Dyspoz

Dyspoz (Dy)

66. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa66
Masa atomowa162.5
liczba masowa164
Grupa
Okres6
Blokf
proton66 p+
neutron98 n0
elektron66 e-
Animated Model atomu Bohra of Dy (Dyspoz)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
175 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
167 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
107 pm
Crystal Radius
121 pm
promień van der Waalsa
231 pm
gęstość
8,55 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Dyspoz0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
5,93905 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Dy (Dyspoz)
ciepło parowania
291 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
290,4 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 28, 8, 2
Model atomu Bohra: Dy (Dyspoz)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Dy (Dyspoz)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f10 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f10 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Dy (Dyspoz)
Orbital Diagram of Dy (Dyspoz)
stopień utlenienia0, 2, 3, 4
elektroujemność
1.22
Electrophilicity Index
0,8854697492974827 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
2 840,15 K
Temperatura topnienia
1 685,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
10,7 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,00001 1/K
molar heat capacity
28,16 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,173 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,1 MS/m
rezystywność
0,00000091 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,00000545 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000885625 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,046603
magnetic ordering
temperatura Curie
87 K
temperatura Néela
178 K
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
41 GPa
moduł Kirchhoffa
25 GPa
moduł Younga
61 GPa
współczynnik Poissona
0,25
prędkość dźwięku
2 710 m/s
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number24
Mendeleev Number31
Pettifor Number25
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
163 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
950
Neutron Mass Absorption
0,2
liczby kwantowe5I8
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Dysprosium

Stabilne izotopy5
Niestabilne izotopy34
Natural Isotopes7
Isotopic Composition16428.26%16428.26%16225.48%16225.48%16324.90%16324.90%16118.89%16118.89%1602.33%1602.33%1560.06%1560.06%1580.10%1580.10%

138Dy

liczba masowa138
liczba neutronów72
względna masa atomowa
137,9625 ± 0,00054 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

139Dy

liczba masowa139
liczba neutronów73
względna masa atomowa
138,959527 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
600 ± 200 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)11%

140Dy

liczba masowa140
liczba neutronów74
względna masa atomowa
139,95402 ± 0,00043 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2002
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

141Dy

liczba masowa141
liczba neutronów75
względna masa atomowa
140,95128 ± 0,00032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
900 ± 140 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1984
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

142Dy

liczba masowa142
liczba neutronów76
względna masa atomowa
141,946194 ± 0,000782 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)90%
ϵ (electron capture)10%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.06%

143Dy

liczba masowa143
liczba neutronów77
względna masa atomowa
142,943994332 ± 0,000014 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,6 ± 1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1983
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Dy

liczba masowa144
liczba neutronów78
względna masa atomowa
143,939269512 ± 0,0000077 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,1 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

145Dy

liczba masowa145
liczba neutronów79
względna masa atomowa
144,937473992 ± 0,000007 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,5 ± 1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

146Dy

liczba masowa146
liczba neutronów80
względna masa atomowa
145,932844526 ± 0,000007187 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
33,2 ± 0,7 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Dy

liczba masowa147
liczba neutronów81
względna masa atomowa
146,931082712 ± 0,0000095 Da
g-factor
-1,83 ± 0,018
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
67 ± 7 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.05%

148Dy

liczba masowa148
liczba neutronów82
względna masa atomowa
147,927149944 ± 0,000009365 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,3 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Dy

liczba masowa149
liczba neutronów83
względna masa atomowa
148,927327516 ± 0,000009858 Da
g-factor
-0,034 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 0,14 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,62 ± 0,05
data odkrycia1958
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Dy

liczba masowa150
liczba neutronów84
względna masa atomowa
149,925593068 ± 0,000004636 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,17 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1959
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66.4%
α (α emission)33.6%

151Dy

liczba masowa151
liczba neutronów85
względna masa atomowa
150,926191279 ± 0,000003486 Da
g-factor
-0,27 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,9 ± 0,3 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,3 ± 0,05
data odkrycia1959
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.4%
α (α emission)5.6%

152Dy

liczba masowa152
liczba neutronów86
względna masa atomowa
151,924725274 ± 0,00000493 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,38 ± 0,02 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1958
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)99.9%
α (α emission)0.1%

153Dy

liczba masowa153
liczba neutronów87
względna masa atomowa
152,925771729 ± 0,000004295 Da
g-factor
-0,20342857142857 ± 0,0017142857142857
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,4 ± 0,1 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,15 ± 0,09
data odkrycia1958
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9906%
α (α emission)0.0094%

