Dysprosium

Dysprosium (Dy)

chemický prvek s atomovým číslem 66
Atomové číslo66
Atomová hmotnost162.5
Nukleonové číslo164
Skupina
Perioda6
Blokf
proton66 p+
neutron98 n0
elektron66 e-
Animated Bohrův model atomu of Dy (Dysprosium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
175 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
167 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
107 pm
Crystal Radius
121 pm
Van der Waalsův poloměr
231 pm
hustota
8,55 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Dysprosium020406080100120140160180200220240pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
5,93905 eV/particle
Ionizační energie of Dy (Dysprosium)
měrné skupenské teplo varu
291 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
290,4 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 28, 8, 2
Bohrův model atomu: Dy (Dysprosium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Dy (Dysprosium)
elektronová konfigurace[Xe] 4f10 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f10 6s2
Enhanced Bohrův model atomu of Dy (Dysprosium)
Orbital Diagram of Dy (Dysprosium)
Oxidační číslo0, 2, 3, 4
elektronegativita
1.22
Electrophilicity Index
0,8854697492974827 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
2 840,15 K
Teplota tání
1 685,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
10,7 W/(m K)
teplotní roztažnost
0,00001 1/K
Molární tepelná kapacita
28,16 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,173 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
1,1 MS/m
rezistivita
0,00000091 m Ω
supravodivost
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,00000545 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000885625 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,046603
magnetic ordering
Curieova teplota
87 K
Néelova teplota
178 K
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální (HEX)
lattice constant
3,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
41 GPa
modul pružnosti ve smyku
25 GPa
modul pružnosti v tahu
61 GPa
Poissonova konstanta
0,25
rychlost zvuku
2 710 m/s
klasifikace
KategorieLanthanoidy, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number24
Mendeleev Number31
Pettifor Number25
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
163 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
950
Neutron Mass Absorption
0,2
kvantové číslo5I8
space group194 (P63/mmc)

Izotopy dysprosia

Stabilní izotopy5
Nestabilní izotopy34
Natural Isotopes7
Isotopic Composition16428.26%16428.26%16225.48%16225.48%16324.90%16324.90%16118.89%16118.89%1602.33%1602.33%1560.06%1560.06%1580.10%1580.10%

138Dy

Nukleonové číslo138
neutronové číslo72
relativní atomová hmotnost
137,9625 ± 0,00054 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

139Dy

Nukleonové číslo139
neutronové číslo73
relativní atomová hmotnost
138,959527 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
600 ± 200 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1999
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)11%

140Dy

Nukleonové číslo140
neutronové číslo74
relativní atomová hmotnost
139,95402 ± 0,00043 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2002
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

141Dy

Nukleonové číslo141
neutronové číslo75
relativní atomová hmotnost
140,95128 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
900 ± 140 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1984
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

142Dy

Nukleonové číslo142
neutronové číslo76
relativní atomová hmotnost
141,946194 ± 0,000782 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,3 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1986
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)90%
ϵ (electron capture)10%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.06%

143Dy

Nukleonové číslo143
neutronové číslo77
relativní atomová hmotnost
142,943994332 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,6 ± 1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1983
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Dy

Nukleonové číslo144
neutronové číslo78
relativní atomová hmotnost
143,939269512 ± 0,0000077 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,1 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1986
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

145Dy

Nukleonové číslo145
neutronové číslo79
relativní atomová hmotnost
144,937473992 ± 0,000007 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,5 ± 1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1982
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

146Dy

Nukleonové číslo146
neutronové číslo80
relativní atomová hmotnost
145,932844526 ± 0,000007187 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
33,2 ± 0,7 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1981
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Dy

Nukleonové číslo147
neutronové číslo81
relativní atomová hmotnost
146,931082712 ± 0,0000095 Da
g-factor
-1,83 ± 0,018
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
67 ± 7 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1975
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.05%

148Dy

Nukleonové číslo148
neutronové číslo82
relativní atomová hmotnost
147,927149944 ± 0,000009365 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,3 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1974
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Dy

Nukleonové číslo149
neutronové číslo83
relativní atomová hmotnost
148,927327516 ± 0,000009858 Da
g-factor
-0,034 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,2 ± 0,14 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,62 ± 0,05
datum objevu1958
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Dy

Nukleonové číslo150
neutronové číslo84
relativní atomová hmotnost
149,925593068 ± 0,000004636 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,17 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1959
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66.4%
α (α emission)33.6%

151Dy

Nukleonové číslo151
neutronové číslo85
relativní atomová hmotnost
150,926191279 ± 0,000003486 Da
g-factor
-0,27 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17,9 ± 0,3 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,3 ± 0,05
datum objevu1959
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.4%
α (α emission)5.6%

152Dy

Nukleonové číslo152
neutronové číslo86
relativní atomová hmotnost
151,924725274 ± 0,00000493 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,38 ± 0,02 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1958
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)99.9%
α (α emission)0.1%

153Dy

Nukleonové číslo153
neutronové číslo87
relativní atomová hmotnost
152,925771729 ± 0,000004295 Da
g-factor
-0,20342857142857 ± 0,0017142857142857
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,4 ± 0,1 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,15 ± 0,09
datum objevu1958
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9906%
α (α emission)0.0094%

