12 ± 0,014 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

67Cu

Nukleónové číslo67
neutrónové číslo38
Relatívna atómová hmotnosť
66,92772949 ± 0,000000957 Da
g-factor
1,6780666666667 ± 0,0004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
61,83 ± 0,12 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

68Cu

Nukleónové číslo68
neutrónové číslo39
Relatívna atómová hmotnosť
67,929610887 ± 0,0000017 Da
g-factor
2,396 ± 0,0006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30,9 ± 0,6 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1953
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

69Cu

Nukleónové číslo69
neutrónové číslo40
Relatívna atómová hmotnosť
68,929429267 ± 0,0000015 Da
g-factor
1,8943333333333 ± 0,00066666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,85 ± 0,15 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1966
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

70Cu

Nukleónové číslo70
neutrónové číslo41
Relatívna atómová hmotnosť
69,932392078 ± 0,000001161 Da
g-factor
0,22801666666667 ± 0,000083333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
44,5 ± 0,2 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1971
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

71Cu

Nukleónové číslo71
neutrónové číslo42
Relatívna atómová hmotnosť
70,932676831 ± 0,0000016 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,4 ± 1,4 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

72Cu

Nukleónové číslo72
neutrónové číslo43
Relatívna atómová hmotnosť
71,935820306 ± 0,0000015 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,63 ± 0,03 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

73Cu

Nukleónové číslo73
neutrónové číslo44
Relatívna atómová hmotnosť
72,936674376 ± 0,000002084 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,2 ± 0,12 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.029%

74Cu

Nukleónové číslo74
neutrónové číslo45
Relatívna atómová hmotnosť
73,93987486 ± 0,0000066 Da
g-factor
-0,5335 ± 0,0006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,606 ± 0,009 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.075%

75Cu

Nukleónové číslo75
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
74,941523817 ± 0,00000077 Da
g-factor
0,40276 ± 0,0004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,224 ± 0,003 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

76Cu

Nukleónové číslo76
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
75,945268974 ± 0,00000098 Da
g-factor
-0,36356666666667 ± 0,0005
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
637,7 ± 5,5 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.2%

77Cu

Nukleónové číslo77
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
76,947543599 ± 0,0000013 Da
g-factor
0,63852 ± 0,00068
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
470,3 ± 1,7 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30.1%

78Cu

Nukleónové číslo78
neutrónové číslo49
Relatívna atómová hmotnosť
77,951916524 ± 0,000014312 Da
g-factor
0,039666666666667 ± 0,0005
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
330,7 ± 2 ms
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1991
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.6%
2n (2-neutron emission)

79Cu

Nukleónové číslo79
neutrónové číslo50
Relatívna atómová hmotnosť
78,9544731 ± 0,0001127 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
241,3 ± 2,1 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1991
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)66%
2n (2-neutron emission)

80Cu

Nukleónové číslo80
neutrónové číslo51
Relatívna atómová hmotnosť
79,960623 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
113,3 ± 6,4 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)58%
2n (2-neutron emission)

81Cu

Nukleónové číslo81
neutrónové číslo52
Relatívna atómová hmotnosť
80,965743 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
73,2 ± 6,8 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)

82Cu

Nukleónové číslo82
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
81,972378 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
34 ± 7 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

83Cu

Nukleónové číslo83
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
82,97811 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2017
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

84Cu

Nukleónové číslo84
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
83,985271 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
NatCopper

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaKnown to the ancients.
miesto nálezu
dátum objavu
etymológiaSymbol from Latin: cuprum (island of Cyprus famed for its copper mines).
pronunciationKOP-er (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
0,00025 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,0001 %
natural abundance (Meteoroid)
0,011 %
natural abundance (Slnko)
0,00007 %
Množstvo vo vesmíre
0,000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6614
2p3.903
2s7.9802
3d15.7994
3p14.2694
3s13.4057
4s23.1576