154Dy

liczba masowa154
liczba neutronów88
względna masa atomowa
153,92442892 ± 0,000007977 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3 ± 1,5 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

155Dy

liczba masowa155
liczba neutronów89
względna masa atomowa
154,925758049 ± 0,000010354 Da
g-factor
-0,22466666666667 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,9 ± 0,2 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,96 ± 0,02
data odkrycia1958
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Dy

liczba masowa156
liczba neutronów90
względna masa atomowa
155,924283593 ± 0,00000106 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,056 ± 0,003
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
+ (double β+ decay)

157Dy

liczba masowa157
liczba neutronów91
względna masa atomowa
156,925469555 ± 0,000005532 Da
g-factor
-0,20066666666667 ± 0,0013333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,14 ± 0,04 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,29 ± 0,02
data odkrycia1953
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Dy

liczba masowa158
liczba neutronów92
względna masa atomowa
157,924414817 ± 0,000002509 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,095 ± 0,003
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1938
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
+ (double β+ decay)

159Dy

liczba masowa159
liczba neutronów93
względna masa atomowa
158,925745938 ± 0,000001544 Da
g-factor
-0,236 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
144,4 ± 0,2 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,37 ± 0,02
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

160Dy

liczba masowa160
liczba neutronów94
względna masa atomowa
159,925203578 ± 0,000000751 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
2,329 ± 0,018
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1938
parzystość+

161Dy

liczba masowa161
liczba neutronów95
względna masa atomowa
160,926939425 ± 0,000000748 Da
g-factor
-0,1916 ± 0,0012
abundancja naturalna
18,889 ± 0,042
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,51 ± 0,02
data odkrycia1934
parzystość+

162Dy

liczba masowa162
liczba neutronów96
względna masa atomowa
161,926804507 ± 0,000000746 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
25,475 ± 0,036
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

163Dy

liczba masowa163
liczba neutronów97
względna masa atomowa
162,928737221 ± 0,000000744 Da
g-factor
0,2684 ± 0,0016
abundancja naturalna
24,896 ± 0,042
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,65 ± 0,02
data odkrycia1934
parzystość-

164Dy

liczba masowa164
liczba neutronów98
względna masa atomowa
163,929180819 ± 0,000000746 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
28,26 ± 0,054
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

165Dy

liczba masowa165
liczba neutronów99
względna masa atomowa
164,931709402 ± 0,000000748 Da
g-factor
-0,148 ± 0,0017142857142857
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,332 ± 0,004 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,48 ± 0,07
data odkrycia1935
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

166Dy

liczba masowa166
liczba neutronów100
względna masa atomowa
165,93281281 ± 0,000000862 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
81,6 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

167Dy

liczba masowa167
liczba neutronów101
względna masa atomowa
166,935682415 ± 0,0000043 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,2 ± 0,08 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

168Dy

liczba masowa168
liczba neutronów102
względna masa atomowa
167,937134977 ± 0,000150303 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,7 ± 0,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

169Dy

liczba masowa169
liczba neutronów103
względna masa atomowa
168,940315231 ± 0,000322781 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
39 ± 8 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1990
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

170Dy

liczba masowa170
liczba neutronów104
względna masa atomowa
169,94234 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
54,9 ± 8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

171Dy

liczba masowa171
liczba neutronów105
względna masa atomowa
170,946312 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,07 ± 0,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

172Dy

liczba masowa172
liczba neutronów106
względna masa atomowa
171,948728 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,4 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

173Dy

liczba masowa173
liczba neutronów107
względna masa atomowa
172,953043 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,43 ± 0,2 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

174Dy

liczba masowa174
liczba neutronów108
względna masa atomowa
173,955845 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

175Dy

liczba masowa175
liczba neutronów109
względna masa atomowa
174,960569 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

176Dy

liczba masowa176
liczba neutronów110
względna masa atomowa
175,963918 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Dysprosium1

historia

odkrywca lub wynalazcaPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1886
etymologiaGreek: dysprositos (hard to get at).
wymowadis-PRO-si-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
5,2 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,00000091 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000027 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000002 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2914
2p4.3204
2s17.2906
3d13.6701
3p20.1195
3s20.6067
4d34.982
4f39.464
4p32.174
4s31.408
5p48.873
5s46.696
6s57.6564