Dysprosium

Dysprosium (Dy)

chemický prvok s protónovým číslom 66
Protónové číslo66
Atómová hmotnosť162.5
Nukleónové číslo164
Skupina
Perióda6
Orbitálf
protón66 p+
Neutrón98 n0
elektrón66 e-
Animated Bohrov model atómu of Dy (Dysprosium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
175 pm
Mólový objem
Covalent Radius
167 pm
Metallic Radius
iónový polomer
107 pm
Crystal Radius
121 pm
Van der Waalsov polomer
231 pm
density
8,55 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Dysprosium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
5,93905 eV/particle
ionization energy of Dy (Dysprosium)
Merné skupenské teplo varu
291 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
290,4 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 28, 8, 2
Bohrov model atómu: Dy (Dysprosium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Dy (Dysprosium)
electron configuration[Xe] 4f10 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f10 6s2
Enhanced Bohrov model atómu of Dy (Dysprosium)
Orbital Diagram of Dy (Dysprosium)
Oxidačné číslo0, 2, 3, 4
Elektronegativita
1.22
Electrophilicity Index
0,8854697492974827 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
2 840,15 K
Teplota topenia
1 685,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
10,7 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,00001 1/K
Molárna tepelná kapacita
28,16 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,173 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
1,1 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000091 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,00000545 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000885625 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,046603
magnetic ordering
Curieho teplota
87 K
Néel temperature
178 K
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
3,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
41 GPa
shear modulus
25 GPa
Youngov modul
61 GPa
Poissonova konštanta
0,25
rýchlosť zvuku
2 710 m/s
classification
KategóriaLantanoidy, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number24
Mendeleev Number31
Pettifor Number25
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
163 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
950
Neutron Mass Absorption
0,2
Kvantové číslo5I8
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Dysprosium

Stabilné izotopy5
Nestabilné izotopy34
Natural Isotopes7
Isotopic Composition16428.26%16428.26%16225.48%16225.48%16324.90%16324.90%16118.89%16118.89%1602.33%1602.33%1560.06%1560.06%1580.10%1580.10%

138Dy

Nukleónové číslo138
neutrónové číslo72
Relatívna atómová hmotnosť
137,9625 ± 0,00054 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

139Dy

Nukleónové číslo139
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
138,959527 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
600 ± 200 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1999
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)11%

140Dy

Nukleónové číslo140
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
139,95402 ± 0,00043 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2002
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

141Dy

Nukleónové číslo141
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
140,95128 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
900 ± 140 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1984
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

142Dy

Nukleónové číslo142
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
141,946194 ± 0,000782 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,3 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)90%
ϵ (electron capture)10%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.06%

143Dy

Nukleónové číslo143
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
142,943994332 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,6 ± 1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1983
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Dy

Nukleónové číslo144
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
143,939269512 ± 0,0000077 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,1 ± 0,4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

145Dy

Nukleónové číslo145
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
144,937473992 ± 0,000007 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,5 ± 1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

146Dy

Nukleónové číslo146
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
145,932844526 ± 0,000007187 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
33,2 ± 0,7 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Dy

Nukleónové číslo147
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
146,931082712 ± 0,0000095 Da
g-factor
-1,83 ± 0,018
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
67 ± 7 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1975
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.05%

148Dy

Nukleónové číslo148
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
147,927149944 ± 0,000009365 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,3 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Dy

Nukleónové číslo149
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
148,927327516 ± 0,000009858 Da
g-factor
-0,034 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,2 ± 0,14 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,62 ± 0,05
dátum objavu1958
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Dy

Nukleónové číslo150
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
149,925593068 ± 0,000004636 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,17 ± 0,05 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66.4%
α (α emission)33.6%

151Dy

Nukleónové číslo151
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
150,926191279 ± 0,000003486 Da
g-factor
-0,27 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,9 ± 0,3 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,3 ± 0,05
dátum objavu1959
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.4%
α (α emission)5.6%

152Dy

Nukleónové číslo152
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
151,924725274 ± 0,00000493 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,38 ± 0,02 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1958
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.9%
α (α emission)0.1%

153Dy

Nukleónové číslo153
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
152,925771729 ± 0,000004295 Da
g-factor
-0,20342857142857 ± 0,0017142857142857
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,4 ± 0,1 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,15 ± 0,09
dátum objavu1958
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9906%
α (α emission)0.0094%