154Dy

Nukleonové číslo154
neutronové číslo88
relativní atomová hmotnost
153,92442892 ± 0,000007977 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3 ± 1,5 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1961
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

155Dy

Nukleonové číslo155
neutronové číslo89
relativní atomová hmotnost
154,925758049 ± 0,000010354 Da
g-factor
-0,22466666666667 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,9 ± 0,2 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,96 ± 0,02
datum objevu1958
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Dy

Nukleonové číslo156
neutronové číslo90
relativní atomová hmotnost
155,924283593 ± 0,00000106 Da
g-factor
0
natural abundance
0,056 ± 0,003
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

157Dy

Nukleonové číslo157
neutronové číslo91
relativní atomová hmotnost
156,925469555 ± 0,000005532 Da
g-factor
-0,20066666666667 ± 0,0013333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,14 ± 0,04 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,29 ± 0,02
datum objevu1953
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Dy

Nukleonové číslo158
neutronové číslo92
relativní atomová hmotnost
157,924414817 ± 0,000002509 Da
g-factor
0
natural abundance
0,095 ± 0,003
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1938
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

159Dy

Nukleonové číslo159
neutronové číslo93
relativní atomová hmotnost
158,925745938 ± 0,000001544 Da
g-factor
-0,236 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
144,4 ± 0,2 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,37 ± 0,02
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

160Dy

Nukleonové číslo160
neutronové číslo94
relativní atomová hmotnost
159,925203578 ± 0,000000751 Da
g-factor
0
natural abundance
2,329 ± 0,018
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1938
Narušení P-symetrie+

161Dy

Nukleonové číslo161
neutronové číslo95
relativní atomová hmotnost
160,926939425 ± 0,000000748 Da
g-factor
-0,1916 ± 0,0012
natural abundance
18,889 ± 0,042
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,51 ± 0,02
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

162Dy

Nukleonové číslo162
neutronové číslo96
relativní atomová hmotnost
161,926804507 ± 0,000000746 Da
g-factor
0
natural abundance
25,475 ± 0,036
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

163Dy

Nukleonové číslo163
neutronové číslo97
relativní atomová hmotnost
162,928737221 ± 0,000000744 Da
g-factor
0,2684 ± 0,0016
natural abundance
24,896 ± 0,042
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,65 ± 0,02
datum objevu1934
Narušení P-symetrie-

164Dy

Nukleonové číslo164
neutronové číslo98
relativní atomová hmotnost
163,929180819 ± 0,000000746 Da
g-factor
0
natural abundance
28,26 ± 0,054
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

165Dy

Nukleonové číslo165
neutronové číslo99
relativní atomová hmotnost
164,931709402 ± 0,000000748 Da
g-factor
-0,148 ± 0,0017142857142857
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,332 ± 0,004 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,48 ± 0,07
datum objevu1935
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

166Dy

Nukleonové číslo166
neutronové číslo100
relativní atomová hmotnost
165,93281281 ± 0,000000862 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
81,6 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

167Dy

Nukleonové číslo167
neutronové číslo101
relativní atomová hmotnost
166,935682415 ± 0,0000043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,2 ± 0,08 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1960
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

168Dy

Nukleonové číslo168
neutronové číslo102
relativní atomová hmotnost
167,937134977 ± 0,000150303 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,7 ± 0,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1982
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

169Dy

Nukleonové číslo169
neutronové číslo103
relativní atomová hmotnost
168,940315231 ± 0,000322781 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
39 ± 8 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1990
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

170Dy

Nukleonové číslo170
neutronové číslo104
relativní atomová hmotnost
169,94234 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
54,9 ± 8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

171Dy

Nukleonové číslo171
neutronové číslo105
relativní atomová hmotnost
170,946312 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,07 ± 0,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2012
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

172Dy

Nukleonové číslo172
neutronové číslo106
relativní atomová hmotnost
171,948728 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,4 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2012
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

173Dy

Nukleonové číslo173
neutronové číslo107
relativní atomová hmotnost
172,953043 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,43 ± 0,2 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2012
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

174Dy

Nukleonové číslo174
neutronové číslo108
relativní atomová hmotnost
173,955845 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2012
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

175Dy

Nukleonové číslo175
neutronové číslo109
relativní atomová hmotnost
174,960569 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2018
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

176Dy

Nukleonové číslo176
neutronové číslo110
relativní atomová hmotnost
175,963918 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2018
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Dysprosium1

dějiny

objevitel nebo vynálezcePaul Émile Lecoq de Boisbaudran
místo objevu/vynálezuFrance
datum objevu1886
etymologieGreek: dysprositos (hard to get at).
výslovnostdis-PRO-si-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
5,2 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,00000091 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,000027 %
natural abundance (Slunce)
0,0000002 %
Hojnost ve vesmíru
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2914
2p4.3204
2s17.2906
3d13.6701
3p20.1195
3s20.6067
4d34.982
4f39.464
4p32.174
4s31.408
5p48.873
5s46.696
6s57.6564