Бакар

Бакар (Cu)

chemical element with symbol Cu and atomic number 29
Атомски број29
Атомска маса63.546
Масени број63
Група11
Периода4
Блокd
протон29 p+
неутрон34 n0
електрон29 e-
Animated Боров модел атома of Cu (Бакар)

Физичко Својство

Атомски Радијус
135 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
112 pm
Metallic Radius
118 pm
ionic radius
46 pm
Crystal Radius
60 pm
Ван дер Валсов радијус
196 pm
густина
8,96 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Бакар020406080100120140160180200pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
655,3 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
7,72638 eV/particle
енергија јонизације of Cu (Бакар)
Топлота испаравања
304,6 kJ/mol
топлота топљења
13,01 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
337,4 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 1
Боров модел атома: Cu (Бакар)
Валентни електрони1
Lewis structure: Cu (Бакар)
електронска конфигурација[Ar] 3d10 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1
Enhanced Боров модел атома of Cu (Бакар)
Orbital Diagram of Cu (Бакар)
оксидациони број-2, 0, 1, 2, 3, 4
електронегативност
1.9
Electrophilicity Index
1,546403297611602 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
2.833,15 K
Температура топљења
1.357,77 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Бакарно жута
appearancered-orange metallic luster
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000165 1/K
molar heat capacity
24,44 J/(mol K)
Специфична топлота
0,385 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
59 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,000000017 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,00000000108 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,0000000000686 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,00000963
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПовршинскицентрична Кубична (FCC)
lattice constant
3,61 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
3 MPa
модул стишљивости
140 GPa
shear modulus
48 GPa
Јангов модул
130 GPa
Пуасонов однос
0,34
брзина звука
3.570 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number68
Mendeleev Number71
Pettifor Number72
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationchalcophile

остало

Gas Basicity
632,4 kJ/mol
polarizability
46,5 ± 0,5 a₀
C6 Dispersion Coefficient
253 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
3,78
Neutron Mass Absorption
0,0021
квантни број2S1/2
кристалографска група225 (Fm_3m)

Isotopes of Copper

Стабилни изотопи2
Нестабилни изотопи31
Natural Isotopes2
Isotopic Composition6369.15%6369.15%6530.85%6530.85%

52Cu

Масени број52
неутронски број23
атомска тежина
51,997982 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

53Cu

Масени број53
неутронски број24
атомска тежина
52,985894 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

54Cu

Масени број54
неутронски број25
атомска тежина
53,977198 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

55Cu

Масени број55
неутронски број26
атомска тежина
54,966038 ± 0,000167 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
55,9 ± 1,5 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

56Cu

Масени број56
неутронски број27
атомска тежина
55,958529278 ± 0,000006864 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
80,8 ± 0,6 ms
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.4%

57Cu

Масени број57
неутронски број28
атомска тежина
56,949211686 ± 0,000000537 Da
g-factor
1,7213333333333 ± 0,0046666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
196,4 ± 0,7 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1976
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Cu

Масени број58
неутронски број29
атомска тежина
57,944532283 ± 0,000000604 Da
g-factor
0,571 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,204 ± 0,007 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

59Cu

Масени број59
неутронски број30
атомска тежина
58,939496713 ± 0,000000566 Da
g-factor
1,2620666666667 ± 0,0006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
81,5 ± 0,5 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1947
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Cu

Масени број60
неутронски број31
атомска тежина
59,937363787 ± 0,000001731 Da
g-factor
0,61 ± 0,00025
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23,7 ± 0,4 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Cu

Масени број61
неутронски број32
атомска тежина
60,933457375 ± 0,00000102 Da
g-factor
1,4071333333333 ± 0,00033333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,343 ± 0,016 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1937
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Cu

Масени број62
неутронски број33
атомска тежина
61,932594803 ± 0,000000683 Da
g-factor
-0,38 ± 0,0004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,672 ± 0,008 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1936
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Cu

Масени број63
неутронски број34
атомска тежина
62,929597119 ± 0,000000457 Da
g-factor
присутност у природи
69,15 ± 0,15
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,015
датум открића1923
parity-

