Ερβιο

Ερβιο (Er)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Er και ατομικό αριθμό 68
Ατομικός Αριθμός68
Ατομικό βάρος167.259
Μαζικός αριθμός166
Ομάδα
Περίοδος6
Τομέαςf
πρωτόνιο68 p+
νετρόνιο98 n0
ηλεκτρόνιο68 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Er (Ερβιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
175 pm
molar volume
covalent radius
165 pm
Metallic Radius
ionic radius
89 pm
Crystal Radius
103 pm
Van der Waals radius
229 pm
πυκνότητα
9,07 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Ερβιο0153045607590105120135150165180195210225240pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενέργεια ιονισμού of Er (Ερβιο)
ενθαλπία εξάτμισης
317 kJ/mol
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
316,4 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 30, 8, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Er (Ερβιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Er (Ερβιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Xe] 4f12 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f12 6s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Er (Ερβιο)
Orbital Diagram of Er (Ερβιο)
Αριθμός οξείδωσης0, 2, 3
Ηλεκτραρνητικότητα
1.24
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
3.141,15 K
Σημείο τήξης
1.802,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηsilvery white
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
0,0000122 1/K
molar heat capacity
28,12 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,168 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
1,2 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,00000086 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typeparamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
0,00000377 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
0,000000630566 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
0,0341788
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
32 K
Θερμοκρασία Νεέλ
82 K
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3,56 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
44 GPa
shear modulus
28 GPa
Young's modulus
70 GPa
Poisson's ratio
0,24
ταχύτητα του ήχου
2.830 m/s
classification
ΚατηγορίαΛανθανίδες, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number22
Mendeleev Number35
Pettifor Number23
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
150 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
165
Neutron Mass Absorption
0,036
Κβαντικός αριθμός3H6
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Erbium

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes36
Natural Isotopes6
Isotopic Composition16633.50%16633.50%16826.98%16826.98%16722.87%16722.87%17014.91%17014.91%1641.60%1641.60%1620.14%1620.14%

142Er

Μαζικός αριθμός142
αριθμός νετρονίων74
σχετική ατομική μάζα
141,970016 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)

143Er

Μαζικός αριθμός143
αριθμός νετρονίων75
σχετική ατομική μάζα
142,966548 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2005
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Er

Μαζικός αριθμός144
αριθμός νετρονίων76
σχετική ατομική μάζα
143,9607 ± 0,00021 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2003
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

145Er

Μαζικός αριθμός145
αριθμός νετρονίων77
σχετική ατομική μάζα
144,957874 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
900 ± 200 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

146Er

Μαζικός αριθμός146
αριθμός νετρονίων78
σχετική ατομική μάζα
145,952418357 ± 0,000007197 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,7 ± 0,6 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1993
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Er

Μαζικός αριθμός147
αριθμός νετρονίων79
σχετική ατομική μάζα
146,949964456 ± 0,000041 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,2 ± 1,2 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1992
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

148Er

Μαζικός αριθμός148
αριθμός νετρονίων80
σχετική ατομική μάζα
147,944735026 ± 0,000011 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,6 ± 0,2 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1982
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

149Er

Μαζικός αριθμός149
αριθμός νετρονίων81
σχετική ατομική μάζα
148,942306 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4 ± 2 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1984
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%

150Er

Μαζικός αριθμός150
αριθμός νετρονίων82
σχετική ατομική μάζα
149,937915524 ± 0,000018458 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
18,5 ± 0,7 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1982
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Er

Μαζικός αριθμός151
αριθμός νετρονίων83
σχετική ατομική μάζα
150,937448567 ± 0,000017681 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
23,5 ± 2 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

152Er

Μαζικός αριθμός152
αριθμός νετρονίων84
σχετική ατομική μάζα
151,935050347 ± 0,000009478 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10,3 ± 0,1 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

153Er

Μαζικός αριθμός153
αριθμός νετρονίων85
σχετική ατομική μάζα
152,93508635 ± 0,000009967 Da
g-factor
-0,26628571428571 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
37,1 ± 0,2 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
-0,42 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)47%

154Er

Μαζικός αριθμός154
αριθμός νετρονίων86
σχετική ατομική μάζα
153,932790799 ± 0,000005325 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,73 ± 0,09 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.47%

155Er

Μαζικός αριθμός155
αριθμός νετρονίων87
σχετική ατομική μάζα
154,93321571 ± 0,00000652 Da
g-factor
-0,19028571428571 ± 0,0014285714285714
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,3 ± 0,3 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.978%
α (α emission)0.022%

156Er

Μαζικός αριθμός156
αριθμός νετρονίων88
σχετική ατομική μάζα
155,931065926 ± 0,00002644 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
19,5 ± 1 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.2%

157Er

Μαζικός αριθμός157
αριθμός νετρονίων89
σχετική ατομική μάζα
156,931922652 ± 0,000028454 Da
g-factor
-0,274 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
18,65 ± 0,1 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,92 ± 0,01
ημερομηνία ανακάλυψης1966
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Er

Μαζικός αριθμός158
αριθμός νετρονίων90
σχετική ατομική μάζα
157,929893474 ± 0,000027074 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,29 ± 0,06 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1961
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

