დისპროზიუმი

დისპროზიუმი (Dy)

element with the atomic number of 66
Atomic Number66
Atomic Weight162.5
mass number164
Group
Period6
Blockf
პროტონი66 p+
ნეიტრონი98 n0
ელექტრონი66 e-
Animated ბორის მოდელი of Dy (დისპროზიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
175 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
167 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
107 pm
Crystal Radius
121 pm
Van der Waals radius
231 pm
density
8,55 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: დისპროზიუმი0153045607590105120135150165180195210225240pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
5,93905 eV/particle
ionization energy of Dy (დისპროზიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
291 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
290,4 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 28, 8, 2
ბორის მოდელი: Dy (დისპროზიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Dy (დისპროზიუმი)
electron configuration[Xe] 4f10 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f10 6s2
Enhanced ბორის მოდელი of Dy (დისპროზიუმი)
Orbital Diagram of Dy (დისპროზიუმი)
ჟანგვის რიცხვი0, 2, 3, 4
ელექტროუარყოფითობა
1.22
Electrophilicity Index
0,8854697492974827 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2 840,15 K
Melting Point
1 685,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
10,7 W/(m K)
thermal expansion
0,00001 1/K
molar heat capacity
28,16 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,173 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
1,1 MS/m
electrical resistivity
0,00000091 m Ω
ზეგამტარობა
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,00000545 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000885625 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,046603
magnetic ordering
Curie temperature
87 K
Néel temperature
178 K
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
41 GPa
shear modulus
25 GPa
Young's modulus
61 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,25
speed of sound
2 710 m/s
კლასიფიცირება
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number24
Mendeleev Number31
Pettifor Number25
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
163 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
950
Neutron Mass Absorption
0,2
quantum number5I8
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Dysprosium

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes34
Natural Isotopes7
Isotopic Composition16428.26%16428.26%16225.48%16225.48%16324.90%16324.90%16118.89%16118.89%1602.33%1602.33%1560.06%1560.06%1580.10%1580.10%

138Dy

mass number138
neutron number72
relative atomic mass
137,9625 ± 0,00054 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

139Dy

mass number139
neutron number73
relative atomic mass
138,959527 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
600 ± 200 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1999
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)11%

140Dy

mass number140
neutron number74
relative atomic mass
139,95402 ± 0,00043 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2002
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

141Dy

mass number141
neutron number75
relative atomic mass
140,95128 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
900 ± 140 ms
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1984
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

142Dy

mass number142
neutron number76
relative atomic mass
141,946194 ± 0,000782 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,3 ± 0,3 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1986
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)90%
ϵ (electron capture)10%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.06%

143Dy

mass number143
neutron number77
relative atomic mass
142,943994332 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,6 ± 1 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1983
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Dy

mass number144
neutron number78
relative atomic mass
143,939269512 ± 0,0000077 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,1 ± 0,4 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1986
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

145Dy

mass number145
neutron number79
relative atomic mass
144,937473992 ± 0,000007 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,5 ± 1 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1982
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

146Dy

mass number146
neutron number80
relative atomic mass
145,932844526 ± 0,000007187 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
33,2 ± 0,7 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1981
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Dy

mass number147
neutron number81
relative atomic mass
146,931082712 ± 0,0000095 Da
g-factor
-1,83 ± 0,018
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
67 ± 7 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1975
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.05%

148Dy

mass number148
neutron number82
relative atomic mass
147,927149944 ± 0,000009365 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,3 ± 0,2 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1974
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Dy

mass number149
neutron number83
relative atomic mass
148,927327516 ± 0,000009858 Da
g-factor
-0,034 ± 0,002
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,2 ± 0,14 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
-0,62 ± 0,05
აღმოჩენის თარიღი1958
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Dy

mass number150
neutron number84
relative atomic mass
149,925593068 ± 0,000004636 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,17 ± 0,05 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1959
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66.4%
α (α emission)33.6%

151Dy

mass number151
neutron number85
relative atomic mass
150,926191279 ± 0,000003486 Da
g-factor
-0,27 ± 0,002
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
17,9 ± 0,3 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
-0,3 ± 0,05
აღმოჩენის თარიღი1959
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.4%
α (α emission)5.6%

152Dy

mass number152
neutron number86
relative atomic mass
151,924725274 ± 0,00000493 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,38 ± 0,02 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1958
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)99.9%
α (α emission)0.1%

