Dyspoz

Dyspoz (Dy)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa66
Masa atomowa162.5
liczba masowa164
Grupa
Okres6
Blokf
Protony66 p+
Neutrony98 n0
Elektrony66 e-
Animated Model atomu Bohra of Dy (Dyspoz)

Właściwości

Promień atomowy
175 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
167 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
107 pm
Crystal Radius
121 pm
promień van der Waalsa
231 pm
gęstość
8,55 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
5,93905 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Dy (Dyspoz)
ciepło parowania
291 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
290,4 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 28, 8, 2
Model atomu Bohra: Dy (Dyspoz)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Dy (Dyspoz)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f10 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Dy (Dyspoz)
Orbital Diagram of Dy (Dyspoz)
stopień utlenienia0, 2, 3, 4
elektroujemność
1.22
Electrophilicity
0,8854697492974827 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
2 840,15 K
Temperatura topnienia
1 685,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
10,7 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,00001 1/K
molar heat capacity
28,16 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,173 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,1 MS/m
rezystywność
0,00000091 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,00000545 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000885625 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,046603
magnetic ordering
temperatura Curie
87 K
temperatura Néela
178 K
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
41 GPa
moduł Kirchhoffa
25 GPa
moduł Younga
61 GPa
współczynnik Poissona
0,25
prędkość dźwięku
2 710 m/s
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number24
Mendeleev Number31
Pettifor Number25
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
163 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
950
Neutron Mass Absorption
0,2
liczby kwantowe5I8
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Dysprosium

Stabilne izotopy7
Niestabilne izotopy32
Radioactive Isotopes32

138Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
137,9625 ± 0,00054 Da
liczba masowa138
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

138Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

139Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
138,959527 ± 0,000537 Da
liczba masowa139
g-factor
czas połowicznego rozpadu
600 ± 200 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość+

139Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)11%

140Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
139,95402 ± 0,00043 Da
liczba masowa140
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2002
parzystość+

140Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

141Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
140,95128 ± 0,00032 Da
liczba masowa141
g-factor
czas połowicznego rozpadu
900 ± 140 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1984
parzystość-

141Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

142Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
141,946194 ± 0,000782 Da
liczba masowa142
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1986
parzystość+

142Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)90%
ϵ (electron capture)10%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.06%

143Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
142,943994332 ± 0,000014 Da
liczba masowa143
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,6 ± 1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1983
parzystość+

143Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

144Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
143,939269512 ± 0,0000077 Da
liczba masowa144
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
9,1 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1986
parzystość+

144Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

145Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
144,937473992 ± 0,000007 Da
liczba masowa145
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9,5 ± 1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

145Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

146Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
145,932844526 ± 0,000007187 Da
liczba masowa146
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
33,2 ± 0,7 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

146Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
146,931082712 ± 0,0000095 Da
liczba masowa147
g-factor
-1,83 ± 0,018
czas połowicznego rozpadu
67 ± 7 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość+

147Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.05%

148Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
147,927149944 ± 0,000009365 Da
liczba masowa148
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,3 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

148Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
148,927327516 ± 0,000009858 Da
liczba masowa149
g-factor
-0,034 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 0,14 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,62 ± 0,05
data odkrycia1958
parzystość-

149Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
149,925593068 ± 0,000004636 Da
liczba masowa150
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
7,17 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1959
parzystość+

150Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66.4%
α (α emission)33.6%

151Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
150,926191279 ± 0,000003486 Da
liczba masowa151
g-factor
-0,27 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
17,9 ± 0,3 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,3 ± 0,05
data odkrycia1959
parzystość-

151Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.4%
α (α emission)5.6%

152Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
151,924725274 ± 0,00000493 Da
liczba masowa152
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,38 ± 0,02 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1958
parzystość+

152Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)99.9%
α (α emission)0.1%

153Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
152,925771729 ± 0,000004295 Da
liczba masowa153
g-factor
-0,20342857142857 ± 0,0017142857142857
czas połowicznego rozpadu
6,4 ± 0,1 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,15 ± 0,09
data odkrycia1958
parzystość-

153Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9906%
α (α emission)0.0094%

154Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
153,92442892 ± 0,000007977 Da
liczba masowa154
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3 ± 1,5 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

154Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

155Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
154,925758049 ± 0,000010354 Da
liczba masowa155
g-factor
-0,22466666666667 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
9,9 ± 0,2 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,96 ± 0,02
data odkrycia1958
parzystość-

155Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Dy

abundancja naturalna
0,056 ± 0,003
względna masa atomowa
155,924283593 ± 0,00000106 Da
liczba masowa156
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

156Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
+ (double β+ decay)%

157Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
156,925469555 ± 0,000005532 Da
liczba masowa157
g-factor
-0,20066666666667 ± 0,0013333333333333
czas połowicznego rozpadu
8,14 ± 0,04 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,29 ± 0,02
data odkrycia1953
parzystość-

157Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Dy

abundancja naturalna
0,095 ± 0,003
względna masa atomowa
157,924414817 ± 0,000002509 Da
liczba masowa158
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1938
parzystość+

158Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
+ (double β+ decay)%

159Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
158,925745938 ± 0,000001544 Da
liczba masowa159
g-factor
-0,236 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
144,4 ± 0,2 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,37 ± 0,02
data odkrycia1951
parzystość-

159Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

160Dy

abundancja naturalna
2,329 ± 0,018
względna masa atomowa
159,925203578 ± 0,000000751 Da
liczba masowa160
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1938
parzystość+

161Dy

abundancja naturalna
18,889 ± 0,042
względna masa atomowa
160,926939425 ± 0,000000748 Da
liczba masowa161
g-factor
-0,1916 ± 0,0012
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,51 ± 0,02
data odkrycia1934
parzystość+

162Dy

abundancja naturalna
25,475 ± 0,036
względna masa atomowa
161,926804507 ± 0,000000746 Da
liczba masowa162
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

163Dy

abundancja naturalna
24,896 ± 0,042
względna masa atomowa
162,928737221 ± 0,000000744 Da
liczba masowa163
g-factor
0,2684 ± 0,0016
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,65 ± 0,02
data odkrycia1934
parzystość-

164Dy

abundancja naturalna
28,26 ± 0,054
względna masa atomowa
163,929180819 ± 0,000000746 Da
liczba masowa164
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

165Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
164,931709402 ± 0,000000748 Da
liczba masowa165
g-factor
-0,148 ± 0,0017142857142857
czas połowicznego rozpadu
2,332 ± 0,004 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,48 ± 0,07
data odkrycia1935
parzystość+

165Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

166Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
165,93281281 ± 0,000000862 Da
liczba masowa166
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
81,6 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

166Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

167Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
166,935682415 ± 0,0000043 Da
liczba masowa167
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,2 ± 0,08 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość-

167Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

168Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
167,937134977 ± 0,000150303 Da
liczba masowa168
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
8,7 ± 0,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

168Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

169Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
168,940315231 ± 0,000322781 Da
liczba masowa169
g-factor
czas połowicznego rozpadu
39 ± 8 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1990
parzystość

169Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

170Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
169,94234 ± 0,000215 Da
liczba masowa170
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
54,9 ± 8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

170Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

171Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
170,946312 ± 0,000215 Da
liczba masowa171
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,07 ± 0,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

171Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

172Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
171,948728 ± 0,000322 Da
liczba masowa172
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,4 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

172Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

173Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
172,953043 ± 0,000429 Da
liczba masowa173
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,43 ± 0,2 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

173Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

174Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
173,955845 ± 0,000537 Da
liczba masowa174
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

174Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

175Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
174,960569 ± 0,000537 Da
liczba masowa175
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość-

175Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

176Dy

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
175,963918 ± 0,000537 Da
liczba masowa176
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

176Dy Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Dysprosium1.jpg

historia

odkrywca lub wynalazcaPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1886
etymologiaGreek: dysprositos (hard to get at).
wymowadis-PRO-si-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
5,2 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00000091 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000027 %
Abundance in Sun
0,0000002 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2914
2p4.3204
2s17.2906
3d13.6701
3p20.1195
3s20.6067
4d34.982
4f39.464
4p32.174
4s31.408
5p48.873
5s46.696
6s57.6564