64Cu

Масени број64
неутронски број35
атомска тежина
63,929764001 ± 0,000000458 Da
g-factor
-0,2166 ± 0,0004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,7004 ± 0,0013 h
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1936
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)61.52%
β (β decay)38.48%

65Cu

Масени број65
неутронски број36
атомска тежина
64,927789476 ± 0,00000069 Da
g-factor
присутност у природи
30,85 ± 0,15
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,204 ± 0,014
датум открића1923
parity-

66Cu

Масени број66
неутронски број37
атомска тежина
65,928868804 ± 0,000000696 Da
g-factor
-0,2826 ± 0,0008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,12 ± 0,014 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

67Cu

Масени број67
неутронски број38
атомска тежина
66,92772949 ± 0,000000957 Da
g-factor
1,6780666666667 ± 0,0004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
61,83 ± 0,12 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

68Cu

Масени број68
неутронски број39
атомска тежина
67,929610887 ± 0,0000017 Da
g-factor
2,396 ± 0,0006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30,9 ± 0,6 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1953
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

69Cu

Масени број69
неутронски број40
атомска тежина
68,929429267 ± 0,0000015 Da
g-factor
1,8943333333333 ± 0,00066666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,85 ± 0,15 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1966
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

70Cu

Масени број70
неутронски број41
атомска тежина
69,932392078 ± 0,000001161 Da
g-factor
0,22801666666667 ± 0,000083333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
44,5 ± 0,2 s
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1971
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

71Cu

Масени број71
неутронски број42
атомска тежина
70,932676831 ± 0,0000016 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,4 ± 1,4 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1983
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

72Cu

Масени број72
неутронски број43
атомска тежина
71,935820306 ± 0,0000015 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,63 ± 0,03 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1983
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

73Cu

Масени број73
неутронски број44
атомска тежина
72,936674376 ± 0,000002084 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,2 ± 0,12 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1983
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.029%

74Cu

Масени број74
неутронски број45
атомска тежина
73,93987486 ± 0,0000066 Da
g-factor
-0,5335 ± 0,0006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,606 ± 0,009 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.075%

75Cu

Масени број75
неутронски број46
атомска тежина
74,941523817 ± 0,00000077 Da
g-factor
0,40276 ± 0,0004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,224 ± 0,003 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1985
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

76Cu

Масени број76
неутронски број47
атомска тежина
75,945268974 ± 0,00000098 Da
g-factor
-0,36356666666667 ± 0,0005
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
637,7 ± 5,5 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.2%

77Cu

Масени број77
неутронски број48
атомска тежина
76,947543599 ± 0,0000013 Da
g-factor
0,63852 ± 0,00068
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
470,3 ± 1,7 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30.1%

78Cu

Масени број78
неутронски број49
атомска тежина
77,951916524 ± 0,000014312 Da
g-factor
0,039666666666667 ± 0,0005
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
330,7 ± 2 ms
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1991
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.6%
2n (2-neutron emission)

79Cu

Масени број79
неутронски број50
атомска тежина
78,9544731 ± 0,0001127 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
241,3 ± 2,1 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1991
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)66%
2n (2-neutron emission)

80Cu

Масени број80
неутронски број51
атомска тежина
79,960623 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
113,3 ± 6,4 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)58%
2n (2-neutron emission)

81Cu

Масени број81
неутронски број52
атомска тежина
80,965743 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
73,2 ± 6,8 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)

82Cu

Масени број82
неутронски број53
атомска тежина
81,972378 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
34 ± 7 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

83Cu

Масени број83
неутронски број54
атомска тежина
82,97811 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2017
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

84Cu

Масени број84
неутронски број55
атомска тежина
83,985271 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
NatCopper

историја

откриоKnown to the ancients.
место открића
датум открића
етимологијаSymbol from Latin: cuprum (island of Cyprus famed for its copper mines).
изговорKOP-er (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
0,00025 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,0001 %
присутност у природи (метеороид)
0,011 %
присутност у природи (Сунце)
0,00007 %
Заступљеност у Космосу
0,000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6614
2p3.903
2s7.9802
3d15.7994
3p14.2694
3s13.4057
4s23.1576