159Er

Μαζικός αριθμός159
αριθμός νετρονίων91
σχετική ατομική μάζα
158,93069079 ± 0,00000391 Da
g-factor
-0,202 ± 0,0013333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
36 ± 1 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
1,17 ± 0,01
ημερομηνία ανακάλυψης1962
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Er

Μαζικός αριθμός160
αριθμός νετρονίων92
σχετική ατομική μάζα
159,929077193 ± 0,000026029 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
28,58 ± 0,09 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

161Er

Μαζικός αριθμός161
αριθμός νετρονίων93
σχετική ατομική μάζα
160,93000353 ± 0,000009419 Da
g-factor
-0,24266666666667 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,21 ± 0,03 h
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
1,363 ± 0,008
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Er

Μαζικός αριθμός162
αριθμός νετρονίων94
σχετική ατομική μάζα
161,928787299 ± 0,000000811 Da
g-factor
0
natural abundance
0,139 ± 0,005
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1938
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
+ (double β+ decay)

163Er

Μαζικός αριθμός163
αριθμός νετρονίων95
σχετική ατομική μάζα
162,930039908 ± 0,000004967 Da
g-factor
0,2224 ± 0,0016
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
75 ± 0,4 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
2,56 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1953
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Er

Μαζικός αριθμός164
αριθμός νετρονίων96
σχετική ατομική μάζα
163,929207739 ± 0,000000755 Da
g-factor
0
natural abundance
1,601 ± 0,003
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1938
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
+ (double β+ decay)

165Er

Μαζικός αριθμός165
αριθμός νετρονίων97
σχετική ατομική μάζα
164,930733482 ± 0,000000985 Da
g-factor
0,2564 ± 0,0016
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10,36 ± 0,04 h
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
2,71 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

166Er

Μαζικός αριθμός166
αριθμός νετρονίων98
σχετική ατομική μάζα
165,930301067 ± 0,000000358 Da
g-factor
0
natural abundance
33,503 ± 0,036
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

167Er

Μαζικός αριθμός167
αριθμός νετρονίων99
σχετική ατομική μάζα
166,932056192 ± 0,000000306 Da
g-factor
-0,16065714285714 ± 0,00011428571428571
natural abundance
22,869 ± 0,009
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
3,57 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

168Er

Μαζικός αριθμός168
αριθμός νετρονίων100
σχετική ατομική μάζα
167,932378282 ± 0,00000028 Da
g-factor
0
natural abundance
26,978 ± 0,018
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

169Er

Μαζικός αριθμός169
αριθμός νετρονίων101
σχετική ατομική μάζα
168,934598444 ± 0,000000326 Da
g-factor
0,9656 ± 0,0008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,392 ± 0,018 d
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1956
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

170Er

Μαζικός αριθμός170
αριθμός νετρονίων102
σχετική ατομική μάζα
169,935471933 ± 0,000001488 Da
g-factor
0
natural abundance
14,91 ± 0,036
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

decay modeΈνταση
(double β decay)
α (α emission)

171Er

Μαζικός αριθμός171
αριθμός νετρονίων103
σχετική ατομική μάζα
170,938037372 ± 0,000001511 Da
g-factor
0,2628 ± 0,004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,516 ± 0,002 h
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
2,86 ± 0,09
ημερομηνία ανακάλυψης1938
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

172Er

Μαζικός αριθμός172
αριθμός νετρονίων104
σχετική ατομική μάζα
171,939363461 ± 0,000004253 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
49,3 ± 0,5 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1956
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

173Er

Μαζικός αριθμός173
αριθμός νετρονίων105
σχετική ατομική μάζα
172,9424 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,434 ± 0,017 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

174Er

Μαζικός αριθμός174
αριθμός νετρονίων106
σχετική ατομική μάζα
173,94423 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,2 ± 0,2 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

175Er

Μαζικός αριθμός175
αριθμός νετρονίων107
σχετική ατομική μάζα
174,94777 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,2 ± 0,3 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1996
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

176Er

Μαζικός αριθμός176
αριθμός νετρονίων108
σχετική ατομική μάζα
175,94994 ± 0,00043 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2012
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)

177Er

Μαζικός αριθμός177
αριθμός νετρονίων109
σχετική ατομική μάζα
176,95399 ± 0,00054 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2012
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)

178Er

Μαζικός αριθμός178
αριθμός νετρονίων110
σχετική ατομική μάζα
177,956779 ± 0,00064 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2012
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)

179Er

Μαζικός αριθμός179
αριθμός νετρονίων111
σχετική ατομική μάζα
178,961267 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

180Er

Μαζικός αριθμός180
αριθμός νετρονίων112
σχετική ατομική μάζα
179,96438 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Erbium

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόCarl Mosander
μέρος ανακάλυψηςSweden
ημερομηνία ανακάλυψης1843
ΕτυμολογίαNamed after the Swedish town, Ytterby.
pronunciationUR-bi-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
3,5 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,00000087 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,000018 %
natural abundance (Ήλιος)
0,0000001 %
Abundance in Universe
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3263
2p4.346
2s17.7984
3d13.6397
3p20.3891
3s20.9231
4d35.7288
4f40.0216
4p32.8908
4s31.768
5p50.528
5s48.282
6s59.5238