154Dy

Nukleónové číslo154
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
153,92442892 ± 0,000007977 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3 ± 1,5 My
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1961
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

155Dy

Nukleónové číslo155
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
154,925758049 ± 0,000010354 Da
g-factor
-0,22466666666667 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,9 ± 0,2 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,96 ± 0,02
dátum objavu1958
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Dy

Nukleónové číslo156
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
155,924283593 ± 0,00000106 Da
g-factor
0
natural abundance
0,056 ± 0,003
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

157Dy

Nukleónové číslo157
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
156,925469555 ± 0,000005532 Da
g-factor
-0,20066666666667 ± 0,0013333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,14 ± 0,04 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,29 ± 0,02
dátum objavu1953
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Dy

Nukleónové číslo158
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
157,924414817 ± 0,000002509 Da
g-factor
0
natural abundance
0,095 ± 0,003
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1938
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

159Dy

Nukleónové číslo159
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
158,925745938 ± 0,000001544 Da
g-factor
-0,236 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
144,4 ± 0,2 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,37 ± 0,02
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

160Dy

Nukleónové číslo160
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
159,925203578 ± 0,000000751 Da
g-factor
0
natural abundance
2,329 ± 0,018
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1938
parity+

161Dy

Nukleónové číslo161
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
160,926939425 ± 0,000000748 Da
g-factor
-0,1916 ± 0,0012
natural abundance
18,889 ± 0,042
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,51 ± 0,02
dátum objavu1934
parity+

162Dy

Nukleónové číslo162
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
161,926804507 ± 0,000000746 Da
g-factor
0
natural abundance
25,475 ± 0,036
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity+

163Dy

Nukleónové číslo163
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
162,928737221 ± 0,000000744 Da
g-factor
0,2684 ± 0,0016
natural abundance
24,896 ± 0,042
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,65 ± 0,02
dátum objavu1934
parity-

164Dy

Nukleónové číslo164
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
163,929180819 ± 0,000000746 Da
g-factor
0
natural abundance
28,26 ± 0,054
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity+

165Dy

Nukleónové číslo165
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
164,931709402 ± 0,000000748 Da
g-factor
-0,148 ± 0,0017142857142857
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,332 ± 0,004 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,48 ± 0,07
dátum objavu1935
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

166Dy

Nukleónové číslo166
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
165,93281281 ± 0,000000862 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
81,6 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

167Dy

Nukleónové číslo167
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
166,935682415 ± 0,0000043 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,2 ± 0,08 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1960
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

168Dy

Nukleónové číslo168
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
167,937134977 ± 0,000150303 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,7 ± 0,3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1982
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

169Dy

Nukleónové číslo169
neutrónové číslo103
Relatívna atómová hmotnosť
168,940315231 ± 0,000322781 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
39 ± 8 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1990
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

170Dy

Nukleónové číslo170
neutrónové číslo104
Relatívna atómová hmotnosť
169,94234 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
54,9 ± 8 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

171Dy

Nukleónové číslo171
neutrónové číslo105
Relatívna atómová hmotnosť
170,946312 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,07 ± 0,4 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

172Dy

Nukleónové číslo172
neutrónové číslo106
Relatívna atómová hmotnosť
171,948728 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,4 ± 0,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

173Dy

Nukleónové číslo173
neutrónové číslo107
Relatívna atómová hmotnosť
172,953043 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,43 ± 0,2 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

174Dy

Nukleónové číslo174
neutrónové číslo108
Relatívna atómová hmotnosť
173,955845 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

175Dy

Nukleónové číslo175
neutrónové číslo109
Relatívna atómová hmotnosť
174,960569 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

176Dy

Nukleónové číslo176
neutrónové číslo110
Relatívna atómová hmotnosť
175,963918 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Dysprosium1

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
miesto nálezuFrance
dátum objavu1886
etymológiaGreek: dysprositos (hard to get at).
pronunciationdis-PRO-si-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
5,2 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,00000091 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000027 %
natural abundance (Slnko)
0,0000002 %
Množstvo vo vesmíre
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2914
2p4.3204
2s17.2906
3d13.6701
3p20.1195
3s20.6067
4d34.982
4f39.464
4p32.174
4s31.408
5p48.873
5s46.696
6s57.6564