153Dy

mass number153
neutron number87
relative atomic mass
152,925771729 ± 0,000004295 Da
g-factor
-0,20342857142857 ± 0,0017142857142857
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6,4 ± 0,1 h
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
-0,15 ± 0,09
აღმოჩენის თარიღი1958
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9906%
α (α emission)0.0094%

154Dy

mass number154
neutron number88
relative atomic mass
153,92442892 ± 0,000007977 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3 ± 1,5 My
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1961
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

155Dy

mass number155
neutron number89
relative atomic mass
154,925758049 ± 0,000010354 Da
g-factor
-0,22466666666667 ± 0,002
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,9 ± 0,2 h
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
0,96 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1958
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Dy

mass number156
neutron number90
relative atomic mass
155,924283593 ± 0,00000106 Da
g-factor
0
natural abundance
0,056 ± 0,003
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1948
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)
+ (double β+ decay)

157Dy

mass number157
neutron number91
relative atomic mass
156,925469555 ± 0,000005532 Da
g-factor
-0,20066666666667 ± 0,0013333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,14 ± 0,04 h
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
1,29 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1953
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Dy

mass number158
neutron number92
relative atomic mass
157,924414817 ± 0,000002509 Da
g-factor
0
natural abundance
0,095 ± 0,003
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1938
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)
+ (double β+ decay)

159Dy

mass number159
neutron number93
relative atomic mass
158,925745938 ± 0,000001544 Da
g-factor
-0,236 ± 0,002
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
144,4 ± 0,2 d
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
1,37 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1951
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

160Dy

mass number160
neutron number94
relative atomic mass
159,925203578 ± 0,000000751 Da
g-factor
0
natural abundance
2,329 ± 0,018
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1938
parity+

161Dy

mass number161
neutron number95
relative atomic mass
160,926939425 ± 0,000000748 Da
g-factor
-0,1916 ± 0,0012
natural abundance
18,889 ± 0,042
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
2,51 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1934
parity+

162Dy

mass number162
neutron number96
relative atomic mass
161,926804507 ± 0,000000746 Da
g-factor
0
natural abundance
25,475 ± 0,036
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1934
parity+

163Dy

mass number163
neutron number97
relative atomic mass
162,928737221 ± 0,000000744 Da
g-factor
0,2684 ± 0,0016
natural abundance
24,896 ± 0,042
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
2,65 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1934
parity-

164Dy

mass number164
neutron number98
relative atomic mass
163,929180819 ± 0,000000746 Da
g-factor
0
natural abundance
28,26 ± 0,054
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1934
parity+

165Dy

mass number165
neutron number99
relative atomic mass
164,931709402 ± 0,000000748 Da
g-factor
-0,148 ± 0,0017142857142857
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,332 ± 0,004 h
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
3,48 ± 0,07
აღმოჩენის თარიღი1935
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

166Dy

mass number166
neutron number100
relative atomic mass
165,93281281 ± 0,000000862 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
81,6 ± 0,1 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1949
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

167Dy

mass number167
neutron number101
relative atomic mass
166,935682415 ± 0,0000043 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6,2 ± 0,08 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1960
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

168Dy

mass number168
neutron number102
relative atomic mass
167,937134977 ± 0,000150303 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,7 ± 0,3 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1982
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

169Dy

mass number169
neutron number103
relative atomic mass
168,940315231 ± 0,000322781 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
39 ± 8 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1990
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

170Dy

mass number170
neutron number104
relative atomic mass
169,94234 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
54,9 ± 8 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

171Dy

mass number171
neutron number105
relative atomic mass
170,946312 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,07 ± 0,4 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

172Dy

mass number172
neutron number106
relative atomic mass
171,948728 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,4 ± 0,2 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2012
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

173Dy

mass number173
neutron number107
relative atomic mass
172,953043 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,43 ± 0,2 s
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

174Dy

mass number174
neutron number108
relative atomic mass
173,955845 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2012
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

175Dy

mass number175
neutron number109
relative atomic mass
174,960569 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2018
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

176Dy

mass number176
neutron number110
relative atomic mass
175,963918 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2018
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Dysprosium1

ისტორია

აღმომჩენიPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
location of discoveryFrance
აღმოჩენის თარიღი1886
ეტიმოლოგიაGreek: dysprositos (hard to get at).
pronunciationdis-PRO-si-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
5,2 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,00000091 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,000027 %
natural abundance (მზე)
0,0000002 %
Abundance in Universe
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2914
2p4.3204
2s17.2906
3d13.6701
3p20.1195
3s20.6067
4d34.982
4f39.464
4p32.174
4s31.408
5p48.873
5s46.696
6s57.6564